Bài hát tiếng Trung: Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén– Bạch Chú 白澍

15/09/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Người trong số mệnh 命中人 Mìngzhòng rén– Bạch Chú 白澍

Lời bài hát Người trong số mệnh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

怕岁月折煞太多年轮怕相思沦为苦等
pà suìyuè zhé shā tài duō niánlún pà xiāngsī lún wèi kǔ děng
p'a xuây duê chứa sa thai tua nén luấn p'a xeng xư luấn uây khủ tẩng
Sợ rằng thời gian gạt bỏ quá nhiều tháng ngày, sợ tương tư trở thành sự đợi chờ đau khổ

怕你不能再入骨几寸空留下我一个人
pà nǐ bùnéng zài rùgǔ jǐ cùn kōng liú xià wǒ yī gèrén
p'a nỉ pu nấng chai ru củ chỉ truân khung liếu xe ủa i cưa rấn
Sợ nằng chẳng thể khắc cốt ghi tâm thêm mấy tấc, rồi lại bỏ mình ta đơn độc

每一世都错过缘分相遇从不曾相认
měi yīshì dōu cuòguò yuánfèn xiāng yù cóng bùcéng xiāng rèn
mẩy i sư tâu trua cua doén phân xeng uy trúng pu trấng xeng rân
Mỗi kiếp đều để lỡ duyên phận, gặp lại mà luôn ngỡ như chưa từng quen

总逃不脱命运捉弄莫名的又为你沉沦
zǒng táo bù tuō mìngyùn zhuōnòng mò míng de yòu wèi nǐ chénlún
chủng tháo pu thua ming uyn chua nung mua mính tơ dâu uây nỉ trấn luấn
Chẳng thể nào thoát khỏi sự đùa cợt của vận mệnh, bất giác ta lại vì nàng mà trầm ngâm

若你不是我命中的人我怎会奋不顾身
ruò nǐ bù·shi wǒ mìngzhòng de rén wǒ zěn huì fènbùgùshēn
rua nỉ pu sư ủa ming chung tơ rấn ủa chẩn huây phân pu cu sân
Nếu nàng không phải người trong số mệnh của ta, thì sao ta lại phải liều mạng hiến dâng

只盼此生能不离不分哪怕让我燃尽泪痕
zhǐ pàn cǐ shēng néng bù lí bù fēn nǎpà ràng wǒ rán jìn lèihén
chử p'an trử sâng nấng pu lí pu phân nả p'a rang ủa rán chin lây hấn
Chỉ mong kiếp này có thể không xa rời, ta chẳng màng phải hong khô hết bao nhiêu nước mắt

若你从不曾爱过我一分若缘分如此残忍
ruò nǐ cóng bùcéng ài guò wǒ yī fēn ruò yuánfèn rúcǐ cánrěn
rua nỉ trúng pu trấng ai cua ủa i phân rua doén phân rú trử trán rẩn
Nếu nàng chưa từng yêu ta chút nào, nếu duyên phận tàn nhẫn đến vậy

我愿意用尽一世情深换最后和你相拥一个吻
wǒ yuànyì yòng jìn yīshì qíng shēn huàn zuìhòu hé nǐ xiāng yōng yī gè wěn
ủa doen i dung chin i sư trính sân hoan chuây hâu hứa nỉ xeng dung i cưa uẩn
Ta nguyện dùng hết một đời thâm tình đổi lấy một nụ hôn của nàng

怕匆匆错过一刻擦身怕余生只剩悔恨
pà cōngcōng cuòguò yīkè cāshēn pà yúshēng zhǐ shèng huǐhèn
p'a trung trung trua cua i khưa tra sân p'a úy sâng chử sâng huẩy hân
Sợ vội vàng để lỡ dù chỉ một giây bên nhau, sợ quãng đời còn lại chỉ còn hối hận

怕历尽轮回终会陌生记忆琉璃中封存
pà lìjìn lúnhuí zhōng huì mòshēng jìyì liú·lí zhōng fēngcún
p'a li chin luấn huấy chung huây mua sâng chi i liếu lí chung phâng truấn
Sợ luân hồi bao kiếp, cuối cùng trở thành người xa lạ, kí ức bị phong ấn trong mảnh lưu ly

想安稳平凡过一生共渡这一世凡尘
xiǎng ānwěn píngfán guò yīshēng gòng dù zhè yīshì fánchén
xẻng an uẩn p'ính phán cua i sâng cung tu chưa i sư phán trấn
Muốn yên ổn bình phàm mà sống trọn một đời, cùng nhau độ một kiếp phàm trần này

却奈何这造化弄人徒增这断肠的离分
què nàihé zhè zàohuà nòng rén tú zēng zhè duàncháng de lí fēn
truê nai hứa chưa chao hoa nung rấn thú châng chưa toan tráng tơ lí phân
Những chẳng thể tránh khỏi tạo hóa trêu ngươi, khắc sâu thêm nỗi đau đứt ruột buổi phân ly

若你不是我命中的人我怎会奋不顾身
ruò nǐ bù·shi wǒ mìngzhòng de rén wǒ zěn huì fènbùgùshēn
rua nỉ pu sư ủa ming chung tơ rấn ủa chẩn huây phân pu cu sân
Nếu nàng không phải người trong số mệnh của ta, thì sao ta lại phải liều mạng hiến dâng

只盼此生能不离不分哪怕让我燃尽泪痕
zhǐ pàn cǐ shēng néng bù lí bù fēn nǎpà ràng wǒ rán jìn lèihén
chử p'an trử sâng nấng pu lí pu phân nả p'a rang ủa rán chin lây hấn
Chỉ mong kiếp này có thể không xa rời, ta chẳng màng phải hong khô hết bao nhiêu nước mắt

若你从不曾爱过我一分若缘分如此残忍
ruò nǐ cóng bùcéng ài guò wǒ yī fēn ruò yuánfèn rúcǐ cánrěn
rua nỉ trúng pu trấng ai cua ủa i phân rua doén phân rú trử trán rẩn
Nếu nàng chưa từng yêu ta chút nào, nếu duyên phận tàn nhẫn đến vậy

我愿意用尽一世情深换最后和你相拥一个吻
wǒ yuànyì yòng jìn yīshì qíng shēn huàn zuìhòu hé nǐ xiāng yōng 
ủa doen i dung chin i sư trính sân hoan chuây hâu hứa nỉ xeng dung 
Ta nguyện dùng hết một đời thâm tình đổi lấy một cái ôm

若你不是我命中的人我怎会奋不顾身
ruò nǐ bù·shi wǒ mìngzhòng de rén wǒ zěn huì fènbùgùshēn
rua nỉ pu sư ủa ming chung tơ rấn ủa chẩn huây phân pu cu sân
Nếu nàng không phải người trong số mệnh của ta, thì sao ta lại phải liều mạng hiến dâng

只盼此生能不离不分哪怕让我燃尽泪痕
zhǐ pàn cǐ shēng néng bù lí bù fēn nǎpà ràng wǒ rán jìn lèihén
chử p'an trử sâng nấng pu lí pu phân nả p'a rang ủa rán chin lây hấn
Chỉ mong kiếp này có thể không xa rời, ta chẳng màng phải hong khô hết bao nhiêu nước mắt

若你从不曾爱过我一分若缘分如此残忍
ruò nǐ cóng bùcéng ài guò wǒ yī fēn ruò yuánfèn rúcǐ cánrěn
rua nỉ trúng pu trấng ai cua ủa i phân rua doén phân rú trử trán rẩn
Nếu nàng chưa từng yêu ta chút nào, nếu duyên phận tàn nhẫn đến vậy

我愿意用尽一世情深换最后和你相拥一个吻
wǒ yuànyì yòng jìn yīshì qíng shēn huàn zuìhòu hé nǐ xiāng yōng yī gè wěn
ủa doen i dung chin i sư trính sân hoan chuây hâu hứa nỉ xeng dung i cưa uẩn
Ta nguyện dùng hết một đời thâm tình đổi lấy một cái ôm, một nụ hôn của nàng

 • Bài hát tiếng Trung: Hí biệt quân 戏别君 Xì bié jūn

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hí biệt quân 戏别君 Xì bié jūn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó

  15/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bỏ Phật nhập ma 弃佛入魔 Qì fú rùmó qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tiếu khán 笑看 Xiào kàn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiếu khán 笑看 Xiào kàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kiếp 劫 Jié– Âm Tần Quái Vật 音频怪物

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Kiếp 劫 Jié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Say giấc 眠眠- Úc Khả Duy & Hoắc Tôn 郁可唯 & 霍尊

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Say giấc 眠眠 Mián mián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mưa 雨 Yǔ– Thẩm Dĩ Thành 沉以诚

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa 雨 Yǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa