Bài hát tiếng Trung: Dù Sao - Trương Tề Sơn DanieL

20/09/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Dù Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Dù Sao - Trương Tề Sơn DanieL

Lời bài hát Dù Sao tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

没有细枝末节怎么堆砌出具体
méi·yǒu xìzhīmòjié zěn·me duīqì chū jùtǐ
mấy dẩu xi chư mua chía chẩn mơ tuây tri tru chuy thỉ
Không có cành nhỏ đốt cuối sao đắp ra cụ thể

你在我的心里留下的痕迹比过客还珍稀
nǐ zài wǒ de xīn·li liú xià de hénjì bǐ guòkè hái zhēnxī
nỉ chai ủa tơ xin lỉ liếu xe tơ hấn chi pỉ cua khưa hái chân xi
Vết tích em để lại trong lòng anh còn quý hiếm hơn khách qua đường

只有我在挖寻单薄的共同话题
zhǐyǒu wǒ zài wā xún dānbó de gòngtóng huàtí
chử dẩu ủa chai oa xuýn tan púa tơ cung thúng hoa thí
Chỉ có anh khoét tìm chủ đề chung ít ỏi

聚散浓淡不由我只由你随性而随机
jù sàn nóngdàn bù yóu wǒ zhǐ yóu nǐ suí xìng ér suí jī
chuy xan núng tan pu dấu ủa chử dấu nỉ xuấy xing ớ xuấy chi
Hợp tan đậm nhạt không do anh chỉ do em tuỳ hứng cho phát ngẫu nhiên

其实早已料到结局却被桥段蒙蔽
qíshí zǎoyǐ liào dào jiéjú què bèi qiáo duàn méngbì
trí sứ chảo ỉ leo tao chía chúy truê pây tréo toan mấng pi
Thực ra sớm đã liệu được kết quả lại bị cảnh trước mặt che mờ mắt

傻傻停留在原地复刻回忆
shǎ shǎ tíngliú zài yuán de fù kè huíyì
sả sả thính liếu chai doén tơ phu khưa huấy i
Ngốc nghếch dừng lại tại chốn cũ

还不愿清醒
hái bù yuàn qīngxǐng
hái pu doen tring xỉnh
Vẫn chưa muốn tỉnh lại

反正爱你和恨你都费力气
fǎnzhèng ài nǐ hé hèn nǐ dōu fèilì qì
phản châng ai nỉ hứa hân nỉ tâu phây li tri
Dù sao yêu em với hận em đều rất tốn sức

不如全身而退再把你忘记
bùrú quán shēn ér tuì zài bǎ nǐ wàngjì
pu rú troén sân ớ thuây chai pả nỉ oang chi
Chẳng bằng vẹn toàn rút lui rồi quên em đi

反正你的世界都是迎合你的身影
fǎnzhèng nǐ de shìjiè dōu shì yínghé nǐ de shēnyǐng
phản châng nỉ tơ sư chia tâu sư ính hứa nỉ tơ sân ỉnh
Dù sao thế giới em toàn là những bóng hình lấy lòng em

不缺我这份执迷
bù quē wǒ zhè fèn zhí mí
pu truê ủa chưa phân chứ mí
Không thiếu phần chấp mê này của anh

反正讨好你奚落你没意义
fǎnzhèng tǎohǎo nǐ xīluò nǐ méi yìyì
phản châng thảo hảo nỉ xi lua nỉ mấy i i
Dù sao nịnh nọt em chế giễu em đều chẳng có ý nghĩa

不如给尊严留一线余地
bùrú gěi zūnyán liú yīxiàn yúdì
pu rú cẩy chuân dén liếu i xen úy ti
Chẳng bằng chừa chút khoảng trống cho tôn nghiêm

那些无处安放的动心
nàxiē wú chǔ ānfàng de dòngxīn
na xia ú trủ an phang tơ tung xin
Những rung động chẳng biết đặt đâu kia

都只是曾经
dōu zhǐshì céngjīng
tâu chử sư trấng ching
Đều chỉ là đã từng

只有我在挖寻单薄的共同话题
zhǐyǒu wǒ zài wā xún dānbó de gòngtóng huàtí
chử dẩu ủa chai oa xuýn tan púa tơ cung thúng hoa thí
Chỉ có anh khoét tìm chủ đề chung ít ỏi

聚散浓淡不由我只由你随性而随机
jù sàn nóngdàn bù yóu wǒ zhǐ yóu nǐ suí xìng ér suí jī
chuy xan núng tan pu dấu ủa chử dấu nỉ xuấy xing ớ xuấy chi
Hợp tan đậm nhạt không do anh chỉ do em tuỳ hứng cho phát ngẫu nhiên

其实早已料到结局却被桥段蒙蔽
qíshí zǎoyǐ liào dào jiéjú què bèi qiáo duàn méngbì
trí sứ chảo ỉ leo tao chía chúy truê pây tréo toan mấng pi
Thực ra sớm đã liệu được kết quả lại bị cảnh trước mặt che mờ mắt

傻傻停留在原地复刻回忆
shǎ shǎ tíngliú zài yuán de fù kè huíyì
sả sả thính liếu chai doén tơ phu khưa huấy i
Ngốc nghếch dừng lại tại chốn cũ

还不愿清醒
hái bù yuàn qīngxǐng
hái pu doen tring xỉnh
Vẫn chưa muốn tỉnh lại

反正爱你和恨你都费力气
fǎnzhèng ài nǐ hé hèn nǐ dōu fèilì qì
phản châng ai nỉ hứa hân nỉ tâu phây li tri
Dù sao yêu em với hận em đều rất tốn sức

不如全身而退再把你忘记
bùrú quán shēn ér tuì zài bǎ nǐ wàngjì
pu rú troén sân ớ thuây chai pả nỉ oang chi
Chẳng bằng vẹn toàn rút lui rồi quên em đi

反正你的世界都是迎合你的身影
fǎnzhèng nǐ de shìjiè dōu shì yínghé nǐ de shēnyǐng
phản châng nỉ tơ sư chia tâu sư ính hứa nỉ tơ sân ỉnh
Dù sao thế giới em toàn là những bóng hình lấy lòng em

不缺我这份执迷
bù quē wǒ zhè fèn zhí mí
pu truê ủa chưa phân chứ mí
Không thiếu phần chấp mê này của anh

反正讨好你奚落你没意义
fǎnzhèng tǎohǎo nǐ xīluò nǐ méi yìyì
phản châng thảo hảo nỉ xi lua nỉ mấy i i
Dù sao nịnh nọt em chế giễu em đều chẳng có ý nghĩa

不如给尊严留一线余地
bùrú gěi zūnyán liú yīxiàn yúdì
pu rú cẩy chuân dén liếu i xen úy ti
Chẳng bằng chừa chút khoảng trống cho tôn nghiêm

那些无处安放的动心
nàxiē wú chǔ ānfàng de dòngxīn
na xia ú trủ an phang tơ tung xin
Những rung động chẳng biết đặt đâu kia

都只是曾经
dōu zhǐshì céngjīng
tâu chử sư trấng ching
Đều chỉ là đã từng

反正爱你和恨你都费力气
fǎnzhèng ài nǐ hé hèn nǐ dōu fèilì qì
phản châng ai nỉ hứa hân nỉ tâu phây li tri
Dù sao yêu em với hận em đều rất tốn sức

不如全身而退再把你忘记
bùrú quán shēn ér tuì zài bǎ nǐ wàngjì
pu rú troén sân ớ thuây chai pả nỉ oang chi
Chẳng bằng vẹn toàn rút lui rồi quên em đi

反正你的世界都是迎合你的身影
fǎnzhèng nǐ de shìjiè dōu shì yínghé nǐ de shēnyǐng
phản châng nỉ tơ sư chia tâu sư ính hứa nỉ tơ sân ỉnh
Dù sao thế giới em toàn là những bóng hình lấy lòng em

不缺我这份执迷
bù quē wǒ zhè fèn zhí mí
pu truê ủa chưa phân chứ mí
Không thiếu phần chấp mê này của anh

反正讨好你奚落你没意义
fǎnzhèng tǎohǎo nǐ xīluò nǐ méi yìyì
phản châng thảo hảo nỉ xi lua nỉ mấy i i
Dù sao nịnh nọt em chế giễu em đều chẳng có ý nghĩa

不如给尊严留一线余地
bùrú gěi zūnyán liú yīxiàn yúdì
pu rú cẩy chuân dén liếu i xen úy ti
Chẳng bằng chừa chút khoảng trống cho tôn nghiêm

那些无处安放的动心
nàxiē wú chǔ ānfàng de dòngxīn
na xia ú trủ an phang tơ tung xin
Những rung động chẳng biết đặt đâu kia

都只是曾经
dōu zhǐshì céngjīng
tâu chử sư trấng ching
Đều chỉ là đã từng
 

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Sẽ Không Hiểu – Joysaaaa

  20/09/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Sẽ Không Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Đẳng Thập Ma Quân (Đặng Ngụ Quân) (COVER)

  20/09/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Từ Đây Chúng Mình - Châu Tư Hàm (A Hàm)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Từ Đây Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nói Với Con - Trương Tây (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Với Con qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngôi Sao Dẫn Lối - Lộ Phi Văn (OST Người Yêu Tôi Nhất Thế Gian)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngôi Sao Dẫn Lối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Lầm - Triệu Nãi Cát

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Lầm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đuổi - Vương Tịnh Văn

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đuổi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Lúc Lá Rơi - Hattie Hải Đình

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Lúc Lá Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Buông Tha Em Được Không - Vu Đông Nhiên

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Buông Tha Em Được Không qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Vượng Tử Tiểu Kiều (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa