Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Vượng Tử Tiểu Kiều (COVER)

25/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Vượng Tử Tiểu Kiều (COVER)

Lời bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

才话别已深秋
cái huàbié yǐ shēn qiū
trái hoa pía ỉ sân triêu
Mới từ biệt đã cuối thu

只一眼就花落
zhǐ yī yǎn jiù huā luò
chử i dẻn chiêu hoa lua
Chỉ một thoáng hoa đã rơi

窗台人影独坐
chuāngtái rén yǐng dú zuò
troang thái rấn ỉnh tú chua
Đơn bóng ngồi trước ngưỡng cửa

夜沉的更寂寞
yè chén de gèng jìmò
dê trấn tơ câng chi mua
Đêm nặng nề nỗi quạnh hiu

一段路分两头
yī duàn lù fēn liǎngtóu
i toan lu phân lẻng thấu
Một đoạn đường chia hai ngã

爱了却要放手
ài liǎoquè yào fàngshǒu
ai lẻo truê dao phang sẩu
Yêu rồi lại phải buông tay

无事东风走过
wú shì dōngfēng zǒu guò
ú sư tung phâng chẩu cua
Gió đông rảnh rỗi lượn qua

扬起回忆如昨
yáng qǐ huíyì rú zuó
dáng trỉ huấy i rú chúa
Giương lên hồi ức tựa mới qua

摇摇欲坠不只你的泪
yáoyáoyùzhuì bùzhǐ nǐ de lèi
dáo dáo uy chuây pu chử nỉ tơ lây
Lung lay muốn rơi không chỉ có giọt lệ anh

还有仅剩的世界
hái yǒu jǐn shèng de shìjiè
hái dẩu chỉn sâng tơ sư chia
Còn có thế giới còn tồn tại

嘲笑的风高唱的离别
cháoxiào de fēng gāochàng de líbié
tráo xeo tơ phâng cao trang tơ lí pía
Lọn gió giễu cợt hát vang khúc biệt ly

我却听不见
wǒ què tīng bùjiàn
ủa truê thing pu chen
Em lại chẳng nghe thấy

穿越千年的眼泪
chuānyuè qiānnián de yǎnlèi
troan duê tren nén tơ dẻn lây
Giọt nước mắt xuyên qua ngàn năm

只有梦里看得见
zhǐyǒu mèng lǐ kàn dé jiàn
chử dẩu mâng lỉ khan tứa chen
Chỉ có trong mộng có thể thấy

我多想再见你哪怕一面
wǒ duō xiǎng zàijiàn nǐ nǎpà yīmiàn
ủa tua xẻng chai chen nỉ nả p'a i men
Em rất muốn gặp lại anh dù chỉ một thoáng

前世未了的眷恋
qiánshì wèiliǎo de juànliàn
trén sư uây lẻo tơ choen len
Nỗi quyến luyến kiếp trước còn vương

在我血液里分裂
zài wǒ xuèyè lǐ fēnliè
chai ủa xuê dê lỉ phân liê
Phân tách trong dòng máu em

沉睡中缠绵清醒又幻灭
chénshuì zhōng chánmián qīngxǐng yòu huànmiè
trấn suây chung trán mén tring xỉnh dâu hoan mia
Dằng dai trong giấc mộng mở mắt lại tan vỡ

梦在千丝发间
mèng zài qiān sī fā jiàn
mâng chai tren xư pha chen
Mộng chìm giữa những muộn phiền

我在梦里搁浅
wǒ zài mèng lǐ gēqiǎn
ủa chai mâng lỉ cưa trẻn
Em mắc cạn trong giấc mộng

月光尽是从前
yuèguāng jìn shì cóngqián
duê quang chin sư trúng trén
Ánh trăng chứa toàn quá khứ

苍白了的想念
cāngbái le de xiǎngniàn
trang pái lơ tơ xẻng nen
Nỗi nhớ mong đã yếu mòn

你眺望着天边
nǐ tiàowàng zhe tiānbiān
nỉ theo oang chưa then pen
Anh ngước về chân trời xa

我眺望你的脸
wǒ tiàowàng nǐ de liǎn
ủa theo oang nỉ tơ lẻn
Em ngước trông gương mặt anh

紧记你的容颜
jǐn jì nǐ de róngyán
chỉn chi nỉ tơ rúng dén
Khắc ghi dung nhan anh

来世把你寻找
láishì bǎ nǐ xúnzhǎo
lái sư pả nỉ xuýn chảo
Kiếp sau đi kiếm tìm anh

摇摇欲坠不只你的泪
yáoyáoyùzhuì bùzhǐ nǐ de lèi
dáo dáo uy chuây pu chử nỉ tơ lây
Lung lay muốn rơi không chỉ có giọt lệ anh

还有仅剩的世界
hái yǒu jǐn shèng de shìjiè
hái dẩu chỉn sâng tơ sư chia
Còn có thế giới còn tồn tại

嘲笑的风高唱的离别
cháoxiào de fēng gāochàng de líbié
tráo xeo tơ phâng cao trang tơ lí pía
Lọn gió giễu cợt hát vang khúc biệt ly

我却听不见
wǒ què tīng bùjiàn
ủa truê thing pu chen
Em lại chẳng nghe thấy

穿越千年的眼泪
chuānyuè qiānnián de yǎnlèi
troan duê tren nén tơ dẻn lây
Giọt nước mắt xuyên qua ngàn năm

只有梦里看得见
zhǐyǒu mèng lǐ kàn dé jiàn
chử dẩu mâng lỉ khan tứa chen
Chỉ có trong mộng có thể thấy

我多想再见你哪怕一面
wǒ duō xiǎng zàijiàn nǐ nǎpà yīmiàn
ủa tua xẻng chai chen nỉ nả p'a i men
Em rất muốn gặp lại anh dù chỉ một thoáng

前世未了的眷恋
qiánshì wèiliǎo de juànliàn
trén sư uây lẻo tơ choen len
Nỗi quyến luyến kiếp trước còn vương

在我血液里分裂
zài wǒ xuèyè lǐ fēnliè
chai ủa xuê dê lỉ phân liê
Phân tách trong dòng máu em

沉睡中缠绵清醒又幻灭
chénshuì zhōng chánmián qīngxǐng yòu huànmiè
trấn suây chung trán mén tring xỉnh dâu hoan mia
Dằng dai trong giấc mộng mở mắt lại tan vỡ

摇摇欲坠不只你的泪
yáoyáoyùzhuì bùzhǐ nǐ de lèi
dáo dáo uy chuây pu chử nỉ tơ lây
Lung lay muốn rơi không chỉ có giọt lệ anh

嘲笑的风高唱着离别
cháoxiào de fēng gāochàng zhe líbié
tráo xeo tơ phâng cao trang chưa lí pía
Lọn gió giễu cợt hát vang khúc biệt ly

不管还要等待多少年
bùguǎn hái yào děngdài duōshǎo nián
pu quản hái dao tẩng tai tua sảo nén
Mặc cho còn phải đợi chờ bao nhiêu năm

穿越千年的眼泪
chuānyuè qiānnián de yǎnlèi
troan duê tren nén tơ dẻn lây
Giọt nước mắt xuyên qua ngàn năm

只有梦里看得见
zhǐyǒu mèng lǐ kàn dé jiàn
chử dẩu mâng lỉ khan tứa chen
Chỉ có trong mộng có thể thấy

我多想再见你哪怕一面
wǒ duō xiǎng zàijiàn nǐ nǎpà yīmiàn
ủa tua xẻng chai chen nỉ nả p'a i men
Em rất muốn gặp lại anh dù chỉ một thoáng

前世未了的眷恋
qiánshì wèiliǎo de juànliàn
trén sư uây lẻo tơ choen len
Nỗi quyến luyến kiếp trước còn vương

在我血液里分裂
zài wǒ xuèyè lǐ fēnliè
chai ủa xuê dê lỉ phân liê
Phân tách trong dòng máu em

沉睡中缠绵清醒又幻灭
chénshuì zhōng chánmián qīngxǐng yòu huànmiè
trấn suây chung trán mén tring xỉnh dâu hoan mia
Dằng dai trong giấc mộng mở mắt lại tan vỡ
 

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Mắt Của Anh - Ecrolyn (Quảng Đông Version)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Mắt Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Còn Muốn Đợi Người Ấy - Tô Tinh Tiệp, mine Diệp Tương Luân

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Còn Muốn Đợi Người Ấyqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Thích Em Giống Ai - Viên Tiểu Uy (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Thích Em Giống Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mùa Xuân Mang Tên Anh - Vương Nhị Lãng

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mùa Xuân Mang Tên Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Andy - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Andy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trời Lần Nữa Hửng Sáng - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trời Lần Nữa Hửng Sáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Gặp - Lưu Tư Đồng (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ - Triệu Nãi Cát (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Nói Với Em – Lancelot

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Nói Với Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Quên – Joysaaaa

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Quên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa