Bài hát tiếng Trung: Yêu Lầm - Triệu Nãi Cát

25/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Lầm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Yêu Lầm - Triệu Nãi Cát

Lời bài hát Yêu Lầm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

明明两人故事却写成三人托词
míngmíng liǎng rén gùshì què xiě chéng sān rén tuōcí
mính mính lẻng rấn cu sư truê xỉa trấng xan rấn thua trứ
Rõ ràng câu chuyện hai người lại viết thành ba người mượn cớ

结局是我退场还是继续固执
jiéjú shì wǒ tuìchǎng hái·shi jìxù gùzhí
chía chúy sư ủa thuây trảng hái sư chi xuy cu chứ
Kết cục là em rời sân hay tiếp tục cố chấp

我把心事用笑容去掩饰
wǒ bǎ xīnshì yòng xiàoróng qù yǎnshì
ủa pả xin sư dung xeo rúng truy dẻn sư
Em dùng nụ cười che đậy đi tâm sự

摆出若无其事的样子
bǎi chū ruòwúqíshì de yàng·zi
pải tru rua ú trí sư tơ dang chư
Bày ra vẻ điềm nhiên như không

见惯了你装傻表演日复一日
jiàn guàn le nǐ zhuāngshǎ biǎoyǎn rì fù yī rì
chen quan lơ nỉ choang sả pẻo dẻn rư phu i rư
Đã nhìn quen anh vờ ngốc biểu diễn ngày tiếp ngày

你的谎言逐渐失去控制
nǐ de huǎngyán zhújiàn shīqù kòngzhì
nỉ tơ hoảng dén chú chen sư truy khung chư
Dối gian của anh dần dà vượt tầm kiểm soát

如今变成拔不掉的刺
rújīn biànchéng bá bù diào de cì
rú chin pen trấng pá pu teo tơ trư
Giờ đây biến thành gai nhọn chẳng bứt ra được

我不想承受这折磨这煎熬这痛苦的往事
wǒ bùxiǎng chéngshòu zhè zhémó zhè jiān'áo zhè tòngkǔ de wángshì
ủa pu xẻng trấng sâu chưa chứa múa chưa chen áo chưa thung khủ tơ oảng sư
Em không muốn chịu đựng chuyện cũ dày vò dằn vặt đau khổ này

再也不相信那美好那深情那浪漫的情诗
zài yě bù xiāngxìn nà měihǎo nà shēnqíng nà làngmàn díqíng shī
chai dể pu xeng xin na mẩy hảo na sân trính na lang man tí trính sư
Không còn tin áng thơ tình đẹp đẽ thâm tình lãng mạn kia

终究无法成全你的多情自私
zhōngjiū wúfǎ chéngquán nǐ de duōqíng zìsī
chung chiêu ú phả trấng troén nỉ tơ tua trính chư xư
Chung quy chẳng thể tác thành cho đa tình ích kỷ của anh

希望不再纠缠能早放过彼此
xīwàng bù zài jiūchán néng zǎo fàng guò bǐcǐ
xi oang pu chai chiêu trán nấng chảo phang cua pỉ trử
Hi vọng không còn dây dưa có thể sớm buông tha đôi bên

我确实深夜会迷茫会失落会难过很多次
wǒ quèshí shēnyè huì mímáng huì shīluò huì nánguò hěn duō cì
ủa truê sứ sân dê huây mí máng huây sư lua huây nán cua hẩn tua trư
Đúng là đêm đến em sẽ mơ màng sẽ lạc lõng sẽ đau buồn rất nhiều lần

还是幻想过能忘掉能重来能回原点开始
hái·shi huànxiǎng guò néng wàngdiào néng zhòng lái néng huí yuán diǎn kāishǐ
hái sư hoan xẻng cua nấng oang teo nấng chung lái nấng huấy doén tẻn khai sử
Vẫn là từng tưởng tượng có thể quên hết có thể bắt đầu lại, có thể quay về điểm bắt đầu

无论如何就让我来结束相识
wúlùnrúhé jiùràng wǒ lái jiéshù xiāngshí
ú luân rú hứa chiêu rang ủa lái chía su xeng sư
Dù sao chăng nữa hãy để em đến kết thúc cuộc quen biết

让错误的爱停止你好自为之
ràng cuòwù de ài tíngzhǐ nǐ hǎozìwéizhī
rang trua u tơ ai thính chử nỉ hảo chư uấy chư
Để tình yêu sai lầm chấm dứt anh tự lo lấy mình

见惯了你装傻表演日复一日
jiàn guàn le nǐ zhuāngshǎ biǎoyǎn rì fù yī rì
chen quan lơ nỉ choang sả pẻo dẻn rư phu i rư
Đã nhìn quen anh vờ ngốc biểu diễn ngày tiếp ngày

你的谎言逐渐失去控制
nǐ de huǎngyán zhújiàn shīqù kòngzhì
nỉ tơ hoảng dén chú chen sư truy khung chư
Dối gian của anh dần dà vượt tầm kiểm soát

如今变成拔不掉的刺
rújīn biànchéng bá bù diào de cì
rú chin pen trấng pá pu teo tơ trư
Giờ đây biến thành gai nhọn chẳng bứt ra được

我不想承受这折磨这煎熬这痛苦的往事
wǒ bùxiǎng chéngshòu zhè zhémó zhè jiān'áo zhè tòngkǔ de wángshì
ủa pu xẻng trấng sâu chưa chứa múa chưa chen áo chưa thung khủ tơ oảng sư
Em không muốn chịu đựng chuyện cũ dày vò dằn vặt đau khổ này

再也不相信那美好那深情那浪漫的情诗
zài yě bù xiāngxìn nà měihǎo nà shēnqíng nà làngmàn díqíng shī
chai dể pu xeng xin na mẩy hảo na sân trính na lang man tí trính sư
Không còn tin áng thơ tình đẹp đẽ thâm tình lãng mạn kia

终究无法成全你的多情自私
zhōngjiū wúfǎ chéngquán nǐ de duōqíng zìsī
chung chiêu ú phả trấng troén nỉ tơ tua trính chư xư
Chung quy chẳng thể tác thành cho đa tình ích kỷ của anh

希望不再纠缠能早放过彼此
xīwàng bù zài jiūchán néng zǎo fàng guò bǐcǐ
xi oang pu chai chiêu trán nấng chảo phang cua pỉ trử
Hi vọng không còn dây dưa có thể sớm buông tha đôi bên

我确实深夜会迷茫会失落会难过很多次
wǒ quèshí shēnyè huì mímáng huì shīluò huì nánguò hěn duō cì
ủa truê sứ sân dê huây mí máng huây sư lua huây nán cua hẩn tua trư
Đúng là đêm đến em sẽ mơ màng sẽ lạc lõng sẽ đau buồn rất nhiều lần

还是幻想过能忘掉能重来能回原点开始
hái·shi huànxiǎng guò néng wàngdiào néng zhòng lái néng huí yuán diǎn kāishǐ
hái sư hoan xẻng cua nấng oang teo nấng chung lái nấng huấy doén tẻn khai sử
Vẫn là từng tưởng tượng có thể quên hết có thể bắt đầu lại, có thể quay về điểm bắt đầu

无论如何就让我来结束相识
wúlùnrúhé jiùràng wǒ lái jiéshù xiāngshí
ú luân rú hứa chiêu rang ủa lái chía su xeng sư
Dù sao chăng nữa hãy để em đến kết thúc cuộc quen biết

让错误的爱停止你好自为之
ràng cuòwù de ài tíngzhǐ nǐ hǎozìwéizhī
rang trua u tơ ai thính chử nỉ hảo chư uấy chư
Để tình yêu sai lầm chấm dứt anh tự lo lấy mình

我确实深夜会迷茫会失落会难过很多次
wǒ quèshí shēnyè huì mímáng huì shīluò huì nánguò hěn duō cì
ủa truê sứ sân dê huây mí máng huây sư lua huây nán cua hẩn tua trư
Đúng là đêm đến em sẽ mơ màng sẽ lạc lõng sẽ đau buồn rất nhiều lần

还是幻想过能忘掉能重来能回原点开始
hái·shi huànxiǎng guò néng wàngdiào néng zhòng lái néng huí yuán diǎn kāishǐ
hái sư hoan xẻng cua nấng oang teo nấng chung lái nấng huấy doén tẻn khai sử
Vẫn là từng tưởng tượng có thể quên hết có thể bắt đầu lại, có thể quay về điểm bắt đầu

无论如何就让我来结束相识
wúlùnrúhé jiùràng wǒ lái jiéshù xiāngshí
ú luân rú hứa chiêu rang ủa lái chía su xeng sư
Dù sao chăng nữa hãy để em đến kết thúc cuộc quen biết

让错误的爱停止你好自为之
ràng cuòwù de ài tíngzhǐ nǐ hǎozìwéizhī
rang trua u tơ ai thính chử nỉ hảo chư uấy chư
Để tình yêu sai lầm chấm dứt anh tự lo lấy mình

让错误的爱停止你好自为之
ràng cuòwù de ài tíngzhǐ nǐ hǎozìwéizhī
rang trua u tơ ai thính chử nỉ hảo chư uấy chư
Để tình yêu sai lầm chấm dứt anh tự lo lấy mình
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Đuổi - Vương Tịnh Văn

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đuổi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Lúc Lá Rơi - Hattie Hải Đình

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Lúc Lá Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Buông Tha Em Được Không - Vu Đông Nhiên

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Buông Tha Em Được Không qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Vượng Tử Tiểu Kiều (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Mắt Của Anh - Ecrolyn (Quảng Đông Version)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Mắt Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Còn Muốn Đợi Người Ấy - Tô Tinh Tiệp, mine Diệp Tương Luân

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Còn Muốn Đợi Người Ấyqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Thích Em Giống Ai - Viên Tiểu Uy (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Thích Em Giống Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mùa Xuân Mang Tên Anh - Vương Nhị Lãng

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mùa Xuân Mang Tên Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Andy - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Andy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trời Lần Nữa Hửng Sáng - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trời Lần Nữa Hửng Sáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa