Bài hát tiếng Trung: Trước Lúc Lá Rơi - Hattie Hải Đình

25/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Trước Lúc Lá Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Trước Lúc Lá Rơi - Hattie Hải Đình

Lời bài hát Trước Lúc Lá Rơi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

风轻轻的我想听你回答
fēng qīng qīng de wǒ xiǎng tīng nǐ huídá
phâng tring tring tơ ủa xẻng thing nỉ huấy tá
Gió nhẹ nhàng thổi, em muốn nghe anh trả lời

这个季节里最衬景的话
zhè·ge jìjié lǐ zuì chèn jǐng ·dehuà
chưa cưa chi chía lỉ chuây trân chỉnh tơ hoa
Lời tôn cảnh nhất trong tiết mùa này

爱情故事所需要的时间地点
àiqíng gùshì suǒ xūyào de shíjiān dìdiǎn
ai trính cu sư xủa xuy dao tơ sứ chen ti tẻn
Mọi thời gian địa điểm một câu chuyện tình yêu cần

也曾经在两个人的身边凑全
yě céngjīng zài liǎng gèrén de shēnbiān còu quán
dể trấng ching chai lẻng cưa rấn tơ sân pen trâu troén
Cũng từng tụ họp đông đủ bên hai người

或许那天叶落得早一些
huòxǔ nà tiān yè luò·de zǎo yīxiē
hua xủy na then dê lua tơ chảo i xia
Có lẽ ngày đó lá rơi có phần hơi sớm

结局的伏笔始终没出现
jiéjú de fúbǐ shǐzhōng méi chūxiàn
chía chúy tơ phú pỉ sử chung mấy tru xen
Phục bút cho kết cục trước sau chẳng xuất hiện

湖泊倒影有朵云开始孤单分裂
húpō dàoyǐng yǒu duǒ yún kāishǐ gūdān fēnliè
hú p'ua tao ỉnh dẩu tủa uýn khai sử cu tan phân liê
Ảnh ngược trong hồ có áng mây bắt đầu cô đơn tách rời

蝉鸣传来换季预言
chán míng chuán lái huànjì yùyán
trán mính troán lái hoan chi uy dén
Tiếng ve truyền đến lời dự đoán đổi mùa

赶在叶落之前回到你的身边
gǎn zài yè luò zhīqián huí dào nǐ de shēnbiān
cản chai dê lua chư trén huấy tao nỉ tơ sân pen
Tranh thủ trước lúc lá rơi quay về cạnh bên anh

跟着我的回忆活成那个夏天
gēn·zhe wǒ de huíyì huó chéng nà·ge xiàtiān
cân chơ ủa tơ huấy i húa trấng na cưa xe then
Cùng với hồi ức của em sống thành mùa hạ kia

想你时天空变得很遥远
xiǎng nǐ shí tiānkōng biàn dé hěn yáoyuǎn
xẻng nỉ sứ then khung pen tứa hẩn dáo doẻn
Lúc nhớ anh bầu trời trở nên rất xa vời

而我却只好闭上眼对晴空说声抱歉
ér wǒ què zhǐhǎo bì shàng yǎn duì qíngkōng shuō shēng bàoqiàn
ớ ủa truê chử hảo pi sang dẻn tuây trính khung sua sâng pao tren
Còn em lại chỉ đành nhắm mắt nói tiếng xin lỗi với trời quang

就算叶落之前没能见你一面
jiùsuàn yè luò zhīqián méi néng jiàn nǐ yīmiàn
chiêu xoan dê lua chư trén mấy nấng chen nỉ i men
Dù cho trước lúc lá rơi không thể gặp anh một lần

而我也只宁愿活在曾有你的夏天
ér wǒ yě zhǐ níngyuàn huó zài céng yǒu nǐ de xiàtiān
ớ ủa dể chử nính doen húa chai trấng dẩu nỉ tơ xe then
Em cũng chỉ thà sống trong ngày hè từng có anh

想你时所有细节都还原
xiǎng nǐ shí suǒyǒu xìjié dōu huányuán
xẻng nỉ sứ xủa dẩu xi chía tâu hoán doén
Lúc nhớ anh mọi chi tiết đều hoàn nguyên

而我只好闭上眼还有纪念的时间
ér wǒ zhǐhǎo bì shàng yǎn hái yǒu jìniàn de shíjiān
ớ ủa chử hảo pi sang dẻn hái dẩu chi nen tơ sứ chen
Mà em chỉ đành nhắm mắt còn có thời gian để kỷ niệm

叶落之前
yè luò zhīqián
dê lua chư trén
Trước lúc lá rơi

或许那天叶落得早一些
huòxǔ nà tiān yè luò·de zǎo yīxiē
hua xủy na then dê lua tơ chảo i xia
Có lẽ ngày đó lá rơi có phần hơi sớm

结局的伏笔始终没出现
jiéjú de fúbǐ shǐzhōng méi chūxiàn
chía chúy tơ phú pỉ sử chung mấy tru xen
Phục bút cho kết cục trước sau chẳng xuất hiện

湖泊倒影有朵云开始孤单分裂
húpō dàoyǐng yǒu duǒ yún kāishǐ gūdān fēnliè
hú p'ua tao ỉnh dẩu tủa uýn khai sử cu tan phân liê
Ảnh ngược trong hồ có áng mây bắt đầu cô đơn tách rời

蝉鸣传来换季预言
chán míng chuán lái huànjì yùyán
trán mính troán lái hoan chi uy dén
Tiếng ve truyền đến lời dự đoán đổi mùa

赶在叶落之前回到你的身边
gǎn zài yè luò zhīqián huí dào nǐ de shēnbiān
cản chai dê lua chư trén huấy tao nỉ tơ sân pen
Tranh thủ trước lúc lá rơi quay về cạnh bên anh

跟着我的回忆活成那个夏天
gēn·zhe wǒ de huíyì huó chéng nà·ge xiàtiān
cân chơ ủa tơ huấy i húa trấng na cưa xe then
Cùng với hồi ức của em sống thành mùa hạ kia

想你时天空变得很遥远
xiǎng nǐ shí tiānkōng biàn dé hěn yáoyuǎn
xẻng nỉ sứ then khung pen tứa hẩn dáo doẻn
Lúc nhớ anh bầu trời trở nên rất xa vời

而我却只好闭上眼对晴空说声抱歉
ér wǒ què zhǐhǎo bì shàng yǎn duì qíngkōng shuō shēng bàoqiàn
ớ ủa truê chử hảo pi sang dẻn tuây trính khung sua sâng pao tren
Còn em lại chỉ đành nhắm mắt nói tiếng xin lỗi với trời quang

就算叶落之前没能见你一面
jiùsuàn yè luò zhīqián méi néng jiàn nǐ yīmiàn
chiêu xoan dê lua chư trén mấy nấng chen nỉ i men
Dù cho trước lúc lá rơi không thể gặp anh một lần

而我也只宁愿活在曾有你的夏天
ér wǒ yě zhǐ níngyuàn huó zài céng yǒu nǐ de xiàtiān
ớ ủa dể chử nính doen húa chai trấng dẩu nỉ tơ xe then
Em cũng chỉ thà sống trong ngày hè từng có anh

想你时所有细节都还原
xiǎng nǐ shí suǒyǒu xìjié dōu huányuán
xẻng nỉ sứ xủa dẩu xi chía tâu hoán doén
Lúc nhớ anh mọi chi tiết đều hoàn nguyên

而我只好闭上眼还有纪念的时间
ér wǒ zhǐhǎo bì shàng yǎn hái yǒu jìniàn de shíjiān
ớ ủa chử hảo pi sang dẻn hái dẩu chi nen tơ sứ chen
Mà em chỉ đành nhắm mắt còn có thời gian để kỷ niệm

叶落之前
yè luò zhīqián
dê lua chư trén
Trước lúc lá rơi
 

 • Bài hát tiếng Trung: Buông Tha Em Được Không - Vu Đông Nhiên

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Buông Tha Em Được Không qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Vượng Tử Tiểu Kiều (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Mắt Của Anh - Ecrolyn (Quảng Đông Version)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Mắt Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Còn Muốn Đợi Người Ấy - Tô Tinh Tiệp, mine Diệp Tương Luân

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Còn Muốn Đợi Người Ấyqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Thích Em Giống Ai - Viên Tiểu Uy (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Thích Em Giống Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mùa Xuân Mang Tên Anh - Vương Nhị Lãng

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mùa Xuân Mang Tên Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Andy - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Andy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trời Lần Nữa Hửng Sáng - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trời Lần Nữa Hửng Sáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Gặp - Lưu Tư Đồng (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ - Triệu Nãi Cát (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa