Học bài hát tiếng Trung: Đuổi - Vương Tịnh Văn

25/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đuổi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Đuổi - Vương Tịnh Văn

Lời bài hát Đuổi  tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

好想问你累不累
hǎo xiǎng wèn nǐ lèi bù lèi
hảo xẻng uân nỉ lây pu lây
Thật muốn hỏi bạn có mệt không

或许需要点安慰
huòxǔ xūyào diǎn ānwèi
hua xủy xuy dao tẻn an uây
Có lẽ cần chút an ủi

有多少天夜不能寐
yǒu duōshǎo tiān yè bùnéng mèi
dẩu tua sảo then dê pu nấng mây
Có bao ngày trằn trọc suốt đêm

颓废再后悔
tuífèi zài hòuhuǐ
thuấy phây chai hâu huẩy
Suy sụp rồi hối hận

反正年轻总用来浪费
fǎnzhèng niánqīng zǒng yòng lái làngfèi
phản châng nén tring chủng dung lái lang phây
Dù sao tuổi trẻ toàn dùng về lãng phí

好想请你别后退
hǎo xiǎng qíng nǐ bié hòutuì
hảo xẻng trính nỉ pía hâu thuây
Thật muốn kêu bạn đừng lui bước

堵住他轻蔑的嘴
dǔ zhù tā qīngmiè de zuǐ
tủ chu tha tring mia tơ chuẩy
Chặn cái miệng thốt lời khinh bỉ của anh ấy

走到这多么难能可贵
zǒu dào zhè duō·me nánnéngkěguì
chẩu tao chưa tua mơ nán nấng khửa quây
Bước đến đây quý hoá khó có biết bao

还不配别惭愧
hái bùpèi bié cánkuì
hái pu p'ây pía trán khuây
Chưa đủ xứng cũng đừng hổ thẹn

自卑总长成教诲
zìbēi zǒngzhǎng chéng jiàohuì
chư pây chủng chảng trấng cheo huây
Tự ti sẽ phát triển thành giáo huấn

天再黑早晚都会明媚
tiān zài hēi zǎowǎn dūhuì míngmèi
then chai hây chảo oản tu huây mính mây
Trời tối nữa sớm muộn cũng sẽ sáng sủa

快去追快去飞趁着还纯粹
kuài qù zhuī kuài qù fēi chèn zhe hái chúncuì
khoai truy chuây khoai truy phây trân chưa hái truấn truây
Mau đuổi theo mau tung bay nhân lúc vẫn còn đang đơn thuần

多疲惫都不敢崩溃
duō píbèi dōu bùgǎn bēngkuì
tua p'í pây tâu pu cản pâng khuây
Mệt mỏi bao cũng không dám sụp đổ

你笑着笑着流下几滴泪
nǐ xiào zhe xiào zhe liú xià jǐ dī lèi
nỉ xeo chưa xeo chưa liếu xe chỉ ti lây
Bạn nhoẻn miệng cười nước mắt lại rơi

紧攥着美梦怕会碎
jǐn zuàn zhe měi mèng pà huì suì
chỉn choan chưa mẩy mâng p'a huây xuây
Nắm chặt mộng đẹp sợ sẽ vỡ

卑微只为配得上机会
bēiwēi zhǐ wèi pèi dé shàng jī·huì
pây uây chử uây p'ây tứa sang chi huây
Hèn mọn chỉ để xứng được với cơ hội

再去追再描绘你就做光辉
zài qù zhuī zài miáohuì nǐ jiù zuò guānghuī
chai truy chuây chai méo huây nỉ chiêu chua quang huây
Tiếp tục đuổi tiếp tục mô tả hãy sống thật chói chang

你不是谁的点缀
nǐ bù·shi shuí de diǎnzhuì
nỉ pu sư suấy tơ tẻn chuây
Bạn không phải vật tô điểm của ai

最勇敢的却让你最狼狈
zuì yǒnggǎn de què ràng nǐ zuì lángbèi
chuây dủng cản tơ truê rang nỉ chuây láng pây
Lần dũng cảm nhất lại khiến bạn thảm hại nhất

最狼狈都算最珍贵
zuì lángbèi dōu suàn zuì zhēn'guì
chuây láng pây tâu xoan chuây chân quây
Thảm hại nhất cũng tính là quý báu nhất

就把梦作到人声鼎沸
jiù bǎ mèng zuò dào rénshēng dǐngfèi
chiêu pả mâng chua tao rấn sâng tỉnh phây
Làm cho giấc mộng thật huyên náo

好想请你别后退
hǎo xiǎng qíng nǐ bié hòutuì
hảo xẻng trính nỉ pía hâu thuây
Thật muốn kêu bạn đừng lui bước

堵住他轻蔑的嘴
dǔ zhù tā qīngmiè de zuǐ
tủ chu tha tring mia tơ chuẩy
Chặn cái miệng thốt lời khinh bỉ của anh ấy

走到这多么难能可贵
zǒu dào zhè duō·me nánnéngkěguì
chẩu tao chưa tua mơ nán nấng khửa quây
Bước đến đây quý hoá khó có biết bao

还不配别惭愧
hái bùpèi bié cánkuì
hái pu p'ây pía trán khuây
Chưa đủ xứng cũng đừng hổ thẹn

自卑总长成教诲
zìbēi zǒngzhǎng chéng jiàohuì
chư pây chủng chảng trấng cheo huây
Tự ti sẽ phát triển thành giáo huấn

天再黑早晚都会明媚
tiān zài hēi zǎowǎn dūhuì míngmèi
then chai hây chảo oản tu huây mính mây
Trời tối nữa sớm muộn cũng sẽ sáng sủa

快去追快去飞趁着还纯粹
kuài qù zhuī kuài qù fēi chèn zhe hái chúncuì
khoai truy chuây khoai truy phây trân chưa hái truấn truây
Mau đuổi theo mau tung bay nhân lúc vẫn còn đang đơn thuần

多疲惫都不敢崩溃
duō píbèi dōu bùgǎn bēngkuì
tua p'í pây tâu pu cản pâng khuây
Mệt mỏi bao cũng không dám sụp đổ

你笑着笑着流下几滴泪
nǐ xiào zhe xiào zhe liú xià jǐ dī lèi
nỉ xeo chưa xeo chưa liếu xe chỉ ti lây
Bạn nhoẻn miệng cười nước mắt lại rơi

紧攥着美梦怕会碎
jǐn zuàn zhe měi mèng pà huì suì
chỉn choan chưa mẩy mâng p'a huây xuây
Nắm chặt mộng đẹp sợ sẽ vỡ

卑微只为配得上机会
bēiwēi zhǐ wèi pèi dé shàng jī·huì
pây uây chử uây p'ây tứa sang chi huây
Hèn mọn chỉ để xứng được với cơ hội

再去追再描绘你就做光辉
zài qù zhuī zài miáohuì nǐ jiù zuò guānghuī
chai truy chuây chai méo huây nỉ chiêu chua quang huây
Tiếp tục đuổi tiếp tục mô tả hãy sống thật chói chang

你不是谁的点缀
nǐ bù·shi shuí de diǎnzhuì
nỉ pu sư suấy tơ tẻn chuây
Bạn không phải vật tô điểm của ai

最勇敢的却让你最狼狈
zuì yǒnggǎn de què ràng nǐ zuì lángbèi
chuây dủng cản tơ truê rang nỉ chuây láng pây
Lần dũng cảm nhất lại khiến bạn thảm hại nhất

最狼狈都算最珍贵
zuì lángbèi dōu suàn zuì zhēn'guì
chuây láng pây tâu xoan chuây chân quây
Thảm hại nhất cũng tính là quý báu nhất

就把梦作到人声鼎沸
jiù bǎ mèng zuò dào rénshēng dǐngfèi
chiêu pả mâng chua tao rấn sâng tỉnh phây
Làm cho giấc mộng thật huyên náo

快去追快去飞趁着还纯粹
kuài qù zhuī kuài qù fēi chèn zhe hái chúncuì
khoai truy chuây khoai truy phây trân chưa hái truấn truây
Mau đuổi theo mau tung bay nhân lúc vẫn còn đang đơn thuần

多疲惫都不敢崩溃
duō píbèi dōu bùgǎn bēngkuì
tua p'í pây tâu pu cản pâng khuây
Mệt mỏi bao cũng không dám sụp đổ

你笑着笑着流下几滴泪
nǐ xiào zhe xiào zhe liú xià jǐ dī lèi
nỉ xeo chưa xeo chưa liếu xe chỉ ti lây
Bạn nhoẻn miệng cười nước mắt lại rơi

紧攥着美梦怕会碎
jǐn zuàn zhe měi mèng pà huì suì
chỉn choan chưa mẩy mâng p'a huây xuây
Nắm chặt mộng đẹp sợ sẽ vỡ

卑微只为配得上机会
bēiwēi zhǐ wèi pèi dé shàng jī·huì
pây uây chử uây p'ây tứa sang chi huây
Hèn mọn chỉ để xứng được với cơ hội

再去追再描绘你就做光辉
zài qù zhuī zài miáohuì nǐ jiù zuò guānghuī
chai truy chuây chai méo huây nỉ chiêu chua quang huây
Tiếp tục đuổi tiếp tục mô tả hãy sống thật chói chang

你不是谁的点缀
nǐ bù·shi shuí de diǎnzhuì
nỉ pu sư suấy tơ tẻn chuây
Bạn không phải vật tô điểm của ai

最勇敢的却让你最狼狈
zuì yǒnggǎn de què ràng nǐ zuì lángbèi
chuây dủng cản tơ truê rang nỉ chuây láng pây
Lần dũng cảm nhất lại khiến bạn thảm hại nhất

最狼狈都算最珍贵
zuì lángbèi dōu suàn zuì zhēn'guì
chuây láng pây tâu xoan chuây chân quây
Thảm hại nhất cũng tính là quý báu nhất

就把梦作到人声鼎沸
jiù bǎ mèng zuò dào rénshēng dǐngfèi
chiêu pả mâng chua tao rấn sâng tỉnh phây
Làm cho giấc mộng thật huyên náo
 

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Lúc Lá Rơi - Hattie Hải Đình

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Lúc Lá Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Buông Tha Em Được Không - Vu Đông Nhiên

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Buông Tha Em Được Không qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Vượng Tử Tiểu Kiều (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Mắt Của Anh - Ecrolyn (Quảng Đông Version)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Mắt Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Còn Muốn Đợi Người Ấy - Tô Tinh Tiệp, mine Diệp Tương Luân

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Còn Muốn Đợi Người Ấyqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Thích Em Giống Ai - Viên Tiểu Uy (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Thích Em Giống Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mùa Xuân Mang Tên Anh - Vương Nhị Lãng

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mùa Xuân Mang Tên Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Andy - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Andy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trời Lần Nữa Hửng Sáng - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trời Lần Nữa Hửng Sáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Gặp - Lưu Tư Đồng (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa