Bài hát tiếng Trung: Nói Với Con - Trương Tây (COVER)

25/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Nói Với Con qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nói Với Con - Trương Tây (COVER)

Lời bài hát Nói Với Con tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你睡着了手掌紧握
nǐ shuì zhe liǎoshǒu zhǎng jǐnwò
nỉ suây chưa léo sẩu chảng chỉn ua
Con ngủ rồi bàn tay nắm chặt

脸颊上有浅浅酒窝
liǎnjiá shàng yǒu jiānjiān jiǔwō
lẻn ché sang dẩu trẻn trẻn chiểu ua
Trên đôi má thấp thoáng lúm đồng tiền

在这一刻我看着你
zài zhè yīkè wǒ kàn zhe nǐ
chai chưa i khưa ủa khan chưa nỉ
Tại khoảnh khắc này mẹ nhìn con

好多话想说给你听
hǎoduō huà xiǎng shuō gěi nǐ tīng
hảo tua hoa xẻng sua cẩy nỉ thing
Rất nhiều lời muốn nói cho con nghe

如果明天你就长大很多
rúguǒ míngtiān nǐ jiù zhăngdà hěn duō
rú của mính then nỉ chiêu chảng ta hẩn tua
Nếu ngày mai con trưởng thành lên rất nhiều

我会不会觉得不知所措
wǒ huì bù huì juédé bùzhīsuǒcuò
ủa huây pu huây chuế tứa pu chư xủa trua
Liệu mẹ có sẽ thấy luống cuống bối rối

你不再想让我牵你的手
nǐ bù zài xiǎng ràng wǒ qiān nǐ de shǒu
nỉ pu chai xẻng rang ủa tren nỉ tơ sẩu
Con không còn muốn để mẹ nắm tay con

每天盼望从我掌心挣脱
měi tiān pànwàng cóng wǒ zhǎngxīn zhēng tuō
mẩy then p'an oang trúng ủa chảng xin châng thua
Mỗi ngày mong thoát ra khỏi bàn tay mẹ

你也会爱上一个人付出很多很多
nǐ yě huì ài shàng yī gèrén fùchū hěn duō hěn duō
nỉ dể huây ai sang i cưa rấn phu tru hẩn tua hẩn tua
Con cũng sẽ đem lòng yêu một người hi sinh rất nhiều rất nhiều

你也会守着秘密不肯告诉我
nǐ yě huì shǒu zhe mìmì bùkěn gàosù wǒ
nỉ dể huây sẩu chưa mi mi pu khẩn cao xu ủa
Con cũng sẽ giữ kín bí mật không chịu nói với mẹ

在一个夜晚倚着我的肩
zài yī gè yèwǎn yǐ zhe wǒ de jiān
chai i cưa dê oản ỉ chưa ủa tơ chen
Trong một buổi đêm dựa trên bờ vai mẹ

泪水止不住地流了一整夜
lèishuǐ zhǐ bù zhùdì liú le yī zhěng yè
lây suẩy chử pu chu ti liếu lơ i chẩng dê
Nước mắt không kiềm được rơi suốt đêm

和你一样我也不懂未来还有什么
hé nǐ yīyàng wǒ yě bù dǒng wèilái hái yǒu shén·me
hứa nỉ i dang ủa dể pu tủng uây lái hái dẩu sấn mơ
Như con mẹ cũng chẳng rõ tương lai còn có những gì

我好想替你阻挡风雨和迷惑
wǒ hǎo xiǎng tì nǐ zǔdǎng fēngyǔ hé mí·huo
ủa hảo xẻng thi nỉ chủ tảng phâng ủy hứa mí hua
Mẹ thật muốn thay con ngăn trở gió mưa với mê hoặc

让你的天空只看见彩虹
ràng nǐ de tiānkōng zhǐ kàn·jiàn cǎihóng
rang nỉ tơ then khung chử khan chen trải húng
Để bầu trời của con chỉ trông thấy cầu vồng

直到有一天你也变成了我
zhídào yǒu yītiān nǐ yě biànchéng le wǒ
chứ tao dẩu i then nỉ dể pen trấng lơ ủa
Tới khi có một ngày con cũng biến thành mẹ

如果明天你就长大很多
rúguǒ míngtiān nǐ jiù zhăngdà hěn duō
rú của mính then nỉ chiêu chảng ta hẩn tua
Nếu ngày mai con trưởng thành lên rất nhiều

我会不会觉得不知所措
wǒ huì bù huì juédé bùzhīsuǒcuò
ủa huây pu huây chuế tứa pu chư xủa trua
Liệu mẹ có sẽ thấy luống cuống bối rối

你不再想让我牵你的手
nǐ bù zài xiǎng ràng wǒ qiān nǐ de shǒu
nỉ pu chai xẻng rang ủa tren nỉ tơ sẩu
Con không còn muốn để mẹ nắm tay con

每天盼望从我掌心挣脱
měi tiān pànwàng cóng wǒ zhǎngxīn zhēng tuō
mẩy then p'an oang trúng ủa chảng xin châng thua
Mỗi ngày mong thoát ra khỏi bàn tay mẹ

你也会爱上一个人付出很多很多
nǐ yě huì ài shàng yī gèrén fùchū hěn duō hěn duō
nỉ dể huây ai sang i cưa rấn phu tru hẩn tua hẩn tua
Con cũng sẽ đem lòng yêu một người hi sinh rất nhiều rất nhiều

你也会守着秘密不肯告诉我
nǐ yě huì shǒu zhe mìmì bùkěn gàosù wǒ
nỉ dể huây sẩu chưa mi mi pu khẩn cao xu ủa
Con cũng sẽ giữ kín bí mật không chịu nói với mẹ

在一个夜晚倚着我的肩
zài yī gè yèwǎn yǐ zhe wǒ de jiān
chai i cưa dê oản ỉ chưa ủa tơ chen
Trong một buổi đêm dựa trên bờ vai mẹ

泪水止不住地流了一整夜
lèishuǐ zhǐ bù zhùdì liú le yī zhěng yè
lây suẩy chử pu chu ti liếu lơ i chẩng dê
Nước mắt không kiềm được rơi suốt đêm

和你一样我也不懂未来还有什么
hé nǐ yīyàng wǒ yě bù dǒng wèilái hái yǒu shén·me
hứa nỉ i dang ủa dể pu tủng uây lái hái dẩu sấn mơ
Như con mẹ cũng chẳng rõ tương lai còn có những gì

我好想替你阻挡风雨和迷惑
wǒ hǎo xiǎng tì nǐ zǔdǎng fēngyǔ hé mí·huo
ủa hảo xẻng thi nỉ chủ tảng phâng ủy hứa mí hua
Mẹ thật muốn thay con ngăn trở gió mưa với mê hoặc

让你的天空只看见彩虹
ràng nǐ de tiānkōng zhǐ kàn·jiàn cǎihóng
rang nỉ tơ then khung chử khan chen trải húng
Để bầu trời của con chỉ trông thấy cầu vồng

直到有一天你也变成了我
zhídào yǒu yītiān nǐ yě biànchéng le wǒ
chứ tao dẩu i then nỉ dể pen trấng lơ ủa
Tới khi có một ngày con cũng biến thành mẹ

你也会爱上一个人付出很多很多
nǐ yě huì ài shàng yī gèrén fùchū hěn duō hěn duō
nỉ dể huây ai sang i cưa rấn phu tru hẩn tua hẩn tua
Con cũng sẽ đem lòng yêu một người hi sinh rất nhiều rất nhiều

你也会守着秘密不肯告诉我
nǐ yě huì shǒu zhe mìmì bùkěn gàosù wǒ
nỉ dể huây sẩu chưa mi mi pu khẩn cao xu ủa
Con cũng sẽ giữ kín bí mật không chịu nói với mẹ

在一个夜晚倚着我的肩
zài yī gè yèwǎn yǐ zhe wǒ de jiān
chai i cưa dê oản ỉ chưa ủa tơ chen
Trong một buổi đêm dựa trên bờ vai mẹ

泪水止不住地流了一整夜
lèishuǐ zhǐ bù zhùdì liú le yī zhěng yè
lây suẩy chử pu chu ti liếu lơ i chẩng dê
Nước mắt không kiềm được rơi suốt đêm

和你一样我也不懂未来还有什么
hé nǐ yīyàng wǒ yě bù dǒng wèilái hái yǒu shén·me
hứa nỉ i dang ủa dể pu tủng uây lái hái dẩu sấn mơ
Như con mẹ cũng chẳng rõ tương lai còn có những gì

我好想替你阻挡风雨和迷惑
wǒ hǎo xiǎng tì nǐ zǔdǎng fēngyǔ hé mí·huo
ủa hảo xẻng thi nỉ chủ tảng phâng ủy hứa mí hua
Mẹ thật muốn thay con ngăn trở gió mưa với mê hoặc

让你的天空只看见彩虹
ràng nǐ de tiānkōng zhǐ kàn·jiàn cǎihóng
rang nỉ tơ then khung chử khan chen trải húng
Để bầu trời của con chỉ trông thấy cầu vồng

直到有一天你也变成了我
zhídào yǒu yītiān nǐ yě biànchéng le wǒ
chứ tao dẩu i then nỉ dể pen trấng lơ ủa
Tới khi có một ngày con cũng biến thành mẹ
 

 • Bài hát tiếng Trung: Ngôi Sao Dẫn Lối - Lộ Phi Văn (OST Người Yêu Tôi Nhất Thế Gian)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngôi Sao Dẫn Lối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Lầm - Triệu Nãi Cát

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Lầm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đuổi - Vương Tịnh Văn

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đuổi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Lúc Lá Rơi - Hattie Hải Đình

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Lúc Lá Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Buông Tha Em Được Không - Vu Đông Nhiên

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Buông Tha Em Được Không qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Vượng Tử Tiểu Kiều (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Mắt Của Anh - Ecrolyn (Quảng Đông Version)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Mắt Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Còn Muốn Đợi Người Ấy - Tô Tinh Tiệp, mine Diệp Tương Luân

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Còn Muốn Đợi Người Ấyqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Thích Em Giống Ai - Viên Tiểu Uy (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Thích Em Giống Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mùa Xuân Mang Tên Anh - Vương Nhị Lãng

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mùa Xuân Mang Tên Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa