Bài hát tiếng Trung: Từ Đây Chúng Mình - Châu Tư Hàm (A Hàm)

25/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Từ Đây Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Từ Đây Chúng Mình - Châu Tư Hàm (A Hàm)

Lời bài hát Từ Đây Chúng Mình tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我每天打开抽屉
wǒ měi tiān dǎkāi chōu·ti
ủa mẩy then tả khai trâu thi
Em mỗi ngày mở ngăn kéo

看着我们的合照
kàn zhe wǒ·men de hézhào
khan chưa ủa mân tơ hứa chao
Xem bức hình ta chụp chung

你此刻在哪里微笑
nǐ cǐkè zài nǎ·li wēixiào
nỉ trử khưa chai nả lỉ uây xeo
Anh giờ đây ở nơi đâu vui cười

过的好不好
guò de hǎobù hǎo
cua tơ hảo pu hảo
Cuộc sống có tốt chăng

对你我没有打扰
duì nǐ wǒ méi·yǒu dǎrǎo
tuây nỉ ủa mấy dẩu tá rảo
Em chẳng quấy rầy gì đến anh

尽管我没有解药
jǐnguǎn wǒ méi·yǒu xiè yào
chín quản ủa mấy dẩu xia dao
Dù cho em chẳng có thuốc giải,

我在劫难逃
wǒ zàijiénántáo
ủa chai chía nán tháo
Chạy trời không khỏi nắng

我会把孤独藏好
wǒ huì bǎ gūdú cáng hǎo
ủa huây pả cu tú tráng hảo
Em sẽ cất kỹ cô đơn

让你心安的拥抱
ràng nǐ xīn ān de yōngbào
rang nỉ xin an tơ dung pao
Để anh an lòng ôm ấp

答应他能让你微笑
dā·ying tā néng ràng nǐ wēixiào
ta inh tha nấng rang nỉ uây xeo
Hứa với em, cô ấy có thể làm anh cười

答应你比一切重要
dā·ying nǐ bǐ yīqiè zhòngyào
ta inh nỉ pỉ i tria chung dao
Hứa với em, anh quan trọng hơn tất cả

答应能像朋友一样去问好
dā·ying néng xiàng péng·you yīyàng qù wènhǎo
ta inh nấng xeng p'ấng dẩu i dang truy uân hảo
Hứa với em, có thể hỏi han nhau như bạn bè

答应不要孤独人潮
dā·ying bùyào gūdú réncháo
ta inh pu dao cu tú rấn tráo
Hứa với em, đừng cô đơn giữa biển người

答应不要把我忘掉
dā·ying bùyào bǎ wǒ wàngdiào
ta inh pu dao pả ủa oang teo
Hứa với em, đừng quên lãng đi em

答应无论何时我可以依靠
dā·ying wúlùn héshí wǒ kěyǐ yīkào
ta inh ú luân hứa sứ ủa khửa ỉ i khao
Hứa với em, bất kỳ lúc nào bờ vai em đều có thể dựa vào

从此想念不能宣告
cóngcǐ xiǎngniàn bùnéng xuāngào
trúng trử xẻng nen pu nấng xoen cao
Từ đây nhớ nhung chẳng thể tuyên cáo

再见不能拥抱路人的视角
zàijiàn bùnéng yōngbào lùrén de shìjiǎo
chai chen pu nấng dung pao lu rấn tơ sư chẻo
Gặp lại không thể ôm ấp, nhìn nhau như người lạ

带着独家记忆背对着人潮
dài zhe dújiā jìyì bēi duì zhe réncháo
tai chưa tú che chi i pây tuây chưa rấn tráo
Mang theo ký ức độc quyền quay lưng về biển người

从此遗憾不能喧嚣
cóngcǐ yíhàn bùnéng xuānxiāo
trúng trử í han pu nấng xoen xeo
Từ đây tiếc nuối không thể nhốn nháo

温暖无法送到自困的孤岛
wēnnuǎn wúfǎ sòng dào zì kùn de gūdǎo
uân noản ú phả xung tao chư khuân tơ cu tảo
Ấm áp chẳng thể gửi đến cô đảo tự giam mình

如果你会想念要让我知道
rúguǒ nǐ huì xiǎngniàn yào ràng wǒ zhīdào
rú của nỉ huây xẻng nen dao rang ủa chư tao
Nếu anh sẽ nhung nhớ phải cho em biết

答应你比一切重要
dā·ying nǐ bǐ yīqiè zhòngyào
ta inh nỉ pỉ i tria chung dao
Hứa với em, anh quan trọng hơn tất cả

答应能像朋友一样去问好
dā·ying néng xiàng péng·you yīyàng qù wènhǎo
ta inh nấng xeng p'ấng dẩu i dang truy uân hảo
Hứa với em, có thể hỏi han nhau như bạn bè

答应不要孤独人潮
dā·ying bùyào gūdú réncháo
ta inh pu dao cu tú rấn tráo
Hứa với em, đừng cô đơn giữa biển người

答应不要把我忘掉
dā·ying bùyào bǎ wǒ wàngdiào
ta inh pu dao pả ủa oang teo
Hứa với em, đừng quên lãng đi em

答应无论何时我可以依靠
dā·ying wúlùn héshí wǒ kěyǐ yīkào
ta inh ú luân hứa sứ ủa khửa ỉ i khao
Hứa với em, bất kỳ lúc nào bờ vai em đều có thể dựa vào

从此想念不能宣告
cóngcǐ xiǎngniàn bùnéng xuāngào
trúng trử xẻng nen pu nấng xoen cao
Từ đây nhớ nhung chẳng thể tuyên cáo

再见不能拥抱路人的视角
zàijiàn bùnéng yōngbào lùrén de shìjiǎo
chai chen pu nấng dung pao lu rấn tơ sư chẻo
Gặp lại không thể ôm ấp, nhìn nhau như người lạ

带着独家记忆背对着人潮
dài zhe dújiā jìyì bēi duì zhe réncháo
tai chưa tú che chi i pây tuây chưa rấn tráo
Mang theo ký ức độc quyền quay lưng về biển người

从此遗憾不能喧嚣
cóngcǐ yíhàn bùnéng xuānxiāo
trúng trử í han pu nấng xoen xeo
Từ đây tiếc nuối không thể nhốn nháo

温暖无法送到自困的孤岛
wēnnuǎn wúfǎ sòng dào zì kùn de gūdǎo
uân noản ú phả xung tao chư khuân tơ cu tảo
Ấm áp chẳng thể gửi đến cô đảo tự giam mình

如果你会想念要让我知道
rúguǒ nǐ huì xiǎngniàn yào ràng wǒ zhīdào
rú của nỉ huây xẻng nen dao rang ủa chư tao
Nếu anh sẽ nhung nhớ phải cho em biết

从此想念不能宣告
cóngcǐ xiǎngniàn bùnéng xuāngào
trúng trử xẻng nen pu nấng xoen cao
Từ đây nhớ nhung chẳng thể tuyên cáo

再见不能拥抱路人的视角
zàijiàn bùnéng yōngbào lùrén de shìjiǎo
chai chen pu nấng dung pao lu rấn tơ sư chẻo
Gặp lại không thể ôm ấp, nhìn nhau như người lạ

带着独家记忆背对着人潮
dài zhe dújiā jìyì bēi duì zhe réncháo
tai chưa tú che chi i pây tuây chưa rấn tráo
Mang theo ký ức độc quyền quay lưng về biển người

从此遗憾不能喧嚣
cóngcǐ yíhàn bùnéng xuānxiāo
trúng trử í han pu nấng xoen xeo
Từ đây tiếc nuối không thể nhốn nháo

温暖无法送到自困的孤岛
wēnnuǎn wúfǎ sòng dào zì kùn de gūdǎo
uân noản ú phả xung tao chư khuân tơ cu tảo
Ấm áp chẳng thể gửi đến cô đảo tự giam mình

如果你会想念要让我知道
rúguǒ nǐ huì xiǎngniàn yào ràng wǒ zhīdào
rú của nỉ huây xẻng nen dao rang ủa chư tao
Nếu anh sẽ nhung nhớ phải cho em biết

如果你会想念要让我知道
rúguǒ nǐ huì xiǎngniàn yào ràng wǒ zhīdào
rú của nỉ huây xẻng nen dao rang ủa chư tao
Nếu anh sẽ nhung nhớ phải cho em biết
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nói Với Con - Trương Tây (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Với Con qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngôi Sao Dẫn Lối - Lộ Phi Văn (OST Người Yêu Tôi Nhất Thế Gian)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngôi Sao Dẫn Lối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Lầm - Triệu Nãi Cát

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Lầm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đuổi - Vương Tịnh Văn

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đuổi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Lúc Lá Rơi - Hattie Hải Đình

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Lúc Lá Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Buông Tha Em Được Không - Vu Đông Nhiên

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Buông Tha Em Được Không qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Vượng Tử Tiểu Kiều (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Mắt Của Anh - Ecrolyn (Quảng Đông Version)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Mắt Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Còn Muốn Đợi Người Ấy - Tô Tinh Tiệp, mine Diệp Tương Luân

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Còn Muốn Đợi Người Ấyqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Thích Em Giống Ai - Viên Tiểu Uy (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Thích Em Giống Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa