Bài hát tiếng Trung: Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái

12/09/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái • Tiểu Điền Âm Nhạc Xã /Mặc Tam Mộc ♪ • 小田音乐社/墨三木

Lời bài hát Đợi anh bay đến tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

当星辰陨落于夜的海
dāng xīngchén yǔnluò yú yè de hǎi
tang xing trấn uỷn lua úy dê tơ hải
Khi sao trời rơi xuống biển đêm

蔷薇的种子依然在土里深埋
qiángwēi de zhǒng·zi yīrán zài tǔ lǐ shēn mái
tréng uây tơ chủng chư i rán chai thủ lỉ sân mái
Hạt giống tường vi vẫn như cũ chon vùi ở trong đất

我还在这里等待
wǒ hái zài zhèlǐ děngdài
ủa hái chai chưa lỉ tẩng tai
Em vẫn ở đây chờ đợi

爱情会驭风而来
àiqíng huì yù fēng ér lái
ai trính huây uy phâng ớ lái
Tình yêu sẽ cưỡi gió mà đến

我不再徘徊像尘埃
wǒ bù zài páihuái xiàng chén'āi
ủa pu chai p'ái hoái xeng trấn ai
Em không hề lưỡng lự giống như hạt bụi

当生活被涂沫成黑白
dāng shēnghuó bèi tú Mèi chéng hēibái
tang sâng húa pây thú mây trấng hây pái
Khi cuộc sống bị tô thành trắng đen

没你的日子沦为虚度的悲哀
méi nǐ de rì·zi lún wèi xūdù de bēi'āi
mấy nỉ tơ rư chư luấn uây xuy tu tơ pây ai
Cuộc sống không có anh trở nên bi thương uổng phí

而我还愿意等待
ér wǒ huányuàn yì děngdài
ớ ủa hoán doen i tẩng tai
Mà em vẫn còn nguyện chờ đợi

花朵从土里醒来
huāduǒ cóng tǔ lǐ xǐng lái
hoa tủa trúng thủ lỉ xỉnh lái
Đóa hoa từ trong lòng đất tỉnh lại

伴着云彩霞光用力地绽开
bàn zhe yún·cai xiáguāng yònglì de zhàn kāi
pan chưa uýn trải xé quang dung li tơ chan khai
Cùng với đám mây, ánh sáng dùng sức mà nở ra

我等你飞奔而来
wǒ děng nǐ fēibēn ér lái
ủa tẩng nỉ phây pân ớ lái
Em đợi anh bay đến

抖落一身的尘埃
dǒuluò yīshēn de chén'āi
tẩu lua i sân tơ trấn ai
Chấn động rớt xuống một thân bụi bặm

穿越了尘世的雾霭
chuānyuè le chénshì de wù'ǎi
troan duê lơ trấn sư tơ u ải
Xuyên qua sương mù trần thế

那些无奈和伤怀
nàxiē wúnài hé shāng huái
na xia ú nai hứa sang hoái
Những điều bất đắc dĩ cùng đau buồn đó

已化作身后的云海
yǐ huà zuò shēnhòu de yúnhǎi
ỉ hoa chua sân hâu tơ uýn hải
Đã hóa thành biển may phía sau

我等你飞奔而来
wǒ děng nǐ fēibēn ér lái
ủa tẩng nỉ phây pân ớ lái
Em đợi anh bay đến

踏过河流与山脉
tà guò héliú yǔ shānmài
tha cua hứa liếu ủy san mai
Đi qua con sông và ngọn núi

所有的期待和未来
suǒyǒu de qīdài hé wèilái
xủa dẩu tơ tri tai hứa uây lái
Hết thảy chờ đợi và tương lai

冰山雪莲
bīngshān xuělián
ping san xuể lén
Tuyết liên trên núi băng

一起在我们手里盛开
yīqǐ zài wǒ·men shǒu lǐ shèngkāi
i trỉ chai ủa mân sẩu lỉ sâng khai
Cùng nhau nở rộ trong tay chúng ta

我等你飞奔而来
wǒ děng nǐ fēibēn ér lái
ủa tẩng nỉ phây pân ớ lái
Em đợi anh bay đến

抖落一身的尘埃
dǒuluò yīshēn de chén'āi
tẩu lua i sân tơ trấn ai
Chấn động rớt xuống một đời bụi bặm

穿越了尘世的雾霭
chuānyuè le chénshì de wù'ǎi
troan duê lơ trấn sư tơ u ải
Xuyên qua sương mù trần thế

那些无奈和伤怀
nàxiē wúnài hé shāng huái
na xia ú nai hứa sang hoái
Những điều bất đắc dĩ cùng đau buồn kia

已化作身后的云海
yǐ huà zuò shēnhòu de yúnhǎi
ỉ hoa chua sân hâu tơ uýn hải
Đã hóa thành biển mây phía sau

我等你踏雪而来
wǒ děng nǐ tà xuě ér lái
ủa tẩng nỉ tha xuể ớ lái
Em đợi anh đạp tuyết mà đến

穿过喧嚣的人海
chuānguò xuānxiāo de rénhǎi
troan cua xoen xeo tơ rấn hải
Xuyên qua biển người ồn ào náo nhiệt

带着微笑和释怀
dài zhe wēixiào hé shì huái
tai chưa uây xeo hứa sư hoái
Mang theo nụ cười và nhớ mong

多少思念汹涌成海
duōshǎo sīniàn xiōngyǒng chéng hǎi
tua sảo xư nen xiung dủng trấng hải
Bao nhiêu tâm tư hóa thành biển

让我拥你入怀
ràng wǒ yōng nǐ rù huái
rang ủa dung nỉ ru hoái
Để em ôm anh vào lòng

当生活被涂沫成黑白
dāng shēnghuó bèi tú Mèi chéng hēibái
tang sâng húa pây thú mây trấng hây pái
Khi cuộc sống bị tô thành trắng đen

没你的日子沦为虚度的悲哀
méi nǐ de rì·zi lún wèi xūdù de bēi'āi
mấy nỉ tơ rư chư luấn uây xuy tu tơ pây ai
Cuộc sống không có anh trở nên bi thương uổng phí

而我还愿意等待
ér wǒ huányuàn yì děngdài
ớ ủa hoán doen i tẩng tai
Mà em vẫn còn nguyện chờ đợi

花朵从土里醒来
huāduǒ cóng tǔ lǐ xǐng lái
hoa tủa trúng thủ lỉ xỉnh lái
Đóa hoa từ trong lòng đất tỉnh lại

伴着云彩霞光用力地绽开
bàn zhe yún·cai xiáguāng yònglì de zhàn kāi
pan chưa uýn trải xé quang dung li tơ chan khai
Cùng với đám mây, ánh sáng dùng sức mà nở ra

我等你飞奔而来
wǒ děng nǐ fēibēn ér lái
ủa tẩng nỉ phây pân ớ lái
Em đợi anh bay đến

抖落一身的尘埃
dǒuluò yīshēn de chén'āi
tẩu lua i sân tơ trấn ai
Chấn động rớt xuống một thân bụi bặm

穿越了尘世的雾霭
chuānyuè le chénshì de wù'ǎi
troan duê lơ trấn sư tơ u ải
Xuyên qua sương mù trần thế

那些无奈和伤怀
nàxiē wúnài hé shāng huái
na xia ú nai hứa sang hoái
Những điều bất đắc dĩ cùng đau buồn đó

已化作身后的云海
yǐ huà zuò shēnhòu de yúnhǎi
ỉ hoa chua sân hâu tơ uýn hải
Đã hóa thành biển may phía sau

我等你飞奔而来
wǒ děng nǐ fēibēn ér lái
ủa tẩng nỉ phây pân ớ lái
Em đợi anh bay đến

踏过河流与山脉
tà guò héliú yǔ shānmài
tha cua hứa liếu ủy san mai
Đi qua con sông và ngọn núi

所有的期待和未来
suǒyǒu de qīdài hé wèilái
xủa dẩu tơ tri tai hứa uây lái
Hết thảy chờ đợi và tương lai

冰山雪莲
bīngshān xuělián
ping san xuể lén
Tuyết liên trên núi băng

一起在我们手里盛开
yīqǐ zài wǒ·men shǒu lǐ shèngkāi
i trỉ chai ủa mân sẩu lỉ sâng khai
Cùng nhau nở rộ trong tay chúng ta

我等你飞奔而来
wǒ děng nǐ fēibēn ér lái
ủa tẩng nỉ phây pân ớ lái
Em đợi anh bay đến

抖落一身的尘埃
dǒuluò yīshēn de chén'āi
tẩu lua i sân tơ trấn ai
Chấn động rớt xuống một đời bụi bặm

穿越了尘世的雾霭
chuānyuè le chénshì de wù'ǎi
troan duê lơ trấn sư tơ u ải
Xuyên qua sương mù trần thế

那些无奈和伤怀
nàxiē wúnài hé shāng huái
na xia ú nai hứa sang hoái
Những điều bất đắc dĩ cùng đau buồn kia

已化作身后的云海
yǐ huà zuò shēnhòu de yúnhǎi
ỉ hoa chua sân hâu tơ uýn hải
Đã hóa thành biển mây phía sau

我等你踏雪而来
wǒ děng nǐ tà xuě ér lái
ủa tẩng nỉ tha xuể ớ lái
Em đợi anh đạp tuyết mà đến

穿过喧嚣的人海
chuānguò xuānxiāo de rénhǎi
troan cua xoen xeo tơ rấn hải
Xuyên qua biển người ồn ào náo nhiệt

带着微笑和释怀
dài zhe wēixiào hé shì huái
tai chưa uây xeo hứa sư hoái
Mang theo nụ cười và nhớ mong

多少思念汹涌成海
duōshǎo sīniàn xiōngyǒng chéng hǎi
tua sảo xư nen xiung dủng trấng hải
Bao nhiêu tâm tư hóa thành biển

让我拥你入怀
ràng wǒ yōng nǐ rù huái
rang ủa dung nỉ ru hoái
Để em ôm anh vào lòng
 

 • Bài hát tiếng Trung: Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) | 酌酒醉长安 - 七叔 (叶泽浩)

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过 Nǐ bù dǒng wǒ de nánguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa