Bài hát tiếng Trung: Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái

12/09/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Sơn hải nhập mộng lai 山海入梦来 Shānhǎi rùmèng lái • Trâu Thu Thật ♪ • 邹秋实

Lời bài hát Sơn hải nhập mộng lai tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

夜空冷冷迷雾遮住眼睛
yè kōng lěng lěng míwù zhē zhù yǎn·jing
dê khung lẩng lẩng mí u chưa chu dẻn chinh
Bầu trời đêm lạnh giá sương mù che khuất đôi mắt

脑海搜寻你模糊的身影
nǎohǎi sōuxún nǐ mó·hu de shēnyǐng
nảo hải xâu xuýn nỉ múa hú tơ sân ỉnh
Trong tâm trí tìm kiếm bóng dáng mơ hồ của chàng

难以企及想握紧的手心
nányǐ qǐjí xiǎng wò jǐn de shǒuxīn
nán ỉ trỉ chí xẻng ua chỉn tơ sẩu xin
Suy nghĩ khó có thể với tới, nắm chặt trong lòng bàn tay

抓不住有关你的梦境
zhuā bù zhù yǒuguān nǐ de mèngjìng
choa pu chu dẩu quan nỉ tơ mâng ching
Trong mơ không nắm được những gì liên quan đến chàng

随风而起这熟悉的感应
suí fēng ér qǐ zhè shúxī de gǎnyìng
xuấy phâng ớ trỉ chưa sú xi tơ cản ing
Theo gió bay lên cảm giác quen thuộc này

一刻不停雨点划过泪滴
yīkè bùtíng yǔdiǎn huáguò lèi dī
i khưa pu thính ủy tẻn hóa cua lây ti
Một khắc không ngừng, hạt mưa lướt qua nước mắt rơi

长睡不醒我能否遇见你
cháng shuì bù xǐng wǒ néng fǒu yùjiàn nǐ
tráng suây pu xỉnh ủa nấng phẩu uy chen nỉ
Giấc ngủ dài không tỉnh, ta phải chăng sẽ gặp được chàng

入梦里来和你相遇
rùmèng lǐ lái hé nǐ xiāng yù
ru mâng lỉ lái hứa nỉ xeng uy
Đi vào giấc mộng đến gặp chàng

回忆跨过山海你可以入梦来
huíyì kuà guò shān hǎi nǐ kěyǐ rùmèng lái
huấy i khoa cua san hải nỉ khửa ỉ ru mâng lái
Hồi ức vượt qua núi biển, chàng có thể đi vào giấc mộng

如果相拥蓬莱这份爱会盛开
rúguǒ xiāng yōng Pénglái zhè fèn ài huì shèngkāi
rú của xeng dung p'ấng lái chưa phân ai huây sâng khai
Nếu ôm nhau ở bồng lai, đoạn tình cảm này sẽ nở rộ

如果永不醒来这结局会更改
rúguǒ yǒng bù xǐng lái zhè jiéjú huì gēnggǎi
rú của dủng pu xỉnh lái chưa chía chúy huây câng cải
Nếu như vĩnh viễn không tỉnh lại, kết cục này sẽ thay đổi

我宁愿坠入梦的海
wǒ níngyuàn zhuì rùmèng de hǎi
ủa nính doen chuây ru mâng tơ hải
Ta tình nguyện rơi vào biển mộng

随风而起这熟悉的感应
suí fēng ér qǐ zhè shúxī de gǎnyìng
xuấy phâng ớ trỉ chưa sú xi tơ cản ing
Theo gió bay lên cảm giác quen thuộc này

一刻不停雨点划过泪滴
yīkè bùtíng yǔdiǎn huáguò lèi dī
i khưa pu thính ủy tẻn hóa cua lây ti
Một khắc không ngừng, hạt mưa lướt qua nước mắt rơi

长睡不醒我能否遇见你
cháng shuì bù xǐng wǒ néng fǒu yùjiàn nǐ
tráng suây pu xỉnh ủa nấng phẩu uy chen nỉ
Giấc ngủ dài không tỉnh, ta phải chăng sẽ gặp được chàng

入梦里来和你相遇
rùmèng lǐ lái hé nǐ xiāng yù
ru mâng lỉ lái hứa nỉ xeng uy
Đi vào giấc mộng đến gặp chàng

回忆跨过山海你可以入梦来
huíyì kuà guò shān hǎi nǐ kěyǐ rùmèng lái
huấy i khoa cua san hải nỉ khửa ỉ ru mâng lái
Hồi ức vượt qua núi biển, chàng có thể đi vào giấc mộng

如果相拥蓬莱这份爱会盛开
rúguǒ xiāng yōng Pénglái zhè fèn ài huì shèngkāi
rú của xeng dung p'ấng lái chưa phân ai huây sâng khai
Nếu ôm nhau ở bồng lai, đoạn tình cảm này sẽ nở rộ

如果永不醒来这结局会更改
rúguǒ yǒng bù xǐng lái zhè jiéjú huì gēnggǎi
rú của dủng pu xỉnh lái chưa chía chúy huây câng cải
Nếu như vĩnh viễn không tỉnh lại, kết cục này sẽ thay đổi

我宁愿坠入梦的海
wǒ níngyuàn zhuì rùmèng de hǎi
ủa nính doen chuây ru mâng tơ hải
Ta tình nguyện rơi vào biển mộng

回忆跨过山海你可以入梦来
huíyì kuà guò shān hǎi nǐ kěyǐ rùmèng lái
huấy i khoa cua san hải nỉ khửa ỉ ru mâng lái
Hồi ức vượt qua núi biển, chàng có thể đi vào giấc mộng

如果相拥蓬莱这份爱会盛开
rúguǒ xiāng yōng Pénglái zhè fèn ài huì shèngkāi
rú của xeng dung p'ấng lái chưa phân ai huây sâng khai
Nếu ôm nhau ở bồng lai, đoạn tình cảm này sẽ nở rộ

如果永不醒来这结局会更改
rúguǒ yǒng bù xǐng lái zhè jiéjú huì gēnggǎi
rú của dủng pu xỉnh lái chưa chía chúy huây câng cải
Nếu như vĩnh viễn không tỉnh lại, kết cục này sẽ thay đổi

我宁愿坠入梦的海
wǒ níngyuàn zhuì rùmèng de hǎi
ủa nính doen chuây ru mâng tơ hải
Ta tình nguyện rơi vào biển mộng

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi anh bay đến 等你飞奔而来 Děng nǐ fēi bēn ér lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú

  12/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dòng thác thời gian 时光洪流 Shíguāng hóngliú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) | 酌酒醉长安 - 七叔 (叶泽浩)

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过 Nǐ bù dǒng wǒ de nánguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa