Bài hát tiếng Trung: Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu

08/09/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu - Tỉnh Lung | 井胧

Lời bài hát Kẻ Cắp Thời Gian tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

能够握紧的就别放了
nénggòu wò jǐn de jiù bié fàng le
nấng câu ua chỉn tơ chiêu pía phang lơ
Có thể năm chặt thì đừng buông nữa

能够拥抱的就别拉扯
nénggòu yōngbào de jiù bié lā·che
nấng câu dung pao tơ chiêu pía la trửa
Có thể ôm nhau thì đừng có kéo

时间着急的冲刷着
shíjiān zháojí de chōngshuā zhe
sứ chen cháo chí tơ trung soa chưa
Sau sự gột rửa vội vã của thời gian

剩下了什么
shèng xià le shén·me
sâng xe lơ sấn mơ
Còn sót lại gì đây

原谅走过的那些曲折
yuánliàng zǒu guò de nàxiē qūzhé
doén leng chẩu cua tơ na xia truy chứa
Buông tha những khúc mắc trong quá khứ

原来留下的都是真的
yuánlái liú xià de dōu shì zhēn de
doén lái liếu xe tơ tâu sư chân tơ
Hóa ra mọi thứ còn lại đều là thật

纵然似梦啊半醒着
zòngrán shì mèng ā bàn xǐng zhe
chung rán sư mâng a pan xỉnh chưa
Dù rằng tựa như nửa tỉnh nửa mơ

笑着哭着都快活谁让~
xiào zhe kū zhe dōu kuàihuó shuí ràng ~
xeo chưa khu chưa tâu khoai húa suấy rang ~
Cười hay khóc đều hạnh phúc, vì ai ~

时间是让人猝不及防的东
shíjiān shì ràng rén cù bùjiì fáng de dōngxī
sứ chen sư rang rấn tru pu chí pháng tơ tung xi
Thời gian là thứ khiến con người ta không kịp phòng bị

晴时有风阴有时雨
qíng shí yǒu fēng yīn yǒushí yǔ
trính sứ dẩu phâng in dẩu sứ ủy
Khi nắng khi mưa, khi mây khi gió

争不过朝夕又念着往昔
zhēng bùguò zhāoxī yòu niàn zhe wǎngxī
châng pu cua chao xi dâu nen chưa oảng xi
Chẳng đấu lại thời gian, nhưng chuyện xưa đã khắc ghi

偷走了青丝却留住一个你
tōu zǒu le qīngsī què liú zhù yī gè nǐ
thâu chẩu lơ tring xư truê liếu chu i cưa nỉ
Trộm đi mái tóc đen chỉ còn lại người

岁月是一场有去无回的旅行
suìyuè shì yī chǎng yǒu qù wú huí de lǚxíng
xuây duê sư i trảng dẩu truy ú huấy tơ lủy xính
Năm tháng là chuyến hành trình một đi không trở lại

好的坏的都是风景
hǎo de huài de dōu shì fēngjǐng
hảo tơ hoai tơ tâu sư phâng chỉnh
Dù tốt dù xấu đều là phong cảnh

别怪我贪心只是不愿醒
bié guài wǒ tānxīn zhǐshì bù yuàn xǐng
pía quai ủa than xin chử sư pu doen xỉnh
Đừng trách tôi tham lam chỉ là tôi muốn tỉnh

因为你只为你愿和我一起
yīnwèi nǐ zhǐ wèi nǐ yuàn hé wǒ yīqǐ
in uây nỉ chử uây nỉ doen hứa ủa i trỉ
Bởi vì người, chỉ vì người bằng lòng ở bên tôi

看云淡风轻
kàn yún dàn fēng qīng
khan uýn tan phâng tring
Xem mây gió nhẹ trôi

能够握紧的就别放了
nénggòu wò jǐn de jiù bié fàng le
nấng câu ua chỉn tơ chiêu pía phang lơ
Có thể năm chặt thì đừng buông nữa

能够拥抱的就别拉扯
nénggòu yōngbào de jiù bié lā·che
nấng câu dung pao tơ chiêu pía la trửa
Có thể ôm nhau thì đừng có kéo

时间着急的冲刷着
shíjiān zháojí de chōngshuā zhe
sứ chen cháo chí tơ trung soa chưa
Sau sự gột rửa vội vã của thời gian

剩下了什么
shèng xià le shén·me
sâng xe lơ sấn mơ
Còn sót lại gì đây

原谅走过的那些曲折
yuánliàng zǒu guò de nàxiē qūzhé
doén leng chẩu cua tơ na xia truy chứa
Buông tha những khúc mắc trong quá khứ

原来留下的都是真的
yuánlái liú xià de dōu shì zhēn de
doén lái liếu xe tơ tâu sư chân tơ
Hóa ra mọi thứ còn lại đều là thật

纵然似梦啊半醒着
zòngrán shì mèng ā bàn xǐng zhe
chung rán sư mâng a pan xỉnh chưa
Dù rằng tựa như nửa tỉnh nửa mơ

笑着哭着都快活谁让~
xiào zhe kū zhe dōu kuàihuó shuí ràng ~
xeo chưa khu chưa tâu khoai húa suấy rang ~
Cười hay khóc đều hạnh phúc, vì ai ~

时间是让人猝不及防的东
shíjiān shì ràng rén cù bùjiì fáng de dōngxī
sứ chen sư rang rấn tru pu chí pháng tơ tung xi
Thời gian là thứ khiến con người ta không kịp phòng bị

晴时有风阴有时雨
qíng shí yǒu fēng yīn yǒushí yǔ
trính sứ dẩu phâng in dẩu sứ ủy
Khi nắng khi mưa, khi mây khi gió

争不过朝夕又念着往昔
zhēng bùguò zhāoxī yòu niàn zhe wǎngxī
châng pu cua chao xi dâu nen chưa oảng xi
Chẳng đấu lại thời gian, nhưng chuyện xưa đã khắc ghi

偷走了青丝却留住一个你
tōu zǒu le qīngsī què liú zhù yī gè nǐ
thâu chẩu lơ tring xư truê liếu chu i cưa nỉ
Trộm đi mái tóc đen chỉ còn lại người

岁月是一场有去无回的旅行
suìyuè shì yī chǎng yǒu qù wú huí de lǚxíng
xuây duê sư i trảng dẩu truy ú huấy tơ lủy xính
Năm tháng là chuyến hành trình một đi không trở lại

好的坏的都是风景
hǎo de huài de dōu shì fēngjǐng
hảo tơ hoai tơ tâu sư phâng chỉnh
Dù tốt dù xấu đều là phong cảnh

别怪我贪心只是不愿醒
bié guài wǒ tānxīn zhǐshì bù yuàn xǐng
pía quai ủa than xin chử sư pu doen xỉnh
Đừng trách tôi tham lam chỉ là tôi muốn tỉnh

因为你只为你愿和我一起
yīnwèi nǐ zhǐ wèi nǐ yuàn hé wǒ yīqǐ
in uây nỉ chử uây nỉ doen hứa ủa i trỉ
Bởi vì người, chỉ vì người bằng lòng ở bên tôi

时间是让人猝不及防的东
shíjiān shì ràng rén cù bùjiì fáng de dōngxī
sứ chen sư rang rấn tru pu chí pháng tơ tung xi
Thời gian là thứ khiến con người ta không kịp phòng bị

晴时有风阴有时雨
qíng shí yǒu fēng yīn yǒushí yǔ
trính sứ dẩu phâng in dẩu sứ ủy
Khi nắng khi mưa, khi mây khi gió

争不过朝夕又念着往昔
zhēng bùguò zhāoxī yòu niàn zhe wǎngxī
châng pu cua chao xi dâu nen chưa oảng xi
Chẳng đấu lại thời gian, nhưng chuyện xưa đã khắc ghi

偷走了青丝却留住一个你
tōu zǒu le qīngsī què liú zhù yī gè nǐ
thâu chẩu lơ tring xư truê liếu chu i cưa nỉ
Trộm đi mái tóc đen chỉ còn lại người

岁月是一场有去无回的旅行
suìyuè shì yī chǎng yǒu qù wú huí de lǚxíng
xuây duê sư i trảng dẩu truy ú huấy tơ lủy xính
Năm tháng là chuyến hành trình một đi không trở lại

好的坏的都是风景
hǎo de huài de dōu shì fēngjǐng
hảo tơ hoai tơ tâu sư phâng chỉnh
Dù tốt dù xấu đều là phong cảnh

别怪我贪心只是不愿醒
bié guài wǒ tānxīn zhǐshì bù yuàn xǐng
pía quai ủa than xin chử sư pu doen xỉnh
Đừng trách tôi tham lam chỉ là tôi muốn tỉnh

因为你只为你愿和我一起
yīnwèi nǐ zhǐ wèi nǐ yuàn hé wǒ yīqǐ
in uây nỉ chử uây nỉ doen hứa ủa i trỉ
Bởi vì người, chỉ vì người bằng lòng ở bên tôi

看云淡风轻
kàn yún dàn fēng qīng
khan uýn tan phâng tring
Xem mây gió nhẹ trôi
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) | 酌酒醉长安 - 七叔 (叶泽浩)

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过 Nǐ bù dǒng wǒ de nánguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Như Cố 如故 Rúgù

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như Cố 如故 Rúgù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa