Bài hát tiếng Trung: Như Một 如一 Rúyī

21/11/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Như Một 如一 Rúyī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Như Một 如一 Rúyī- Bất Thị Hoa Hỏa 不是花火呀

Lời bài hát Như Một tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

所以我把歌词写成诗句
suǒyǐ wǒ bǎ gēcí xiě chéng shījū
xủa ỉ ủa pả cưa trứ xỉa trấng sư chuy
Thế nên em gói ghém ca từ vào những vần thơ

一笔一划篆刻下我思绪
yī bǐ yī huá zhuànkè xià wǒ sīxù
i pỉ i hóa choan khưa xe ủa xư xuy
Từng nét bút khắc họa tâm tư em

幡动风止风起
fān dòng fēng zhǐ fēng qǐ
phan tung phâng chử phâng trỉ
Cờ lay động, gió ngừng hay gió nổi

飞燕归去来兮
fēi yān guīqù lái xī
phây den quây truy lái xi
Chim ém đã trở lại

写百般风流万人皆你
xiě bǎibān fēngliú wàn rén jiē nǐ
xỉa pải pan phâng liếu oan rấn chia nỉ
Viết ra vạn kiểu phong lưu đều là anh

所以我把歌曲唱进画里
suǒyǐ wǒ bǎ gēqǔ chàng jìn huà lǐ
xủa ỉ ủa pả cưa trủy trang chin hoa lỉ
Thế nên em gói ghém ca từ vào những vần thơ

一山一水描摹下你身影
yī shān yī shuǐ miáomó xià nǐ shēnyǐng
i san i suẩy méo múa xe nỉ sân ỉnh
Một núi, một biển dệt nên hình bóng anh

旧时爱恨别离
jiùshí ài hèn biélí
chiêu sứ ai hân pía lí
Khi xưa yêu buồn biệt ly

今夕花好月明
jīn xī huā hǎo yuè míng
chin xi hoa hảo duê mính
Nay trăng sáng, pháo hoa nở rộ

画岁月依旧待你如一
huà suìyuè yījiù dāi nǐ rú yī
hoa xuây duê i chiêu tai nỉ rú i
Vẽ bao tháng năm vẫn một lòng với anh

我拨开明月雾霭去寻你的身影
wǒ bōkāi míng yuè wù'ǎi qù xún nǐ de shēnyǐng
ủa pua khai mính duê u ải truy xuýn nỉ tơ sân ỉnh
Em xua tan sương mù che trăng sáng kiếm tìm hình bóng anh

一路上看遍山海走遍太多奇景
yīlù shàng kàn biàn shān hǎi zǒu biàn tài duō jī jǐng
i lu sang khan pen san hải chẩu pen thai tua chi chỉnh
Trên đường đi em đã thấy núi non đổi dời

历经晴空烟雨
lìjīng qíngkōng yānyǔ
li ching trính khung den ủy
Qua nơi trời trong, cũng từng qua mưa bụi

见过四季朝夕
jiàn guò sìjì zhāoxī
chen cua xư chi chao xi
Qua bốn mùa ngắn ngủi

这些我想讲给你听
zhèxiē wǒ xiǎng jiǎng gěi nǐ tīng
chưa xia ủa xẻng chẻng cẩy nỉ thing
Những điều này em muốn kể anh nghe đó

我追随春风流云聆听你的声音
wǒ zhuīsuí chūnfēng liú yún língtīng nǐ de shēngyīn
ủa chuây xuấy truân phâng liếu uýn lính thing nỉ tơ sâng in
Em đuổi theo gió xuân mây bồng để lắng nghe giọng anh

你诉说人间万象回音太过空灵
nǐ sùshuō rénjiān wànxiàng huíyīn tài guò kōnglíng
nỉ xu sua rấn chen oan xeng huấy in thai cua khung lính
Anh kể vạn vật chốn nhân gian, tiếng vọng huyền ảo biết bao

寻遍古道长亭
xún biàn gǔdào chángtíng
xuýn pen củ tao cháng thính
Lục lại hết các trạm nghỉ ven đường

走过旧时与今夕
zǒu guò jiùshí yǔ jīn xī
chẩu cua chiêu sứ ủy chin xi
Đi qua từ trước đến nay

点点滴滴我都想唱给你听
diǎndiǎn dī dī wǒ dōu xiǎng chàng gěi nǐ tīng
tẻn tẻn ti ti ủa tâu xẻng trang cẩy nỉ thing
Từng chút từng chút em đều muốn hát cho anh nghe

所以我把歌词写成诗句
suǒyǐ wǒ bǎ gēcí xiě chéng shījū
xủa ỉ ủa pả cưa trứ xỉa trấng sư chuy
Thế nên em gói ghém ca từ vào những vần thơ

一笔一划篆刻下我思绪
yī bǐ yī huá zhuànkè xià wǒ sīxù
i pỉ i hóa choan khưa xe ủa xư xuy
Từng nét bút khắc họa tâm tư em

幡动风止风起
fān dòng fēng zhǐ fēng qǐ
phan tung phâng chử phâng trỉ
Cờ lay động, gió ngừng hay gió nổi

飞燕归去来兮
fēi yān guīqù lái xī
phây den quây truy lái xi
Chim ém đã trở lại

写百般风流万人皆你
xiě bǎibān fēngliú wàn rén jiē nǐ
xỉa pải pan phâng liếu oan rấn chia nỉ
Viết ra vạn kiểu phong lưu đều là anh

所以我把歌曲唱进画里
suǒyǐ wǒ bǎ gēqǔ chàng jìn huà lǐ
xủa ỉ ủa pả cưa trủy trang chin hoa lỉ
Thế nên em gói ghém ca từ vào những vần thơ

一山一水描摹下你身影
yī shān yī shuǐ miáomó xià nǐ shēnyǐng
i san i suẩy méo múa xe nỉ sân ỉnh
Một núi, một biển dệt nên hình bóng anh

旧时爱恨别离
jiùshí ài hèn biélí
chiêu sứ ai hân pía lí
Khi xưa yêu buồn biệt ly

今夕花好月明
jīn xī huā hǎo yuè míng
chin xi hoa hảo duê mính
Nay trăng sáng, pháo hoa nở rộ

画岁月依旧待你如一
huà suìyuè yījiù dāi nǐ rú yī
hoa xuây duê i chiêu tai nỉ rú i
Vẽ bao tháng năm vẫn một lòng với anh

我追随春风流云聆听你的声音
wǒ zhuīsuí chūnfēng liú yún língtīng nǐ de shēngyīn
ủa chuây xuấy truân phâng liếu uýn lính thing nỉ tơ sâng in
Em đuổi theo gió xuân mây bồng để lắng nghe giọng anh

你诉说人间万象回音太过空灵
nǐ sùshuō rénjiān wànxiàng huíyīn tài guò kōnglíng
nỉ xu sua rấn chen oan xeng huấy in thai cua khung lính
Anh kể vạn vật chốn nhân gian, tiếng vọng huyền ảo biết bao

寻遍古道长亭
xún biàn gǔdào chángtíng
xuýn pen củ tao cháng thính
Lục lại hết các trạm nghỉ ven đường

走过旧时与今夕
zǒu guò jiùshí yǔ jīn xī
chẩu cua chiêu sứ ủy chin xi
Đi qua từ trước đến nay

点点滴滴我都想唱给你听
diǎndiǎn dī dī wǒ dōu xiǎng chàng gěi nǐ tīng
tẻn tẻn ti ti ủa tâu xẻng trang cẩy nỉ thing
Từng chút từng chút em đều muốn hát cho anh nghe

所以我把歌词写成诗句
suǒyǐ wǒ bǎ gēcí xiě chéng shījū
xủa ỉ ủa pả cưa trứ xỉa trấng sư chuy
Thế nên em gói ghém ca từ vào những vần thơ

一笔一划篆刻下我思绪
yī bǐ yī huá zhuànkè xià wǒ sīxù
i pỉ i hóa choan khưa xe ủa xư xuy
Từng nét bút khắc họa tâm tư em

幡动风止风起
fān dòng fēng zhǐ fēng qǐ
phan tung phâng chử phâng trỉ
Cờ lay động, gió ngừng hay gió nổi

飞燕归去来兮
fēi yān guīqù lái xī
phây den quây truy lái xi
Chim ém đã trở lại

写百般风流万人皆你
xiě bǎibān fēngliú wàn rén jiē nǐ
xỉa pải pan phâng liếu oan rấn chia nỉ
Viết ra vạn kiểu phong lưu đều là anh

所以我把歌曲唱进画里
suǒyǐ wǒ bǎ gēqǔ chàng jìn huà lǐ
xủa ỉ ủa pả cưa trủy trang chin hoa lỉ
Thế nên em gói ghém ca từ vào những vần thơ

一山一水描摹下你身影
yī shān yī shuǐ miáomó xià nǐ shēnyǐng
i san i suẩy méo múa xe nỉ sân ỉnh
Một núi, một biển dệt nên hình bóng anh

旧时爱恨别离
jiùshí ài hèn biélí
chiêu sứ ai hân pía lí
Khi xưa yêu buồn biệt ly

今夕花好月明
jīn xī huā hǎo yuè míng
chin xi hoa hảo duê mính
Nay trăng sáng, pháo hoa nở rộ

画岁月依旧待你如一
huà suìyuè yījiù dāi nǐ rú yī
hoa xuây duê i chiêu tai nỉ rú i
Vẽ bao tháng năm vẫn một lòng với anh

所以我把歌词写成诗句
suǒyǐ wǒ bǎ gēcí xiě chéng shījū
xủa ỉ ủa pả cưa trứ xỉa trấng sư chuy
Thế nên em gói ghém ca từ vào những vần thơ

一笔一划篆刻下我思绪
yī bǐ yī huá zhuànkè xià wǒ sīxù
i pỉ i hóa choan khưa xe ủa xư xuy
Từng nét bút khắc họa tâm tư em

幡动风止风起
fān dòng fēng zhǐ fēng qǐ
phan tung phâng chử phâng trỉ
Cờ lay động, gió ngừng hay gió nổi

飞燕归去来兮
fēi yān guīqù lái xī
phây den quây truy lái xi
Chim ém đã trở lại

写百般风流万人皆你
xiě bǎibān fēngliú wàn rén jiē nǐ
xỉa pải pan phâng liếu oan rấn chia nỉ
Viết ra vạn kiểu phong lưu đều là anh

所以我把歌曲唱进画里
suǒyǐ wǒ bǎ gēqǔ chàng jìn huà lǐ
xủa ỉ ủa pả cưa trủy trang chin hoa lỉ
Thế nên em gói ghém ca từ vào những vần thơ

一山一水描摹下你身影
yī shān yī shuǐ miáomó xià nǐ shēnyǐng
i san i suẩy méo múa xe nỉ sân ỉnh
Một núi, một biển dệt nên hình bóng anh

旧时爱恨别离
jiùshí ài hèn biélí
chiêu sứ ai hân pía lí
Khi xưa yêu buồn biệt ly

今夕花好月明
jīn xī huā hǎo yuè míng
chin xi hoa hảo duê mính
Nay trăng sáng, pháo hoa nở rộ

画岁月依旧待你如一
huà suìyuè yījiù dāi nǐ rú yī
hoa xuây duê i chiêu tai nỉ rú i
Vẽ bao tháng năm vẫn một lòng với anh
 

 • Bài hát tiếng Trung: 1022 - Bomb Bỉ Nhĩ 比尔的歌 (Bomb 比尔)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát 1022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đạp sơn hà 踏山河 Tà shānhé

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Đạp sơn hà 踏山河 Tà shānhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lãng tử nhàn thoại 浪子闲话 Làngzǐ xiánhuà (Remix)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lãng tử nhàn thoại 浪子闲话 Làngzǐ xiánhuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vịnh Alaska 阿拉斯加海湾 Ālāsījiā hǎiwān

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vịnh Alaska 阿拉斯加海湾 Ālāsījiā hǎiwān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Không nỡ 不舍 Bù shě

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không nỡ 不舍 Bù shě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mất khống chế 失控 Shīkòng

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất khống chế 失控 Shīkòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ta là ai 我是谁 Wǒ shì shéi

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ta là ai 我是谁 Wǒ shì shéi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủy Triều 潮汐 Cháoxī (Remix)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thủy Triều 潮汐 Cháoxī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

  02/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phù dung 芙蓉 Fúróng

  02/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Phù dung 芙蓉 Fúróng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa