Bài hát tiếng Trung: Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng– Pikachu Đa Đa 皮卡丘多多

06/09/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng– Pikachu Đa Đa 皮卡丘多多

Lời bài hát Giấc mơ trẻ con tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我喜欢学画画你喜欢漫画
wǒ xǐ·huan xué huà huà nǐ xǐ·huan mànhuà
ủa xỉ hoan xuế hoa hoa nỉ xỉ hoan man hoa
Tớ thích học vẽ, còn cậu thích đọc truyện tranh

就好像旋转木马追不上他
jiù hǎoxiàng xuánzhuǎn mùmǎ zhuī bù shàng tā
chiêu hảo xeng xoén choản mu mả chuây pu sang tha
Thật giống như vòng quay ngựa gỗ, vẫn không thể đuổi kịp cậu

直到声音变沙哑
zhídào shēngyīn biàn shāyǎ
chứ tao sâng in pen sa dả
Mãi cho đến khi giọng nói trở nên khan khàn

还是没有停下他的步伐
hái·shi méi·yǒu tíng xià tā de bùfá
hái sư mấy dẩu thính xe tha tơ pu phá
Vẫn không ngăn được bước tiến của cậu

安静的热气球也许会爆炸
ānjìng de rèqì qiú yěxǔ huì bàozhà
an ching tơ rưa tri triếu dể xủy huây pao cha
Khinh khí cầu im lặng nhưng biết đâu có thể sẽ nổ tung

他的话就好像布满了魔法
tā ·dehuà jiù hǎoxiàng bù mǎn le mó fǎ
tha tơ hoa chiêu hảo xeng pu mản lơ múa phả
Lời nói của cậu dường như chứa đầy ma lực

也许信任会崩塌
yěxǔ xìnrèn huì bēngtā
dể xủy xin rân huây pâng tha
Có thể niềm tin sẽ sụp đổ

我却哭的像一个傻瓜
wǒ què kū de xiàng yī gè shǎguā
ủa truê khu tơ xeng i cưa sả qua
Tớ đã khóc như một đứa ngốc

算了吧那些胡话就当我太傻
suàn le ba nàxiē húhuà jiù dāng wǒ tài shǎ
xoan lơ pa na xia hú hoa chiêu tang ủa thai sả
Xem như tất cả đều là mê sảng, xem như là tớ đã quá ngu ngốc

那墙上画缺了一角也掉了价
nà qiáng shàng huà quē le yī jiǎo yě diào le jià
na tréng sang hoa truê lơ i chẻo dể teo lơ che
Bức tranh trên tường bị thiếu mất một góc và cũng đã bị rớt giá

我该学着放下
wǒ gāi xué zhe fàngxià
ủa cai xuế chưa phang xe
Tớ nên học cách buông bỏ

最好的方法是装聋作哑
zuìhǎo de fāngfǎ shì zhuānglóngzuòyǎ
chuây hảo tơ phang phả sư choang lúng chua dả
Cách tốt nhất là giả vờ câm điếc 

挂电话无伤大雅不过一个他
guà diànhuà wúshāngdàyǎ bùguò yī gè tā
qua ten hoa ú sang ta dả pu cua i cưa tha
Cúp điện thoại cũng không sao, chẳng qua là cậu

就忘了吧
jiù wàng le ba
chiêu oang lơ pa
Sẽ quên ngay thôi

天大地大哪里都是家
tiān dàdì dà nǎ·li dōu shì jiā
then ta ti ta nả lỉ tâu sư che
Thế giới rộng lớn, nơi nào cũng đều là nhà

就要装聋作哑
jiù yào zhuānglóngzuòyǎ
chiêu dao choang lúng chua dả
Tớ sẽ giả vờ câm điếc

把所有的牵挂偷偷藏进梦呀
bǎ suǒyǒu de qiānguà tōutōu cáng jìn mèng yā
pả xủa dẩu tơ tren qua thâu thâu tráng chin mâng da
Đem tất cả mọi bận tâm lén giấu vào những giấc mơ

安静的热气球也许会爆炸
ānjìng de rèqì qiú yěxǔ huì bàozhà
an ching tơ rưa tri triếu dể xủy huây pao cha
Khinh khí cầu im lặng nhưng biết đâu có thể sẽ nổ tung

他的话就好像布满了魔法
tā ·dehuà jiù hǎoxiàng bù mǎn le mó fǎ
tha tơ hoa chiêu hảo xeng pu mản lơ múa phả
Lời nói của cậu dường như chứa đầy ma lực

也许信任会崩塌
yěxǔ xìnrèn huì bēngtā
dể xủy xin rân huây pâng tha
Có thể niềm tin sẽ sụp đổ

我却哭的像一个傻瓜
wǒ què kū de xiàng yī gè shǎguā
ủa truê khu tơ xeng i cưa sả qua
Tớ đã khóc như một đứa ngốc

算了吧那些胡话就当我太傻
suàn le ba nàxiē húhuà jiù dāng wǒ tài shǎ
xoan lơ pa na xia hú hoa chiêu tang ủa thai sả
Xem như tất cả đều là mê sảng, xem như là tớ đã quá ngu ngốc

那墙上画缺了一角也掉了价
nà qiáng shàng huà quē le yī jiǎo yě diào le jià
na tréng sang hoa truê lơ i chẻo dể teo lơ che
Bức tranh trên tường bị thiếu mất một góc và cũng đã bị rớt giá

我该学着放下
wǒ gāi xué zhe fàngxià
ủa cai xuế chưa phang xe
Tớ nên học cách buông bỏ

最好的方法是装聋作哑
zuìhǎo de fāngfǎ shì zhuānglóngzuòyǎ
chuây hảo tơ phang phả sư choang lúng chua dả
Cách tốt nhất là giả vờ câm điếc 

挂电话无伤大雅不过一个他
guà diànhuà wúshāngdàyǎ bùguò yī gè tā
qua ten hoa ú sang ta dả pu cua i cưa tha
Cúp điện thoại cũng không sao, chẳng qua là cậu

就忘了吧
jiù wàng le ba
chiêu oang lơ pa
Sẽ quên ngay thôi

天大地大哪里都是家
tiān dàdì dà nǎ·li dōu shì jiā
then ta ti ta nả lỉ tâu sư che
Thế giới rộng lớn, nơi nào cũng đều là nhà

就要装聋作哑
jiù yào zhuānglóngzuòyǎ
chiêu dao choang lúng chua dả
Tớ sẽ giả vờ câm điếc

把所有的牵挂偷偷藏进梦呀
bǎ suǒyǒu de qiānguà tōutōu cáng jìn mèng yā
pả xủa dẩu tơ tren qua thâu thâu tráng chin mâng da
Đem tất cả mọi bận tâm lén giấu vào những giấc mơ

算了吧那些胡话就当我太傻
suàn le ba nàxiē húhuà jiù dāng wǒ tài shǎ
xoan lơ pa na xia hú hoa chiêu tang ủa thai sả
Xem như tất cả đều là mê sảng, xem như là tớ đã quá ngu ngốc

那墙上画缺了一角也掉了价
nà qiáng shàng huà quē le yī jiǎo yě diào le jià
na tréng sang hoa truê lơ i chẻo dể teo lơ che
Bức tranh trên tường bị thiếu mất một góc và cũng đã bị rớt giá

我该学着放下
wǒ gāi xué zhe fàngxià
ủa cai xuế chưa phang xe
Tớ nên học cách buông bỏ

最好的方法是装聋作哑
zuìhǎo de fāngfǎ shì zhuānglóngzuòyǎ
chuây hảo tơ phang phả sư choang lúng chua dả
Cách tốt nhất là giả vờ câm điếc 

挂电话无伤大雅不过一个他
guà diànhuà wúshāngdàyǎ bùguò yī gè tā
qua ten hoa ú sang ta dả pu cua i cưa tha
Cúp điện thoại cũng không sao, chẳng qua là cậu

就忘了吧
jiù wàng le ba
chiêu oang lơ pa
Sẽ quên ngay thôi

天大地大哪里都是家
tiān dàdì dà nǎ·li dōu shì jiā
then ta ti ta nả lỉ tâu sư che
Thế giới rộng lớn, nơi nào cũng đều là nhà

就要装聋作哑
jiù yào zhuānglóngzuòyǎ
chiêu dao choang lúng chua dả
Tớ sẽ giả vờ câm điếc

把所有的牵挂偷偷藏进梦呀
bǎ suǒyǒu de qiānguà tōutōu cáng jìn mèng yā
pả xủa dẩu tơ tren qua thâu thâu tráng chin mâng da
Đem tất cả mọi bận tâm lén giấu vào những giấc mơ

 • Học bài hát tiếng Trung: Chu sa 朱砂 Zhūshā

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chu sa 朱砂 Zhūshā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn– En

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Âm thanh của nỗi nhớ anh 是想你的声音啊

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Âm thanh của nỗi nhớ anh 是想你的声音啊 Shì xiǎng nǐ de shēngyīn a qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tửu gia 酒家 Jiǔjiā– Phân Phân 芬芬

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tửu gia 酒家 Jiǔjiā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sinh nhật vui vẻ 生日快乐 Shēngrì kuàilè- Lý Tuyết Lai 李雪莱

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sinh nhật vui vẻ 生日快乐 Shēngrì kuàilè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa