Bài hát tiếng Trung: Hình bóng sao trời 星空剪影

22/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Hình bóng sao trời 星空剪影 Xīngkōng jiǎnyǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Hình bóng sao trời 星空剪影 Xīngkōng jiǎnyǐng– Lam Tâm Vũ 蓝心羽

Lời bài hát Hình bóng sao trời tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

夜晚拥有星星
yèwǎn yōngyǒu xīngxīng
dê oản dung dẩu xing xing
Đêm có sao trời

云朵拥有雨滴
yúnduǒ yōngyǒu yǔ dī
uýn tủa dung dẩu ủy ti
Áng mây có mưa

此刻我正好想
cǐkè wǒ zhènghǎo xiǎng
trử khưa ủa châng hảo xẻng
Giờ phút này em muốn

躲进你的大衣
duǒ jìn nǐ de dàyī
tủa chin nỉ tơ ta i
Nép vào áo khoác anh

你为我挡着风
nǐ wèi wǒ dǎng zhe fēng
nỉ uây ủa tảng chưa phâng
Để anh che cho em trước cơn gió lạnh

也帮我挡住狂风暴雨
yě bāng wǒ dǎng zhù kuángfēng-bàoyǔ
dể pang ủa tảng chu khoáng phâng pao ủy
Cũng để anh che chở cho em khỏi bão táp phong ba

在茫茫夜空里
zài mángmáng yè kōng lǐ
chai máng máng dê khung lỉ
Trong trời đêm mênh mông

听见你的声音轻轻说我爱你
tīngjiàn nǐ de shēngyīn qīng qīng shuō wǒ ài nǐ
thing chen nỉ tơ sâng in tring tring sua ủa ai nỉ
Nghe tiếng anh nói, nhẹ nhàng nói anh yêu em

我就愿意放下所有朝你奔去
wǒ jiù yuànyì fàngxià suǒyǒu cháo nǐ bēn qù
ủa chiêu doen i phang xe xủa dẩu tráo nỉ pân truy
Em nguyện bỏ tất cả để chạy về phía anh

星星连在一起
xīngxīng lián zài yīqǐ
xing xing lén chai i trỉ
Những ngôi sao đứng cạnh nhau

好像我和你拥抱的剪影
hǎoxiàng wǒ hé nǐ yōngbào de jiǎnyǐng
hảo xeng ủa hứa nỉ dung pao tơ chẻn ỉnh
Giống như hình bóng đôi ta đan vào nhau

夜晚有星
yèwǎn yǒu xīng
dê oản dẩu xing
Trời đêm có sao

云朵有雨
yúnduǒ yǒu yǔ
uýn tủa dẩu ủy
Đám mây có mưa

小小的我却只想能够有你
xiǎo xiǎo de wǒ què zhǐ xiǎng nénggòu yǒu nǐ
xẻo xẻo tơ ủa truê chử xẻng nấng câu dẩu nỉ
Em nhỏ bé chỉ muốn có anh thôi

申请进入
shēnqǐng jìnrù
sân trỉnh chin ru
Xin được bước vào

你的心里
nǐ de xīn·li
nỉ tơ xin lỉ
trái tim anh

趁着空气正好甜腻
chèn zhe kōngqì zhènghǎo tián nì
trân chưa khung tri châng hảo thén ni
Nhân lúc không khí đầy ngọt ngào

夜晚拥有星星
yèwǎn yōngyǒu xīngxīng
dê oản dung dẩu xing xing
Đêm có sao trời

云朵拥有雨滴
yúnduǒ yōngyǒu yǔ dī
uýn tủa dung dẩu ủy ti
Áng mây có mưa

此刻我正好想
cǐkè wǒ zhènghǎo xiǎng
trử khưa ủa châng hảo xẻng
Giờ phút này em muốn

躲进你的大衣
duǒ jìn nǐ de dàyī
tủa chin nỉ tơ ta i
Nép vào áo khoác anh

你为我挡着风
nǐ wèi wǒ dǎng zhe fēng
nỉ uây ủa tảng chưa phâng
Để anh che cho em trước cơn gió lạnh

也帮我挡住狂风暴雨
yě bāng wǒ dǎng zhù kuángfēng-bàoyǔ
dể pang ủa tảng chu khoáng phâng pao ủy
Cũng để anh che chở cho em khỏi bão táp phong ba

在茫茫夜空里
zài mángmáng yè kōng lǐ
chai máng máng dê khung lỉ
Trong trời đêm mênh mông

听见你的声音轻轻说我爱你
tīngjiàn nǐ de shēngyīn qīng qīng shuō wǒ ài nǐ
thing chen nỉ tơ sâng in tring tring sua ủa ai nỉ
Nghe tiếng anh nói, nhẹ nhàng nói anh yêu em

我就愿意放下所有朝你奔去
wǒ jiù yuànyì fàngxià suǒyǒu cháo nǐ bēn qù
ủa chiêu doen i phang xe xủa dẩu tráo nỉ pân truy
Em nguyện bỏ tất cả để chạy về phía anh

星星连在一起
xīngxīng lián zài yīqǐ
xing xing lén chai i trỉ
Những ngôi sao đứng cạnh nhau

好像我和你拥抱的剪影
hǎoxiàng wǒ hé nǐ yōngbào de jiǎnyǐng
hảo xeng ủa hứa nỉ dung pao tơ chẻn ỉnh
Giống như hình bóng đôi ta đan vào nhau

夜晚拥有星星
yèwǎn yōngyǒu xīngxīng
dê oản dung dẩu xing xing
Đêm có sao trời

云朵拥有雨滴
yúnduǒ yōngyǒu yǔ dī
uýn tủa dung dẩu ủy ti
Áng mây có mưa

此刻我正好想
cǐkè wǒ zhènghǎo xiǎng
trử khưa ủa châng hảo xẻng
Giờ phút này em muốn

躲进你的大衣
duǒ jìn nǐ de dàyī
tủa chin nỉ tơ ta i
Nép vào áo khoác anh

你为我挡着风
nǐ wèi wǒ dǎng zhe fēng
nỉ uây ủa tảng chưa phâng
Để anh che cho em trước cơn gió lạnh

也帮我挡住狂风暴雨
yě bāng wǒ dǎng zhù kuángfēng-bàoyǔ
dể pang ủa tảng chu khoáng phâng pao ủy
Cũng để anh che chở cho em khỏi bão táp phong ba

在茫茫夜空里
zài mángmáng yè kōng lǐ
chai máng máng dê khung lỉ
Trong trời đêm mênh mông

听见你的声音轻轻说我爱你
tīngjiàn nǐ de shēngyīn qīng qīng shuō wǒ ài nǐ
thing chen nỉ tơ sâng in tring tring sua ủa ai nỉ
Nghe tiếng anh nói, nhẹ nhàng nói anh yêu em

我就愿意放下所有朝你奔去
wǒ jiù yuànyì fàngxià suǒyǒu cháo nǐ bēn qù
ủa chiêu doen i phang xe xủa dẩu tráo nỉ pân truy
Em nguyện bỏ tất cả để chạy về phía anh

星星连在一起
xīngxīng lián zài yīqǐ
xing xing lén chai i trỉ
Những ngôi sao đứng cạnh nhau

好像我和你拥抱的剪影
hǎoxiàng wǒ hé nǐ yōngbào de jiǎnyǐng
hảo xeng ủa hứa nỉ dung pao tơ chẻn ỉnh
Giống như hình bóng đôi ta đan vào nhau

夜晚拥有星星
yèwǎn yōngyǒu xīngxīng
dê oản dung dẩu xing xing
Đêm có sao trời

云朵拥有雨滴
yúnduǒ yōngyǒu yǔ dī
uýn tủa dung dẩu ủy ti
Áng mây có mưa

此刻我正好想
cǐkè wǒ zhènghǎo xiǎng
trử khưa ủa châng hảo xẻng
Giờ phút này em muốn

躲进你的大衣
duǒ jìn nǐ de dàyī
tủa chin nỉ tơ ta i
Nép vào áo khoác anh

你为我挡着风
nǐ wèi wǒ dǎng zhe fēng
nỉ uây ủa tảng chưa phâng
Để anh che cho em trước cơn gió lạnh

也帮我挡住狂风暴雨
yě bāng wǒ dǎng zhù kuángfēng-bàoyǔ
dể pang ủa tảng chu khoáng phâng pao ủy
Cũng để anh che chở cho em khỏi bão táp phong ba

在茫茫夜空里
zài mángmáng yè kōng lǐ
chai máng máng dê khung lỉ
Trong trời đêm mênh mông

听见你的声音轻轻说我爱你
tīngjiàn nǐ de shēngyīn qīng qīng shuō wǒ ài nǐ
thing chen nỉ tơ sâng in tring tring sua ủa ai nỉ
Nghe tiếng anh nói, nhẹ nhàng nói anh yêu em

我就愿意放下所有朝你奔去
wǒ jiù yuànyì fàngxià suǒyǒu cháo nǐ bēn qù
ủa chiêu doen i phang xe xủa dẩu tráo nỉ pân truy
Em nguyện bỏ tất cả để chạy về phía anh

星星连在一起
xīngxīng lián zài yīqǐ
xing xing lén chai i trỉ
Những ngôi sao đứng cạnh nhau

好像我和你拥抱的剪影
hǎoxiàng wǒ hé nǐ yōngbào de jiǎnyǐng
hảo xeng ủa hứa nỉ dung pao tơ chẻn ỉnh
Giống như hình bóng đôi ta đan vào nha

 • Bài hát tiếng Trung: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình yêu vĩnh viễn không mất đi 永不失联的爱 Yǒng bù shī lián de ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em vẫn 我还是 Wǒ háishì

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em vẫn 我还是 Wǒ háishì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lạc Trong Ảo Cảnh (Remix Tiktok) 迷失幻境

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lạc Trong Ảo Cảnh 迷失幻境 Míshī huànjìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸 Wàng chuān bǐ'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 -零一九零贰

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Sai Người 错的 Cuò de

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sai Người 错的 Cuò de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Điệu Cha Cha Tình Yêu 爱的恰恰

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Điệu Cha Cha Tình Yêu 爱的恰恰 Ài de qiàqià qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xin lỗi, không sao 对不起没关系

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Xin lỗi, không sao 对不起没关系 Duìbùqǐ méiguānxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người tình song song 平行恋人 Heikō koibito qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa