Bài hát tiếng Trung: Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ - Lý Tiểu Bối

28/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ - Lý Tiểu Bối

Lời bài hát Hoạ Sĩ Trấn Nhỏ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

红尘客七七八
hóngchén kè qīqī bā
húng trấn khưa tri tri pa
Khách hồng trần bát nháo

黄鹂叽叽喳
huánglí jī jī chā
hoáng lí chi chi tra
Hoàng oanh hót ríu rít

看小桥流水流到谁人家
kàn xiǎo qiáo liúshuǐ liú dào shuí rénjiā
khan xẻo tréo liếu suẩy liếu tao suấy rấn che
Coi dòng nước dưới cầu nhỏ chảy đến nhà ai

听琵琶咿咿呀
tīng pí·pá yī yīyā
thing p'í p'á i i da
Nghe tì bà tang tình tang

燕子密密麻
yàn·zi mì mì má
den chư mi mi má
Chim én lượn khắp trời

小城作画又一轮冬夏
xiǎo chéng zuò huà yòu yī lún dōng xià
xẻo trấng chua hoa dâu i luấn tung xe
Trấn nhỏ nâng bút lại một vòng đông hạ

我折城北的花赠予城南的她
wǒ zhé chéng běi de huā zèng yú chéng nán de tā
ủa chứa trấng pẩy tơ hoa châng úy trấng nán tơ tha
Ta bẻ nhành hoa ở bắc trấn tặng cô nàng ở nam trấn

叹浮华不过一盏诗酒茶
tàn fúhuá bùguò yī zhǎn shī jiǔ chá
than phú hóa pu cua i chản sư chiểu trá
Than phù hoa chẳng qua một bài thơ chén rượu ly trà

我摘天外云霞绾在伊人长发
wǒ zhāi tiānwài yúnxiá wǎn zài yīrén cháng fā
ủa chai then oai uýn xé oản chai i rấn tráng pha
Ta hái ráng mây trời xa vấn lên tóc dài người thương

描一弯月牙诉漫漫牵挂
miáo yī wān yuèyá sù mànmàn qiānguà
méo i oan duê dá xu man man tren qua
Tô một vành trăng non kể vấn vương đằng đẵng

红尘客七七八
hóngchén kè qīqī bā
húng trấn khưa tri tri pa
Khách hồng trần bát nháo

黄鹂叽叽喳
huánglí jī jī chā
hoáng lí chi chi tra
Hoàng oanh hót ríu rít

看小桥流水流到谁人家
kàn xiǎo qiáo liúshuǐ liú dào shuí rénjiā
khan xẻo tréo liếu suẩy liếu tao suấy rấn che
Coi dòng nước dưới cầu nhỏ chảy đến nhà ai

听琵琶咿咿呀
tīng pí·pá yī yīyā
thing p'í p'á i i da
Nghe tì bà tang tình tang

燕子密密麻
yàn·zi mì mì má
den chư mi mi má
Chim én lượn khắp trời

小城作画又一轮冬夏
xiǎo chéng zuò huà yòu yī lún dōng xià
xẻo trấng chua hoa dâu i luấn tung xe
Trấn nhỏ nâng bút lại một vòng đông hạ

我折城北的花赠予城南的她
wǒ zhé chéng běi de huā zèng yú chéng nán de tā
ủa chứa trấng pẩy tơ hoa châng úy trấng nán tơ tha
Ta bẻ nhành hoa ở bắc trấn tặng cô nàng ở nam trấn

叹浮华不过一盏诗酒茶
tàn fúhuá bùguò yī zhǎn shī jiǔ chá
than phú hóa pu cua i chản sư chiểu trá
Than phù hoa chẳng qua một bài thơ chén rượu ly trà

我摘天外云霞绾在伊人长发
wǒ zhāi tiānwài yúnxiá wǎn zài yīrén cháng fā
ủa chai then oai uýn xé oản chai i rấn tráng pha
Ta hái ráng mây trời xa vấn lên tóc dài người thương

描一弯月牙诉漫漫牵挂
miáo yī wān yuèyá sù mànmàn qiānguà
méo i oan duê dá xu man man tren qua
Tô một vành trăng non kể vấn vương đằng đẵng

我折城北的花赠予城南的她
wǒ zhé chéng běi de huā zèng yú chéng nán de tā
ủa chứa trấng pẩy tơ hoa châng úy trấng nán tơ tha
Ta bẻ nhành hoa ở bắc trấn tặng cô nàng ở nam trấn

叹浮华不过一盏诗酒茶
tàn fúhuá bùguò yī zhǎn shī jiǔ chá
than phú hóa pu cua i chản sư chiểu trá
Than phù hoa chẳng qua một bài thơ chén rượu ly trà

我摘天外云霞绾在伊人长发
wǒ zhāi tiānwài yúnxiá wǎn zài yīrén cháng fā
ủa chai then oai uýn xé oản chai i rấn tráng pha
Ta hái ráng mây trời xa vấn lên tóc dài người thương

描一弯月牙诉漫漫牵挂
miáo yī wān yuèyá sù mànmàn qiānguà
méo i oan duê dá xu man man tren qua
Tô một vành trăng non kể vấn vương đằng đẵng
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Phủ Nhận - Ngải Thần

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phủ Nhận qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đang Đợi 2022 - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đang Đợi 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trưởng Thành - Phạm Như

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trưởng Thành qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Theo Đuổi Gió Đêm - Từ Vi

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Theo Đuổi Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Thiên Đường Khác - Phỉ Đạo Nhĩ, Dior Đại Dĩnh (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Thiên Đường Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn Yêu Anh - yihuik Dĩ Tuệ (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Mưa Ngừng - en

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Mưa Ngừng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Nửa Bạn - Hổ Muội Huu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Nửa Bạn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vạn Lần – Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vạn Lần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa