Bài hát tiếng Trung: Một Nửa Bạn - Hổ Muội Huu

25/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Một Nửa Bạn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Một Nửa Bạn - Hổ Muội Huu

Lời bài hát Một Nửa Bạn tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

眼前的雾模糊这条路
yǎnqián de wù mó·hu zhè tiáo lù
dẻn trén tơ u múa hú chưa théo lu
Sương mù trước mắt mờ đi đoạn đường này

离开时我该说不在乎
líkāi shí wǒ gāi shuō bùzài·hu
lí khai sứ ủa cai sua pu chai hu
Lúc chia xa em nên nói không quan tâm

谁全情投入谁全身的退出
shuí quán qíng tóurù shuí quán shēn de tuìchū
suấy troén trính thấu ru suấy troén sân tơ thuây tru
Ai hết lòng nhập tâm, ai nguyên vẹn rút lui

无意看见你对我备注
wúyì kàn·jiàn nǐ duì wǒ bèizhù
ú i khan chen nỉ tuây ủa pây chu
Vô tình nhìn thấy biệt hiệu anh đặt cho em

寥寥几个不成文字符
liáoliáo jǐgè bùchéngwén zìfú
léo léo chỉ cưa pu trấng uấn chư phú
Lác đác vài ký tự không thành chữ viết

当了很久的无名无姓之徒
dāng le hěn jiǔ de wúmíng wú xìng zhī tú
tang lơ hẩn chiểu tơ ú mính ú xing chư thú
Làm một kẻ không tên không họ đã lâu

听说先说出爱那个人注定输
tīng shuō xiān shuō chū ài nà·ge rén zhùdìng shū
thing sua xen sua tru ai na cưa rấn chu ting su
Nghe nói người nói lời yêu trước định sẵn sẽ thua

更何况我毫无保留倾注
gèng hékuàng wǒ háo wú bǎoliú qīngzhù
câng hứa khoang ủa háo ú pảo liếu tring chu
Càng huống hồ em dốc hết chẳng giữ lại gì

我不想哭可泪止不住
wǒ bùxiǎng kū kě lèi zhǐ bù zhù
ủa pu xẻng khu khửa lây chử pu chu
Em không muốn khóc, mà lệ tuôn không ngừng

心还在盲目回顾
xīn hái zài mángmù huígù
xin hái chai máng mu huấy cu
Lòng vẫn mù quáng hồi tưởng lại

我以为爱你够多配拥有天长地久
wǒ yǐwéi ài nǐ gòu duō pèi yōngyǒu tiānchángdìjiǔ
ủa ỉ uấy ai nỉ câu tua p'ây dung dẩu then cháng ti chiểu
Em ngỡ rằng yêu anh đủ nhiều xứng đáng được thiên trường địa cửu

天亮后你说我只算得上半个朋友
tiānliàng hòu nǐ shuō wǒ zhǐ suàndé shàng bàn gè péng·you
then leng hâu nỉ sua ủa chử xoan tứa sang pan cưa p'ấng dẩu
Trời sáng anh nói em chỉ tính là một nửa bạn bè

说你也可以为爱去付出所有
shuō nǐ yě kěyǐ wèi ài qù fùchū suǒyǒu
sua nỉ dể khửa ỉ uây ai truy phu tru xủa dẩu
Nói anh cũng có thể vì yêu mà cho đi tất cả

但一定不是为我
dàn yīdìng bù·shi wèi wǒ
tan i ting pu sư uây ủa
Nhưng nhất định không phải vì em

我以为是场奢求没人能走到最后
wǒ yǐwéi shì chǎng shē qiú méi rén néng zǒu dào zuìhòu
ủa ỉ uấy sư trảng sưa triếu mấy rấn nấng chẩu tao chuây hâu
Em ngỡ là một cuộc tham cầu không ai có thể đến cuối cùng

却听过她的传闻和借口
què tīng guò tā de chuánwén hé jièkǒu
truê thing cua tha tơ troán uấn hứa chia khẩu
Lại nghe được tin đồn và cái cớ của cô ấy

哪怕可笑又简陋
nǎpà kěxiào yòu jiǎnlòu
nả p'a khửa xeo dâu chẻn lâu
Cho dù buồn cười lại sơ sài

还是不忍戳破
hái·shi bùrěn chuō pò
hái sư pu rẩn trua p'ua
Vẫn là không nỡ vạch trần

听说先说出爱那个人注定输
tīng shuō xiān shuō chū ài nà·ge rén zhùdìng shū
thing sua xen sua tru ai na cưa rấn chu ting su
Nghe nói người nói lời yêu trước định sẵn sẽ thua

更何况我毫无保留倾注
gèng hékuàng wǒ háo wú bǎoliú qīngzhù
câng hứa khoang ủa háo ú pảo liếu tring chu
Càng huống hồ em dốc hết chẳng giữ lại gì

我不想哭可泪止不住
wǒ bùxiǎng kū kě lèi zhǐ bù zhù
ủa pu xẻng khu khửa lây chử pu chu
Em không muốn khóc, mà lệ tuôn không ngừng

心还在盲目回顾
xīn hái zài mángmù huígù
xin hái chai máng mu huấy cu
Lòng vẫn mù quáng hồi tưởng lại

我以为爱你够多配拥有天长地久
wǒ yǐwéi ài nǐ gòu duō pèi yōngyǒu tiānchángdìjiǔ
ủa ỉ uấy ai nỉ câu tua p'ây dung dẩu then cháng ti chiểu
Em ngỡ rằng yêu anh đủ nhiều xứng đáng được thiên trường địa cửu

天亮后你说我只算得上半个朋友
tiānliàng hòu nǐ shuō wǒ zhǐ suàndé shàng bàn gè péng·you
then leng hâu nỉ sua ủa chử xoan tứa sang pan cưa p'ấng dẩu
Trời sáng anh nói em chỉ tính là một nửa bạn bè

说你也可以为爱去付出所有
shuō nǐ yě kěyǐ wèi ài qù fùchū suǒyǒu
sua nỉ dể khửa ỉ uây ai truy phu tru xủa dẩu
Nói anh cũng có thể vì yêu mà cho đi tất cả

但一定不是为我
dàn yīdìng bù·shi wèi wǒ
tan i ting pu sư uây ủa
Nhưng nhất định không phải vì em

我以为是场奢求没人能走到最后
wǒ yǐwéi shì chǎng shē qiú méi rén néng zǒu dào zuìhòu
ủa ỉ uấy sư trảng sưa triếu mấy rấn nấng chẩu tao chuây hâu
Em ngỡ là một cuộc tham cầu không ai có thể đến cuối cùng

却听过她的传闻和借口
què tīng guò tā de chuánwén hé jièkǒu
truê thing cua tha tơ troán uấn hứa chia khẩu
Lại nghe được tin đồn và cái cớ của cô ấy

哪怕可笑又简陋
nǎpà kěxiào yòu jiǎnlòu
nả p'a khửa xeo dâu chẻn lâu
Cho dù buồn cười lại sơ sài

还是不忍戳破
hái·shi bùrěn chuō pò
hái sư pu rẩn trua p'ua
Vẫn là không nỡ vạch trần
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Vạn Lần – Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vạn Lần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rẽ Mây - Vương Nhị Lãng

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Rẽ Mây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vậy Thì Lỡ Nhau - Dương Hữu Hữu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vậy Thì Lỡ Nhau qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tình Ca - Trần Một (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngắm Biển Trong Đêm - Dã Khả, Ngô Đường

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngắm Biển Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sáng Của Em - Tô Tinh Tiệp

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sáng Của Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Năm - Đinh Phù Ni

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mưa Trên Cục Bộ - Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa Trên Cục Bộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Độc Quyền - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Độc Quyền qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Thì Anh Nói Trước - Lâm Tiểu Kha

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Thì Anh Nói Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa