Học bài hát tiếng Trung: Trưởng Thành - Phạm Như

26/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Trưởng Thành qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Trưởng Thành - Phạm Như

Lời bài hát Trưởng Thành tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

骑单车的少年停在旧报摊
qí dānchē de shàonián tíng zài jiù bàotān
trí tan trưa tơ sao nén thính chai chiêu pao than
Chàng thiếu niên chạy xe đạp dừng trước sạp báo cũ

翻找杂志上说星座相配那段
fān zhǎo zázhì shàng shuō xīngzuò xiāng pèi nà duàn
phan chảo chá chư sang sua xing chua xeng p'ây na toan
Lật tìm đoạn cung hoàng đạo hợp nhau trên tạp chí

那天他故意把手表拨慢
nà tiān tā gùyì bǎ·shou biǎo bōmān
na then tha cu i pá sẩu pẻo pua man
Hôm đó cậu ấy cố ý vặn chậm kim đồng hồ

送女孩回家的路上绕了弯
sòng nǚ hái huí jiā de lù·shang rào le wān
xung nủy hái huấy che tơ lu sang rao lơ oan
Chạy lòng vòng trên đường đưa cô gái về nhà

他们的后来跟很多故事一样
tā·men de hòulái gēn hěn duō gùshì yīyàng
tha mân tơ hâu lái cân hẩn tua cu sư i dang
Sau này của họ cũng như bao câu chuyện khác

从人海熙攘走到天各一方
cóng rénhǎi xī rǎng zǒu dào tiāngèyīfāng
trúng rấn hải xi rảng chẩu tao then cưa i phang
Từ biển người nhộn nhịp đi đến trời nam đất bắc

藏起同样的伤看不同的夕阳
cáng qǐ tóngyàng de shāng kàn bù tóng de xīyáng
tráng trỉ thúng dang tơ sang khan pu thúng tơ xi dáng
Giấu đi vết thương tựa nhau ngắm ánh hoàng hôn khác biệt

在遗憾里慢慢被自己原谅
zài yíhàn lǐ màn màn bèi zìjǐ yuánliàng
chai í han lỉ man man pây chư chỉ doén leng
Rồi dần được chính mình thứ tha trong nuối tiếc

岁月像一个混账
suìyuè xiàng yī gè hùnzhàng
xuây duê xeng i cưa huân chang
Tháng năm tựa một kẻ tồi

把纯白的孩子弄脏
bǎ chúnbái de hái·zi nòngzāng
pả truấn pái tơ hái chư nung chang
Làm dơ đi đứa trẻ thanh thuần

当初想去却还没去的远方
dāngchū xiǎng qù què hái méi qù de yuǎnfāng
tang tru xẻng truy truê hái mấy truy tơ doẻn phang
Phương xa khi đó muốn đi lại vẫn chưa đi kia

只能在酒里被一口喝光
zhǐ néng zài jiǔ lǐ bèi yīkǒu hē guāng
chử nấng chai chiểu lỉ pây i khẩu hưa quang
Nay chỉ còn trong ly rượu bị một hơi dốc cạn

后来他和陌生的人同床
hòulái tā hé mòshēng de rén tóng chuáng
hâu lái tha hứa mua sâng tơ rấn thúng troáng
Sau này chàng trai ấy chung giường với người lạ

和枕边的人说谎
hé zhěn biān de rén shuōhuǎng
hứa chẩn pen tơ rấn sua hoảng
Nói dối với người bên gối

和最爱的人老死不相来往
hé zuì ài de rén lǎosǐ bù xiāng láiwǎng
hứa chuây ai tơ rấn lảo xử pu xeng lái oảng
Cả đời không còn qua lại với người lòng yêu nhất

偶尔酒后失言提起那个姑娘
ǒuěr jiǔ hòu shīyán tíqǐ nà·ge gūniáng
ǒu ở chiểu hâu sư dén thí trỉ na cưa cu néng
Thỉnh thoảng rượu vào lời ra, nhắc về cô gái ấy

就笑说谁的青春没有过白月光
jiù xiào shuō shuí de qīngchūn méi·yǒu guò bái yuèguāng
chiêu xeo sua suấy tơ tring truân mấy dẩu cua pái duê quang
Thì cười nói thanh xuân ai chẳng từng có bạch nguyệt quang

我们眼睛里不再有光
wǒ·men yǎn·jing lǐ bù zài yǒu guāng
ủa mân dẻn chinh lỉ pu chai dẩu quang
Trong đôi mắt ta chẳng còn thấy tia sáng

笑容里渐渐有妆
xiàoróng lǐ jiànjiàn yǒu zhuāng
xeo rúng lỉ chen chen dẩu choang
Nụ cười cũng dần do gượng ép

难道憧憬的生活只能是这样
nándào chōngjǐng de shēnghuó zhǐ néng shì zhèyàng
nán tao trung chỉnh tơ sâng húa chử nấng sư chưa dang
Lẽ nào cuộc sống ước ao chỉ có thể là thế này

相信爱情的心啊被世俗埋葬
xiāngxìn àiqíng de xīn ā bèi shìsú máizàng
xeng xin ai trính tơ xin a pây sư xú mái chang
Con tim từng tin vào tình yêu bị thế tục chôn vùi

让从前美得像一个谎
ràng cóngqián měi dé xiàng yī gè huǎng
rang trúng trén mẩy tứa xeng i cưa hoảng
Khiến ngày xưa đẹp tựa giấc hoang tưởng

情窦初开的少年已不知去向
qíngdòuchūkāi de shàonián yǐ bù zhī qùxiàng
trính tâu tru khai tơ sao nén ỉ pu chư truy xeng
Chàng thiếu niên mới biết yêu đã chẳng hay tăm tích

用宿醉和奔忙逃避房间的空荡
yòng sù zuì hé bēnmáng táobì fángjiān de kōng dàng
dung xu chuây hứa pân máng tháo pi pháng chen tơ khung tang
Mượn men say với bận bịu trốn tránh căn phòng trống

偶尔想问女孩后来在谁身旁
ǒuěr xiǎng wèn nǚ hái hòulái zài shuí shēn páng
ǒu ở xẻng uân nủy hái hâu lái chai suấy sân p'áng
Thi thoảng muốn hỏi cô ấy đã về bên vòng tay ai

愿那个人不会辜负她的善良
yuàn nà·ge rén bù huì gūfù tā de shànliáng
doen na cưa rấn pu huây cu phu tha tơ san léng
Mong người ấy không phụ lòng thiện lương của nàng

岁月像一个混账
suìyuè xiàng yī gè hùnzhàng
xuây duê xeng i cưa huân chang
Tháng năm tựa một kẻ tồi

把纯白的孩子弄脏
bǎ chúnbái de hái·zi nòngzāng
pả truấn pái tơ hái chư nung chang
Làm dơ đi đứa trẻ thanh thuần

当初想去却还没去的远方
dāngchū xiǎng qù què hái méi qù de yuǎnfāng
tang tru xẻng truy truê hái mấy truy tơ doẻn phang
Phương xa khi đó muốn đi lại vẫn chưa đi kia

只能在酒里被一口喝光
zhǐ néng zài jiǔ lǐ bèi yīkǒu hē guāng
chử nấng chai chiểu lỉ pây i khẩu hưa quang
Nay chỉ còn trong ly rượu bị một hơi dốc cạn

后来他和陌生的人同床
hòulái tā hé mòshēng de rén tóng chuáng
hâu lái tha hứa mua sâng tơ rấn thúng troáng
Sau này chàng trai ấy chung giường với người lạ

和枕边的人说谎
hé zhěn biān de rén shuōhuǎng
hứa chẩn pen tơ rấn sua hoảng
Nói dối với người bên gối

和最爱的人老死不相来往
hé zuì ài de rén lǎosǐ bù xiāng láiwǎng
hứa chuây ai tơ rấn lảo xử pu xeng lái oảng
Cả đời không còn qua lại với người lòng yêu nhất

偶尔酒后失言提起那个姑娘
ǒuěr jiǔ hòu shīyán tíqǐ nà·ge gūniáng
ǒu ở chiểu hâu sư dén thí trỉ na cưa cu néng
Thỉnh thoảng rượu vào lời ra, nhắc về cô gái ấy

就笑说谁的青春没有过白月光
jiù xiào shuō shuí de qīngchūn méi·yǒu guò bái yuèguāng
chiêu xeo sua suấy tơ tring truân mấy dẩu cua pái duê quang
Thì cười nói thanh xuân ai chẳng từng có bạch nguyệt quang

我们眼睛里不再有光
wǒ·men yǎn·jing lǐ bù zài yǒu guāng
ủa mân dẻn chinh lỉ pu chai dẩu quang
Trong đôi mắt ta chẳng còn thấy tia sáng

笑容里渐渐有妆
xiàoróng lǐ jiànjiàn yǒu zhuāng
xeo rúng lỉ chen chen dẩu choang
Nụ cười cũng dần do gượng ép

难道憧憬的生活只能是这样
nándào chōngjǐng de shēnghuó zhǐ néng shì zhèyàng
nán tao trung chỉnh tơ sâng húa chử nấng sư chưa dang
Lẽ nào cuộc sống ước ao chỉ có thể là thế này

相信爱情的心啊被世俗埋葬
xiāngxìn àiqíng de xīn ā bèi shìsú máizàng
xeng xin ai trính tơ xin a pây sư xú mái chang
Con tim từng tin vào tình yêu bị thế tục chôn vùi

让从前美得像一个谎
ràng cóngqián měi dé xiàng yī gè huǎng
rang trúng trén mẩy tứa xeng i cưa hoảng
Khiến ngày xưa đẹp tựa giấc hoang tưởng

骑单车的少年停在旧报摊
qí dānchē de shàonián tíng zài jiù bàotān
trí tan trưa tơ sao nén thính chai chiêu pao than
Chàng thiếu niên chạy xe đạp dừng trước sạp báo cũ

故事也永远停留在那年的巷
gùshì yě yǒngyuǎn tíngliú zài nà nián de xiàng
cu sư dể dủng doẻn thính liếu chai na nén tơ xeng
Câu chuyện cũng mãi dừng tại ngõ nhỏ năm ấy

要不是后座的夕阳落得匆忙
yàobù shì hòu zuò de xīyáng luò·de cōngmáng
dao pu sư hâu chua tơ xi dáng lua tơ trung máng
Nếu tà dương ghế sau không lặn vội vã đến vậy

青涩的模样就不会被岁月追上
qīng sè de múyàng jiù bù huì bèi suìyuè zhuī shàng
tring xưa tơ mú dang chiêu pu huây pây xuây duê chuây sang
Dáng hình non trẻ đã không bị thời gian đuổi kịp
 

 • Bài hát tiếng Trung: Người Theo Đuổi Gió Đêm - Từ Vi

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Theo Đuổi Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Thiên Đường Khác - Phỉ Đạo Nhĩ, Dior Đại Dĩnh (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Thiên Đường Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn Yêu Anh - yihuik Dĩ Tuệ (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Mưa Ngừng - en

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Mưa Ngừng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Nửa Bạn - Hổ Muội Huu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Nửa Bạn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vạn Lần – Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vạn Lần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rẽ Mây - Vương Nhị Lãng

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Rẽ Mây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vậy Thì Lỡ Nhau - Dương Hữu Hữu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vậy Thì Lỡ Nhau qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tình Ca - Trần Một (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngắm Biển Trong Đêm - Dã Khả, Ngô Đường

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngắm Biển Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa