Bài hát tiếng Trung: Em Đang Đợi 2022 - Tô Tinh Tiệp (COVER)

28/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Em Đang Đợi 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Em Đang Đợi 2022 - Tô Tinh Tiệp (COVER)

Lời bài hát Em Đang Đợi 2022 tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

海和天相连成为海岸线
hǎi hé tiān xiānglián chéngwéi hǎi'ànxiàn
hải hứa then xeng lén trấng uấy hải an xen
Biển và trời nối nhau thành đường bờ biển

鱼和水相濡以沫的世界
yú hé shuǐ xiāng rú yǐ Mèi de shìjiè
úy hứa suẩy xeng rú ỉ mây tơ sư chia
Thế giới đồng cam cộng khổ của cá và nước

也许有天我们偶然对视的一瞬间
yěxǔ yǒu tiān wǒ·men ǒurán duìshì de yīshùn jiàn
dể xủy dẩu then ủa mân ǒu rán tuây sư tơ i suân chen
Có lẽ một ngày khoảnh khắc ánh mắt ta vô tình chạm nhau

铸成一个死结
zhù chéng yī gè sǐjié
chu trấng i cưa xử chía
Đúc thành nút thắt thật chặt

你和我相约在未来某天
nǐ hé wǒ xiāngyuē zài wèilái mǒu tiān
nỉ hứa ủa xeng duê chai uây lái mẩu then
Anh và em yêu nhau trong một ngày tương lai

一定会相遇携手到终点
yīdìng huì xiāng yù xiéshǒu dào zhōngdiǎn
i ting huây xeng uy xía sẩu tao chung tẻn
Nhất định sẽ gặp nhau nắm tay đến cuối đường

某年某月的某一天就是对的时间
mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān jiùshì duì de shíjiān
mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then chiêu sư tuây tơ sứ chen
Ngày nào đó trong tháng năm nào ấy chính là thời gian chín muồi

遇到对的一切
yù dào duì de yīqiè
uy tao tuây tơ i tria
Gặp được mọi thứ đều đúng

我在等某年某月的某一天某人出现
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
ủa chai tẩng mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then mẩu rấn tru xen
Em đang đợi ngày nào ấy trong một năm nào người nào đó xuất hiện

他不管多远多难不顾一切到我身边
tā bùguǎn duō yuǎn duō nán bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
tha pu quản tua doẻn tua nán pu cu i tria tao ủa sân pen
Người chẳng ngại khoảng cách gian nan bất chấp bất cả đến bên em

两条倾斜的直线总有一天有交结
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān yǒu jiāojié
lẻng théo tring xía tơ chứ xen chủng dẩu i then dẩu cheo chía
Hai đường thẳng nghiêng rồi một ngày sẽ có được giao điểm

想到这我就不顾一切
xiǎng dào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè
xẻng tao chưa ủa chiêu pu cu i tria
Nghĩ đến đây em liền bất chấp tất cả

我在等某年某月的某一天某人出现
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
ủa chai tẩng mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then mẩu rấn tru xen
Em đang đợi ngày nào ấy trong một năm nào người nào đó xuất hiện

他不管多远多难不顾一切到我身边
tā bùguǎn duō yuǎn duō nán bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
tha pu quản tua doẻn tua nán pu cu i tria tao ủa sân pen
Người chẳng ngại khoảng cách gian nan bất chấp bất cả đến bên em

两条倾斜的直线总有一天有交结
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān yǒu jiāojié
lẻng théo tring xía tơ chứ xen chủng dẩu i then dẩu cheo chía
Hai đường thẳng nghiêng rồi một ngày sẽ có được giao điểm

想到这我就不顾一切的看向前
xiǎng dào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè de kàn xiàng qiān
xẻng tao chưa ủa chiêu pu cu i tria tơ khan xeng tren
Nghĩ đến đây em liền bất chấp tất cả mà trông về trước

我在等某年某月的某一天某人出现
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
ủa chai tẩng mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then mẩu rấn tru xen
Em đang đợi ngày nào ấy trong một năm nào người nào đó xuất hiện

他不管多远多难不顾一切到我身边
tā bùguǎn duō yuǎn duō nán bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
tha pu quản tua doẻn tua nán pu cu i tria tao ủa sân pen
Người chẳng ngại khoảng cách gian nan bất chấp bất cả đến bên em

两条倾斜的直线总有一天有交结
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān yǒu jiāojié
lẻng théo tring xía tơ chứ xen chủng dẩu i then dẩu cheo chía
Hai đường thẳng nghiêng rồi một ngày sẽ có được giao điểm

想到这我就不顾一切
xiǎng dào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè
xẻng tao chưa ủa chiêu pu cu i tria
Nghĩ đến đây em liền bất chấp tất cả

我在等某年某月的某一天某人出现
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
ủa chai tẩng mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then mẩu rấn tru xen
Em đang đợi ngày nào ấy trong một năm nào người nào đó xuất hiện

他不管多远多难不顾一切到我身边
tā bùguǎn duō yuǎn duō nán bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
tha pu quản tua doẻn tua nán pu cu i tria tao ủa sân pen
Người chẳng ngại khoảng cách gian nan bất chấp bất cả đến bên em

两条倾斜的直线总有一天有交结
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān yǒu jiāojié
lẻng théo tring xía tơ chứ xen chủng dẩu i then dẩu cheo chía
Hai đường thẳng nghiêng rồi một ngày sẽ có được giao điểm

想到这我就不顾一切的看向前
xiǎng dào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè de kàn xiàng qiān
xẻng tao chưa ủa chiêu pu cu i tria tơ khan xeng tren
Nghĩ đến đây em liền bất chấp tất cả mà trông về trước
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Trưởng Thành - Phạm Như

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trưởng Thành qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Theo Đuổi Gió Đêm - Từ Vi

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Theo Đuổi Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Thiên Đường Khác - Phỉ Đạo Nhĩ, Dior Đại Dĩnh (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Thiên Đường Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn Yêu Anh - yihuik Dĩ Tuệ (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Mưa Ngừng - en

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Mưa Ngừng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Nửa Bạn - Hổ Muội Huu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Nửa Bạn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vạn Lần – Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vạn Lần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rẽ Mây - Vương Nhị Lãng

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Rẽ Mây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vậy Thì Lỡ Nhau - Dương Hữu Hữu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vậy Thì Lỡ Nhau qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tình Ca - Trần Một (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa