Học bài hát tiếng Trung: Phủ Nhận - Ngải Thần

28/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Phủ Nhận qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Phủ Nhận - Ngải Thần

Lời bài hát Phủ Nhận tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

好像做了梦梦里好歹不分
hǎoxiàng zuò le mèng mèng lǐ hǎodǎi bù fēn
hảo xeng chua lơ mâng mâng lỉ hảo tải pu phân
Tựa mơ một giấc mộng, trong mộng không chia ly

明明还会有点可能
míngmíng hái huì yǒudiǎn kěnéng
mính mính hái huây dẩu tẻn khửa nấng
Rõ ràng vẫn có thể có chút khả năng

还是打算葬送我的天真
hái·shi dǎ·suan zàngsòng wǒ de tiānzhēn
hái sư tả xoan chang xung ủa tơ then chân
Vẫn là tính chôn vùi ngây thơ của anh

一生爱一人相信的人好单纯
yīshēng ài yī rén xiāngxìn de rén hǎo dānchún
i sâng ai i rấn xeng xin tơ rấn hảo tan truấn
Một đời yêu một người, người tin thật đơn thuần

你说我们辗转几轮
nǐ shuō wǒ·men zhǎnzhuǎn jǐ lún
nỉ sua ủa mân nẻn choản chỉ luấn
Em nói đôi ta, trằn trọc bao lần

可笑的太过分
kěxiào de tài guòfèn
khửa xeo tơ thai cua phân
Thật quá mức buồn cười

我千方百计去否认被掏空的那部分
wǒ qiānfāngbǎijì qù fǒurèn bèi tāo kōng de nà bù·fen
ủa tren phang pải chi truy phẩu rân pây thao khung tơ na pu phân
Anh trăm phương nghìn kế đi phủ nhận bộ phận đã bị móc rỗng ấy

是一直一直守护的最后幻想的可能
shì yīzhí yīzhí shǒuhù de zuìhòu huànxiǎng de kěnéng
sư i chứ i chứ sẩu hu tơ chuây hâu hoan xẻng tơ khửa nấng
Là chút khả năng cuối do anh ảo tưởng ra sức bảo vệ

其实就是我太笨
qíshí jiùshì wǒ tài bèn
trí sứ chiêu sư ủa thai pân
Thật ra là do anh quá ngốc

才把你认成对的人
cái bǎ nǐ rèn chéngduì de rén
trái pả nỉ rân trấng tuây tơ rấn
Tình dành cho em đã thành hận
Mới coi em thành người trong định mệnh

我真的不敢去承认对你的爱生了恨
wǒ zhēn de bùgǎn qù chéngrèn duì nǐ de ài shēng le hèn
ủa chân tơ pu cản truy trấng rân tuây nỉ tơ ai sâng lơ hân
Anh thật sự không dám thừa nhận tình dành cho em đã thành hận

从彼此相惜到陌生从热烈到生分
cóng bǐcǐ xiāng xī dào mòshēng cóng rèliè dào shēng·fen
trúng pỉ trử xeng xi tao mua sâng trúng rưa liê tao sâng phân
Từ trân trọng bên nhau đến xa lạ từ nồng nàn đến xa cách

就连做了一个梦
jiù lián zuò le yī gè mèng
chiêu lén chua lơ i cưa mâng
Đến cả mơ một giấc mộng

都好心疼
dōu hǎoxīn téng
tâu hảo xin thấng
Cũng thật đau lòng

一生爱一人相信的人好单纯
yīshēng ài yī rén xiāngxìn de rén hǎo dānchún
i sâng ai i rấn xeng xin tơ rấn hảo tan truấn
Một đời yêu một người, người tin thật đơn thuần

你说我们辗转几轮
nǐ shuō wǒ·men zhǎnzhuǎn jǐ lún
nỉ sua ủa mân nẻn choản chỉ luấn
Em nói đôi ta, trằn trọc bao lần

可笑的太过分
kěxiào de tài guòfèn
khửa xeo tơ thai cua phân
Thật quá mức buồn cười

我千方百计去否认被掏空的那部分
wǒ qiānfāngbǎijì qù fǒurèn bèi tāo kōng de nà bù·fen
ủa tren phang pải chi truy phẩu rân pây thao khung tơ na pu phân
Anh trăm phương nghìn kế đi phủ nhận bộ phận đã bị móc rỗng ấy

是一直一直守护的最后幻想的可能
shì yīzhí yīzhí shǒuhù de zuìhòu huànxiǎng de kěnéng
sư i chứ i chứ sẩu hu tơ chuây hâu hoan xẻng tơ khửa nấng
Là chút khả năng cuối do anh ảo tưởng ra sức bảo vệ

其实就是我太笨
qíshí jiùshì wǒ tài bèn
trí sứ chiêu sư ủa thai pân
Thật ra là do anh quá ngốc

才把你认成对的人
cái bǎ nǐ rèn chéngduì de rén
trái pả nỉ rân trấng tuây tơ rấn
Tình dành cho em đã thành hận
Mới coi em thành người trong định mệnh

我真的不敢去承认对你的爱生了恨
wǒ zhēn de bùgǎn qù chéngrèn duì nǐ de ài shēng le hèn
ủa chân tơ pu cản truy trấng rân tuây nỉ tơ ai sâng lơ hân
Anh thật sự không dám thừa nhận tình dành cho em đã thành hận

从彼此相惜到陌生从热烈到生分
cóng bǐcǐ xiāng xī dào mòshēng cóng rèliè dào shēng·fen
trúng pỉ trử xeng xi tao mua sâng trúng rưa liê tao sâng phân
Từ trân trọng bên nhau đến xa lạ từ nồng nàn đến xa cách

就连做了一个梦
jiù lián zuò le yī gè mèng
chiêu lén chua lơ i cưa mâng
Đến cả mơ một giấc mộng

都好心疼
dōu hǎoxīn téng
tâu hảo xin thấng
Cũng thật đau lòng

我那么笨太过认真
wǒ nà·me bèn tài guò rènzhēn
ủa na mơ pân thai cua rân chân
Anh thật ngốc nghếch, quá mức thật thà

消耗我们种种可能
xiāohào wǒ·men zhǒngzhǒng kěnéng
xeo hao ủa mân chủng chủng khửa nấng
Tiêu hao hết thảy khả năng đôi ta

有没有炽热的爱不残忍
yǒu méi·yǒu chìrè de ài bù cánrěn
dẩu mấy dẩu trư rưa tơ ai pu trán rẩn
Có tình yêu tha thiết nào không tàn nhẫn

我千方百计去否认被掏空的那部分
wǒ qiānfāngbǎijì qù fǒurèn bèi tāo kōng de nà bù·fen
ủa tren phang pải chi truy phẩu rân pây thao khung tơ na pu phân
Anh trăm phương nghìn kế đi phủ nhận bộ phận đã bị móc rỗng ấy

是一直一直守护的最后幻想的可能
shì yīzhí yīzhí shǒuhù de zuìhòu huànxiǎng de kěnéng
sư i chứ i chứ sẩu hu tơ chuây hâu hoan xẻng tơ khửa nấng
Là chút khả năng cuối do anh ảo tưởng ra sức bảo vệ

其实就是我太笨
qíshí jiùshì wǒ tài bèn
trí sứ chiêu sư ủa thai pân
Thật ra là do anh quá ngốc

才把你认成对的人
cái bǎ nǐ rèn chéngduì de rén
trái pả nỉ rân trấng tuây tơ rấn
Tình dành cho em đã thành hận
Mới coi em thành người trong định mệnh

我真的不敢去承认对你的爱生了恨
wǒ zhēn de bùgǎn qù chéngrèn duì nǐ de ài shēng le hèn
ủa chân tơ pu cản truy trấng rân tuây nỉ tơ ai sâng lơ hân
Anh thật sự không dám thừa nhận tình dành cho em đã thành hận

从彼此相惜到陌生从热烈到生分
cóng bǐcǐ xiāng xī dào mòshēng cóng rèliè dào shēng·fen
trúng pỉ trử xeng xi tao mua sâng trúng rưa liê tao sâng phân
Từ trân trọng bên nhau đến xa lạ từ nồng nàn đến xa cách

就连做了一个梦
jiù lián zuò le yī gè mèng
chiêu lén chua lơ i cưa mâng
Đến cả mơ một giấc mộng

都好心疼
dōu hǎoxīn téng
tâu hảo xin thấng
Cũng thật đau lòng
 

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đang Đợi 2022 - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  28/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đang Đợi 2022 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trưởng Thành - Phạm Như

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trưởng Thành qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Theo Đuổi Gió Đêm - Từ Vi

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Theo Đuổi Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Thiên Đường Khác - Phỉ Đạo Nhĩ, Dior Đại Dĩnh (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Thiên Đường Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn Yêu Anh - yihuik Dĩ Tuệ (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Mưa Ngừng - en

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Mưa Ngừng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Nửa Bạn - Hổ Muội Huu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Nửa Bạn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vạn Lần – Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vạn Lần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rẽ Mây - Vương Nhị Lãng

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Rẽ Mây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vậy Thì Lỡ Nhau - Dương Hữu Hữu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vậy Thì Lỡ Nhau qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa