Bài hát tiếng Trung: Vẫn Yêu Anh - yihuik Dĩ Tuệ (COVER)

26/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Vẫn Yêu Anh - yihuik Dĩ Tuệ (COVER)

Lời bài hát Vẫn Yêu Anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

一闪一闪亮晶晶留下岁月的痕迹
yī shǎn yī shǎn liàngjīngjīng liú xià suìyuè de hénjì
i sản i sản leng ching ching liếu xe xuây duê tơ hấn chi
Lấp la lấp lánh sáng long lanh để lại vết tích của tháng năm

我的世界的中心依然还是你
wǒ de shìjiè de zhōngxīn yīrán hái·shi nǐ
ủa tơ sư chia tơ chung xin i rán hái sư nỉ
Trung tâm của thế giới em vẫn là anh chẳng đổi

一年一年又一年飞逝仅在一转眼
yī nián yī nián yòu yī nián fēishì jǐn zài yī zhuǎnyǎn
i nén i nén dâu i nén phây sư chỉn chai i choản dẻn
Một năm một năm lại một năm trôi nhanh chỉ trong thoáng chớp mắt

唯一永远不改变是不停地改变
wěi yī yǒngyuǎn bù gǎibiàn shì bùtíng de gǎibiàn
uẩy i dủng doẻn pu cải pen sư pu thính tơ cải pen
Điều duy nhất mãi không thay đổi ấy là không ngừng đổi thay

我不像从前的自己你也有点不像你
wǒ bù xiàng cóngqián de zìjǐ nǐ yě yǒudiǎn bù xiàng nǐ
ủa pu xeng trúng trén tơ chư chỉ nỉ dể dẩu tẻn pu xeng nỉ
Em không như em ngày xưa nữa anh cũng có chút không giống anh

但在我眼中你的笑依然的美丽
dàn zài wǒ yǎn zhōng nǐ de xiào yīrán de měilì
tan chai ủa dẻn chung nỉ tơ xeo i rán tơ mẩy li
Nhưng nụ cười anh trong mắt em vẫn rất chi đẹp xinh

日子只能往前走一个方向顺时钟
rì·zi zhǐ néng wǎng qiān zǒu yī gè fāngxiàng shùn shízhōng
rư chư chử nấng oảng tren chẩu i cưa phang xeng suân sứ chung
Thời gian chỉ có thể tiến về trước hướng duy nhất theo chiều kim đồng hồ

不知道爱有多久所以要让你懂
bù zhīdào ài yǒu duōjiǔ suǒyǐ yào ràng nǐ dǒng
pu chư tao ai dẩu tua chiểu xủa ỉ dao rang nỉ tủng
Không biết tình tồn tại bao lâu thế nên muốn để anh hiểu

我依然爱你就是唯一的退路
wǒ yīrán ài nǐ jiùshì wěi yī de tuìlù
ủa i rán ai nỉ chiêu sư uẩy i tơ thuây lu
Em vẫn một lòng yêu anh chính là đường lui duy nhất

我依然珍惜时时刻刻的幸福
wǒ yīrán zhēnxī shíshì kè kè de xìngfú
ủa i rán chân xi sứ sứ khưa khưa tơ xing phú
Em vẫn rất trân quý hạnh phúc trong mỗi phút giây

你每个呼吸每个动作每个表情
nǐ měi gè hūxī měi gè dòngzuò měi gè biǎoqíng
nỉ mẩy cưa hu xi mẩy cưa tung chua mẩy cưa pẻo trính
Mỗi nhịp thở của anh mỗi một động tác mỗi biểu cảm

到最后一定会依然爱你
dào zuìhòu yīdìng huì yīrán ài nǐ
tao chuây hâu i ting huây i rán ai nỉ
Đến cuối cùng nhất định vẫn sẽ yêu anh

我不像从前的自己你也有点不像你
wǒ bù xiàng cóngqián de zìjǐ nǐ yě yǒudiǎn bù xiàng nǐ
ủa pu xeng trúng trén tơ chư chỉ nỉ dể dẩu tẻn pu xeng nỉ
Em không như em ngày xưa nữa anh cũng có chút không giống anh

但在我眼中你的笑依然的美丽
dàn zài wǒ yǎn zhōng nǐ de xiào yīrán de měilì
tan chai ủa dẻn chung nỉ tơ xeo i rán tơ mẩy li
Nhưng nụ cười anh trong mắt em vẫn rất chi đẹp xinh

日子只能往前走一个方向顺时钟
rì·zi zhǐ néng wǎng qiān zǒu yī gè fāngxiàng shùn shízhōng
rư chư chử nấng oảng tren chẩu i cưa phang xeng suân sứ chung
Thời gian chỉ có thể tiến về trước hướng duy nhất theo chiều kim đồng hồ

不知道爱有多久所以要让你懂
bù zhīdào ài yǒu duōjiǔ suǒyǐ yào ràng nǐ dǒng
pu chư tao ai dẩu tua chiểu xủa ỉ dao rang nỉ tủng
Không biết tình tồn tại bao lâu thế nên muốn để anh hiểu

我依然爱你就是唯一的退路
wǒ yīrán ài nǐ jiùshì wěi yī de tuìlù
ủa i rán ai nỉ chiêu sư uẩy i tơ thuây lu
Em vẫn một lòng yêu anh chính là đường lui duy nhất

我依然珍惜时时刻刻的幸福
wǒ yīrán zhēnxī shíshì kè kè de xìngfú
ủa i rán chân xi sứ sứ khưa khưa tơ xing phú
Em vẫn rất trân quý hạnh phúc trong mỗi phút giây

你每个呼吸每个动作每个表情
nǐ měi gè hūxī měi gè dòngzuò měi gè biǎoqíng
nỉ mẩy cưa hu xi mẩy cưa tung chua mẩy cưa pẻo trính
Mỗi nhịp thở của anh mỗi một động tác mỗi biểu cảm

到最后一定会依然爱你
dào zuìhòu yīdìng huì yīrán ài nǐ
tao chuây hâu i ting huây i rán ai nỉ
Đến cuối cùng nhất định vẫn sẽ yêu anh

我依然爱你或许是命中注定
wǒ yīrán ài nǐ huòxǔ shì mìngzhòng zhùdìng
ủa i rán ai nỉ hua xủy sư ming chung chu ting
Em vẫn một lòng yêu anh có lẽ là định mệnh an bài

多年之后任何人都无法代替
duō nián zhīhòu rènhé rén dōu wúfǎ dàitì
tua nén chư hâu rân hứa rấn tâu ú phả tai thi
Nhiều năm sau bất kỳ ai cũng chẳng thể thế thay

那些时光是我这一辈子最美好的
nàxiē shíguāng shì wǒ zhè yībèi·zi zuì měihǎo de
na xia sứ quang sư ủa chưa í pây chư chuây mẩy hảo tơ
Những năm tháng ấy là quãng thời gian đẹp nhất đời em

那些回忆依然无法忘记
nàxiē huíyì yīrán wúfǎ wàngjì
na xia huấy i i rán ú phả oang chi
Những hồi ức ấy vẫn chẳng thể lãng quên

我依然爱你就是唯一的退路
wǒ yīrán ài nǐ jiùshì wěi yī de tuìlù
ủa i rán ai nỉ chiêu sư uẩy i tơ thuây lu
Em vẫn một lòng yêu anh chính là đường lui duy nhất

我依然珍惜时时刻刻的幸福
wǒ yīrán zhēnxī shíshì kè kè de xìngfú
ủa i rán chân xi sứ sứ khưa khưa tơ xing phú
Em vẫn rất trân quý hạnh phúc trong mỗi phút giây

你每个呼吸每个动作每个表情
nǐ měi gè hūxī měi gè dòngzuò měi gè biǎoqíng
nỉ mẩy cưa hu xi mẩy cưa tung chua mẩy cưa pẻo trính
Mỗi nhịp thở của anh mỗi một động tác mỗi biểu cảm

到最后一定会依然爱你
dào zuìhòu yīdìng huì yīrán ài nǐ
tao chuây hâu i ting huây i rán ai nỉ
Đến cuối cùng nhất định vẫn sẽ yêu anh

你每个呼吸每个动作每个表情
nǐ měi gè hūxī měi gè dòngzuò měi gè biǎoqíng
nỉ mẩy cưa hu xi mẩy cưa tung chua mẩy cưa pẻo trính
Mỗi nhịp thở của anh mỗi một động tác mỗi biểu cảm

到最后一定会依然爱你
dào zuìhòu yīdìng huì yīrán ài nǐ
tao chuây hâu i ting huây i rán ai nỉ
Đến cuối cùng nhất định vẫn sẽ yêu anh
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Mưa Ngừng - en

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Mưa Ngừng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Nửa Bạn - Hổ Muội Huu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Nửa Bạn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vạn Lần – Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vạn Lần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rẽ Mây - Vương Nhị Lãng

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Rẽ Mây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vậy Thì Lỡ Nhau - Dương Hữu Hữu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vậy Thì Lỡ Nhau qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tình Ca - Trần Một (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngắm Biển Trong Đêm - Dã Khả, Ngô Đường

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngắm Biển Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sáng Của Em - Tô Tinh Tiệp

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sáng Của Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Năm - Đinh Phù Ni

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mưa Trên Cục Bộ - Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa Trên Cục Bộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa