Bài hát tiếng Trung: Một Thiên Đường Khác - Phỉ Đạo Nhĩ, Dior Đại Dĩnh (COVER)

26/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Một Thiên Đường Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Một Thiên Đường Khác - Phỉ Đạo Nhĩ, Dior Đại Dĩnh (COVER)

Lời bài hát Một Thiên Đường Khác tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

是你带我找到另一个天堂
shì nǐ dài wǒ zhǎo dào lìng yī gè tiāntáng
sư nỉ tai ủa chảo tao ling i cưa then tháng
Vì em mà tồn tại thiên đường này là anh đưa em tìm đến một thiên đường khác

远比想象中更美
yuǎn bǐ xiǎngxiàng zhōng gèng měi
doẻn pỉ xẻng xeng chung câng mẩy
Tươi đẹp vượt xa trong tưởng tượng

因为你而存在这一个天堂
yīnwèi nǐ ér cúnzài zhè yī gè tiāntáng
in uây nỉ ớ truấn chai chưa i cưa then tháng
Thiên đường này vì em mà tồn tại

只想陪在你身边
zhǐ xiǎng péi zài nǐ shēnbiān
chử xẻng p'ấy chai nỉ sân pen
Chỉ muốn ở cạnh bên anh

你取代
nǐ qǔdài
nỉ trủy tai
Em thay thế

前一秒我生命的空白
qiān yī miǎo wǒ shēngmìng de kòngbái
tren i mẻo ủa sâng ming tơ khung pái
Sự trống rỗng trong giây trước cuộc đời anh

问题忽然找到答案
wèntí hūrán zhǎo dào dá'àn
uân thí hu rán chảo tao tá an
Câu đố đột nhiên tìm được lời giải

不用解释也明白
bùyòng jiěshì yě míng·bai
pu dung chỉa sư dể mính pái
Không cần giải thích cũng hiểu

你的微笑是一个暗号
nǐ de wēixiào shì yī gè ànhào
nỉ tơ uây xeo sư i cưa an hao
Nụ cười của anh là một ám hiệu

我能解读那多美好
wǒ néng xiè dú nà duō měihǎo
ủa nấng xia tú na tua mẩy hảo
Em giải mã được thì tốt đẹp biết bao

梦想不大想永远停在这一秒
mèngxiǎng bùdà xiǎng yǒngyuǎn tíng zài zhè yī miǎo
mâng xẻng pu ta xẻng dủng doẻn thính chai chưa i mẻo
Ước mơ không lớn chỉ muốn mãi dừng tại giây phút này

你为我的世界重新彩绘Oh
nǐ wèi wǒ de shìjiè chóngxīn cǎihuì O H
nỉ uây ủa tơ sư chia trúng xin trải huây O H
Em điểm tô lại sắc màu cho thế giới anh

是你带我找到另一个天堂
shì nǐ dài wǒ zhǎo dào lìng yī gè tiāntáng
sư nỉ tai ủa chảo tao ling i cưa then tháng
Là anh đưa em tìm đến một thiên đường khác

远比想象中更美
yuǎn bǐ xiǎngxiàng zhōng gèng měi
doẻn pỉ xẻng xeng chung câng mẩy
Tươi đẹp vượt xa trong tưởng tượng

我们怀抱里的这一个天堂
wǒ·men huáibào lǐ de zhè yī gè tiāntáng
ủa mân hoái pao lỉ tơ chưa i cưa then tháng
Thiên đường trong lòng chúng ta này

每一个梦想有无限的快乐
měi yī gè mèngxiǎng yǒu wúxiàn de kuàilè
mẩy i cưa mâng xẻng dẩu ú xen tơ khoai lưa
Mỗi giấc mơ đều chất chứa niềm vui vô hạn

相信你是我的另一个天堂
xiāngxìn nǐ shì wǒ de lìng yī gè tiāntáng
xeng xin nỉ sư ủa tơ ling i cưa then tháng
Tin rằng em là một thiên đường khác của anh

给的爱多么纯粹
gěi de ài duō·me chúncuì
cẩy tơ ai tua mơ truấn truây
Tình trao đi thuần khiết biết bao

因为你而存在这一个天堂
yīnwèi nǐ ér cúnzài zhè yī gè tiāntáng
in uây nỉ ớ truấn chai chưa i cưa then tháng
Vì em mà tồn tại thiên đường này

爱是直达的路线
ài shì zhídá de lùxiàn
ai sư chứ tá tơ lu xen
Tình yêu chính là con đường thẳng tắp

因为你而存在这一个天堂
yīnwèi nǐ ér cúnzài zhè yī gè tiāntáng
in uây nỉ ớ truấn chai chưa i cưa then tháng
Vì em mà tồn tại thiên đường này

只想陪在你身边
zhǐ xiǎng péi zài nǐ shēnbiān
chử xẻng p'ấy chai nỉ sân pen
Chỉ muốn ở cạnh bên anh

生命转到同一个频道
shēngmìng zhuǎn dào tóngyī gè píndào
sâng ming choản tao thúng i cưa p'ín tao
Sinh mệnh chuyển đến cùng một tần số

定位我的幸福坐标
dìngwèi wǒ de xìngfú zuòbiāo
ting uây ủa tơ xing phú chua peo
Định vị tọa độ hạnh phúc của em

我多渺小能爱着你才最重要
wǒ duō miǎoxiǎo néng ài zhe nǐ cái zuì zhòngyào
ủa tua mẻo xẻo nấng ai chưa nỉ trái chuây chung dao
Em bé nhỏ bao có thể yêu anh mới là điều quan trọng nhất

想把你的明天
xiǎng bǎ nǐ de míngtiān
xẻng pả nỉ tơ mính then
Muốn lật xem thật kỹ

仔细翻阅Oh
zǐxì fānyuè OH
chử xi phan duê OH
Ngày mai của em Oh

是你带我找到另一个天堂
shì nǐ dài wǒ zhǎo dào lìng yī gè tiāntáng
sư nỉ tai ủa chảo tao ling i cưa then tháng
Là anh đưa em tìm đến một thiên đường khác

远比想象中更美
yuǎn bǐ xiǎngxiàng zhōng gèng měi
doẻn pỉ xẻng xeng chung câng mẩy
Tươi đẹp vượt xa trong tưởng tượng

我们怀抱里的这一个天堂
wǒ·men huáibào lǐ de zhè yī gè tiāntáng
ủa mân hoái pao lỉ tơ chưa i cưa then tháng
Thiên đường trong lòng chúng ta này

每一个梦想有无限的快乐
měi yī gè mèngxiǎng yǒu wúxiàn de kuàilè
mẩy i cưa mâng xẻng dẩu ú xen tơ khoai lưa
Mỗi giấc mơ đều chất chứa niềm vui vô hạn

相信你是我的另一个天堂
xiāngxìn nǐ shì wǒ de lìng yī gè tiāntáng
xeng xin nỉ sư ủa tơ ling i cưa then tháng
Tin rằng em là một thiên đường khác của anh

给的爱多么纯粹
gěi de ài duō·me chúncuì
cẩy tơ ai tua mơ truấn truây
Tình trao đi thuần khiết biết bao

因为你而存在这一个天堂
yīnwèi nǐ ér cúnzài zhè yī gè tiāntáng
in uây nỉ ớ truấn chai chưa i cưa then tháng
Vì em mà tồn tại thiên đường này

爱是直达的路线
ài shì zhídá de lùxiàn
ai sư chứ tá tơ lu xen
Tình yêu chính là con đường thẳng tắp
 

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn Yêu Anh - yihuik Dĩ Tuệ (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Mưa Ngừng - en

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Mưa Ngừng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Nửa Bạn - Hổ Muội Huu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Nửa Bạn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vạn Lần – Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vạn Lần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rẽ Mây - Vương Nhị Lãng

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Rẽ Mây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vậy Thì Lỡ Nhau - Dương Hữu Hữu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vậy Thì Lỡ Nhau qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tình Ca - Trần Một (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngắm Biển Trong Đêm - Dã Khả, Ngô Đường

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngắm Biển Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sáng Của Em - Tô Tinh Tiệp

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sáng Của Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Năm - Đinh Phù Ni

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa