Bài hát tiếng Trung: Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn

14/09/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn – A Nguyệt Nguyệt 阿 YueYue

Lời bài hát Cố lý phùng xuân tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

江南又梦烟雨长河流入故里
jiāngnán yòu mèng yānyǔ chánghé liú rù gùlǐ
cheng nán dâu mâng den ủy cháng hứa liếu ru cu lỉ
Lại mộng mưa bụi Giang Nam, sông dài chảy vào cố hương

炊烟漫漫渡过百川千万里
chuīyān mànmàn dù guò bǎi chuān qiānwàn lǐ 
truây den man man tu cua pải troan tren oan lỉ 
Khói bếp lượn lờ lan tỏa qua trăm ngàn vạn dặm

我听着笙笛曲人间清欢可期
wǒ tīng zhe shēng dì qǔ rénjiān qīng huān kě qī 
ủa thing chưa sâng ti trủy rấn chen tring hoan khửa tri 
Ta nghe khúc khèn sáo, nhân gian tràn ngập niềm vui

落落冰川流转着千年古忆
luòluò bīngchuān liúzhuǎn zhe qiānnián gǔ yì
lua lua ping troan liếu choản chưa tren nén củ i
Sông băng lưu chuyển theo nỗi nhớ ngàn năm cổ xưa 

你低头眉间落下场雪
nǐ dītóu méi jiàn luò xià·chang xuě
nỉ ti thấu mấy chen lua xe trảng xuể
Chàng cúi đầu giữa hàng mày tuyết rơi xuống

我抚平情愫万千
wǒ fǔ píng qíngsù wànqiān
ủa phủ p'ính trính xu oan tren
Ta kìm nén tinh cảm muôn vàn

帘外响起霜将琴声冷却
lián wài xiǎng qǐ shuāng jiāng qín shēng lěngquè
lén oai xẻng trỉ soang cheng trín sâng lẩng true
Ngoài rèm vang tiếng sương giá làm lạnh tiếng đàn

刹那间过往事皆湮灭
chànà jiàn guòwǎng shì jiē yānmiè 
tra na chen cua oảng sư chia den mia 
Thoáng chốc quá khứ cũng bị chôn vùi

江南又梦烟雨长河流入故里
jiāngnán yòu mèng yānyǔ chánghé liú rù gùlǐ
cheng nán dâu mâng den ủy cháng hứa liếu ru cu lỉ
Lại mộng mưa bụi Giang Nam, sông dài chảy vào cố hương

炊烟漫漫渡过百川千万里
chuīyān mànmàn dù guò bǎi chuān qiānwàn lǐ 
truây den man man tu cua pải troan tren oan lỉ 
Khói bếp lượn lờ lan tỏa qua trăm ngàn vạn dặm

我听着笙笛曲人间清欢可期
wǒ tīng zhe shēng dì qǔ rénjiān qīng huān kě qī 
ủa thing chưa sâng ti trủy rấn chen tring hoan khửa tri 
Ta nghe khúc khèn sáo, nhân gian tràn ngập niềm vui

落落冰川流转着千年古忆
luòluò bīngchuān liúzhuǎn zhe qiānnián gǔ yì
lua lua ping troan liếu choản chưa tren nén củ i
Sông băng lưu chuyển theo nỗi nhớ ngàn năm cổ xưa

风吹过带走岁月蹉跎
fēng chuī guò dài zǒu suìyuè cuōtuó
phâng truây cua tai chẩu xuây duê trua thúa
Gió thổi qua mang theo năm tháng phí hoài 

花败落却成过错
huā bàiluò què chéng guòcuò
hoa pai lua truê trấng cua trua
Hoa tàn phai lại thành lỗi lầm

背影的轮廓无法许下承诺
bèiyǐng de lúnkuò wúfǎ xǔ xià chéngnuò
pây ỉnh tơ luấn khua ú phả xủy xe trấng nua
Bóng hình dáng vẻ không cách nào thuận theo lời hứa

千百年等你再看一遍
qiān bǎinián děng nǐ zài kàn yī biàn 
tren pải nén tẩng nỉ chai khan i pen 
Trăm ngàn năm đợi chờ chàng nhìn lại một lần

江南又梦烟雨长河流入故里
jiāngnán yòu mèng yānyǔ chánghé liú rù gùlǐ
cheng nán dâu mâng den ủy cháng hứa liếu ru cu lỉ
Lại mộng mưa bụi Giang Nam, sông dài chảy vào cố hương

炊烟漫漫渡过百川千万里
chuīyān mànmàn dù guò bǎi chuān qiānwàn lǐ 
truây den man man tu cua pải troan tren oan lỉ 
Khói bếp lượn lờ lan tỏa qua trăm ngàn vạn dặm

我听着笙笛曲人间清欢可期
wǒ tīng zhe shēng dì qǔ rénjiān qīng huān kě qī 
ủa thing chưa sâng ti trủy rấn chen tring hoan khửa tri 
Ta nghe khúc khèn sáo, nhân gian tràn ngập niềm vui

落落冰川流转着千年古忆
luòluò bīngchuān liúzhuǎn zhe qiānnián gǔ yì
lua lua ping troan liếu choản chưa tren nén củ i
Sông băng lưu chuyển theo nỗi nhớ ngàn năm cổ xưa

江南又梦烟雨长河流入故里
jiāngnán yòu mèng yānyǔ chánghé liú rù gùlǐ
cheng nán dâu mâng den ủy cháng hứa liếu ru cu lỉ
Lại mộng mưa bụi Giang Nam, sông dài chảy vào cố hương

炊烟漫漫渡过百川千万里
chuīyān mànmàn dù guò bǎi chuān qiānwàn lǐ 
truây den man man tu cua pải troan tren oan lỉ 
Khói bếp lượn lờ lan tỏa qua trăm ngàn vạn dặm

我听着笙笛曲人间清欢可期
wǒ tīng zhe shēng dì qǔ rénjiān qīng huān kě qī 
ủa thing chưa sâng ti trủy rấn chen tring hoan khửa tri 
Ta nghe khúc khèn sáo, nhân gian tràn ngập niềm vui

落落冰川流转着千年古忆
luòluò bīngchuān liúzhuǎn zhe qiānnián gǔ yì
lua lua ping troan liếu choản chưa tren nén củ i
Sông băng lưu chuyển theo nỗi nhớ ngàn năm cổ xưa

江南又梦烟雨长河流入故里
jiāngnán yòu mèng yānyǔ chánghé liú rù gùlǐ
cheng nán dâu mâng den ủy cháng hứa liếu ru cu lỉ
Lại mộng mưa bụi Giang Nam, sông dài chảy vào cố hương

炊烟漫漫渡过百川千万里
chuīyān mànmàn dù guò bǎi chuān qiānwàn lǐ 
truây den man man tu cua pải troan tren oan lỉ 
Khói bếp lượn lờ lan tỏa qua trăm ngàn vạn dặm

我听着笙笛曲人间清欢可期
wǒ tīng zhe shēng dì qǔ rénjiān qīng huān kě qī 
ủa thing chưa sâng ti trủy rấn chen tring hoan khửa tri 
Ta nghe khúc khèn sáo, nhân gian tràn ngập niềm vui

落落冰川流转着千年古忆
luòluò bīngchuān liúzhuǎn zhe qiānnián gǔ yì
lua lua ping troan liếu choản chưa tren nén củ i
Sông băng lưu chuyển theo nỗi nhớ ngàn năm cổ xưa

你执手画天下忧愁入酒几许
nǐ zhíshǒu huà tiānxià yōuchóu rù jiǔ jǐxǔ
nỉ chứ sẩu hoa then xe dâu trấu ru chiểu chí xủy
Chàng nắm tay họa thiên hạ, mấy phần ưu sầu hòa vào rượu

几番念起是诗篇都空虚
jǐ pān niàn qǐ shì shīpiān dōu kōngxū
chỉ p'an nen trỉ sư sư p'en tâu khung xuy
Ngâm mấy bài thơ đều là hư không

你提一撇一捺只管游走天涯
nǐ tí yī piě yī nà zhǐguǎn yóu zǒu tiānyá
nỉ thí i p'ỉa i na chử quản dấu chẩu then dá
Chàng đề bút một dứt, một nhẫn, chỉ lo du ngoạn thiên hạ

几番想起是深情话语
jǐ pān xiǎng qǐ shì shēnqíng huàyǔ
chỉ p'an xẻng trỉ sư sân trính hoa ủy
Mấy khi nhớ tới lời nói thâm tinh

 • Học bài hát tiếng Trung: Kiếp 劫 Jié– Âm Tần Quái Vật 音频怪物

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Kiếp 劫 Jié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Say giấc 眠眠- Úc Khả Duy & Hoắc Tôn 郁可唯 & 霍尊

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Say giấc 眠眠 Mián mián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mưa 雨 Yǔ– Thẩm Dĩ Thành 沉以诚

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa 雨 Yǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng– Pikachu Đa Đa 皮卡丘多多

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chu sa 朱砂 Zhūshā

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chu sa 朱砂 Zhūshā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa