Bài hát tiếng Trung: Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn

14/09/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn– Văn Nhân Thính Thư 闻人听書

Lời bài hát Ngu hề thán tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

楚河流沙几聚散
chǔ héliú shā jǐ jù sàn
trủ hứa liếu sa chỉ chuy xan
Sông Sở cát lắng tụ rồi tan

日月沧桑尽变换
rìyuè cāngsāng jìn biànhuàn
rư duê trang xang chin pen hoan
Năm tháng thăng trầm vẫn biến hóa

乱世多少红颜换一声长叹
luànshì duōshǎo hóngyán huàn yī shēng chángtàn
loan sư tua sảo húng dén hoan i sâng cháng than
Bao hồng nhan thời loạn thế đổi lại một tiếng thở dài

谁曾巨鹿踏破了秦关
shuí céng jù lù tà pò le qín guān
suấy trấng chuy lu tha p'ua lơ trín quan
Ai từng đạp qua đất Tần đánh trận Cự Lộc

千里兵戈血染
qiānlǐ bìnggē xiě rǎn
tren lỉ ping cưa xỉa rản
Ngàn dặm binh qua nhuộm đỏ máu

终究也不过是风轻云淡
zhōngjiū yě bùguò shì fēng qīng yún dàn
chung chiêu dể pu cua sư phâng tring uýn tan
Cuối cùng cũng chỉ là gió nhẹ mây bay

长枪策马平天下
chángqiāng cèmǎ píng tiānxià
cháng treng trưa mả p'ính then xe
Mang trường thương thúc ngựa binh thiên hạ

此番诀别却为难
cǐ pān juébié què wéinán
trử p'an chuế pía truê uấy nán
Lần này lại chẳng nỡ ly biệt

一声虞兮虞兮泪眼已潸然
yī shēng yú xī yú xī lèiyǎn yǐ shānrán
i sâng úy xi úy xi lây dẻn ỉ san rán
Một tiếng “ngu hề” “ngu hề” hai mắt đẫm lệ rơi

与君共饮这杯中冷暖
yǔ jūn gòng yìn zhè bēi zhōng lěngnuǎn
ủy chuyn cung in chưa pây chung lẩng noản
Cùng chàng uống cạn ly rượu ấm lạnh này

西风彻夜回忆吹不断
xīfēng chèyè huíyì chuī bùduàn
xi phâng trưa dê huấy i truây pu toan
Gió Tây thổi không ngăn được hồi ức đêm dài

醉里挑灯看剑妾舞阑珊
zuì lǐ tiǎodēng kàn jiàn qiè wǔ lánshān
chuây lỉ thẻo tâng khan chen tria ủ lán san
Trong cơn say thắp đèn nhìn kiếm, điệu múa củu thiếp suy yếu

垓下一曲离乱楚歌声四方
gāi xià yī qǔ líluàn chǔ gēshēng sìfāng
cai xe i trủy lí loan trủ cưa sâng xư phang
Trận Cai Hạ một khúc loạn ly, tiếng ca đau khổ vang khắp bốn phương

含悲辞君饮剑血落凝寒霜
hánbēi cí jūn yìn jiàn xiě luò níng hán shuāng
hán pây trứ chuyn in chen xỉa lua nính hán soang
Nén đau thương từ biệt chàng, kiếm uống máu chảy ngưng thành sương lạnh

难舍一段过往缘尽又何妨
nán shě yī duàn guòwǎng yuán jìn yòu héfáng
nán sửa i toan cua oảng doén chin dâu hứa pháng
Khó bỏ một đoạn quá khứ, duyên hết thì đã sao

与你魂归之处便是苍茫
yǔ nǐ hún guī zhī chǔ biàn shì cāngmáng
ủy nỉ huấn quây chư trủ pen sư trang máng
Cùng linh hồn chàng hướng tới phương trời bao la

长枪策马平天下
chángqiāng cèmǎ píng tiānxià
cháng treng trưa mả p'ính then xe
Mang trường thương thúc ngựa binh thiên hạ

此番诀别却为难
cǐ pān juébié què wéinán
trử p'an chuế pía truê uấy nán
Lần này lại chẳng nỡ từ biệt

一声虞兮虞兮泪眼已潸然
yī shēng yú xī yú xī lèiyǎn yǐ shānrán
i sâng úy xi úy xi lây dẻn ỉ san rán
Một tiếng “ngu hề” “ngu hề” hai mắt đẫm lệ rơi

与君共饮这杯中冷暖
yǔ jūn gòng yìn zhè bēi zhōng lěngnuǎn
ủy chuyn cung in chưa pây chung lẩng noản
Cùng chàng uống cạn ly rượu ấm lạnh này

西风彻夜回忆吹不断
xīfēng chèyè huíyì chuī bùduàn
xi phâng trưa dê huấy i truây pu toan
Gió Tây thổi không ngăn được hồi ức đêm dài

醉里挑灯看剑妾舞阑珊
zuì lǐ tiǎodēng kàn jiàn qiè wǔ lánshān
chuây lỉ thẻo tâng khan chen tria ủ lán san
Trong cơn say thắp đèn nhìn kiếm, điệu múa củu thiếp suy yếu

垓下一曲离乱楚歌声四方
gāi xià yī qǔ líluàn chǔ gēshēng sìfāng
cai xe i trủy lí loan trủ cưa sâng xư phang
Trận Cai Hạ một khúc loạn ly, tiếng ca đau khổ vang khắp bốn phương

含悲辞君饮剑血落凝寒霜
hánbēi cí jūn yìn jiàn xiě luò níng hán shuāng
hán pây trứ chuyn in chen xỉa lua nính hán soang
Nén đau thương từ biệt chàng, kiếm uống máu chảy ngưng thành sương lạnh

难舍一段过往缘尽又何妨
nán shě yī duàn guòwǎng yuán jìn yòu héfáng
nán sửa i toan cua oảng doén chin dâu hứa pháng
Khó bỏ một đoạn quá khứ, duyên hết thì đã sao

与你魂归之处便是苍茫
yǔ nǐ hún guī zhī chǔ biàn shì cāngmáng
ủy nỉ huấn quây chư trủ pen sư trang máng
Cùng linh hồn chàng hướng tới phương trời bao la

汉兵刀剑纷乱折断了月光
hàn bīng dāo jiàn fēnluàn zhé duàn le yuèguāng
han ping tao chen phân loan chứa toan lơ duê quang
Quân Hán đao kiếm hỗn loạn, chêm đứt cả ánh trăng

江畔只身孤舟余生不思量
jiāng pàn zhīshēn gū zhōu yúshēng bù sī·liang
cheng p'an chư sân cu châu úy sâng pu xư leng
Một mình du thuyền ven sông, quãng đời còn lại chẳng suy nghĩ

难舍一段过往缘尽又何妨
nán shě yī duàn guòwǎng yuán jìn yòu héfáng
nán sửa i toan cua oảng doén chin dâu hứa pháng
Khó bỏ một đoạn quá khứ, duyên hết thì đã sao

与你来生共寄山高水长
yǔ nǐ láishēng gòng jì shān gāo shuǐ cháng
ủy nỉ lái sâng cung chi san cao suẩy tráng
Kiếp sau cùng chàng nương nhờ nơi núi cao sông dài

 • Bài hát tiếng Trung: Say giấc 眠眠- Úc Khả Duy & Hoắc Tôn 郁可唯 & 霍尊

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Say giấc 眠眠 Mián mián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mưa 雨 Yǔ– Thẩm Dĩ Thành 沉以诚

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa 雨 Yǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng– Pikachu Đa Đa 皮卡丘多多

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chu sa 朱砂 Zhūshā

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chu sa 朱砂 Zhūshā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn– En

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa