Bài hát tiếng Trung: Say giấc 眠眠- Úc Khả Duy & Hoắc Tôn 郁可唯 & 霍尊

06/09/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Say giấc 眠眠 Mián mián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Say giấc 眠眠 Mián mián- Úc Khả Duy & Hoắc Tôn 郁可唯 & 霍尊

Lời bài hát Say giấc tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

小轩窗梳妆
xiǎo xuān chuāng shūzhuāng
xẻo xoen troang su choang
Song cửa nhỏ điểm trang

是谁家姑娘
shì shuí jiā gūniáng
sư suấy che cu néng
Là cô nương nhà ai

轻轻摇响玉铃铛
qīng qīng yáo xiǎng yù líng·dang
tring tring dáo xẻng uy lính tang
Nhẹ nhàng rung vang chuông ngọc lục lạc

愿晚风送爽
yuàn wǎn fēng sòng shuǎng
doen oản phâng xung soảng
Nguyện gió đêm thổi mát

愿极尽天光
yuàn jí jìn tiānguāng
doen chí chin then quang
Nguyện trời luôn trong xanh

你是枕边月色微凉
nǐ shì zhěn biān yuèsè wēi liàng
nỉ sư chẩn pen duê xưa uây leng
Nàng là ánh trăng se lạnh bên gối

少年褪戎装
shàonián tuì róngzhuāng
sao nén thuây rúng choang
Thiếu niên cởi quân trang

忍把浮名藏
rěn bǎ fúmíng cáng
rẩn pả phú mính tráng
Nhẫn nại giấu đi hư danh

换了浅酌低吟唱
huàn le qiǎn zhuó dīyín chàng
hoan lơ trẻn chúa ti ín trang
Đổi lấy khúc xướng êm đềm lặng lẽ

怨人世无常
yuàn rénshì wǔcháng
doen rấn sư ú tráng
Oán người đời vô thường

怨思念疯长
yuàn sīniàn fēngzhǎng
doen xư nen phâng chảng
Oán nỗi nhớ dâng trào

你是掌心骄阳滚烫
nǐ shì zhǎngxīn jiāoyáng gǔntàng
nỉ sư chảng xin cheo dáng cuẩn thang
Chàng là ánh mặt trời nóng cháy lòng bàn tay

夜雨绵绵夜不成眠想与你相见
yè yǔ miánmián yè bùchéng mián xiǎng yǔ nǐ xiāng jiàn
dê ủy mén mén dê pu trấng mén xẻng ủy nỉ xeng chen
Đêm mưa rả rích, đêm cứ thao thức, muốn gặp lại nàng

想拥入眠想岁岁年年
xiǎng yōng rù mián xiǎng suì suì niánnián
xẻng dung ru mén xẻng xuây xuây nén nén
Nhớ cái ôm ru ngủ, nhớ tháng tháng năm năm

枯坐无眠心事怎掩想与你相见
kū zuò wú mián xīnshì zěn yǎn xiǎng yǔ nǐ xiāng jiàn
khu chua ú mén xin sư chẩn dẻn xẻng ủy nỉ xeng chen
Ngồi bất động không ngủ, tâm sự sao giấu, muốn gặp lại chàng

想诉千言想西窗共剪
xiǎng sù qiān yán xiǎng xī chuāng gòng jiǎn
xẻng xu tren dén xẻng xi troang cung chẻn
Muốn nói ngàn lời, muốn cùng nhau ngồi bên song cửa sổ

此情绵绵心心复念念
cǐ qíng miánmián xīn xīn fù niàn niàn
trử trính mén mén xin xin phu nen nen
Tình này triền miên, tâm tâm lại niệm niệm

小轩窗梳妆
xiǎo xuān chuāng shūzhuāng
xẻo xoen troang su choang
Song cửa nhỏ điểm trang

是谁家姑娘
shì shuí jiā gūniáng
sư suấy che cu néng
Là cô nương nhà ai

轻轻摇响玉铃铛
qīng qīng yáo xiǎng yù líng·dang
tring tring dáo xẻng uy lính tang
Nhẹ nhàng rung vang chuông ngọc lục lạc

愿晚风送爽
yuàn wǎn fēng sòng shuǎng
doen oản phâng xung soảng
Nguyện gió đêm thổi mát

愿极尽天光
yuàn jí jìn tiānguāng
doen chí chin then quang
Nguyện trời luôn trong xanh

你是枕边月色微凉
nǐ shì zhěn biān yuèsè wēi liàng
nỉ sư chẩn pen duê xưa uây leng
Nàng là ánh trăng se lạnh bên gối

少年褪戎装
shàonián tuì róngzhuāng
sao nén thuây rúng choang
Thiếu niên cởi quân trang

忍把浮名藏
rěn bǎ fúmíng cáng
rẩn pả phú mính tráng
Nhẫn nại giấu đi hư danh

换了浅酌低吟唱
huàn le qiǎn zhuó dīyín chàng
hoan lơ trẻn chúa ti ín trang
Đổi lấy khúc xướng êm đềm lặng lẽ

怨人世无常
yuàn rénshì wǔcháng
doen rấn sư ú tráng
Oán người đời vô thường

怨思念疯长
yuàn sīniàn fēngzhǎng
doen xư nen phâng chảng
Oán nỗi nhớ dâng trào

你是掌心骄阳滚烫
nǐ shì zhǎngxīn jiāoyáng gǔntàng
nỉ sư chảng xin cheo dáng cuẩn thang
Chàng là ánh mặt trời nóng cháy lòng bàn tay

夜雨绵绵夜不成眠想与你相见
yè yǔ miánmián yè bùchéng mián xiǎng yǔ nǐ xiāng jiàn
dê ủy mén mén dê pu trấng mén xẻng ủy nỉ xeng chen
Đêm mưa rả rích, đêm cứ thao thức, muốn gặp lại nàng

想拥入眠想岁岁年年
xiǎng yōng rù mián xiǎng suì suì niánnián
xẻng dung ru mén xẻng xuây xuây nén nén
Nhớ cái ôm ru ngủ, nhớ tháng tháng năm năm

枯坐无眠心事怎掩想与你相见
kū zuò wú mián xīnshì zěn yǎn xiǎng yǔ nǐ xiāng jiàn
khu chua ú mén xin sư chẩn dẻn xẻng ủy nỉ xeng chen
Ngồi bất động không ngủ, tâm sự sao giấu, muốn gặp lại chàng

想诉千言想西窗共剪
xiǎng sù qiān yán xiǎng xī chuāng gòng jiǎn
xẻng xu tren dén xẻng xi troang cung chẻn
Muốn nói ngàn lời, muốn cùng nhau ngồi bên song cửa sổ

夜雨绵绵夜不成眠想与你相见
yè yǔ miánmián yè bùchéng mián xiǎng yǔ nǐ xiāng jiàn
dê ủy mén mén dê pu trấng mén xẻng ủy nỉ xeng chen
Đêm mưa rả rích, đêm cứ thao thức, muốn gặp lại nàng

想拥入眠想岁岁年年
xiǎng yōng rù mián xiǎng suì suì niánnián
xẻng dung ru mén xẻng xuây xuây nén nén
Nhớ cái ôm ru ngủ, nhớ tháng tháng năm năm

枯坐无眠心事怎掩想与你相见
kū zuò wú mián xīnshì zěn yǎn xiǎng yǔ nǐ xiāng jiàn
khu chua ú mén xin sư chẩn dẻn xẻng ủy nỉ xeng chen
Ngồi bất động không ngủ, tâm sự sao giấu, muốn gặp lại chàng

想诉千言想西窗共剪
xiǎng sù qiān yán xiǎng xī chuāng gòng jiǎn
xẻng xu tren dén xẻng xi troang cung chẻn
Muốn nói ngàn lời, muốn cùng nhau ngồi bên song cửa sổ

此情绵绵心心复念念
cǐ qíng miánmián xīn xīn fù niàn niàn
trử trính mén mén xin xin phu nen nen
Tình này triền miên, tâm tâm lại niệm niệm

 • Bài hát tiếng Trung: Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mưa 雨 Yǔ– Thẩm Dĩ Thành 沉以诚

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa 雨 Yǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng– Pikachu Đa Đa 皮卡丘多多

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chu sa 朱砂 Zhūshā

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chu sa 朱砂 Zhūshā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn– En

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa