Bài hát tiếng Trung: Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié

14/09/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié– Y Cách Tái Thính & Diệp Lý 伊格赛听 & 叶里

Lời bài hát Tình nhân kiếp tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

夜未眠情未断
yè wèi mián qíng wèi duàn
dê uây mén trính uây toan
Đêm chưa ngủ, tinh chưa dứt

琴声悠扬婉转
qín shēng yōuyáng wǎnzhuǎn
trín sâng dâu dáng oản choản
Tiếng đàn du dương, uyển chuyển

空悲欢离合在谁的对岸
kōng bēihuānlíhé zài shuí de duì'àn
khung pây hoan lí hứa chai suấy tơ tuây an
Ai nơi bờ bên kia không vui buồn li hợp

不过如此难安
bùguò rúcǐ nán ān
pu cua rú trử nán an
Chẳng qua như vậy khó yên lòng

未解这谜团
wèi xiè zhè měi tuán
uây xia chưa mẩy thoán
Chưa giải được câu đố này

是谁又唤醒了谁的执念
shì shuí yòu huànxǐng le shuí de zhí niàn
sư suấy dâu hoan xỉnh lơ suấy tơ chứ nen
Là ai lại tỉnh ngộ, ai kia lại chấp niệm

你的一字一句一笔一点都画尽人事年
nǐ de yī zì yī jù yī bǐ yī diǎn dōu huà jìn rénshì nián
nỉ tơ i chư i chuy i pỉ i tẻn tâu hoa chin rấn sư nén
Từng câu, từng chữ, từng nét, từng chấm của chàng đều vẽ hết mọi tình cảm

你是我终躲不掉的情劫
nǐ shì wǒ zhōng duǒ bù diào díqíng jié
nỉ sư ủa chung tủa pu teo tí trính chía
Chàng hay ta cuối cùng cũng không tránh khỏi tình kiếp

看尽世俗红颜知己难言驱不散执念
kàn jìn shìsú hóngyán zhījǐ nányán qū bù sàn zhí niàn
khan chin sư xú húng dén chư chỉ nán dén truy pu xan chứ nen
Nhìn cả thế tục hồng nhan tri kỉ khôn xiết cũng không tiêu tan hết chấp niệm

是谁苍老了是谁的容颜
shì shuí cānglǎo le shì shuí de róngyán
sư suấy trang lảo lơ sư suấy tơ rúng dén
Là ai già nua, là dung nhan ai?

夜未眠情未断
yè wèi mián qíng wèi duàn
dê uây mén trính uây toan
Đêm chưa ngủ, tinh chưa dứt

琴声悠扬婉转
qín shēng yōuyáng wǎnzhuǎn
trín sâng dâu dáng oản choản
Tiếng đàn du dương, uyển chuyển

空悲欢离合在谁的对岸
kōng bēihuānlíhé zài shuí de duì'àn
khung pây hoan lí hứa chai suấy tơ tuây an
Ai nơi bờ bên kia không vui buồn li hợp

不过如此难安
bùguò rúcǐ nán ān
pu cua rú trử nán an
Chẳng qua như vậy khó yên lòng

未解这谜团
wèi xiè zhè měi tuán
uây xia chưa mẩy thoán
Chưa giải được câu đố này

是谁又唤醒了谁的执念
shì shuí yòu huànxǐng le shuí de zhí niàn
sư suấy dâu hoan xỉnh lơ suấy tơ chứ nen
Là ai lại tỉnh ngộ, ai kia lại chấp niệm

你的一字一句一笔一点都画尽人事年
nǐ de yī zì yī jù yī bǐ yī diǎn dōu huà jìn rénshì nián
nỉ tơ i chư i chuy i pỉ i tẻn tâu hoa chin rấn sư nén
Từng câu, từng chữ, từng nét, từng chấm của chàng đều vẽ hết mọi tình cảm

你是我终躲不掉的情劫
nǐ shì wǒ zhōng duǒ bù diào díqíng jié
nỉ sư ủa chung tủa pu teo tí trính chía
Chàng hay ta cuối cùng cũng không tránh khỏi tình kiếp

看尽世俗红颜知己难言驱不散执念
kàn jìn shìsú hóngyán zhījǐ nányán qū bù sàn zhí niàn
khan chin sư xú húng dén chư chỉ nán dén truy pu xan chứ nen
Nhìn cả thế tục hồng nhan tri kỉ khôn xiết cũng không tiêu tan hết chấp niệm

是谁苍老了是谁的容颜
shì shuí cānglǎo le shì shuí de róngyán
sư suấy trang lảo lơ sư suấy tơ rúng dén
Là ai già nua, là dung nhan ai?

你的一字一句一笔一点都画尽人事年
nǐ de yī zì yī jù yī bǐ yī diǎn dōu huà jìn rénshì nián
nỉ tơ i chư i chuy i pỉ i tẻn tâu hoa chin rấn sư nén
Từng câu, từng chữ, từng nét, từng chấm của chàng đều vẽ hết mọi tình cảm

你是我终躲不掉的情劫
nǐ shì wǒ zhōng duǒ bù diào díqíng jié
nỉ sư ủa chung tủa pu teo tí trính chía
Chàng hay ta cuối cùng cũng không tránh khỏi tình kiếp

看尽世俗红颜知己难言驱不散执念
kàn jìn shìsú hóngyán zhījǐ nányán qū bù sàn zhí niàn
khan chin sư xú húng dén chư chỉ nán dén truy pu xan chứ nen
Nhìn cả thế tục hồng nhan tri kỉ khôn xiết cũng không tiêu tan hết chấp niệm

是谁苍老了是谁的容颜
shì shuí cānglǎo le shì shuí de róngyán
sư suấy trang lảo lơ sư suấy tơ rúng dén
Là ai già nua, là dung nhan ai?

你的一字一句一笔一点都画尽人事年
nǐ de yī zì yī jù yī bǐ yī diǎn dōu huà jìn rénshì nián
nỉ tơ i chư i chuy i pỉ i tẻn tâu hoa chin rấn sư nén
Từng câu, từng chữ, từng nét, từng chấm của chàng đều vẽ hết mọi tình cảm

你是我终躲不掉的情劫
nǐ shì wǒ zhōng duǒ bù diào díqíng jié
nỉ sư ủa chung tủa pu teo tí trính chía
Chàng hay ta cuối cùng cũng không tránh khỏi tình kiếp

看尽世俗红颜知己难言驱不散执念
kàn jìn shìsú hóngyán zhījǐ nányán qū bù sàn zhí niàn
khan chin sư xú húng dén chư chỉ nán dén truy pu xan chứ nen
Nhìn cả thế tục hồng nhan tri kỉ khôn xiết cũng không tiêu tan hết chấp niệm

是谁苍老了是谁的容颜
shì shuí cānglǎo le shì shuí de róngyán
sư suấy trang lảo lơ sư suấy tơ rúng dén
Là ai già nua, là dung nhan ai?

 • Bài hát tiếng Trung: Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Say giấc 眠眠- Úc Khả Duy & Hoắc Tôn 郁可唯 & 霍尊

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Say giấc 眠眠 Mián mián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mưa 雨 Yǔ– Thẩm Dĩ Thành 沉以诚

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa 雨 Yǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng– Pikachu Đa Đa 皮卡丘多多

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chu sa 朱砂 Zhūshā

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chu sa 朱砂 Zhūshā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn– En

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa