Bài hát tiếng Trung: Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi

06/09/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi – Phong Trà Quýnh Khuẩn 封茗囧菌

Lời bài hát Anh ta chỉ là đi ngang qua tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

不能停止我对你的爱
bùnéng tíngzhǐ wǒ duì nǐ de ài
pu nấng thính chử ủa tuây nỉ tơ ai
Tình yêu em trao cho anh không thể dừng lại được

好像时间都停止下来
hǎoxiàng shíjiān dōu tíngzhǐ xiàlái
hảo xeng sứ chen tâu thính chử xe lái
Giống như thời gian đều ngừng trôi

我在没有你的空间徘徊
wǒ zài méi·yǒu nǐ de kōngjiān páihuái
ủa chai mấy dẩu nỉ tơ khung chen p'ái hoái
Em bồi hồi ở nơi không có anh

忽然一场大雨下来
hūrán yī chǎng dàyǔ xiàlái
hu rán i trảng ta ủy xe lái
Bỗng dung trời đổ cơn mưa to

回忆像章鱼扑上来
huíyì xiàngzhāng yú pū shànglái
huấy i xeng chang úy p'u sang lái
Kí ức vồ vập cuốn lấy em

我窒息在你的心海
wǒ zhìxī zài nǐ de xīn hǎi
ủa chư xi chai nỉ tơ xin hải
Em ngạt thở trong tâm thức anh

我永远得不到你的
wǒ yǒngyuǎn dé bùdào nǐ de
ủa dủng doẻn tứa pu tao nỉ tơ
Em vĩnh viễn không có được 

躲在镜子里的身材
duǒ zài jìng·zi lǐ de shēncái
tủa chai ching chư lỉ tơ sân trái
hình bóng anh ẩn trong chiếc gương

我进不去只能观赏
wǒ jìn bù qù zhǐ néng guānshǎng
ủa chin pu truy chử nấng quan sảng
Em chẳng thể chạm đến, chỉ có thể nhìn ngắm

或打碎点燃
huò dǎ suì diǎnrán
hua tả xuây tẻn rán
Hoặc đập vỡ, thiêu rụi

你坚硬华丽的伪装
nǐ jiānyìng huálì de wěizhuāng
nỉ chen ing hóa li tơ uẩy choang
Anh kiên cường cùng lớp ngụy trang hoa lệ

常刺探进我的心脏
cháng cìtàn jìn wǒ de xīnzàng
tráng trư than chin ủa tơ xin chang
Thăm dò tiến vào trái tim em

求得原谅
qiú dé yuánliàng
triếu tứa doén leng
Tha cho em đi

毒药蜜糖
dúyào mì táng
tú dao mi tháng
Liều thuốc độc ngọt ngào

你就是海海海
nǐ jiùshì hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu sư hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

我游荡在你心外
wǒ yóudàng zài nǐ xīn wài
ủa dấu tang chai nỉ xin oai
Em lang thàng ngoài trái tim anh

你就是海海海
nǐ jiùshì hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu sư hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

沉沦就无法生还
chénlún jiù wúfǎ shēnghuán
trấn luấn chiêu ú phả sâng hoán
Một khi sa vào thì không thể nào sống sót

你就像海海海
nǐ jiù xiàng hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu xeng hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

多雨又风云变幻
duō yǔ yòu fēngyún biànhuàn
tua ủy dâu phâng uýn pen hoan
Hay mưa nắng thay đổi thất thường

深得喜欢
shēn dé xǐ·huan
sân tứa xỉ hoan
Thích thật nhiều

致命扼腕
zhìmìng èwàn
chư ming ưa oan
Nắm mạch mệnh cổ tay

不能停止我对你的爱
bùnéng tíngzhǐ wǒ duì nǐ de ài
pu nấng thính chử ủa tuây nỉ tơ ai
Tình yêu em trao cho anh không thể dừng lại được

好像时间都停止下来
hǎoxiàng shíjiān dōu tíngzhǐ xiàlái
hảo xeng sứ chen tâu thính chử xe lái
Giống như thời gian đều ngừng trôi

我在没有你的空间徘徊
wǒ zài méi·yǒu nǐ de kōngjiān páihuái
ủa chai mấy dẩu nỉ tơ khung chen p'ái hoái
Em bồi hồi ở nơi không có anh

忽然一场大雨下来
hūrán yī chǎng dàyǔ xiàlái
hu rán i trảng ta ủy xe lái
Bỗng dung trời đổ cơn mưa to

回忆像章鱼扑上来
huíyì xiàngzhāng yú pū shànglái
huấy i xeng chang úy p'u sang lái
Kí ức vồ vập cuốn lấy em

我窒息在你的心海
wǒ zhìxī zài nǐ de xīn hǎi
ủa chư xi chai nỉ tơ xin hải
Em ngạt thở trong tâm thức anh

我永远得不到你的
wǒ yǒngyuǎn dé bùdào nǐ de
ủa dủng doẻn tứa pu tao nỉ tơ
Em vĩnh viễn không có được 

躲在镜子里的身材
duǒ zài jìng·zi lǐ de shēncái
tủa chai ching chư lỉ tơ sân trái
hình bóng anh ẩn trong chiếc gương

我进不去只能观赏
wǒ jìn bù qù zhǐ néng guānshǎng
ủa chin pu truy chử nấng quan sảng
Em chẳng thể chạm đến, chỉ có thể nhìn ngắm

或打碎点燃
huò dǎ suì diǎnrán
hua tả xuây tẻn rán
Hoặc đập vỡ, thiêu rụi

你坚硬华丽的伪装
nǐ jiānyìng huálì de wěizhuāng
nỉ chen ing hóa li tơ uẩy choang
Anh kiên cường cùng lớp ngụy trang hoa lệ

常刺探进我的心脏
cháng cìtàn jìn wǒ de xīnzàng
tráng trư than chin ủa tơ xin chang
Thăm dò tiến vào trái tim em

求得原谅
qiú dé yuánliàng
triếu tứa doén leng
Tha cho em đi

毒药蜜糖
dúyào mì táng
tú dao mi tháng
Liều thuốc độc ngọt ngào

你就是海海海
nǐ jiùshì hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu sư hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

我游荡在你心外
wǒ yóudàng zài nǐ xīn wài
ủa dấu tang chai nỉ xin oai
Em lang thàng ngoài trái tim anh

你就是海海海
nǐ jiùshì hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu sư hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

沉沦就无法生还
chénlún jiù wúfǎ shēnghuán
trấn luấn chiêu ú phả sâng hoán
Một khi sa vào thì không thể nào sống sót

你就像海海海
nǐ jiù xiàng hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu xeng hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

多雨又风云变幻
duō yǔ yòu fēngyún biànhuàn
tua ủy dâu phâng uýn pen hoan
Hay mưa nắng thay đổi thất thường

深得喜欢
shēn dé xǐ·huan
sân tứa xỉ hoan
Thích thật nhiều

致命扼腕
zhìmìng èwàn
chư ming ưa oan
Nắm mạch mệnh cổ tay

海海海
hǎi hǎi hǎi
hải hải hải
hải hải hải

海海海
hǎi hǎi hǎi
hải hải hải
hải hải hải

海海海
hǎi hǎi hǎi
hải hải hải
hải hải hải

深得喜欢
shēn dé xǐ·huan
sân tứa xỉ hoan
Thích thật nhiều

致命扼腕
zhìmìng èwàn
chư ming ưa oan
Nắm mạch mệnh cổ tay

你就是海海海
nǐ jiùshì hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu sư hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

我游荡在你心外
wǒ yóudàng zài nǐ xīn wài
ủa dấu tang chai nỉ xin oai
Em lang thàng ngoài trái tim anh

你就是海海海
nǐ jiùshì hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu sư hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

沉沦就无法生还
chénlún jiù wúfǎ shēnghuán
trấn luấn chiêu ú phả sâng hoán
Một khi sa vào thì không thể nào sống sót

你就像海海海
nǐ jiù xiàng hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu xeng hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

多雨又风云变幻
duō yǔ yòu fēngyún biànhuàn
tua ủy dâu phâng uýn pen hoan
Hay mưa nắng thay đổi thất thường

深得喜欢
shēn dé xǐ·huan
sân tứa xỉ hoan
Thích thật nhiều

致命扼腕
zhìmìng èwàn
chư ming ưa oan
Nắm mạch mệnh cổ tay

你就是海海海
nǐ jiùshì hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu sư hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

我游荡在你心外
wǒ yóudàng zài nǐ xīn wài
ủa dấu tang chai nỉ xin oai
Em lang thàng ngoài trái tim anh

你就是海海海
nǐ jiùshì hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu sư hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

沉沦就无法生还
chénlún jiù wúfǎ shēnghuán
trấn luấn chiêu ú phả sâng hoán
Một khi sa vào thì không thể nào sống sót

你就像海海海
nǐ jiù xiàng hǎi hǎi hǎi
nỉ chiêu xeng hải hải hải
Anh chính là hải hải hải

多雨又风云变幻
duō yǔ yòu fēngyún biànhuàn
tua ủy dâu phâng uýn pen hoan
Hay mưa nắng thay đổi thất thường

深得喜欢
shēn dé xǐ·huan
sân tứa xỉ hoan
Thích thật nhiều

致命扼腕
zhìmìng èwàn
chư ming ưa oan
Nắm mạch mệnh cổ tay

 • Học bài hát tiếng Trung: Mưa 雨 Yǔ– Thẩm Dĩ Thành 沉以诚

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa 雨 Yǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng– Pikachu Đa Đa 皮卡丘多多

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chu sa 朱砂 Zhūshā

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chu sa 朱砂 Zhūshā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói chuyện yêu đương 谈恋爱 Tán liàn'ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn– En

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Âm thanh của nỗi nhớ anh 是想你的声音啊

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Âm thanh của nỗi nhớ anh 是想你的声音啊 Shì xiǎng nǐ de shēngyīn a qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa