Bài hát tiếng Trung: Nhất Định Phải Là Ai - Tiểu P Ca Ca

09/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Nhất Định Phải Là Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nhất Định Phải Là Ai - Tiểu P Ca Ca

Lời bài hát Nhất Định Phải Là Ai tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

又没有非要是谁哪有那么多的错对
yòu méi·yǒu fēi yào·shi shuí nǎ yǒu nà·me duō de cuò duì
dâu mấy dẩu phây dao sư suấy nả dẩu na mơ tua tơ trua tuây
Lại đâu có nhất định phải là ai nào có nhiều đúng với sai như vậy 

当明白了以后又怎么会放手
dāng míng·bai le yǐhòu yòu zěn·me huì fàngshǒu
tang mính pái lơ ỉ hâu dâu chẩn mơ huây phang sẩu
Sau khi hiểu ra làm sao có thể buông tay 

oh这是我的独白不在奢求你在
OH zhè shì wǒ de dúbái bùzài shē qiú nǐ zài
OH chưa sư ủa tơ tú pái pu chai sưa triếu nỉ chai
Oh đây là đoạn độc thoại của anh không còn tham cầu em ở bên 

oh没有人能替代我对你的依赖
OH méi·yǒu rén néng tìdài wǒ duì nǐ de yīlài
OH mấy dẩu rấn nấng thi tai ủa tuây nỉ tơ i lai
Oh không ai có thể thế thay sự ỷ lại anh dành cho em 

当你看着我的那一眼就让我沦陷
dāng nǐ kàn zhe wǒ de nà yī yǎn jiùràng wǒ lúnxiàn
tang nỉ khan chưa ủa tơ na i dẻn chiêu rang ủa luấn xen
Khi em quay qua nhìn anh đó đã khiến anh đắm say 

抬头看远方蔚蓝的天你不再出现
táitóu kàn yuǎnfāng wèilán de tiān nǐ bù zài chūxiàn
thái thấu khan doẻn phang uây lán tơ then nỉ pu chai tru xen
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc phía xa em không còn xuất hiện 

逐渐忘记该要怎么开口
zhújiàn wàngjì gāi yào zěn·me kāikǒu
chú chen oang chi cai dao chẩn mơ khai khẩu
Dần quên mất phải mở lời thế nào 

我说过要陪你直到白头
wǒ shuō guò yào péi nǐ zhídào báitóu
ủa sua cua dao p'ấy nỉ chứ tao pái thấu
Anh từng nói phải bên em tới khi bạc đầu 

我站在原地
wǒ zhàn zài yuán de
ủa chan chai doén tơ
Anh đứng ở chỗ cũ

看着你的背影远去
kàn zhe nǐ de bèiyǐng yuǎn qù
khan chưa nỉ tơ pây ỉnh doẻn truy
Nhìn bóng lưng em đi xa

你会再想起我吗
nǐ huì zài xiǎng qǐ wǒ ma
nỉ huây chai xẻng trỉ ủa ma
Em sẽ nhớ đến anh nữa không

我想也未必
wǒ xiǎng yě wèibì
ủa xẻng dể uây pi
Anh nghĩ không hẳn

你说过要我们好好的
nǐ shuō guò yào wǒ·men hǎo hǎo de
nỉ sua cua dao ủa mân hảo hảo tơ
Em từng nói muốn đôi mình em đẹp bên nhau 

可是我在你身旁附和
kěshì wǒ zài nǐ shēn páng fùhè
khửa sư ủa chai nỉ sân p'áng phu hứa
Cơ mà anh ở bên em phụ họa 

我想要我们不停拉扯
wǒ xiǎng yào wǒ·men bùtíng lā·che
ủa xẻng dao ủa mân pu thính la trửa
Anh muốn mình không ngừng lôi kéo 

从今以后非你不可
cóng jīn yǐhòu fēi nǐ bùkě
trúng chin ỉ hâu phây nỉ pu khửa
Từ nay về sau không thể là ai khác ngoài em 

回忆它又不停的袭来
huíyì tā yòu bùtíng de xí lái
huấy i tha dâu pu thính tơ xí lái
Hồi ức nó lại không ngừng đánh đến

我们躲不开
wǒ·men duǒ bù kāi
ủa mân tủa pu khai
Mình chẳng tránh được 

我还是没有对你释怀
wǒ hái·shi méi·yǒu duì nǐ shì huái
ủa hái sư mấy dẩu tuây nỉ sư hoái
Anh vẫn chưa là buông bỏ được em 

这是我对你依赖
zhè shì wǒ duì nǐ yīlài
chưa sư ủa tuây nỉ i lai
Đây là anh ỷ lại vào em 

我躲不开
wǒ duǒ bù kāi
ủa tủa pu khai
Anh chẳng tránh được 

又没有非要是谁哪有那么多的错对
yòu méi·yǒu fēi yào·shi shuí nǎ yǒu nà·me duō de cuò duì
dâu mấy dẩu phây dao sư suấy nả dẩu na mơ tua tơ trua tuây
Lại lâu có nhất định phải là ai nào có nhiều đúng với sai như thế 

当明白了以后又怎么会放手
dāng míng·bai le yǐhòu yòu zěn·me huì fàngshǒu
tang mính pái lơ ỉ hâu dâu chẩn mơ huây phang sẩu
Sau khi hiểu ra làm sao có thể buông tay 

我想你不明白我会爱你有多久
wǒ xiǎng nǐ bùmíng bái wǒ huì ài nǐ yǒu duōjiǔ
ủa xẻng nỉ pu mính pái ủa huây ai nỉ dẩu tua chiểu
Anh nghĩ em không biết anh có thể yêu em đậm sâu làm sao

想你不明白我心疼你心疼你一个人
xiǎng nǐ bùmíng bái wǒ xīnténg nǐ xīnténg nǐ yī gèrén
xẻng nỉ pu mính pái ủa xin thấng nỉ xin thấng nỉ i cưa rấn
Nghĩ em không biết anh thương em, thương mỗi em 

怎么办也不要谁来分担
zěn·me bàn yě bùyào shuí lái fēndān
chẩn mơ pan dể pu dao suấy lái phân tan
Phải làm sao cũng không ai đến cùng gánh chịu 

可是没了你我要怎么习惯
kěshì méi le nǐ wǒ yào zěn·me xíguān
khửa sư mấy lơ nỉ ủa dao chẩn mơ xí quan
Cơ mà không còn em anh phải tập quen làm sao 

又不是非要是谁哪有那么多的错对
yòu bù·shi méi·yǒu fēi yào·shi shuí nǎ yǒu nà·me duō de cuò duì
dâu pu sư  mấy dẩu phây dao sư suấy nả dẩu na mơ tua tơ trua tuây
Lại lâu có nhất định phải là ai nào có nhiều đúng với sai như thế 

当明白了以后又怎么会放手
dāng míng·bai le yǐhòu yòu zěn·me huì fàngshǒu
tang mính pái lơ ỉ hâu dâu chẩn mơ huây phang sẩu
Sau khi hiểu ra làm sao có thể buông tay 

我想你不明白我会爱你有多久
wǒ xiǎng nǐ bùmíng bái wǒ huì ài nǐ yǒu duōjiǔ
ủa xẻng nỉ pu mính pái ủa huây ai nỉ dẩu tua chiểu
Anh nghĩ em không biết anh có thể yêu em đậm sâu làm sao

想你不明白我心疼你心疼你一个人
xiǎng nǐ bùmíng bái wǒ xīnténg nǐ xīnténg nǐ yī gèrén
xẻng nỉ pu mính pái ủa xin thấng nỉ xin thấng nỉ i cưa rấn
Nghĩ em không biết anh thương em, thương mỗi em 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Song Tử - Sa Nhất Thinh EL

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Song Tử qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Không Muốn Thế Này - Châu Tư Hàm (A Hàm) ⟪COVER⟫

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cũng Không Muốn Thế Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chớ Sầu - Ngô Mạc Sầu

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chớ Sầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Đến Cùng - Hà Thiên Thiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Đến Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Anh - Vượng Tử Tiểu Kiểu (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Quen Em Thì Tốt Rồi - Dịch Tự Hào

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Quen Em Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tựa Cá - Trương Mộng Khiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tựa Cá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Nước Mắt Rơi - Uông Tô Lang

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Nước Mắt Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời - Trầm Ngạn Vũ

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa