Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Không Muốn Thế Này - Châu Tư Hàm (A Hàm) ⟪COVER⟫

09/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Em Cũng Không Muốn Thế Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Không Muốn Thế Này - Châu Tư Hàm (A Hàm) ⟪COVER⟫

Lời bài hát Em Cũng Không Muốn Thế Này tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

忽然间毫无缘故
hūrán jiàn háo wúyuán gù
hu rán chen háo ú doén cu
Bỗng nhiên chẳng chút nguyện do

再多的爱也不满足
zài duō de ài yě bùmǎn zú
chai tua tơ ai dể pu mản chú
Nhiều yêu thương nữa cũng vẫn chẳng hài lòng

想你的眉目想到迷糊
xiǎng nǐ de méimù xiǎng dào mí·hu
xẻng nỉ tơ mấy mu xẻng tao mí hú
Nhớ khuôn mặt của anh nhớ đến mê muội

不知不觉让我中毒
bùzhībùjué ràng wǒ zhòngdú
pu chư pu chuế rang ủa chung tú
Trong vô thức đã làm em trúng độc 

忽然间很需要保护
hūrán jiàn hěn xūyào bǎohù
hu rán chen hẩn xuy dao pảo hu
Bỗng nhiên rất cần được bảo vệ 

假如世界一瞬间结束
jiǎrú shìjiè yīshùn jiàn jiéshù
chẻ rú sư chia i suân chen chía su
Giả dụ khoảnh khắc nào đó cả thế giới kết thúc

假如你退出我只是说假如
jiǎrú nǐ tuìchū wǒ zhǐshì shuō jiǎrú
chẻ rú nỉ thuây tru ủa chử sư sua chẻ rú
Mà nếu anh rút khỏi thôi em chỉ là đang giả dụ 

不是不明白太想看清楚
bù·shi bùmíng bái tài xiǎng kàn qīng·chu
pu sư pu mính pái thai xẻng khan tring trủ
Không phải là không hiểu quá muốn nhìn rõ 

反而让你的面目变得模糊
fǎn'ér ràng nǐ de miànmù biàn dé mó·hu
phản ớ rang nỉ tơ men mu pen tứa múa hú
Trái lại làm diện mạo của anh mờ nhòa 

越在乎的人越小心安抚
yuè zài·hu de rén yuè xiǎoxīn ānfǔ
duê chai hu tơ rấn duê xẻo xin an phủ
Người càng để tâm càng cẩn thận vỗ về 

反而连一个吻也留不住
fǎn'ér lián yī gè wěn yě liú bù zhù
phản ớ lén i cưa uẩn dể liếu pu chu
Trái lại đến một nụ hôn cũng chẳng níu được 

我也不想这么样反反覆覆
wǒ yě bùxiǎng zhè·meyàng fǎn fǎn fù fù
ủa dể pu xẻng chưa mơ dang phản phản phu phu
Em cũng không muốn thế này, lặp đi lặp lại 

反正最后每个人都孤独
fǎnzhèng zuìhòu měi gèrén dōu gūdú
phản châng chuây hâu mẩy cưa rấn tâu cu tú
DÙ sao sau cùng mỗi người đều cô đơn 

你的甜蜜变成我的痛苦
nǐ de tiánmì biànchéng wǒ de tòngkǔ
nỉ tơ thén mi pen trấng ủa tơ thung khủ
Ngọt ngào của anh biến thành đau khổ của em 

离开你有没有帮助
líkāi nǐ yǒu méi·yǒu bāngzhù
lí khai nỉ dẩu mấy dẩu pang chu
Rời xa anh có giúp đỡ được gì không 

我也不想这么样起起伏伏
wǒ yě bùxiǎng zhè·meyàng qǐ qǐfú fú
ủa dể pu xẻng chưa mơ dang trỉ trỉ phú phú
Em cũng không muốn thế này, trập trập trùng trùng

反正每段关系都是孤独
fǎnzhèng měi duàn guānxì dōu shì gūdú
phản châng mẩy toan quan xi tâu sư cu tú
Dù sao mỗi đoạn quan hệ đều là cô đơn 

眼看感情变成一个包袱
yǎnkàn gǎnqíng biànchéng yī gè bāo·fu
dẻn khan cản trính pen trấng i cưa pao phú
Mắt nhìn cảm tình biến thành gánh nặng

都怪我太渴望得到你的保护
dōu guài wǒ tài kěwàng dédào nǐ de bǎohù
tâu quai ủa thai khửa oang tứa tao nỉ tơ pảo hu
Đều trách em quá khát vọng có được bảo vệ từ anh 

忽然间毫无缘故
hūrán jiàn háo wúyuán gù
hu rán chen háo ú doén cu
Bỗng nhiên chẳng chút nguyện do

再多的爱也不满足
zài duō de ài yě bùmǎn zú
chai tua tơ ai dể pu mản chú
Nhiều yêu thương nữa cũng vẫn chẳng hài lòng

想你的眉目想到迷糊
xiǎng nǐ de méimù xiǎng dào mí·hu
xẻng nỉ tơ mấy mu xẻng tao mí hú
Nhớ khuôn mặt của anh nhớ đến mê muội

不知不觉让我中毒
bùzhībùjué ràng wǒ zhòngdú
pu chư pu chuế rang ủa chung tú
Trong vô thức đã làm em trúng độc 

忽然间很需要保护
hūrán jiàn hěn xūyào bǎohù
hu rán chen hẩn xuy dao pảo hu
Bỗng nhiên rất cần được bảo vệ 

假如世界一瞬间结束
jiǎrú shìjiè yīshùn jiàn jiéshù
chẻ rú sư chia i suân chen chía su
Giả dụ khoảnh khắc nào đó cả thế giới kết thúc

假如你退出我只是说假如
jiǎrú nǐ tuìchū wǒ zhǐshì shuō jiǎrú
chẻ rú nỉ thuây tru ủa chử sư sua chẻ rú
Mà nếu anh rút khỏi thôi em chỉ là đang giả dụ 

不是不明白太想看清楚
bù·shi bùmíng bái tài xiǎng kàn qīng·chu
pu sư pu mính pái thai xẻng khan tring trủ
Không phải là không hiểu quá muốn nhìn rõ 

反而让你的面目变得模糊
fǎn'ér ràng nǐ de miànmù biàn dé mó·hu
phản ớ rang nỉ tơ men mu pen tứa múa hú
Trái lại làm diện mạo của anh mờ nhòa 

越在乎的人越小心安抚
yuè zài·hu de rén yuè xiǎoxīn ānfǔ
duê chai hu tơ rấn duê xẻo xin an phủ
Người càng để tâm càng cẩn thận vỗ về 

反而连一个吻也留不住
fǎn'ér lián yī gè wěn yě liú bù zhù
phản ớ lén i cưa uẩn dể liếu pu chu
Trái lại đến một nụ hôn cũng chẳng níu được 

我也不想这么样反反覆覆
wǒ yě bùxiǎng zhè·meyàng fǎn fǎn fù fù
ủa dể pu xẻng chưa mơ dang phản phản phu phu
Em cũng không muốn thế này, lặp đi lặp lại 

反正最后每个人都孤独
fǎnzhèng zuìhòu měi gèrén dōu gūdú
phản châng chuây hâu mẩy cưa rấn tâu cu tú
DÙ sao sau cùng mỗi người đều cô đơn 

你的甜蜜变成我的痛苦
nǐ de tiánmì biànchéng wǒ de tòngkǔ
nỉ tơ thén mi pen trấng ủa tơ thung khủ
Ngọt ngào của anh biến thành đau khổ của em 

离开你有没有帮助
líkāi nǐ yǒu méi·yǒu bāngzhù
lí khai nỉ dẩu mấy dẩu pang chu
Rời xa anh có giúp đỡ được gì không 

我也不想这么样起起伏伏
wǒ yě bùxiǎng zhè·meyàng qǐ qǐfú fú
ủa dể pu xẻng chưa mơ dang trỉ trỉ phú phú
Em cũng không muốn thế này, trập trập trùng trùng

反正每段关系都是孤独
fǎnzhèng měi duàn guānxì dōu shì gūdú
phản châng mẩy toan quan xi tâu sư cu tú
Dù sao mỗi đoạn quan hệ đều là cô đơn 

眼看感情变成一个包袱
yǎnkàn gǎnqíng biànchéng yī gè bāo·fu
dẻn khan cản trính pen trấng i cưa pao phú
Mắt nhìn cảm tình biến thành gánh nặng

都怪我太渴望得到你的保护
dōu guài wǒ tài kěwàng dédào nǐ de bǎohù
tâu quai ủa thai khửa oang tứa tao nỉ tơ pảo hu
Đều trách em quá khát vọng có được bảo vệ từ anh 

我也不想这么样反反覆覆
wǒ yě bùxiǎng zhè·meyàng fǎn fǎn fù fù
ủa dể pu xẻng chưa mơ dang phản phản phu phu
Em cũng không muốn thế này, lặp đi lặp lại 

反正最后每个人都孤独
fǎnzhèng zuìhòu měi gèrén dōu gūdú
phản châng chuây hâu mẩy cưa rấn tâu cu tú
DÙ sao sau cùng mỗi người đều cô đơn 

你的甜蜜变成我的痛苦
nǐ de tiánmì biànchéng wǒ de tòngkǔ
nỉ tơ thén mi pen trấng ủa tơ thung khủ
Ngọt ngào của anh biến thành đau khổ của em 

离开你有没有帮助
líkāi nǐ yǒu méi·yǒu bāngzhù
lí khai nỉ dẩu mấy dẩu pang chu
Rời xa anh có giúp đỡ được gì không 

我也不想这么样起起伏伏
wǒ yě bùxiǎng zhè·meyàng qǐ qǐfú fú
ủa dể pu xẻng chưa mơ dang trỉ trỉ phú phú
Em cũng không muốn thế này, trập trập trùng trùng

反正每段关系都是孤独
fǎnzhèng měi duàn guānxì dōu shì gūdú
phản châng mẩy toan quan xi tâu sư cu tú
Dù sao mỗi đoạn quan hệ đều là cô đơn 

眼看感情变成一个包袱
yǎnkàn gǎnqíng biànchéng yī gè bāo·fu
dẻn khan cản trính pen trấng i cưa pao phú
Mắt nhìn cảm tình biến thành gánh nặng

都怪我太渴望得到你的保护
dōu guài wǒ tài kěwàng dédào nǐ de bǎohù
tâu quai ủa thai khửa oang tứa tao nỉ tơ pảo hu
Đều trách em quá khát vọng có được bảo vệ từ anh 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Chớ Sầu - Ngô Mạc Sầu

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chớ Sầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Đến Cùng - Hà Thiên Thiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Đến Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Anh - Vượng Tử Tiểu Kiểu (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Quen Em Thì Tốt Rồi - Dịch Tự Hào

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Quen Em Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tựa Cá - Trương Mộng Khiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tựa Cá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Nước Mắt Rơi - Uông Tô Lang

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Nước Mắt Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời - Trầm Ngạn Vũ

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đừng Như Ngọn Gió - Vu Bách Vạn

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đừng Như Ngọn Gió qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Lưu Đại Tráng (COVER)

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vòng Bạn Bè - Cao Vũ Slient, #0000FF, Sapling

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vòng Bạn Bè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa