Bài hát tiếng Trung: Sao Song Tử - Sa Nhất Thinh EL

09/02/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Sao Song Tử qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Sao Song Tử - Sa Nhất Thinh EL

Lời bài hát Sao Song Tử tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我不想让你错过今晚双子的流星雨
wǒ bùxiǎng ràng nǐ cuòguò jīn wǎn shuāng zǐ de liúxīngyǔ
ủa pu xẻng rang nỉ trua cua chin oản soang chử tơ liếu xing ủy
Anh không muốn để em bỏ lỡ mưa sao băng song tử trong đêm nay

它飞得那么快也可能错过你
tā fēi dé nà·me kuài yě kěnéng cuòguò nǐ
tha phây tứa na mơ khoai dể khửa nấng trua cua nỉ
Nó bay nhanh thế cũng có thể bỏ lỡ em 

陨石和大气层相遇的几率
yǔnshí hé dàqìcéng xiāng yù de jīlǜ
uỷn sứ hứa ta tri trấng xeng uy tơ chi luy
Xác suất thiên thạch gặp tầng khí quyển

我抬头把她们都当作每个你
wǒ táitóu bǎ tā·men dōu dāng zuò měi gè nǐ
ủa thái thấu pả tha mân tâu tang chua mẩy cưa nỉ
Anh ngẩng đầu coi đó là em 

如果我想要逃走你别追
rúguǒ wǒ xiǎng yào táozǒu nǐ bié zhuī
rú của ủa xẻng dao tháo chẩu nỉ pía chuây
Nếu anh muốn trốn chạy em đừng rượt

你没有什么的不同我随便把的妹
nǐ méi·yǒu shén·me·de bù tóng wǒ suíbiàn bǎ de mèi
nỉ mấy dẩu sấn mơ tơ pu thúng ủa xuấy pen pả tơ mây
Em chẳng có gì khác biệt, là cô gái anh tùy tiện tán

我从来都不专一冷酷inmadna
wǒ cónglái dōu bù zhuānyī lěngkù IN MA DNA
ủa trúng lái tâu pu choan i lẩng khu IN MA DNA
Anh chẳng từng một lòng, lạnh lùng khắc trong DNA

有太多人都看不惯我骂我都得排着队
yǒu tài duō rén dōu kàn bù guàn wǒ mà wǒ dōu dé pái zhe duì
dẩu thai tua rấn tâu khan pu quan ủa ma ủa tâu tứa p'ái chưa tuây
Quá nhiều người không vừa mắt anh, mà chửi cũng phải xếp hàng 

他们有1 2 3 and 4
tā·men yǒu 1 2 3 AND 4
tha mân dẩu 1 2 3 AND 4
Bọn họ có 1 2 3 và 4

习惯了他们的指头都先指我iwantmore
xíguān le tā·men de zhǐ·tou dōu xiān zhǐ wǒ I WANT MORE
xí quan lơ tha mân tơ chử thấu tâu xen chử ủa I WANT MORE
Quen việc đầu ngón họ đều chỉ về anh trước I want more

你怎么可能骗的了我双子座
nǐ zěn·me kěnéng piàn de le wǒ shuāngzǐzuò
nỉ chẩn mơ khửa nấng p'en tơ lơ ủa soang chư chua
Sao em có thể lừa được sao song tử là anh 

最屌的骗子只说真话比如我对你说
zuì diǎo de piàn·zi zhǐ shuō zhēn huà bǐrú wǒ duì nǐ shuō
chuây tẻo tơ p'en chư chử sua chân hoa pỉ rú ủa tuây nỉ sua
Tay bợp đỉnh nhất chỉ toàn nói thật chẳng hạn anh nói với em 

I want you
I want you
I want you
I want you

他们想锁住我
tā·men xiǎng suǒ zhù wǒ
tha mân xẻng xủa chu ủa
Họ muốn khóa chân anh

也全都不懂我
yě quándōu bù dǒng wǒ
dể troén tu pu tủng ủa
Mà cũng đều chẳng hiểu anh 

后退到角落里哭的双子座
hòutuì dào jiǎoluò lǐ kū de shuāngzǐzuò
hâu thuây tao chẻo lua lỉ khu tơ soang chư chua
Sao song tử lùi bước vào góc rơi lệ 

他们都说我有两幅面孔只待一下就会飞走
tā·men dōu shuō wǒ yǒu liǎng fúmiàn kǒng zhǐ dāi yīxià jiù huì fēi zǒu
tha mân tâu sua ủa dẩu lẻng phú men khủng chử tai i xe chiêu huây phây chẩu
Họ đều nói anh có hai bộ mặt chỉ nán chút rồi sẽ bay đi

他们在扎根而我只是路过
tā·men zài zhāgēn ér wǒ zhǐshì lùguò
tha mân chai cha cân ớ ủa chử sư lu cua
Họ đang cắm rễ mà anh chỉ là ngang qua

我现在已经成为邻居嘴里说的f**kinggenius
wǒ xiànzài yǐ·jing chéngwéi línjū zuǐ lǐ shuō de F**KING GENIUS
ủa xen chai ỉ chinh trấng uấy lín chuy chuẩy lỉ sua tơ F**KING GENIUS
Giờ anh đã thành bậc thiên tài trong miệng hàng xóm 

把工作室都搬到了cbd只用threeyears
bǎ gōngzuò shì dōu bān dào le C B D zhǐ yòng THREE YEARS
pả cung chua sư tâu pan tao lơ C B D chử dung THREE YEARS
Chuyển cả phòng làm việc đến cbd chỉ với ba năm 

几万人等我上台
jǐ wàn rén děng wǒ shàngtái
chỉ oan rấn tẩng ủa sang thái
Mấy vạn người đợi anh lên sân 

在我上台之前被尖叫淹没
zài wǒ shàngtái zhīqián bèi jiānjiào yānmò
chai ủa sang thái chư trén pây chen cheo den mua
Trước khi lên sân bị tiếng hò hét bủa vây

还是改不掉你教给我的查看幸运星座
hái·shi gǎi bù diào nǐ jiāo gěi wǒ de chákàn xìngyùn xīngzuò
hái sư cải pu teo nỉ cheo cẩy ủa tơ trá khan xing uyn xing chua
Vẫn chẳng sửa được xem sao may mắn em dạy anh 

I want you
I want you
I want you
I want you

you know I was born sensitive
I‘ ll take you to my fantasy
stay with me
stay with me

我要等到海边的海一直漫过小腿
wǒ yào děngdào hǎi biān de hǎi yīzhí màn guò xiǎotuǐ
ủa dao tẩng tao hải pen tơ hải i chứ man cua xẻo thuẩy
Anh muốn đợi đến khi nước bên bờ biển ngập qua cẳng chân

我爱过最性感的套装爱清纯的马尾
wǒ ài guò zuì xìng gǎn de tàozhuāng ài qīng chún de mǎ wěi
ủa ai cua chuây xing cản tơ thao choang ai tring truấn tơ mả uẩy
Anh từng yêu bộ đồ sexy nhất, yêu tóc đuôi ngựa thanh thuần 

我是关不住的说太多你也不能体会
wǒ shì guān bù zhù de shuō tài duō nǐ yě bùnéng tǐhuì
ủa sư quan pu chu tơ sua thai tua nỉ dể pu nấng thỉ huây
Chẳng cầm chân anh được đâu, nói nhiều em cũng chẳng hiểu

我也不想真诚因为最真诚会先掉眼泪
wǒ yě bùxiǎng zhēnchéng yīnwèi zuì zhēnchéng huì xiān diào yǎnlèi
ủa dể pu xẻng chân trấng in uây chuây chân trấng huây xen teo dẻn lây
Anh cũng không muốn chân thành, bởi chân thành trân châu sẽ rơi 

Im selfish
IM SELFISH
IM SELFISH

有时我也想反悔换个结尾
yǒushí wǒ yě xiǎng fǎnhuǐ huàn gè jiéwěi
dẩu sứ ủa dể xẻng phản huẩy hoan cưa chía uẩy
Có lúc anh cũng muốn nuốt lời đổi qua kiểu kết khác

把眼泪换成结婚戒指点缀
bǎ yǎnlèi huàn chéng jiéhūn jiè·zhi diǎnzhuì
pả dẻn lây hoan trấng chía huân chia chử tẻn chuây
Đổi nước mắt thành nhẫn cưới về tô điểm 

你不用摆个臭脸
nǐ bùyòng bǎi gè chòu liǎn
nỉ pu dung pải cưa trâu lẻn
Em đừng có mặt cau mày 

这世界有人给你难堪有人替你解围
zhè shìjiè yǒu rén gěi nǐ nánkān yǒu rén tì nǐ jiěwéi
chưa sư chia dẩu rấn cẩy nỉ nán khan dẩu rấn thi nỉ chỉa uấy
Trên đời có người trao em bối rối có người thay em giải vây

带你看双子的流星雨
dài nǐ kàn shuāng zǐ de liúxīngyǔ
tai nỉ khan soang chử tơ liếu xing ủy
Đưa em đi ngắm mưa sao băng song tử 

它飞得那么快也可能错过你
tā fēi dé nà·me kuài yě kěnéng cuòguò nǐ
tha phây tứa na mơ khoai dể khửa nấng trua cua nỉ
Nó bay nhanh thế cũng có thể bỏ lỡ em 

陨石和大气层相遇的几率
yǔnshí hé dàqìcéng xiāng yù de jīlǜ
uỷn sứ hứa ta tri trấng xeng uy tơ chi luy
Xác suất thiên thạch gặp tầng khí quyển 

我抬头把她们都当作每个你
wǒ táitóu bǎ tā·men dōu dāng zuò měi gè nǐ
ủa thái thấu pả tha mân tâu tang chua mẩy cưa nỉ
Anh ngẩng đầu coi đó là em 

他们想锁住我
tā·men xiǎng suǒ zhù wǒ
tha mân xẻng xủa chu ủa
Họ muốn khóa chân anh

也全都不懂我
yě quándōu bù dǒng wǒ
dể troén tu pu tủng ủa
Mà cũng đều chẳng hiểu anh 

后退到角落里哭的双子座
hòutuì dào jiǎoluò lǐ kū de shuāngzǐzuò
hâu thuây tao chẻo lua lỉ khu tơ soang chư chua
Sao song tử lùi bước vào góc rơi lệ

你不要怪我
nǐ bùyào guài wǒ
nỉ pu dao quai ủa
Em đừng trách anh 

亲爱的你
qīnài de nǐ
trin ai tơ nỉ
Em thân yêu ạ 

别怪我飞走就当从前的我只是路过
bié guài wǒ fēi zǒu jiù dāng cóngqián de wǒ zhǐshì lùguò
pía quai ủa phây chẩu chiêu tang trúng trén tơ ủa chử sư lu cua
Đừng trách anh bay đi coi như trước đó anh chỉ là ngang qua 

Im selfish
IM SELFISH
IM SELFISH
 

 • Bài hát tiếng Trung: Em Cũng Không Muốn Thế Này - Châu Tư Hàm (A Hàm) ⟪COVER⟫

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Cũng Không Muốn Thế Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chớ Sầu - Ngô Mạc Sầu

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chớ Sầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Đến Cùng - Hà Thiên Thiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Đến Cùng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Anh - Vượng Tử Tiểu Kiểu (COVER)

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Quen Em Thì Tốt Rồi - Dịch Tự Hào

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Quen Em Thì Tốt Rồi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tựa Cá - Trương Mộng Khiên

  09/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tựa Cá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Khi Nước Mắt Rơi - Uông Tô Lang

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Khi Nước Mắt Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời - Trầm Ngạn Vũ

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Huỷ Kết Bạn Lại Gửi Lời Mời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Đừng Như Ngọn Gió - Vu Bách Vạn

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Đừng Như Ngọn Gió qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Lưu Đại Tráng (COVER)

  07/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa