Bài hát tiếng Trung: Thời thanh xuân say đắm 沉醉的青丝

22/10/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Thời thanh xuân say đắm 沉醉的青丝 Chénzuì de qīngsī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Thời thanh xuân say đắm 沉醉的青丝 Chénzuì de qīngsī- Lâm Bảo Hinh 林宝馨

Lời bài hát Thời thanh xuân say đắm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

想你念你
xiǎng nǐ niàn nǐ
xẻng nỉ nen nỉ
Nhớ anh, nhớ anh

我追着你而去
wǒ zhuī zhe nǐ ér qù
ủa chuây chưa nỉ ớ truy
Em đuổi theo bước chân anh

想你念你
xiǎng nǐ niàn nǐ
xẻng nỉ nen nỉ
Nhớ anh, nghĩ về anh

停止再继续
tíngzhǐ zài jìxù
thính chử chai chi xuy
Chẳng thể thôi nhớ anh

我走过那条长椅
wǒ zǒu guò nà tiáo cháng yī
ủa chẩu cua na théo tráng i
Em đi qua băng ghế ấy

默守着那个秘密
mò shǒu zhe nà·ge mìmì
mua sẩu chưa na cưa mi mi
Âm thầm giữ kín bí mật

拼命在脑海中寻你
pīnmìng zài nǎohǎi zhōng xún nǐ
p'in ming chai nảo hải chung xuýn nỉ
Bất chấp tất cả tìm hình bóng anh trong trí nhớ

如果回忆容易
rúguǒ huíyì róngyì
rú của huấy i rúng i
Nếu như kí ức dễ dàng lật lại

我会想你念你
wǒ huì xiǎng nǐ niàn nǐ
ủa huây xẻng nỉ nen nỉ
Em sẽ nhớ anh, nghĩ về anh

假装你在这里
jiǎzhuāng nǐ zài zhèlǐ
chẻ choang nỉ chai chưa lỉ
Giả vờ anh đang ở đây

那本旧的日历
nà běn jiù de rìlì
na pẩn chiêu tơ rư li
Tấm lịch đã cũ

翻了日期
fān le rìqī
phan lơ rư tri
Lật sang ngày mới

告诉我牢记不容易
gàosù wǒ láojì bùróng yì
cao xu ủa láo chi pu rúng i
Nói cho em biết rằng, nhớ chẳng dễ dàng

如果可以作弊
rúguǒ kěyǐ zuòbì
rú của khửa ỉ chua pi
Nếu có thể gian lận

我会想你念你
wǒ huì xiǎng nǐ niàn nǐ
ủa huây xẻng nỉ nen nỉ
Em sẽ nhớ về anh

到最后的荼蘼
dào zuìhòu de tú mí
tao chuây hâu tơ thú mí
Đến đóa hoa đồ mi cuối cùng

时间不会犹豫
shíjiān bù huì yóuyù
sứ chen pu huây dấu uy
Thời gian sẽ không do dự

等一缕
děng yī lǚ
tẩng i lủy
Đợi một thời

为你而沉醉的青丝
wèi nǐ ér chénzuì de qīngsī
uây nỉ ớ trấn chuây tơ tring xư
Thanh xuân đắm chìm vì anh

想你念你
xiǎng nǐ niàn nǐ
xẻng nỉ nen nỉ
Nhớ anh, nhớ anh

我追着你而去
wǒ zhuī zhe nǐ ér qù
ủa chuây chưa nỉ ớ truy
Em đuổi theo bước chân anh

想你念你
xiǎng nǐ niàn nǐ
xẻng nỉ nen nỉ
Nhớ anh, nghĩ về anh

停止再继续
tíngzhǐ zài jìxù
thính chử chai chi xuy
Chẳng thể thôi nhớ anh

我走过那条长椅
wǒ zǒu guò nà tiáo cháng yī
ủa chẩu cua na théo tráng i
Em đi qua băng ghế ấy

默守着那个秘密
mò shǒu zhe nà·ge mìmì
mua sẩu chưa na cưa mi mi
Âm thầm giữ kín bí mật

拼命在脑海中寻你
pīnmìng zài nǎohǎi zhōng xún nǐ
p'in ming chai nảo hải chung xuýn nỉ
Bất chấp tất cả tìm hình bóng anh trong trí nhớ

如果回忆容易
rúguǒ huíyì róngyì
rú của huấy i rúng i
Nếu như kí ức dễ dàng lật lại

我会想你念你
wǒ huì xiǎng nǐ niàn nǐ
ủa huây xẻng nỉ nen nỉ
Em sẽ nhớ anh, nghĩ về anh

假装你在这里
jiǎzhuāng nǐ zài zhèlǐ
chẻ choang nỉ chai chưa lỉ
Giả vờ anh đang ở đây

那本旧的日历
nà běn jiù de rìlì
na pẩn chiêu tơ rư li
Tấm lịch đã cũ

翻了日期
fān le rìqī
phan lơ rư tri
Lật sang ngày mới

告诉我牢记不容易
gàosù wǒ láojì bùróng yì
cao xu ủa láo chi pu rúng i
Nói cho em biết rằng, nhớ chẳng dễ dàng

如果可以作弊
rúguǒ kěyǐ zuòbì
rú của khửa ỉ chua pi
Nếu có thể gian lận

我会想你念你
wǒ huì xiǎng nǐ niàn nǐ
ủa huây xẻng nỉ nen nỉ
Em sẽ nhớ về anh

到最后的荼蘼
dào zuìhòu de tú mí
tao chuây hâu tơ thú mí
Đến đóa hoa đồ mi cuối cùng

时间不会犹豫
shíjiān bù huì yóuyù
sứ chen pu huây dấu uy
Thời gian sẽ không do dự

等一缕
děng yī lǚ
tẩng i lủy
Đợi một thời

为你而沉醉的青丝
wèi nǐ ér chénzuì de qīngsī
uây nỉ ớ trấn chuây tơ tring xư
Thanh xuân đắm chìm vì anh

如果回忆容易
rúguǒ huíyì róngyì
rú của huấy i rúng i
Nếu như kí ức dễ dàng lật lại

我会想你念你
wǒ huì xiǎng nǐ niàn nǐ
ủa huây xẻng nỉ nen nỉ
Em sẽ nhớ anh, nghĩ về anh

假装你在这里
jiǎzhuāng nǐ zài zhèlǐ
chẻ choang nỉ chai chưa lỉ
Giả vờ anh đang ở đây

那本旧的日历
nà běn jiù de rìlì
na pẩn chiêu tơ rư li
Tấm lịch đã cũ

翻了日期
fān le rìqī
phan lơ rư tri
Lật sang ngày mới

告诉我牢记不容易
gàosù wǒ láojì bùróng yì
cao xu ủa láo chi pu rúng i
Nói cho em biết rằng, nhớ chẳng dễ dàng

如果可以作弊
rúguǒ kěyǐ zuòbì
rú của khửa ỉ chua pi
Nếu có thể gian lận

我会想你念你
wǒ huì xiǎng nǐ niàn nǐ
ủa huây xẻng nỉ nen nỉ
Em sẽ nhớ về anh

到最后的荼蘼
dào zuìhòu de tú mí
tao chuây hâu tơ thú mí
Đến đóa hoa đồ mi cuối cùng

时间不会犹豫
shíjiān bù huì yóuyù
sứ chen pu huây dấu uy
Thời gian sẽ không do dự

等一缕
děng yī lǚ
tẩng i lủy
Đợi một thời

为你而沉醉的青丝
wèi nǐ ér chénzuì de qīngsī
uây nỉ ớ trấn chuây tơ tring xư
Thanh xuân đắm chìm vì anh

 • Bài hát tiếng Trung: Hình bóng sao trời 星空剪影

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hình bóng sao trời 星空剪影 Xīngkōng jiǎnyǐng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi

  22/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình yêu vĩnh viễn không mất đi 永不失联的爱 Yǒng bù shī lián de ài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Em vẫn 我还是 Wǒ háishì

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em vẫn 我还是 Wǒ háishì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lạc Trong Ảo Cảnh (Remix Tiktok) 迷失幻境

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Lạc Trong Ảo Cảnh 迷失幻境 Míshī huànjìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸

  21/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vong Xuyên Bỉ Ngạn 忘川彼岸 Wàng chuān bǐ'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 -零一九零贰

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Người Yêu Lạc Lõng- Linh Nhất Cửu Linh Nhị 落单恋人 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Sai Người 错的 Cuò de

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sai Người 错的 Cuò de qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Điệu Cha Cha Tình Yêu 爱的恰恰

  19/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Điệu Cha Cha Tình Yêu 爱的恰恰 Ài de qiàqià qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp mê bất ngộ 执迷不悟 Zhímíbùwù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xin lỗi, không sao 对不起没关系

  11/10/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Xin lỗi, không sao 对不起没关系 Duìbùqǐ méiguānxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa