Bài hát tiếng Trung: Trường An cô nương 长安姑娘 Cháng'ān gūniáng

16/06/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Trường An cô nương 长安姑娘 Cháng'ān gūniáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Trường An cô nương 长安姑娘 Cháng'ān gūniáng– Lão Can Ma Lao 干妈

Lời bài hát Trường An cô nương tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

红尘来去散无痕
hóngchén láiqù sàn wú hén
húng trấn lái truy xan ú hấn
Đi qua hồng trần chẳng để lại gì

醉酒当歌思故人
zuìjiǔ dāng gē sāi gùrén
chuây chiểu tang cưa xai cu rấn
Đương lúc say rượu ngâm nga tưởng cố nhân

不见千里万里
bùjiàn qiānlǐ wànlǐ
pu chen tren lỉ oan lỉ
Cách xa ngàn dặm vạn dặm,

悲欢与爱恨
bēi huān yǔ ài hèn
pây hoan ủy ai hân
Buồn vui hòa ái hận

梦中清明雨纷纷
mèng zhōng qīngmíng yǔ fēnfēn
mâng chung tring mính ủy phân phân
Trong mộng rõ ràng vẫn mãi mưa

梦外胡笳声阵阵
mèng wài hújiā shēng zhèn zhèn
mâng oai hú che sâng chân chân
Ngoài mộng đều là tiếng sáo vang khắp

戏中唱遍人生几回春
hū zhōng chàng biàn rénshēng jǐ huíchūn
hu chung trang pen rấn sâng chỉ huấy truân
Trong hí xướng lên, nhân sinh đã đi qua bao mùa xuân

琵琶声声拨入几抹春
pí·pá shēng shēng bō rù jǐ mǒ chūn
p'í p'á sâng sâng pua ru chỉ mủa truân
Tiếng tỳ bà hòa cùng trong hí đã bỏ qua mấy mùa xuân

大漠黄沙暮色染黄昏
dàmò huáng shā mùsè rǎn huánghūn
ta mua hoáng sa mu xưa rản hoáng huân
đại mạc cát vàng nhuộm cùng màu của hoàng hôn

故城楼眺望远方的那个人
gùchéng lóu tiàowàng yuǎnfāng de nà·ge rén
cu trấng lấu theo oang doẻn phang tơ na cưa rấn
Đứng nơi thành cổ gác tía nhìn xa xăm nơi người đi

是否依然等待他归程
shìfǒu yīrán děngdài tā guīchéng
sư phẩu i rán tẩng tai tha quây trấng
Phải chăng vẫn đợi người bình an trở về?

黑云压城白草舞北风
hēi yún yā chéng bái cǎo wǔ běifēng
hây uýn da trấng pái trảo ủ pẩy phâng
Gió phương Bắc thổi đến mây đen che phủ cây cỏ khắp thành

长安姑娘心系远征人
Cháng'ān gūniáng xīn jì yuǎnzhēng rén
cháng an cu néng xin chi doẻn châng rấn
Trường An cô nương tâm đã hướng về người tướng quân nơi viễn chinh

战鼓声声铁马破关门
zhàn'gǔ shēng shēng tiěmǎ pò guānmén
chan củ sâng sâng thỉa mả p'ua quan mấn
Tiếng trống trận nổi lên, tiếng thiết mã đã vang ở cổng thành

待君归来一世一双人
dāi jūn guīlái yīshì yī shuāng rén
tai chuyn quây lái i sư i soang rấn
Đại quân trở về bồi một đời một song nhân

红尘来去散无痕
hóngchén láiqù sàn wú hén
húng trấn lái truy xan ú hấn
Đi qua hồng trần chẳng để lại gì

醉酒当歌思故人
zuìjiǔ dāng gē sāi gùrén
chuây chiểu tang cưa xai cu rấn
Đương lúc say rượu ngâm nga tưởng cố nhân

不见千里万里
bùjiàn qiānlǐ wànlǐ
pu chen tren lỉ oan lỉ
Cách xa ngàn dặm vạn dặm,

悲欢与爱恨
bēi huān yǔ ài hèn
pây hoan ủy ai hân
Buồn vui hòa ái hận

梦中清明雨纷纷
mèng zhōng qīngmíng yǔ fēnfēn
mâng chung tring mính ủy phân phân
Trong mộng rõ ràng vẫn mãi mưa

梦外胡笳声阵阵
mèng wài hújiā shēng zhèn zhèn
mâng oai hú che sâng chân chân
Ngoài mộng đều là tiếng sáo vang khắp

戏中唱遍人生几回春
hū zhōng chàng biàn rénshēng jǐ huíchūn
hu chung trang pen rấn sâng chỉ huấy truân
Trong hí xướng lên, nhân sinh đã đi qua bao mùa xuân

琵琶声声拨入几抹春
pí·pá shēng shēng bō rù jǐ mǒ chūn
p'í p'á sâng sâng pua ru chỉ mủa truân
Tiếng tỳ bà hòa cùng trong hí đã bỏ qua mấy mùa xuân

大漠黄沙暮色染黄昏
dàmò huáng shā mùsè rǎn huánghūn
ta mua hoáng sa mu xưa rản hoáng huân
đại mạc cát vàng nhuộm cùng màu của hoàng hôn

故城楼眺望远方的那个人
gùchéng lóu tiàowàng yuǎnfāng de nà·ge rén
cu trấng lấu theo oang doẻn phang tơ na cưa rấn
Đứng nơi thành cổ gác tía nhìn xa xăm nơi người đi

是否依然等待他归程
shìfǒu yīrán děngdài tā guīchéng
sư phẩu i rán tẩng tai tha quây trấng
Phải chăng vẫn đợi người bình an trở về?

黑云压城白草舞北风
hēi yún yā chéng bái cǎo wǔ běifēng
hây uýn da trấng pái trảo ủ pẩy phâng
Gió phương Bắc thổi đến mây đen che phủ cây cỏ khắp thành

长安姑娘心系远征人
Cháng'ān gūniáng xīn jì yuǎnzhēng rén
cháng an cu néng xin chi doẻn châng rấn
Trường An cô nương tâm đã hướng về người tướng quân nơi viễn chinh

战鼓声声铁马破关门
zhàn'gǔ shēng shēng tiěmǎ pò guānmén
chan củ sâng sâng thỉa mả p'ua quan mấn
Tiếng trống trận nổi lên, tiếng thiết mã đã vang ở cổng thành

待君归来一世一双人
dāi jūn guīlái yīshì yī shuāng rén
tai chuyn quây lái i sư i soang rấn
Đại quân trở về bồi một đời một song nhân

红尘来去散无痕
hóngchén láiqù sàn wú hén
húng trấn lái truy xan ú hấn
Đi qua hồng trần chẳng để lại gì

醉酒当歌思故人
zuìjiǔ dāng gē sāi gùrén
chuây chiểu tang cưa xai cu rấn
Đương lúc say rượu ngâm nga tưởng cố nhân

不见千里万里
bùjiàn qiānlǐ wànlǐ
pu chen tren lỉ oan lỉ
Cách xa ngàn dặm vạn dặm,

悲欢与爱恨
bēi huān yǔ ài hèn
pây hoan ủy ai hân
Buồn vui hòa ái hận

梦中清明雨纷纷
mèng zhōng qīngmíng yǔ fēnfēn
mâng chung tring mính ủy phân phân
Trong mộng rõ ràng vẫn mãi mưa

梦外胡笳声阵阵
mèng wài hújiā shēng zhèn zhèn
mâng oai hú che sâng chân chân
Ngoài mộng đều là tiếng sáo vang khắp

戏中唱遍人生几回春
hū zhōng chàng biàn rénshēng jǐ huíchūn
hu chung trang pen rấn sâng chỉ huấy truân
Trong hí xướng lên, nhân sinh đã đi qua bao mùa xuân

红尘来去有几轮
hóngchén láiqù yǒu jǐ lún
húng trấn lái truy dẩu chỉ luấn
Hồng trần đi qua được mấy lần

醉酒当歌笑俗人
zuìjiǔ dāng gē xiào sú rén
chuây chiểu tang cưa xeo xú rấn
Đương lúc say rượu ngâm nga cười tục nhân

谁知归家一梦
shuízhī guī jiā yī mèng
sấy chư quây che i mâng
Ai biết được giấc mộng trở về 

彼岸花上焚
bǐ'àn huā shàng fén
pỉ an hoa sang phấn
nhen nhóm như thiêu đốt

梦中熙熙笑阵阵
mèng zhōng xī xī xiào zhèn zhèn
mâng chung xi xi xeo chân chân
Trong mộng cười to sảng khoái một trận

梦外凄凄风冷冷
mèng wài qī qī fēng lěng lěng
mâng oai tri tri phâng lẩng lẩng
Ngoài mộng lại là gió đông lạnh lẽo tiêu điều

戏外哪像戏中有几春
hū wài nǎ xiàng hū zhōng yǒu jǐ chūn
hu oai nả xeng hu chung dẩu chỉ truân
Ngoài hí có được dáng vẻ như trong hí đã qua mấy mùa xuân.
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Họa bì 画皮 Huàpí

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Họa bì 画皮 Huàpí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Bệnh đa nghi 疑心病 Yíxīnbìng

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bệnh đa nghi 疑心病 Yíxīnbìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em không xứng với anh 我配不上你

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em không xứng với anh 我配不上你  Wǒ pèi bù shàng nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không còn liên lạc 不再联系 Bù zài liánxì

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không còn liên lạc 不再联系 Bù zài liánxìqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Khoảng không 空白 Kòngbái

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảng không 空白 Kòngbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghiện thức khuya 熬夜上瘾 Áoyè shàngyǐn

  22/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghiện thức khuya 熬夜上瘾 Áoyè shàngyǐn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你

  13/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你 Gānghǎo yùjiàn nǐ

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng

  30/04/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa