Học bài hát tiếng Trung: Họa bì 画皮 Huàpí

16/06/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Họa bì 画皮 Huàpí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Họa bì 画皮 Huàpí – A Nguyệt Nguyệt 阿 YueYue

Lời bài hát Họa bì tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

沉沦世俗为你的美是人是妖还是魔鬼
chénlún shìsú wèi nǐ de měi shì rén shì yāo hái·shi móguǐ
trấn luấn sư xú uây nỉ tơ mẩy sư rấn sư dao hái sư múa cuẩy
Nhan sắc trầm mê thế tục của nàng, là người, là yêu hay ma quỷ

为红颜犯下罪
wèi hóngyán fàn xià zuì
uây húng dén phan xe chuây
Vì hồng nhan mà phạm vào đại kị

邪魅玫瑰
xié mèi méi·gui
xía mây mấy quây
đóa hoa hồng yêu nghiệt

她美色妖冶舞姿在摇曳
tā měisè yāoyě wǔzī zài yáoyè
tha mẩy xưa dao dể ủ chư chai dáo dê
Dung nhan yêu mị, vũ khúc lay động

风声瑟瑟挑灯画下一张脸
fēngshēng sèsè tiǎodēng huà xià yī zhāng liǎn
phâng sâng xưa xưa thẻo tâng hoa xe i chang lẻn
Gió khẽ lay ánh đèn họa lên dung mạo nàng

遮面见眉眼回眸一瞬间
zhē miàn jiàn méiyǎn huímóu yīshùn jiàn
chưa men chen mấy dẻn huấy mấu i suân chen
Che đi dung mạo chỉ thấy ánh mắt, chỉ một khoảnh khắc quay đầu

勾人的眼神却楚楚可怜
gōu rén de yǎnshén què chǔchǔkělián
câu rấn tơ dẻn sấn truê trủ trủ khửa lén
ánh mắt đáng thương khiến bao người khó cự tuyệt

油灯素窗帘笑声在耳边
yóudēng sù chuānglián xiào shēng zài ěr biān
dấu tâng xu troang lén xeo sâng chai ở pen
Ánh đèn in trên rèm lụa, tiếng nàng cười bên tai

拈花指拂来飘散的香烟
niān huā zhǐ fú lái piāo sàn de xiāngyān
nen hoa chử phú lái p'eo xan tơ xeng den
Ngón tay lướt nhẹ mang hương thơm lan tỏa

迷香蒙了眼只为寻了欢
mí xiāng méng le yǎn zhǐ wèi xún le huān
mí xeng mấng lơ dẻn chử uây xuýn lơ hoan
Mê hương mờ đôi mắt chỉ còn tìm hoan lạc

没识破穿肠破肚的危险
méi shípò chuān cháng pò dù de wēixiǎn
mấy sư p'ua troan tráng p'ua tu tơ uây xẻn
Sao thấy được hiểm nguy dưới lớp da này

沉沦世俗为你的美是人是妖还是魔鬼
chénlún shìsú wèi nǐ de měi shì rén shì yāo hái·shi móguǐ
trấn luấn sư xú uây nỉ tơ mẩy sư rấn sư dao hái sư múa cuẩy
Nhan sắc trầm mê thế tục của nàng, là người, là yêu hay ma quỷ

为红颜犯下罪巧舌如簧的土匪
wèi hóngyán fàn xià zuì qiǎo shé rú huáng de tǔfěi
uây húng dén phan xe chuây trẻo sứa rú hoáng tơ thủ phẩy
Vì hồng nhan mà phạm đại kị, khua môi múa mép như thổ phỉ

看嘴角上扬漏邪魅
kàn zuǐjiǎo shàng yáng lòu xié mèi
khan chuẩy chẻo sang dáng lâu xía mây
Khóe miệng nhếch lên đầy mê hoặc

莫招惹带刺的玫瑰
mò zhāorě dài cì de méi·gui
mua chao rửa tai trư tơ mấy quây
Đừng trêu trọc đóa hoa hồng gai

闻声不见的美悄然的落泪
wén shēng bùjiàn de měi qiǎorán de luò lèi
uấn sâng pu chen tơ mẩy trẻo rán tơ lua lây
Nhan sắc úa tàn chỉ còn lặng lẽ lệ rơi

想爱一回人和妖不配
xiǎng ài yī huí rénhé yāo bùpèi
xẻng ai i huấy rấn hứa dao pu p'ây
khao khát một đoạn tình tiếc nuối, người với yêu không hợp

油灯素窗帘笑声在耳边
yóudēng sù chuānglián xiào shēng zài ěr biān
dấu tâng xu troang lén xeo sâng chai ở pen
Ánh đèn in trên rèm lụa, tiếng nàng cười bên tai

拈花指拂来飘散的香烟
niān huā zhǐ fú lái piāo sàn de xiāngyān
nen hoa chử phú lái p'eo xan tơ xeng den
Ngón tay lướt nhẹ mang hương thơm lan tỏa

迷香蒙了眼只为寻了欢
mí xiāng méng le yǎn zhǐ wèi xún le huān
mí xeng mấng lơ dẻn chử uây xuýn lơ hoan
Mê hương mờ đôi mắt chỉ còn tìm hoan lạc

没识破穿肠破肚的危险
méi shípò chuān cháng pò dù de wēixiǎn
mấy sư p'ua troan tráng p'ua tu tơ uây xẻn
Sao thấy được hiểm nguy dưới lớp da này

沉沦世俗为你的美是人是妖还是魔鬼
chénlún shìsú wèi nǐ de měi shì rén shì yāo hái·shi móguǐ
trấn luấn sư xú uây nỉ tơ mẩy sư rấn sư dao hái sư múa cuẩy
Nhan sắc trầm mê thế tục của nàng, là người, là yêu hay ma quỷ

为红颜犯下罪巧舌如簧的土匪
wèi hóngyán fàn xià zuì qiǎo shé rú huáng de tǔfěi
uây húng dén phan xe chuây trẻo sứa rú hoáng tơ thủ phẩy
Vì hồng nhan mà phạm đại kị, khua môi múa mép như thổ phỉ

看嘴角上扬漏邪魅
kàn zuǐjiǎo shàng yáng lòu xié mèi
khan chuẩy chẻo sang dáng lâu xía mây
Khóe miệng nhếch lên đầy mê hoặc

莫招惹带刺的玫瑰
mò zhāorě dài cì de méi·gui
mua chao rửa tai trư tơ mấy quây
Đừng trêu trọc đóa hoa hồng gai

闻声不见的美悄然的落泪
wén shēng bùjiàn de měi qiǎorán de luò lèi
uấn sâng pu chen tơ mẩy trẻo rán tơ lua lây
Nhan sắc úa tàn chỉ còn lặng lẽ lệ rơi

想爱一回
xiǎng ài yī huí
xẻng ai i huấy
Khao khát một đoạn tình

沉沦世俗为你的美是人是妖还是魔鬼
chénlún shìsú wèi nǐ de měi shì rén shì yāo hái·shi móguǐ
trấn luấn sư xú uây nỉ tơ mẩy sư rấn sư dao hái sư múa cuẩy
Nhan sắc trầm mê thế tục của nàng, là người, là yêu hay ma quỷ

为红颜犯下罪巧舌如簧的土匪
wèi hóngyán fàn xià zuì qiǎo shé rú huáng de tǔfěi
uây húng dén phan xe chuây trẻo sứa rú hoáng tơ thủ phẩy
Vì hồng nhan mà phạm đại kị, khua môi múa mép như thổ phỉ

看嘴角上扬漏邪魅
kàn zuǐjiǎo shàng yáng lòu xié mèi
khan chuẩy chẻo sang dáng lâu xía mây
Khóe miệng nhếch lên đầy mê hoặc

莫招惹带刺的玫瑰
mò zhāorě dài cì de méi·gui
mua chao rửa tai trư tơ mấy quây
Đừng trêu trọc đóa hoa hồng gai

闻声不见的美悄然的落泪
wén shēng bùjiàn de měi qiǎorán de luò lèi
uấn sâng pu chen tơ mẩy trẻo rán tơ lua lây
Nhan sắc úa tàn chỉ còn lặng lẽ lệ rơi

想爱一回人和妖不配
xiǎng ài yī huí rénhé yāo bùpèi
xẻng ai i huấy rấn hứa dao pu p'ây
Khao khát một đoạn tình, người với yêu không hợp

沉沦世俗为你的美是人是妖还是魔鬼
chénlún shìsú wèi nǐ de měi shì rén shì yāo hái·shi móguǐ
trấn luấn sư xú uây nỉ tơ mẩy sư rấn sư dao hái sư múa cuẩy
Nhan sắc trầm mê thế tục của nàng, là người, là yêu hay ma quỷ

为红颜犯下罪巧舌如簧的土匪
wèi hóngyán fàn xià zuì qiǎo shé rú huáng de tǔfěi
uây húng dén phan xe chuây trẻo sứa rú hoáng tơ thủ phẩy
Vì hồng nhan mà phạm đại kị, khua môi múa mép như thổ phỉ

看嘴角上扬漏邪魅
kàn zuǐjiǎo shàng yáng lòu xié mèi
khan chuẩy chẻo sang dáng lâu xía mây
Khóe miệng nhếch lên đầy mê hoặc

莫招惹带刺的玫瑰
mò zhāorě dài cì de méi·gui
mua chao rửa tai trư tơ mấy quây
Đừng trêu trọc đóa hoa hồng gai

闻声不见的美悄然的落泪
wén shēng bùjiàn de měi qiǎorán de luò lèi
uấn sâng pu chen tơ mẩy trẻo rán tơ lua lây
Nhan sắc úa tàn chỉ còn lặng lẽ lệ rơi

想爱一回人和妖不配
xiǎng ài yī huí rénhé yāo bùpèi
xẻng ai i huấy rấn hứa dao pu p'ây
Khao khát một đoạn tình, người với yêu không hợp

 • Học bài hát tiếng Trung: Bệnh đa nghi 疑心病 Yíxīnbìng

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bệnh đa nghi 疑心病 Yíxīnbìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em không xứng với anh 我配不上你

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Em không xứng với anh 我配不上你  Wǒ pèi bù shàng nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không còn liên lạc 不再联系 Bù zài liánxì

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không còn liên lạc 不再联系 Bù zài liánxìqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Khoảng không 空白 Kòngbái

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảng không 空白 Kòngbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn là chia tay 还是分开 Háishì fēnkāi

  15/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn là chia tay 还是分开 Háishì fēnkāi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Căn bản là em không biết cách yêu tôi 根本你不懂得爱我

  10/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Căn bản là em không biết cách yêu tôi 根本你不懂得爱我 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghiện thức khuya 熬夜上瘾 Áoyè shàngyǐn

  22/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghiện thức khuya 熬夜上瘾 Áoyè shàngyǐn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你

  13/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你 Gānghǎo yùjiàn nǐ

 • Bài hát tiếng Trung: Kiêu ngạo 嚣张 Xiāozhāng

  21/04/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Kiêu ngạo 嚣张 Xiāozhāng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng

  30/04/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa