Học bài hát tiếng Trung: Điểm Kết - Nam Linh Tử

11/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Điểm Kết qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Điểm Kết - Nam Linh Tử

Lời bài hát Điểm Kết tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

淡淡的月光
dàndàn de yuèguāng
tan tan tơ duê quang
Ánh trăng nhàn nhạt 

将背影拉长
jiāng bèiyǐng lā cháng
cheng pây ỉnh la tráng
Kéo dài bóng lưng ai 

岁月静静流淌
suìyuè jìng jìng liútǎng
xuây duê ching ching liếu thảng
Tháng năm lặng lẽ trôi 

请继续伪装
qíng jìxù wěizhuāng
trính chi xuy uẩy choang
Xin tiếp tục ngụy trang

谁书写洪荒
shuí shūxiě hónghuāng
suấy su xỉa húng hoang
Ai viết những đồng hoang 

谁默默仿徨
shuí mòmò fǎng huáng
suấy mua mua phảng hoáng
Ai lặng lẽ lưỡng lự 

黑暗的长巷拖着行囊
hēi'ān de cháng xiàng tuō zhe xíngnáng
hây an tơ tráng xeng thua chưa xính náng
Kéo hành lý đi trong ngõ dài tăm tối 

走了不知道好远你已看不见
zǒu le bù zhīdào hǎo yuǎn nǐ yǐ kàn bùjiàn
chẩu lơ pu chư tao hảo doẻn nỉ ỉ khan pu chen
Không biết đã đi bao xa , chẳng còn thấy anh nữa 

桌上摆放着我留给你的信笺
zhuō shàng bǎi fàng zhe wǒ liú gěi nǐ de xìnjiān
chua sang pải phang chưa ủa liếu cẩy nỉ tơ xin chen
Trên bàn đặt phong thư em để lại cho anh 

那孤独的风景已经被河水搁浅
nà gūdú de fēngjǐng yǐ·jing bèi héshuǐ gēqiǎn
na cu tú tơ phâng chỉnh ỉ chinh pây hứa suẩy cưa trẻn
Phong cảnh cô đơn đó đã bị nước sông cản lại 

你蒙蔽了双眼变得肤浅
nǐ méngbì le shuāng yǎn biàn dé fūqiǎn
nỉ mấng pi lơ soang dẻn pen tứa phu trẻn
Anh che lại đôi mắt trở nên thiển cận 

是谁的终点
shì shuí de zhōngdiǎn
sư suấy tơ chung tẻn
Là điểm kết của ai

真实的世界不敢面对
zhēnshí de shìjiè bùgǎn miàn duì
chân sứ tơ sư chia pu cản men tuây
Không dám đối mặt với thế giới chân thực 

害怕说再见
hàipà shuō zàijiàn
hai p'a sua chai chen
Sợ nói câu tạm biệt 

太多的谎言只为敷衍
tài duō de huǎngyán zhǐ wèi fūyǎn
thai tua tơ hoảng dén chử uây phu dẻn
Quá nhiều những dối gian chỉ vì lấy lệ 

渐渐地走远
jiànjiàn de zǒu yuǎn
chen chen tơ chẩu doẻn
Dần dần bước đi xa 

看悲伤的戏弹奏流年
kàn bēishāng de hū tán zòu liúnián
khan pây sang tơ hu thán châu liếu nén
Xem vở kịch bi thương, đàn tấu tháng năm 

藏有输不起的谎言
cáng yǒu shū bù qǐ de huǎngyán
tráng dẩu su pu trỉ tơ hoảng dén
Cất chứa lời gian dối không cam cái kết thua cuộc 

淡淡的月光
dàndàn de yuèguāng
tan tan tơ duê quang
Ánh trăng nhàn nhạt 

将背影拉长
jiāng bèiyǐng lā cháng
cheng pây ỉnh la tráng
Kéo dài bóng lưng ai 

岁月静静流淌
suìyuè jìng jìng liútǎng
xuây duê ching ching liếu thảng
Tháng năm lặng lẽ trôi 

请继续伪装
qíng jìxù wěizhuāng
trính chi xuy uẩy choang
Xin tiếp tục ngụy trang

谁书写洪荒
shuí shūxiě hónghuāng
suấy su xỉa húng hoang
Ai viết những đồng hoang 

谁默默仿徨
shuí mòmò fǎng huáng
suấy mua mua phảng hoáng
Ai lặng lẽ lưỡng lự 

黑暗的长巷拖着行囊
hēi'ān de cháng xiàng tuō zhe xíngnáng
hây an tơ tráng xeng thua chưa xính náng
Kéo hành lý đi trong ngõ dài tăm tối 

走了不知道好远你已看不见
zǒu le bù zhīdào hǎo yuǎn nǐ yǐ kàn bùjiàn
chẩu lơ pu chư tao hảo doẻn nỉ ỉ khan pu chen
Không biết đã đi bao xa , chẳng còn thấy anh nữa 

桌上摆放着我留给你的信笺
zhuō shàng bǎi fàng zhe wǒ liú gěi nǐ de xìnjiān
chua sang pải phang chưa ủa liếu cẩy nỉ tơ xin chen
Trên bàn đặt phong thư em để lại cho anh 

那孤独的风景已经被河水搁浅
nà gūdú de fēngjǐng yǐ·jing bèi héshuǐ gēqiǎn
na cu tú tơ phâng chỉnh ỉ chinh pây hứa suẩy cưa trẻn
Phong cảnh cô đơn đó đã bị nước sông cản lại 

你蒙蔽了双眼变得肤浅
nǐ méngbì le shuāng yǎn biàn dé fūqiǎn
nỉ mấng pi lơ soang dẻn pen tứa phu trẻn
Anh che lại đôi mắt trở nên thiển cận 

是谁的终点
shì shuí de zhōngdiǎn
sư suấy tơ chung tẻn
Là điểm kết của ai

真实的世界不敢面对
zhēnshí de shìjiè bùgǎn miàn duì
chân sứ tơ sư chia pu cản men tuây
Không dám đối mặt với thế giới chân thực 

害怕说再见
hàipà shuō zàijiàn
hai p'a sua chai chen
Sợ nói câu tạm biệt 

太多的谎言只为敷衍
tài duō de huǎngyán zhǐ wèi fūyǎn
thai tua tơ hoảng dén chử uây phu dẻn
Quá nhiều những dối gian chỉ vì lấy lệ 

渐渐地走远
jiànjiàn de zǒu yuǎn
chen chen tơ chẩu doẻn
Dần dần bước đi xa 

看悲伤的戏弹奏流年
kàn bēishāng de hū tán zòu liúnián
khan pây sang tơ hu thán châu liếu nén
Xem vở kịch bi thương, đàn tấu tháng năm 

藏有输不起的谎言
cáng yǒu shū bù qǐ de huǎngyán
tráng dẩu su pu trỉ tơ hoảng dén
Cất chứa lời gian dối không cam cái kết thua cuộc

你蒙蔽了双眼变得肤浅
nǐ méngbì le shuāng yǎn biàn dé fūqiǎn
nỉ mấng pi lơ soang dẻn pen tứa phu trẻn
Anh che lại đôi mắt trở nên thiển cận 

是谁的终点
shì shuí de zhōngdiǎn
sư suấy tơ chung tẻn
Là điểm kết của ai

真实的世界不敢面对
zhēnshí de shìjiè bùgǎn miàn duì
chân sứ tơ sư chia pu cản men tuây
Không dám đối mặt với thế giới chân thực 

害怕说再见
hàipà shuō zàijiàn
hai p'a sua chai chen
Sợ nói câu tạm biệt 

太多的谎言只为敷衍
tài duō de huǎngyán zhǐ wèi fūyǎn
thai tua tơ hoảng dén chử uây phu dẻn
Quá nhiều những dối gian chỉ vì lấy lệ 

渐渐地走远
jiànjiàn de zǒu yuǎn
chen chen tơ chẩu doẻn
Dần dần bước đi xa 

看悲伤的戏弹奏流年
kàn bēishāng de hū tán zòu liúnián
khan pây sang tơ hu thán châu liếu nén
Xem vở kịch bi thương, đàn tấu tháng năm 

藏有输不起的谎言
cáng yǒu shū bù qǐ de huǎngyán
tráng dẩu su pu trỉ tơ hoảng dén
Cất chứa lời gian dối không cam cái kết thua cuộc
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Đánh Mất Cô Ấy - Lưu Gia Kỳ A

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Đánh Mất Cô Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khoảnh Khắc Đẹp Nhất - Tiểu A Thất (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảnh Khắc Đẹp Nhất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đóng Khung Kết Cục - Lại Mỹ Vân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đóng Khung Kết Cục qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gác Máy Cuộc Gọi Này - Tân Địa

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Gác Máy Cuộc Gọi Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Hài Tạp Thi - Kỳ Nhiên, Trầm Mật Nhân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Hài Tạp Thi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lời Đồn - Viêm Minh HI (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Đồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dưới Cây Hoa Lê - Tô Tinh Tiệp, Ngô Đại Lâm

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Dưới Cây Hoa Lê qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Sợ - Vu Đông Nhiên

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Trước Sợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần - Tiếu Tiếu Vương

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa