Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần - Tiếu Tiếu Vương

30/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần - Tiếu Tiếu Vương

Lời bài hát Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

时时刻刻被你的爱牵动着
shíshì kè kè bèi nǐ de ài qiāndòng zhe
sứ sứ khưa khưa pây nỉ tơ ai tren tung chưa
Lúc nào cũng bị tình của anh tác động 

无法摆脱像引力上了枷锁
wúfǎ bǎituō xiàng yǐnlì shàng le jiāsuǒ
ú phả pải thua xeng ỉn li sang lơ che xủa
Em chẳng thể thoát như bị lực hút móc gông xiềng

幸福就像是泡沫无法触摸
xìngfú jiù xiàng shì pàomò wúfǎ chùmō
xing phú chiêu xeng sư p'ao mua ú phả tru mua
Hạnh phúc tựa là bịt bóng chẳng thể chạm vào 

心底的雨在倾泻把悲伤滴落
xīndǐ de yǔ zài qīngxié bǎ bēishāng dī luò
xin tỉ tơ ủy chai tring xia pả pây sang ti lua
Cơn mưa trong đáy lòng đang trút nhỏ tơi từng giọt âu sầu

到底想不想和我走到最后
dàodǐ xiǎng bùxiǎng hé wǒ zǒu dào zuìhòu
tao tỉ xẻng pu xẻng hứa ủa chẩu tao chuây hâu
Rốt cuộc anh muốn cùng em đi đến cùng hay là không

为什么你的眼神总在闪躲
wèishén·me nǐ de yǎnshén zǒng zài shǎnduǒ
uây sấn mơ nỉ tơ dẻn sấn chủng chai sản tủa
Vì sao ánh mắt anh bao giờ cũng trốn tránh 

明明你对我是有很多爱的
míngmíng nǐ duì wǒ shì yǒu hěn duō ài de
mính mính nỉ tuây ủa sư dẩu hẩn tua ai tơ
Rõ ràng trong lòng anh cũng là rất yêu em 

却要刻意拉开距离表现的冷漠
què yào kèyì lā kāi jùlí biǎoxiàn de lěngmò
truê dao khưa i la khai chuy lí pẻo xen tơ lẩng mua
Nhưng lại cố tình kéo xa khoảng cách biểu hiện thật lạnh nhạt 

你像逃避型人格
nǐ xiàng táobì xíng réngé
nỉ xeng tháo pi xính rấn cứa
Anh như rối loạn nhân cách né tránh 

敏感不敢为爱去执着
mǐngǎn bùgǎn wèi ài qù zhízhuó
mỉn cản pu cản uây ai truy chứ chúa
Mẫn cảm không dám liều mình cố chấp vì tình yêu 

却又不想去错过
què yòu bùxiǎng qù cuòguò
truê dâu pu xẻng truy trua cua
Lại cũng không muốn bỏ lỡ 

多矛盾拉扯着
duō máodùn lā·che zhe
tua máo tuân la trửa chưa
Giằng co trong mâu thuẫn 

忽近忽远的爱情最曲折
hū jìn hū yuǎn de àiqíng zuì qūzhé
hu chin hu doẻn tơ ai trính chuây truy chứa
Tình yêu chợt gần chợt xa là khúc khuỷu nhất

无法进一步退步舍不得
wúfǎ jìnyībù tuìbù shě·bu·de
ú phả chin í pu thuây pu sửa pu tứa
Chẳng thể tiến một bước, lùi bước lại không nỡ

心总悬在半空
xīn zǒng xuán zài bànkōng
xin chủng xoén chai pan khung
Lòng luôn lơ lửng giữa trời

又无法转动
yòu wúfǎ zhuǎndòng
dâu ú phả choản tung
Lại chẳng thể chuyển động 

我们分不开却又不合
wǒ·men fēn bù kāi què yòu bùhé
ủa mân phân pu khai truê dâu pu hứa
Mình không tách được nhưng lại không hợp 

忽近忽远的爱情最坎坷
hū jìn hū yuǎn de àiqíng zuì kǎnkě
hu chin hu doẻn tơ ai trính chuây khán khửa
Tình yêu chợt xa chợt gần là gập ghềnh nhất

所有的情绪被坠入漩涡
suǒyǒu díqíng xù bèi zhuì rù xuánwō
xủa dẩu tí trính xuy pây chuây ru xoén ua
Mọi cảm xúc bị rơi vào vòng xoáy

没有你我的世界是黑白色
méi·yǒu nǐ wǒ de shìjiè shì hēibái sè
mấy dẩu nỉ ủa tơ sư chia sư hây pái xưa
Thế giới em không có anh là màu trắng đen 

到底想不想和我走到最后
dàodǐ xiǎng bùxiǎng hé wǒ zǒu dào zuìhòu
tao tỉ xẻng pu xẻng hứa ủa chẩu tao chuây hâu
Rốt cuộc anh muốn cùng em đi đến cùng hay là không

为什么你的眼神总在闪躲
wèishén·me nǐ de yǎnshén zǒng zài shǎnduǒ
uây sấn mơ nỉ tơ dẻn sấn chủng chai sản tủa
Vì sao ánh mắt anh bao giờ cũng trốn tránh 

明明你对我是有很多爱的
míngmíng nǐ duì wǒ shì yǒu hěn duō ài de
mính mính nỉ tuây ủa sư dẩu hẩn tua ai tơ
Rõ ràng trong lòng anh cũng là rất yêu em 

却要刻意拉开距离表现的冷漠
què yào kèyì lā kāi jùlí biǎoxiàn de lěngmò
truê dao khưa i la khai chuy lí pẻo xen tơ lẩng mua
Nhưng lại cố tình kéo xa khoảng cách biểu hiện thật lạnh nhạt 

你像逃避型人格
nǐ xiàng táobì xíng réngé
nỉ xeng tháo pi xính rấn cứa
Anh như rối loạn nhân cách né tránh 

敏感不敢为爱去执着
mǐngǎn bùgǎn wèi ài qù zhízhuó
mỉn cản pu cản uây ai truy chứ chúa
Mẫn cảm không dám liều mình cố chấp vì tình yêu 

却又不想去错过
què yòu bùxiǎng qù cuòguò
truê dâu pu xẻng truy trua cua
Lại cũng không muốn bỏ lỡ 

多矛盾拉扯着
duō máodùn lā·che zhe
tua máo tuân la trửa chưa
Giằng co trong mâu thuẫn 

忽近忽远的爱情最曲折
hū jìn hū yuǎn de àiqíng zuì qūzhé
hu chin hu doẻn tơ ai trính chuây truy chứa
Tình yêu chợt gần chợt xa là khúc khuỷu nhất

无法进一步退步舍不得
wúfǎ jìnyībù tuìbù shě·bu·de
ú phả chin í pu thuây pu sửa pu tứa
Chẳng thể tiến một bước, lùi bước lại không nỡ

心总悬在半空
xīn zǒng xuán zài bànkōng
xin chủng xoén chai pan khung
Lòng luôn lơ lửng giữa trời

又无法转动
yòu wúfǎ zhuǎndòng
dâu ú phả choản tung
Lại chẳng thể chuyển động 

我们分不开却又不合
wǒ·men fēn bù kāi què yòu bùhé
ủa mân phân pu khai truê dâu pu hứa
Mình không tách được nhưng lại không hợp 

忽近忽远的爱情最坎坷
hū jìn hū yuǎn de àiqíng zuì kǎnkě
hu chin hu doẻn tơ ai trính chuây khán khửa
Tình yêu chợt xa chợt gần là gập ghềnh nhất

所有的情绪被坠入漩涡
suǒyǒu díqíng xù bèi zhuì rù xuánwō
xủa dẩu tí trính xuy pây chuây ru xoén ua
Mọi cảm xúc bị rơi vào vòng xoáy

没有你我的世界是黑白色
méi·yǒu nǐ wǒ de shìjiè shì hēibái sè
mấy dẩu nỉ ủa tơ sư chia sư hây pái xưa
Thế giới em không có anh là màu trắng đen 

忽近忽远的爱情最曲折
hū jìn hū yuǎn de àiqíng zuì qūzhé
hu chin hu doẻn tơ ai trính chuây truy chứa
Tình yêu chợt gần chợt xa là khúc khuỷu nhất

无法进一步退步舍不得
wúfǎ jìnyībù tuìbù shě·bu·de
ú phả chin í pu thuây pu sửa pu tứa
Chẳng thể tiến một bước, lùi bước lại không nỡ

心总悬在半空
xīn zǒng xuán zài bànkōng
xin chủng xoén chai pan khung
Lòng luôn lơ lửng giữa trời

又无法转动
yòu wúfǎ zhuǎndòng
dâu ú phả choản tung
Lại chẳng thể chuyển động 

我们分不开却又不合
wǒ·men fēn bù kāi què yòu bùhé
ủa mân phân pu khai truê dâu pu hứa
Mình không tách được nhưng lại không hợp 

忽近忽远的爱情最坎坷
hū jìn hū yuǎn de àiqíng zuì kǎnkě
hu chin hu doẻn tơ ai trính chuây khán khửa
Tình yêu chợt xa chợt gần là gập ghềnh nhất

所有的情绪被坠入漩涡
suǒyǒu díqíng xù bèi zhuì rù xuánwō
xủa dẩu tí trính xuy pây chuây ru xoén ua
Mọi cảm xúc bị rơi vào vòng xoáy

没有你我的世界是黑白色
méi·yǒu nǐ wǒ de shìjiè shì hēibái sè
mấy dẩu nỉ ủa tơ sư chia sư hây pái xưa
Thế giới em không có anh là màu trắng đen 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Vì Đâu Không Nói - yihuik Dĩ Tuệ, Bell Linh Huệ

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì Đâu Không Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Có Thể - Trần Kỳ Phàm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Có Thể qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ranh Giới Ngày Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp Mê Bất Ngộ - Vương Nhị Lãng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp Mê Bất Ngộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lần Đầu Tiên - Đới Vũ Đồng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lần Đầu Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cũng Được – Lancelot

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cũng Được qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Không Quay Về Được Nữa - Viên Tiểu Uy

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Không Quay Về Được Nữa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Đi Vội Vã Hơn Tình - Tiểu Lam Bối Tâm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Đi Vội Vã Hơn Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đám Cưới Anh Nợ Em - Bạch Tiểu Bạch

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đám Cưới Anh Nợ Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muộn Giờ - Châu Tư Hàm (A Hàm)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Muộn Giờ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa