Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Sợ - Vu Đông Nhiên

30/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Trước Sợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Sợ - Vu Đông Nhiên

Lời bài hát Ngày Trước Sợ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

从前怕你离开我爱的不是我
cóngqián pà nǐ líkāi wǒ ài de bù·shi wǒ
trúng trén p'a nỉ lí khai ủa ai tơ pu sư ủa
Ngày trước sợ anh rời xa em người yêu không phải em 

后来怕你所爱的不是最爱你的
hòulái pà nǐ suǒ ài de bù·shi zuì ài nǐ de
hâu lái p'a nỉ xủa ai tơ pu sư chuây ai nỉ tơ
Sau này sợ người mà anh yêu không phải người anh yêu nhất

若她轻易放手请记得你身后
ruò tā qīng·yì fàngshǒu qíng jìdé nǐ shēnhòu
rua tha tring i phang sẩu trính chi tứa nỉ sân hâu
Nếu cô ấy dễ dàng buông tay xin nhớ phía sau anh 

还有我
hái yǒu wǒ
hái dẩu ủa
Còn có em 

恨嘴比心顽固深情锁在双目
hèn zuǐ bǐ xīn wán'gù shēnqíng suǒ zài shuāng mù
hân chuẩy pỉ xin oán cu sân trính xủa chai soang mu
Hận miệng ngoan cố hơn lòng tình sâu khóa chặt trong đôi mắt 

对你一路呵护输她半路追逐
duì nǐ yīlù hēhù shū tā bànlù zhuīzhú
tuây nỉ i lu hưa hu su tha pan lu chuây chú
Cả đường che chở cho anh thua cho người nửa đường theo đuổi

你们开幕我愿落幕
nǐ·men kāimù wǒ yuàn luòmù
nỉ mân khai mu ủa doen lua mu
Hai người mở màn em bằng lòng hạ màn

喜欢是狂风留不住
xǐ·huan shì kuángfēng liú bù zhù
xỉ hoan sư khoáng phâng liếu pu chu
Yêu thương là cuồng phong giữ chẳng được

爱是刀沉默却能刻骨
ài shì dāo chénmò què néng kègǔ
ai sư tao trấn mua truê nấng khưa củ
Tình là con dao lặng im lại có thể khắc cốt 

答应我和她要幸福
dā·ying wǒ hé tā yào xìngfú
ta inh ủa hứa tha dao xing phú
Hứa với em nhất định phải hạnh phúc bên cô ấy

我好放心退出
wǒ hǎo fàngxīn tuìchū
ủa hảo phang xin thuây tru
Để em được yên tâm rút lui 

从前怕你不爱我爱人不是我
cóngqián pà nǐ bù ài wǒ ài·ren bù·shi wǒ
trúng trén p'a nỉ pu ai ủa ai rấn pu sư ủa
Ngày trước sợ anh không yêu em người yêu không phải em 

后来怕你爱错了怕你受尽折磨
hòulái pà nǐ ài cuò le pà nǐ shòu jìn zhémó
hâu lái p'a nỉ ai trua lơ p'a nỉ sâu chin chứa múa
Sau này sợ anh yêu sai người sợ anh chịu đủ giày vò

爱到忘记自我不忘你的苦乐
ài dào wàngjì zìwǒ bù wàng nǐ de kǔ lè
ai tao oang chi chư ủa pu oang nỉ tơ khủ lưa
Yêu đến quên mất chính mình song chẳng quên đi vui buồn của anh

用情至疾我才敢不计失得
yòng qíng zhì jí wǒ cái gǎn bùjì shī dé
dung trính chư chí ủa trái cản pu chi sư tứa
Yêu đến tột cùng em mới dám chẳng màng được mất

从前怕你离开我爱的不是我
cóngqián pà nǐ líkāi wǒ ài de bù·shi wǒ
trúng trén p'a nỉ lí khai ủa ai tơ pu sư ủa
Ngày trước sợ anh rời xa em người yêu không phải em 

后来怕你所爱的不是最爱你的
hòulái pà nǐ suǒ ài de bù·shi zuì ài nǐ de
hâu lái p'a nỉ xủa ai tơ pu sư chuây ai nỉ tơ
Sau này sợ người mà anh yêu không phải người anh yêu nhất

若她轻易放手请记得你身后
ruò tā qīng·yì fàngshǒu qíng jìdé nǐ shēnhòu
rua tha tring i phang sẩu trính chi tứa nỉ sân hâu
Nếu cô ấy dễ dàng buông tay xin nhớ phía sau anh 

还有我
hái yǒu wǒ
hái dẩu ủa
Còn có em 

恨嘴比心顽固深情锁在双目
hèn zuǐ bǐ xīn wán'gù shēnqíng suǒ zài shuāng mù
hân chuẩy pỉ xin oán cu sân trính xủa chai soang mu
Hận miệng ngoan cố hơn lòng tình sâu khóa chặt trong đôi mắt

喜欢是狂风留不住
xǐ·huan shì kuángfēng liú bù zhù
xỉ hoan sư khoáng phâng liếu pu chu
Yêu thương là cuồng phong giữ chẳng được

爱是刀沉默却能刻骨
ài shì dāo chénmò què néng kègǔ
ai sư tao trấn mua truê nấng khưa củ
Tình là con dao lặng im lại có thể khắc cốt

答应我和她要幸福
dā·ying wǒ hé tā yào xìngfú
ta inh ủa hứa tha dao xing phú
Hứa với em nhất định phải hạnh phúc bên cô ấy

我好放心退出
wǒ hǎo fàngxīn tuìchū
ủa hảo phang xin thuây tru
Để em được yên tâm rút lui

从前怕你不爱我爱人不是我
cóngqián pà nǐ bù ài wǒ ài·ren bù·shi wǒ
trúng trén p'a nỉ pu ai ủa ai rấn pu sư ủa
Ngày trước sợ anh không yêu em người yêu không phải em 

后来怕你爱错了怕你受尽折磨
hòulái pà nǐ ài cuò le pà nǐ shòu jìn zhémó
hâu lái p'a nỉ ai trua lơ p'a nỉ sâu chin chứa múa
Sau này sợ anh yêu sai người sợ anh chịu đủ giày vò

爱到忘记自我不忘你的苦乐
ài dào wàngjì zìwǒ bù wàng nǐ de kǔ lè
ai tao oang chi chư ủa pu oang nỉ tơ khủ lưa
Yêu đến quên mất chính mình song chẳng quên đi vui buồn của anh

用情至疾我才敢不计失得
yòng qíng zhì jí wǒ cái gǎn bùjì shī dé
dung trính chư chí ủa trái cản pu chi sư tứa
Yêu đến tột cùng em mới dám chẳng màng được mất

从前怕你离开我爱的不是我
cóngqián pà nǐ líkāi wǒ ài de bù·shi wǒ
trúng trén p'a nỉ lí khai ủa ai tơ pu sư ủa
Ngày trước sợ anh rời xa em người yêu không phải em 

后来怕你所爱的不是最爱你的
hòulái pà nǐ suǒ ài de bù·shi zuì ài nǐ de
hâu lái p'a nỉ xủa ai tơ pu sư chuây ai nỉ tơ
Sau này sợ người mà anh yêu không phải người anh yêu nhất

若她轻易放手请记得你身后
ruò tā qīng·yì fàngshǒu qíng jìdé nǐ shēnhòu
rua tha tring i phang sẩu trính chi tứa nỉ sân hâu
Nếu cô ấy dễ dàng buông tay xin nhớ phía sau anh 

还有我
hái yǒu wǒ
hái dẩu ủa
Còn có em

从前怕你不爱我爱人不是我
cóngqián pà nǐ bù ài wǒ ài·ren bù·shi wǒ
trúng trén p'a nỉ pu ai ủa ai rấn pu sư ủa
Ngày trước sợ anh không yêu em người yêu không phải em 

后来怕你爱错了怕你受尽折磨
hòulái pà nǐ ài cuò le pà nǐ shòu jìn zhémó
hâu lái p'a nỉ ai trua lơ p'a nỉ sâu chin chứa múa
Sau này sợ anh yêu sai người sợ anh chịu đủ giày vò

爱到忘记自我不忘你的苦乐
ài dào wàngjì zìwǒ bù wàng nǐ de kǔ lè
ai tao oang chi chư ủa pu oang nỉ tơ khủ lưa
Yêu đến quên mất chính mình song chẳng quên đi vui buồn của anh

用情至疾我才敢不计失得
yòng qíng zhì jí wǒ cái gǎn bùjì shī dé
dung trính chư chí ủa trái cản pu chi sư tứa
Yêu đến tột cùng em mới dám chẳng màng được mất

从前怕你离开我爱的不是我
cóngqián pà nǐ líkāi wǒ ài de bù·shi wǒ
trúng trén p'a nỉ lí khai ủa ai tơ pu sư ủa
Ngày trước sợ anh rời xa em người yêu không phải em 

后来怕你所爱的不是最爱你的
hòulái pà nǐ suǒ ài de bù·shi zuì ài nǐ de
hâu lái p'a nỉ xủa ai tơ pu sư chuây ai nỉ tơ
Sau này sợ người mà anh yêu không phải người anh yêu nhất

若她轻易放手请记得你身后
ruò tā qīng·yì fàngshǒu qíng jìdé nǐ shēnhòu
rua tha tring i phang sẩu trính chi tứa nỉ sân hâu
Nếu cô ấy dễ dàng buông tay xin nhớ phía sau anh 

还有我
hái yǒu wǒ
hái dẩu ủa
Còn có em
 

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần - Tiếu Tiếu Vương

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì Đâu Không Nói - yihuik Dĩ Tuệ, Bell Linh Huệ

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì Đâu Không Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Có Thể - Trần Kỳ Phàm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Có Thể qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ranh Giới Ngày Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp Mê Bất Ngộ - Vương Nhị Lãng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp Mê Bất Ngộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lần Đầu Tiên - Đới Vũ Đồng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lần Đầu Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cũng Được – Lancelot

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cũng Được qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Không Quay Về Được Nữa - Viên Tiểu Uy

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Không Quay Về Được Nữa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Đi Vội Vã Hơn Tình - Tiểu Lam Bối Tâm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Đi Vội Vã Hơn Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đám Cưới Anh Nợ Em - Bạch Tiểu Bạch

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đám Cưới Anh Nợ Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa