Học bài hát tiếng Trung: Lời Đồn - Viêm Minh HI (COVER)

30/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Lời Đồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Lời Đồn - Viêm Minh HI (COVER)

Lời bài hát Lời Đồn tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

爱上你总会流言蜚蜚
ài shàng nǐ zǒnghuì liúyán fēi fēi
ai sang nỉ chủng huây liếu dén phây phây
Chuyện yêu anh bao giờ cũng phủ đầy tin đồn

听说你对待情像马戏
tīng shuō nǐ duìdài qíng xiàng mǎxì
thing sua nỉ tuây tai trính xeng mả xi
Nghe nói anh đối đãi tình như xiếc thú 

开心过便失忆欣赏过便唾弃
kāixīn guò biàn shī yì xīnshǎng guò biàn tuòqì
khai xin cua pen sư i xin sảng cua pen thua tri
Vui xong rồi liền quên sạch thưởng thức xong liền khinh bỉ

爱你同时亦要憎自己
ài nǐ tóngshí yì yào zēng zìjǐ
ai nỉ thúng sứ i dao châng chư chỉ
Yêu anh đồng thời cũng thấy hận chính mình 

仿似悬崖上恋爱其实有多精彩
fǎng shì xuányá shàng liànài qíshí yǒu duō jīngcǎi
phảng sư xoén dá sang len ai trí sứ dẩu tua ching trải
Như là yêu nhau trên vách núi thực ra bao tuyệt vời trong đó 

全凭自欺欺骗我赢得到爱
quán píng zìqī qīpiàn wǒ yíngdé dào ài
troén p'ính chư tri tri p'en ủa ính tứa tao ai
Đều là nhờ lừa mình dối người em có được tình anh 

危墙下的爱承受太多悲哀
wēi qiáng xià de ài chéngshòu tài duō bēi'āi
uây tréng xe tơ ai trấng sâu thai tua pây ai
Tình yêu dưới bức tường báo nguy chịu đựng quá nhiều xót xa

我恨我应该躲开
wǒ hèn wǒ yīnggāi duǒkāi
ủa hân ủa ing cai tủa khai
Em hận mình đáng nên tránh ra 

我厌弃听这是是非非
wǒ yànqì tīng zhè shì shìfēi fēi
ủa den tri thing chưa sư sư phây phây
Em chán ghét nghe những thị phi này

到最尾决定盲目爱你
dào zuì wěi juédìng mángmù ài nǐ
tao chuây uẩy chuế ting máng mu ai nỉ
Đến sau cùng quyết định mù quáng yêu anh 

应该我是该死不可以没有你
yīnggāi wǒ shì gāisǐ bùkě yǐ méi·yǒu nǐ
ing cai ủa sư cai xử pu khửa ỉ mấy dẩu nỉ
Có lẽ em là đáng ghét, sống không thể không có anh 

流言替你尽力倒转黑白
liúyán tì nǐ jìnlì dàozhuǎn hēibái
liếu dén thi nỉ chin li tao choản hây pái
Cố sức thay anh đảo ngược trắng đen của mọi lời đồn 

跟你悬崖上恋爱其实有多精彩
gēn nǐ xuányá shàng liànài qíshí yǒu duō jīngcǎi
cân nỉ xoén dá sang len ai trí sứ dẩu tua ching trải
Cùng anh yêu nhau trên vách núi thực ra bao tuyệt vời trong đó 

全凭自欺欺骗我赢得到爱
quán píng zìqī qīpiàn wǒ yíngdé dào ài
troén p'ính chư tri tri p'en ủa ính tứa tao ai
Đều là nhờ lừa mình dối người em có được tình anh 

危墙下的爱承受太多悲哀
wēi qiáng xià de ài chéngshòu tài duō bēi'āi
uây tréng xe tơ ai trấng sâu thai tua pây ai
Tình yêu dưới bức tường báo nguy chịu đựng quá nhiều xót xa

我恨我应该放开
wǒ hèn wǒ yīnggāi fàng kāi
ủa hân ủa ing cai phang khai
Em hận mình đáng nên buông tay 

若是错爱我不敢揭开
ruòshì cuò'ài wǒ bùgǎn jiēkāi
rua sư trua ai ủa pu cản chia khai
Nếu là yêu sai em không dám để lộ 

残酷应该流泪应该
cánkù yīnggāi liú lèi yīnggāi
trán khu ing cai liếu lây ing cai
Tàn khốc là đương nhiên rơi lệ là đương nhiên 

苦涩无味地恋爱难道有天花开
kǔsè wúwèi de liànài nándào yǒu tiānhuā kāi
khủ xưa ú uây tơ len ai nán tao dẩu then hoa khai
Yêu một cách đau khổ vô vị lẽ nào ngày đó hoa sẽ nở 

埋没自尊心这过程可有爱
máimò zìzūnxīn zhè guòchéng kě yǒu ài
mái mua chư chuân xin chưa cua trấng khửa dẩu ai
Quá tronfh chôn vùi tự tôn này có nhận được yêu thương chăng

流言下的爱前面太多的比赛
liúyán xià de ài qián·mian tài duō de bǐsài
liếu dén xe tơ ai trén men thai tua tơ pỉ xai
Tình yêu dưới những lời đồn phía trước là rất nhiều thử thách 

注定要分开
zhùdìng yào fēnkāi
chu ting dao phân khai
Định sẵn phải tách chia 

我恨我应该放开
wǒ hèn wǒ yīnggāi fàng kāi
ủa hân ủa ing cai phang khai
Em hận mình đáng nên buông tay 

 • Bài hát tiếng Trung: Dưới Cây Hoa Lê - Tô Tinh Tiệp, Ngô Đại Lâm

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Dưới Cây Hoa Lê qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Sợ - Vu Đông Nhiên

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Trước Sợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần - Tiếu Tiếu Vương

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì Đâu Không Nói - yihuik Dĩ Tuệ, Bell Linh Huệ

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì Đâu Không Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Có Thể - Trần Kỳ Phàm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Có Thể qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ranh Giới Ngày Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp Mê Bất Ngộ - Vương Nhị Lãng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp Mê Bất Ngộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lần Đầu Tiên - Đới Vũ Đồng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lần Đầu Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cũng Được – Lancelot

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cũng Được qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Không Quay Về Được Nữa - Viên Tiểu Uy

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Không Quay Về Được Nữa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa