Bài hát tiếng Trung: Kỷ Hài Tạp Thi - Kỳ Nhiên, Trầm Mật Nhân

30/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Hài Tạp Thi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Kỷ Hài Tạp Thi - Kỳ Nhiên, Trầm Mật Nhân

Lời bài hát Kỷ Hài Tạp Thi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

落红不是无情物,
luò hóng bù·shi wúqíng wù ,
lua húng pu sư ú trính u ,
Hoa rơi không phải vật vô tình

化作春泥更护花。
huà zuò chūn ní gèng hù huā 。
hoa chua truân ní câng hu hoa 。
Hóa làm bùn đất càng thêm che chở hoa

浩荡离愁白日斜
hàodàng líchóu báirì xié,
hao tang lí trấu pái rư xía 
Sầu biệt ly cuồn cuộn trong lòng bất giác mặt trời đã sắp lặn 

吟鞭东指即天涯。
yín biān dōng zhǐ jí tiānyá 
ín pen tung chử chí then dá 
Roi ngựa chỉ hướng đông quê nhà cảm giác như xa tận chân trời

落红不是无情物,
luò hóng bù·shi wúqíng wù ,
lua húng pu sư ú trính u ,
Hoa rơi không phải vật vô tình

化作春泥更护花。
huà zuò chūn ní gèng hù huā 。
hoa chua truân ní câng hu hoa 。
Hóa làm bùn đất càng thêm che chở hoa

浩荡离愁白日斜
hàodàng líchóu báirì xié,
hao tang lí trấu pái rư xía 
Sầu biệt ly cuồn cuộn trong lòng bất giác mặt trời đã sắp lặn

吟鞭东指即天涯。
yín biān dōng zhǐ jí tiānyá 
ín pen tung chử chí then dá 
Roi ngựa chỉ hướng đông quê nhà cảm giác như xa tận chân trời

落红不是无情物,
luò hóng bù·shi wúqíng wù ,
lua húng pu sư ú trính u ,
Hoa rơi không phải vật vô tình

化作春泥更护花。
huà zuò chūn ní gèng hù huā 。
hoa chua truân ní câng hu hoa 。
Hóa làm bùn đất càng thêm che chở hoa
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Lời Đồn - Viêm Minh HI (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Đồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dưới Cây Hoa Lê - Tô Tinh Tiệp, Ngô Đại Lâm

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Dưới Cây Hoa Lê qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Sợ - Vu Đông Nhiên

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Trước Sợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần - Tiếu Tiếu Vương

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì Đâu Không Nói - yihuik Dĩ Tuệ, Bell Linh Huệ

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì Đâu Không Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Có Thể - Trần Kỳ Phàm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Có Thể qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ranh Giới Ngày Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp Mê Bất Ngộ - Vương Nhị Lãng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp Mê Bất Ngộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lần Đầu Tiên - Đới Vũ Đồng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lần Đầu Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cũng Được – Lancelot

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cũng Được qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa