Bài hát tiếng Trung: Đóng Khung Kết Cục - Lại Mỹ Vân

30/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Đóng Khung Kết Cục qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đóng Khung Kết Cục - Lại Mỹ Vân

Lời bài hát Đóng Khung Kết Cục tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

几度忘却几番周旋何以更迷恋
jǐ dù wàngquè jǐ pān zhōuxuán héyǐ gèng míliàn
chỉ tu oang truê chỉ p'an châu xoén hứa ỉ câng mí len
Mấy lần quên lãng, mấy phen vật lộn vì sao càng thêm đắm say

你天生聪颖寻常语言就懂我泪点
nǐ tiānshēng cōngyǐng xúncháng yǔyán jiù dǒng wǒ lèi diǎn
nỉ then sâng trung ỉnh xuýn tráng ủy dén chiêu tủng ủa lây tẻn
Anh trời sinh thông minh, lời nói bình thường là thông thạo điểm khiến lệ em tuôn

爱人能有什么馈赠
ài·ren néng yǒu shén·me kuìzèng
ai rấn nấng dẩu sấn mơ khuây châng
Người yêu có thể có quà tặng kèm gì

赐予失落敏感病症
cìyǔ shīluò mǐngǎn bìngzhèng
trư ủy sư lua mỉn cản ping châng
Ban tặng chứng bệnh lạc lõng mẫn cảm

我曾怀抱过你像怀抱明天
wǒ céng huáibào guò nǐ xiàng huáibào míngtiān
ủa trấng hoái pao cua nỉ xeng hoái pao mính then
Em từng ôm lấy anh như ôm lấy ngày mai

几回错过几位遇见不愿再冒险
jǐ huí cuòguò jǐ wèi yùjiàn bù yuàn zài màoxiǎn
chỉ huấy trua cua chỉ uây uy chen pu doen chai mao xẻn
Sau mấy lần bỏ lỡ, gặp được mấy người cũng không muốn mạo hiểm nữa

你会不会也忽然寄来婚礼的请柬
nǐ huì bù huì yě hūrán jì lái hūnlǐ de qǐngjiǎn
nỉ huây pu huây dể hu rán chi lái huân lỉ tơ trỉnh chẻn
Có khi nào anh cũng sẽ đột nhiên gửi đến tấm thiệp mời đám cưới

早有预料顺势表演
zǎo yǒu yùliào shùnshì biǎoyǎn
chảo dẩu uy leo suân sư pẻo dẻn
Liệu được từ sớm thuận thế em cũng biểu diễn

也算是为爱甘愿成全
yě suànshì wèi ài gānyuàn chéngquán
dể xoan sư uây ai can doen trấng troén
Cũng tính là cam nguyện tác thành vì yêu 

我会画上笑脸
wǒ huì huà shàng xiàoliǎn
ủa huây hoa sang xeo lẻn
Em sẽ vẽ lên nụ cười 

强装出祝福的片语只言
qiáng zhuāng chū zhùfú de piān yǔ zhǐ yán
tréng choang tru chu phú tơ p'en ủy chử dén
Gắng nói ra đôi câu vài lời chúc phúc

其实我不想见又不愿和你失联
qíshí wǒ bùxiǎng jiàn yòu bù yuàn hé nǐ shī lián
trí sứ ủa pu xẻng chen dâu pu doen hứa nỉ sư lén
Thực ra em không muốn thấy vừa không muốn liên lạc với anh

也没有再打扰结局画面
yě méi·yǒu zài dǎrǎo jiéjú huàmiàn
dể mấy dẩu chai tá rảo chía chúy hoa men
Song cũng không còn quấy rối cảnh kết cục

我站在城市里烟火中间
wǒ zhàn zài chéngshì lǐ yānhuǒ zhōngjiān
ủa chan chai trấng sư lỉ den hủa chung chen
Em đứng giữa khói lửa trong thành phố

眼睛是回忆的光圈
yǎn·jing shì huíyì de guāngquān
dẻn chinh sư huấy i tơ quang troen
Trong mắt là vầng sáng của hồi ức

你在我回忆里眨个眼消失不见
nǐ zài wǒ huíyì lǐ zhǎ gè yǎn xiāoshì bùjiàn
nỉ chai ủa huấy i lỉ chả cưa dẻn xeo sư pu chen
Anh ở trong hồi ức em nháy mắt cái liền biến mất

没关系在梦里还能还原
méiguān·xi zài mèng lǐ hái néng huányuán
mấy quan xi chai mâng lỉ hái nấng hoán doén
Chẳng sao cả vẫn có thêt hoàn nguyên lại trong mộng

像路人分开在某一条街
xiàng lùrén fēnkāi zài mǒu yī tiáo jiē
xeng lu rấn phân khai chai mẩu i théo chia
Như người đi đường tách nhau tại con phố nào đó

转个弯余生都没再见
zhuǎn gè wān yúshēng dōu méi zàijiàn
choản cưa oan úy sâng tâu mấy chai chen
Rẽ hướng rồi cả quãng đời còn lại không còn gặp 

几回错过几位遇见不愿再冒险
jǐ huí cuòguò jǐ wèi yùjiàn bù yuàn zài màoxiǎn
chỉ huấy trua cua chỉ uây uy chen pu doen chai mao xẻn
Sau mấy lần bỏ lỡ, gặp được mấy người cũng không muốn mạo hiểm nữa

你会不会也忽然寄来婚礼的请柬
nǐ huì bù huì yě hūrán jì lái hūnlǐ de qǐngjiǎn
nỉ huây pu huây dể hu rán chi lái huân lỉ tơ trỉnh chẻn
Có khi nào anh cũng sẽ đột nhiên gửi đến tấm thiệp mời đám cưới

早有预料顺势表演
zǎo yǒu yùliào shùnshì biǎoyǎn
chảo dẩu uy leo suân sư pẻo dẻn
Liệu được từ sớm thuận thế em cũng biểu diễn

也算是为爱甘愿成全
yě suànshì wèi ài gānyuàn chéngquán
dể xoan sư uây ai can doen trấng troén
Cũng tính là cam nguyện tác thành vì yêu 

我会画上笑脸
wǒ huì huà shàng xiàoliǎn
ủa huây hoa sang xeo lẻn
Em sẽ vẽ lên nụ cười 

强装出祝福的片语只言
qiáng zhuāng chū zhùfú de piān yǔ zhǐ yán
tréng choang tru chu phú tơ p'en ủy chử dén
Gắng nói ra đôi câu vài lời chúc phúc

其实我不想见又不愿和你失联
qíshí wǒ bùxiǎng jiàn yòu bù yuàn hé nǐ shī lián
trí sứ ủa pu xẻng chen dâu pu doen hứa nỉ sư lén
Thực ra em không muốn thấy vừa không muốn liên lạc với anh

也没有再打扰结局画面
yě méi·yǒu zài dǎrǎo jiéjú huàmiàn
dể mấy dẩu chai tá rảo chía chúy hoa men
Song cũng không còn quấy rối cảnh kết cục

我站在城市里烟火中间
wǒ zhàn zài chéngshì lǐ yānhuǒ zhōngjiān
ủa chan chai trấng sư lỉ den hủa chung chen
Em đứng giữa khói lửa trong thành phố

眼睛是回忆的光圈
yǎn·jing shì huíyì de guāngquān
dẻn chinh sư huấy i tơ quang troen
Trong mắt là vầng sáng của hồi ức

你在我回忆里眨个眼消失不见
nǐ zài wǒ huíyì lǐ zhǎ gè yǎn xiāoshì bùjiàn
nỉ chai ủa huấy i lỉ chả cưa dẻn xeo sư pu chen
Anh ở trong hồi ức em nháy mắt cái liền biến mất

没关系在梦里还能还原
méiguān·xi zài mèng lǐ hái néng huányuán
mấy quan xi chai mâng lỉ hái nấng hoán doén
Chẳng sao cả vẫn có thêt hoàn nguyên lại trong mộng

像路人分开在某一条街
xiàng lùrén fēnkāi zài mǒu yī tiáo jiē
xeng lu rấn phân khai chai mẩu i théo chia
Như người đi đường tách nhau tại con phố nào đó

转个弯余生都没再见
zhuǎn gè wān yúshēng dōu méi zàijiàn
choản cưa oan úy sâng tâu mấy chai chen
Rẽ hướng rồi cả quãng đời còn lại không còn gặp 

其实我不想见又不愿和你失联
qíshí wǒ bùxiǎng jiàn yòu bù yuàn hé nǐ shī lián
trí sứ ủa pu xẻng chen dâu pu doen hứa nỉ sư lén
Thực ra em không muốn thấy vừa không muốn liên lạc với anh

也没有再打扰结局画面
yě méi·yǒu zài dǎrǎo jiéjú huàmiàn
dể mấy dẩu chai tá rảo chía chúy hoa men
Song cũng không còn quấy rối cảnh kết cục

我站在城市里烟火中间
wǒ zhàn zài chéngshì lǐ yānhuǒ zhōngjiān
ủa chan chai trấng sư lỉ den hủa chung chen
Em đứng giữa khói lửa trong thành phố

眼睛是回忆的光圈
yǎn·jing shì huíyì de guāngquān
dẻn chinh sư huấy i tơ quang troen
Trong mắt là vầng sáng của hồi ức

你在我回忆里眨个眼消失不见
nǐ zài wǒ huíyì lǐ zhǎ gè yǎn xiāoshì bùjiàn
nỉ chai ủa huấy i lỉ chả cưa dẻn xeo sư pu chen
Anh ở trong hồi ức em nháy mắt cái liền biến mất

没关系在梦里还能还原
méiguān·xi zài mèng lǐ hái néng huányuán
mấy quan xi chai mâng lỉ hái nấng hoán doén
Chẳng sao cả vẫn có thêt hoàn nguyên lại trong mộng

像路人分开在某一条街
xiàng lùrén fēnkāi zài mǒu yī tiáo jiē
xeng lu rấn phân khai chai mẩu i théo chia
Như người đi đường tách nhau tại con phố nào đó

转个弯余生都没再见
zhuǎn gè wān yúshēng dōu méi zàijiàn
choản cưa oan úy sâng tâu mấy chai chen
Rẽ hướng rồi cả quãng đời còn lại không còn gặp 
 

 • Bài hát tiếng Trung: Gác Máy Cuộc Gọi Này - Tân Địa

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Gác Máy Cuộc Gọi Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Hài Tạp Thi - Kỳ Nhiên, Trầm Mật Nhân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Hài Tạp Thi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lời Đồn - Viêm Minh HI (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Đồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dưới Cây Hoa Lê - Tô Tinh Tiệp, Ngô Đại Lâm

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Dưới Cây Hoa Lê qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Sợ - Vu Đông Nhiên

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Trước Sợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần - Tiếu Tiếu Vương

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì Đâu Không Nói - yihuik Dĩ Tuệ, Bell Linh Huệ

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì Đâu Không Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Có Thể - Trần Kỳ Phàm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Có Thể qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ranh Giới Ngày Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp Mê Bất Ngộ - Vương Nhị Lãng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp Mê Bất Ngộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa