Bài hát tiếng Trung: Dưới Cây Hoa Lê - Tô Tinh Tiệp, Ngô Đại Lâm

30/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Dưới Cây Hoa Lê qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Dưới Cây Hoa Lê - Tô Tinh Tiệp, Ngô Đại Lâm

Lời bài hát Dưới Cây Hoa Lê tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

一开始你说我爱得就像个疯子
yī kāishǐ nǐ shuō wǒ ài dé jiù xiàng gè fēng·zi
i khai sử nỉ sua ủa ai tứa chiêu xeng cưa phâng chư
Mới bắt đầu anh nói em yêu như một kẻ điên

风花雪月的谎开口就是一辈子
fēnghuāxuěyuè de huǎng kāikǒu jiùshì yībèi·zi
phâng hoa xuể duê tơ hoảng khai khẩu chiêu sư í pây chư
Bịa cảnh phong hoa tuyết nguyệt, mở lời cả đời

最先输的人先失去理智
zuì xiān shū de rén xiān shīqù lǐzhì
chuây xen su tơ rấn xen sư truy lỉ chư
Người thua đầu tiên đánh mất lý trí trước

只想付出所有逞强一次
zhǐ xiǎng fùchū suǒyǒu chéngqiáng yī cì
chử xẻng phu tru xủa dẩu trẩng tréng i trư
Chỉ muốn dốc hết tất cả về tỏ vẻ một lần 

后来我们渐行渐远开始新的故事
hòulái wǒ·men jiān xíng jiān yuǎn kāishǐ xīn de gùshì
hâu lái ủa mân chen xính chen doẻn khai sử xin tơ cu sư
Sau này ta dần bước dần xa, bắt đầu câu chuyện mới 

忘了当初许的誓言早知何必如此
wàng liǎodāng chū xǔ de shìyán zǎo zhī hébì rúcǐ
oang lẻo tang tru xủy tơ sư dén chảo chư hứa pi rú trử
Sớm đi hẹn thề ban xưa, sớm biết vậy hà tất như thế

如果当时我没那么幼稚
rúguǒ dāngshí wǒ méi nà·me yòuzhì
rú của tang sứ ủa mấy na mơ dâu chư
Nếu khi ấy em không ấu trĩ như vậy 

结局何至于此
jiéjú hé zhìyú cǐ
chía chúy hứa chư úy trử
Kết cục nào đến nước này

如今梨花树下又和你相遇
rújīn lí huā shù xià yòu hé nǐ xiāng yù
rú chin lí hoa su xe dâu hứa nỉ xeng uy
Giờ đây dưới cây hoa lê lại chạm mặt anh 

只是我们的故事已沦为曾经
zhǐshì wǒ·men de gùshì yǐ lún wèi céngjīng
chử sư ủa mân tơ cu sư ỉ luấn uây trấng ching
Chỉ là câu chuyện của mình đã trở thành đã từng

今年是我最爱的下雪的冬季
jīnnián shì wǒ zuì ài de xià xuě de dōngjì
chin nén sư ủa chuây ai tơ xe xuể tơ tung chi
Năm nay là mùa đông có tuyết mà em thích nhất

可惜陪我许愿的却不再是你
kěxī péi wǒ xǔyuàn de què bù zài shì nǐ
khửa xi p'ấy ủa xủy doen tơ truê pu chai sư nỉ
Tiếc là người cùng em ước nguyện không còn là anh 

那年梨花轻开一夜三千雪
nà nián lí huā qīng kāi yī yè sān qiān xuě
na nén lí hoa tring khai i dê xan tren xuể
Năm đó hoa lê khẽ nở giữa đêm tuyết trắng rơi

记得我们的誓言是不说再见
jìdé wǒ·men de shìyán shì bù shuō zàijiàn
chi tứa ủa mân tơ sư dén sư pu sua chai chen
Nhớ lời thề của mình là không nói tạm biệt

这是与你约定的最美的冬天
zhè shì yǔ nǐ yuēdìng de zuì měi de dōngtiān
chưa sư ủy nỉ duê ting tơ chuây mẩy tơ tung then
Đây là mùa đông đẹp nhất mình cùng trao ước hẹn 

最终梨花吹落的是一场思念
zuìzhōng lí huā chuī luò de shì yī chǎng sīniàn
chuây chung lí hoa truây lua tơ sư i trảng xư nen
Sau cùng hoa lê thổi rơi ấy là một màn nhớ nhung 

你还记得吗有一个孩子
nǐ hái jìdé ma yǒu yī gè hái·zi
nỉ hái chi tứa ma dẩu i cưa hái chư
Anh có còn nhớ chứ? Có một đứa trẻ

说他这辈子就只会爱一次
shuō tā zhè bèi·zi jiù zhǐ huì ài yī cì
sua tha chưa pây chư chiêu chử huây ai i trư
Nói cả đời này sẽ chỉ yêu duy một lần 

你说他该多么幼稚
nǐ shuō tā gāi duō·me yòuzhì
nỉ sua tha cai tua mơ dâu chư
Em nói cậu ấy ấu trĩ biết bao 

说出这样的句子
shuō chū zhèyàng de jù·zi
sua tru chưa dang tơ chuy chư
Nói ra câu như thế này 

你还记得吗那一个孩子
nǐ hái jìdé ma nà yī gè hái·zi
nỉ hái chi tứa ma na i cưa hái chư
Anh có còn nhớ chứ? Đứa trẻ ấy 

站在大雨里哭得泪流不止
zhàn zài dàyǔ lǐ kū dé lèi liú bùzhǐ
chan chai ta ủy lỉ khu tứa lây liếu pu chử
Đứng giữa cơn mưa lớn nước mắt rơi không ngừng

如果当时别太固执
rúguǒ dāngshí bié tài gùzhí
rú của tang sứ pía thai cu chứ
Nếu khi ấy đừng quá cố chấp 

结局何至于此
jiéjú hé zhìyú cǐ
chía chúy hứa chư úy trử
Kết quả sao đến nước đường này

如今梨花树下又和你相遇
rújīn lí huā shù xià yòu hé nǐ xiāng yù
rú chin lí hoa su xe dâu hứa nỉ xeng uy
Giờ đây dưới cây hoa lê lại chạm mặt anh 

只是我们的故事已沦为曾经
zhǐshì wǒ·men de gùshì yǐ lún wèi céngjīng
chử sư ủa mân tơ cu sư ỉ luấn uây trấng ching
Chỉ là câu chuyện của mình đã trở thành đã từng

今年是我最爱的下雪的冬季
jīnnián shì wǒ zuì ài de xià xuě de dōngjì
chin nén sư ủa chuây ai tơ xe xuể tơ tung chi
Năm nay là mùa đông có tuyết mà em thích nhất

可惜陪我许愿的却不再是你
kěxī péi wǒ xǔyuàn de què bù zài shì nǐ
khửa xi p'ấy ủa xủy doen tơ truê pu chai sư nỉ
Tiếc là người cùng em ước nguyện không còn là anh 

那年梨花轻开一夜三千雪
nà nián lí huā qīng kāi yī yè sān qiān xuě
na nén lí hoa tring khai i dê xan tren xuể
Năm đó hoa lê khẽ nở giữa đêm tuyết trắng rơi

记得我们的誓言是不说再见
jìdé wǒ·men de shìyán shì bù shuō zàijiàn
chi tứa ủa mân tơ sư dén sư pu sua chai chen
Nhớ lời thề của mình là không nói tạm biệt

这是与你约定的最美的冬天
zhè shì yǔ nǐ yuēdìng de zuì měi de dōngtiān
chưa sư ủy nỉ duê ting tơ chuây mẩy tơ tung then
Đây là mùa đông đẹp nhất mình cùng trao ước hẹn 

最终梨花吹落的是一场思念
zuìzhōng lí huā chuī luò de shì yī chǎng sīniàn
chuây chung lí hoa truây lua tơ sư i trảng xư nen
Sau cùng hoa lê thổi rơi ấy là một màn nhớ nhung

如今梨花树下又和你相遇
rújīn lí huā shù xià yòu hé nǐ xiāng yù
rú chin lí hoa su xe dâu hứa nỉ xeng uy
Giờ đây dưới cây hoa lê lại chạm mặt anh 

只是我们的故事已沦为曾经
zhǐshì wǒ·men de gùshì yǐ lún wèi céngjīng
chử sư ủa mân tơ cu sư ỉ luấn uây trấng ching
Chỉ là câu chuyện của mình đã trở thành đã từng

今年是我最爱的下雪的冬季
jīnnián shì wǒ zuì ài de xià xuě de dōngjì
chin nén sư ủa chuây ai tơ xe xuể tơ tung chi
Năm nay là mùa đông có tuyết mà em thích nhất

可惜陪我许愿的却不再是你
kěxī péi wǒ xǔyuàn de què bù zài shì nǐ
khửa xi p'ấy ủa xủy doen tơ truê pu chai sư nỉ
Tiếc là người cùng em ước nguyện không còn là anh 

那年梨花轻开一夜三千雪
nà nián lí huā qīng kāi yī yè sān qiān xuě
na nén lí hoa tring khai i dê xan tren xuể
Năm đó hoa lê khẽ nở giữa đêm tuyết trắng rơi

记得我们的誓言是不说再见
jìdé wǒ·men de shìyán shì bù shuō zàijiàn
chi tứa ủa mân tơ sư dén sư pu sua chai chen
Nhớ lời thề của mình là không nói tạm biệt

这是与你约定的最美的冬天
zhè shì yǔ nǐ yuēdìng de zuì měi de dōngtiān
chưa sư ủy nỉ duê ting tơ chuây mẩy tơ tung then
Đây là mùa đông đẹp nhất mình cùng trao ước hẹn 

最终梨花吹落的是一场思念
zuìzhōng lí huā chuī luò de shì yī chǎng sīniàn
chuây chung lí hoa truây lua tơ sư i trảng xư nen
Sau cùng hoa lê thổi rơi ấy là một màn nhớ nhung
 

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Sợ - Vu Đông Nhiên

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Trước Sợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần - Tiếu Tiếu Vương

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì Đâu Không Nói - yihuik Dĩ Tuệ, Bell Linh Huệ

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì Đâu Không Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Có Thể - Trần Kỳ Phàm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Có Thể qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ranh Giới Ngày Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp Mê Bất Ngộ - Vương Nhị Lãng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp Mê Bất Ngộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lần Đầu Tiên - Đới Vũ Đồng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lần Đầu Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cũng Được – Lancelot

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cũng Được qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Không Quay Về Được Nữa - Viên Tiểu Uy

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Không Quay Về Được Nữa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Đi Vội Vã Hơn Tình - Tiểu Lam Bối Tâm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Đi Vội Vã Hơn Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa