Bài hát tiếng Trung: Khoảnh Khắc Đẹp Nhất - Tiểu A Thất (COVER)

30/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Khoảnh Khắc Đẹp Nhất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Khoảnh Khắc Đẹp Nhất - Tiểu A Thất (COVER)

Lời bài hát Khoảnh Khắc Đẹp Nhất tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

看他轻轻在那风中走过
kàn tā qīng qīng zài nà fēng zhōng zǒu guò
khan tha tring tring chai na phâng chung chẩu cua
Nhìn người nhẹ nhàng bước qua trong ngọn gió kia 

岁月没有在他脸颊沉默
suìyuè méi·yǒu zài tā liǎnjiá chénmò
xuây duê mấy dẩu chai tha lẻn ché trấn mua
Tháng năm không có đọng lại trên gò má người 

我们曾在这一起
wǒ·men céng zài zhè yīqǐ
ủa mân trấng chai chưa i trỉ
Từng ở đây cùng nhau 

分享你的快乐
fēnxiǎng nǐ de kuàilè
phân xẻng nỉ tơ khoai lưa
Chia sẻ niềm vui của người 

哪怕一路风雨他都不说
nǎpà yīlù fēngyǔ tā dōu bù shuō
nả p'a i lu phâng ủy tha tâu pu sua
Dù người chẳng từng nói đến gian khổ trên đường

你曾坚定向前我还记得
nǐ céng jiāndìng xiàng qiān wǒ hái jìdé
nỉ trấng chen ting xeng tren ủa hái chi tứa
Nhưng tôi vẫn nhớ dáng vẻ người kiên định tiến bước

拥抱夜里的寒冷
yōngbào yè·li de hánlěng
dung pao dê lỉ tơ hán lẩng
Ôm lấy giá lạnh trong đêm đen

这是你的温度
zhè shì nǐ de wēndù
chưa sư nỉ tơ uân tu
Đây là nhiệt độ của người

你轻轻地走过那
nǐ qīng qīng de zǒu guò nà
nỉ tring tring tơ chẩu cua na
Người nhẹ nhàng đi qua đó 

在风雨花丛中
zài fēngyǔ huācóng zhōng
chai phâng ủy hoa trúng chung
Trong khóm hoa dưới gió mưa

每一点一滴带走
měi yī diǎn yī dī dài zǒu
mẩy i tẻn i ti tai chẩu
Từng chút từng ít mang đi ấy

是我醒来的梦
shì wǒ xǐng lái de mèng
sư ủa xỉnh lái tơ mâng
Là giấc mộng tôi vừa tỉnh dậy 

是在那天空上
shì zài nà tiānkōng shàng
sư chai na then khung sang
Là áng mây đẹp xinh nhất

最美丽的云朵
zuì měilì de yúnduǒ
chuây mẩy li tơ uýn tủa
Tôi nổi trên bầu trời kia

在那彩虹
zài nà cǎihóng
chai na trải húng
Ngọn gió dịu dàng nhất

最温柔的风
zuì wēnróu de fēng
chuây uân rấu tơ phâng
Quẩn quanh bên cầu vồng kia 

你静静看着我们
nǐ jìng jìng kàn zhe wǒ·men
nỉ ching ching khan chưa ủa mân
Người lặng lẽ nhìn khuôn mặt 

最不舍的面容
zuì bù shě de miànróng
chuây pu sửa tơ men rúng
Đầy lưu luyến của chúng tôi 

像流星划过夜空
xiàng liúxīng huáguò yè kōng
xeng liếu xing hóa cua dê khung
Như sao băng vạch qua trời đêm 

转瞬即逝的梦
zhuǎnshùn jí shì de mèng
choản suân chí sư tơ mâng
Giấc mộng chốc lát ngắn ngủi 

是最深情的脸
shì zuì shēnqíng de liǎn
sư chuây sân trính tơ lẻn
Là gương mặt thâm tình nhất

在这一瞬间
zài zhè yīshùn jiàn
chai chưa i suân chen
Tại khoảnh khắc này

在遥远天边
zài yáoyuǎn tiānbiān
chai dáo doẻn then pen
Hiện lên nơi chân trời xa 

看他轻轻在那风中走过
kàn tā qīng qīng zài nà fēng zhōng zǒu guò
khan tha tring tring chai na phâng chung chẩu cua
Nhìn người nhẹ nhàng bước qua trong ngọn gió kia 

岁月没有在他脸颊沉默
suìyuè méi·yǒu zài tā liǎnjiá chénmò
xuây duê mấy dẩu chai tha lẻn ché trấn mua
Tháng năm không có đọng lại trên gò má người 

我们曾在这一起
wǒ·men céng zài zhè yīqǐ
ủa mân trấng chai chưa i trỉ
Từng ở đây cùng nhau 

分享你的快乐
fēnxiǎng nǐ de kuàilè
phân xẻng nỉ tơ khoai lưa
Chia sẻ niềm vui của người 

哪怕一路风雨他都不说
nǎpà yīlù fēngyǔ tā dōu bù shuō
nả p'a i lu phâng ủy tha tâu pu sua
Dù người chẳng từng nói đến gian khổ trên đường

你曾坚定向前我还记得
nǐ céng jiāndìng xiàng qiān wǒ hái jìdé
nỉ trấng chen ting xeng tren ủa hái chi tứa
Nhưng tôi vẫn nhớ dáng vẻ người kiên định tiến bước

拥抱夜里的寒冷
yōngbào yè·li de hánlěng
dung pao dê lỉ tơ hán lẩng
Ôm lấy giá lạnh trong đêm đen

这是你的温度
zhè shì nǐ de wēndù
chưa sư nỉ tơ uân tu
Đây là nhiệt độ của người

你轻轻地走过那
nǐ qīng qīng de zǒu guò nà
nỉ tring tring tơ chẩu cua na
Người nhẹ nhàng đi qua đó 

在风雨花丛中
zài fēngyǔ huācóng zhōng
chai phâng ủy hoa trúng chung
Trong khóm hoa dưới gió mưa

每一点一滴带走
měi yī diǎn yī dī dài zǒu
mẩy i tẻn i ti tai chẩu
Từng chút từng ít mang đi ấy

是我醒来的梦
shì wǒ xǐng lái de mèng
sư ủa xỉnh lái tơ mâng
Là giấc mộng tôi vừa tỉnh dậy 

是在那天空上
shì zài nà tiānkōng shàng
sư chai na then khung sang
Là áng mây đẹp xinh nhất

最美丽的云朵
zuì měilì de yúnduǒ
chuây mẩy li tơ uýn tủa
Tôi nổi trên bầu trời kia

在那彩虹
zài nà cǎihóng
chai na trải húng
Ngọn gió dịu dàng nhất

最温柔的风
zuì wēnróu de fēng
chuây uân rấu tơ phâng
Quẩn quanh bên cầu vồng kia 

你静静看着我们
nǐ jìng jìng kàn zhe wǒ·men
nỉ ching ching khan chưa ủa mân
Người lặng lẽ nhìn khuôn mặt 

最不舍的面容
zuì bù shě de miànróng
chuây pu sửa tơ men rúng
Đầy lưu luyến của chúng tôi 

像流星划过夜空
xiàng liúxīng huáguò yè kōng
xeng liếu xing hóa cua dê khung
Như sao băng vạch qua trời đêm 

转瞬即逝的梦
zhuǎnshùn jí shì de mèng
choản suân chí sư tơ mâng
Giấc mộng chốc lát ngắn ngủi 

是最深情的脸
shì zuì shēnqíng de liǎn
sư chuây sân trính tơ lẻn
Là gương mặt thâm tình nhất

在这一瞬间
zài zhè yīshùn jiàn
chai chưa i suân chen
Tại khoảnh khắc này

在遥远天边
zài yáoyuǎn tiānbiān
chai dáo doẻn then pen
Hiện lên nơi chân trời xa 

你轻轻地走过那
nǐ qīng qīng de zǒu guò nà
nỉ tring tring tơ chẩu cua na
Người nhẹ nhàng đi qua đó 

在风雨花丛中
zài fēngyǔ huācóng zhōng
chai phâng ủy hoa trúng chung
Trong khóm hoa dưới gió mưa

每一点一滴带走
měi yī diǎn yī dī dài zǒu
mẩy i tẻn i ti tai chẩu
Từng chút từng ít mang đi ấy

是我醒来的梦
shì wǒ xǐng lái de mèng
sư ủa xỉnh lái tơ mâng
Là giấc mộng tôi vừa tỉnh dậy 

是在那天空上
shì zài nà tiānkōng shàng
sư chai na then khung sang
Là áng mây đẹp xinh nhất

最美丽的云朵
zuì měilì de yúnduǒ
chuây mẩy li tơ uýn tủa
Tôi nổi trên bầu trời kia

在那彩虹
zài nà cǎihóng
chai na trải húng
Ngọn gió dịu dàng nhất

最温柔的风
zuì wēnróu de fēng
chuây uân rấu tơ phâng
Quẩn quanh bên cầu vồng kia 

你静静看着我们
nǐ jìng jìng kàn zhe wǒ·men
nỉ ching ching khan chưa ủa mân
Người lặng lẽ nhìn khuôn mặt 

最不舍的面容
zuì bù shě de miànróng
chuây pu sửa tơ men rúng
Đầy lưu luyến của chúng tôi 

像流星划过夜空
xiàng liúxīng huáguò yè kōng
xeng liếu xing hóa cua dê khung
Như sao băng vạch qua trời đêm 

转瞬即逝的梦
zhuǎnshùn jí shì de mèng
choản suân chí sư tơ mâng
Giấc mộng chốc lát ngắn ngủi 

是最深情的脸
shì zuì shēnqíng de liǎn
sư chuây sân trính tơ lẻn
Là gương mặt thâm tình nhất

在这一瞬间
zài zhè yīshùn jiàn
chai chưa i suân chen
Tại khoảnh khắc này

在遥远天边
zài yáoyuǎn tiānbiān
chai dáo doẻn then pen
Hiện lên nơi chân trời xa 

曾经是一团火
céngjīng shì yī tuán huǒ
trấng ching sư i thoán hủa
Từng là một khóm lửa

散做星满天
sàn zuò xīng mǎn tiān
xan chua xing mản then
Tản làm sao rợp trời

有你的瞬间
yǒu nǐ de shùn jiàn
dẩu nỉ tơ suân chen
Khoảnh khắc có người
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đóng Khung Kết Cục - Lại Mỹ Vân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đóng Khung Kết Cục qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gác Máy Cuộc Gọi Này - Tân Địa

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Gác Máy Cuộc Gọi Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Hài Tạp Thi - Kỳ Nhiên, Trầm Mật Nhân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Hài Tạp Thi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lời Đồn - Viêm Minh HI (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Đồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dưới Cây Hoa Lê - Tô Tinh Tiệp, Ngô Đại Lâm

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Dưới Cây Hoa Lê qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Sợ - Vu Đông Nhiên

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Trước Sợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần - Tiếu Tiếu Vương

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì Đâu Không Nói - yihuik Dĩ Tuệ, Bell Linh Huệ

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì Đâu Không Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nếu Có Thể - Trần Kỳ Phàm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Có Thể qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ranh Giới Ngày Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa