Bài hát tiếng Trung: Tôi Đánh Mất Cô Ấy - Lưu Gia Kỳ A

30/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Đánh Mất Cô Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tôi Đánh Mất Cô Ấy - Lưu Gia Kỳ A

Lời bài hát Tôi Đánh Mất Cô Ấy tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

其实
qíshí
trí sứ
Thực ra

其实
qíshí
trí sứ
Thực ra 

我还在想她
wǒ hái zài xiǎng tā
ủa hái chai xẻng tha
Tôi vẫn còn nhớ cô ấy 

却总拨不通的电话
què zǒng bō bù tōng de diànhuà
truê chủng pua pu thung tơ ten hoa
Điện thoại lại luôn chẳng liên lạc được 

倔强的哑巴
juéjiàng de yǎ·ba
chuế cheng tơ dả pa
Làm thằng câm quật cường

藏着说不出的废话
cáng zhe shuō bù chū de fèihuà
tráng chưa sua pu tru tơ phây hoa
Cất đi những lời thừa không có cơ hội nói ra 

也曾答应过
yě céng dā·ying guò
dể trấng ta inh cua
Cũng đã từng đồng ý 

一定给她一个家
yīdìng gěi tā yī gè jiā
i ting cẩy tha i cưa che
Nhất định cho cô ấy một mái nhà

可是最后啊最后啊
kěshì zuìhòu ā zuìhòu ā
khửa sư chuây hâu a chuây hâu a
Mà sau cùng, đến sau cùng

我丢了她
wǒ diū le tā
ủa tiêu lơ tha
Tôi đánh mất cô ấy 

曾是彼此最爱的人
céng shì bǐcǐ zuì ài de rén
trấng sư pỉ trử chuây ai tơ rấn
Từng là người đối phương yêu nhất 

如今成为陌路的人
rújīn chéngwéi mòlù de rén
rú chin trấng uấy mua lu tơ rấn
Giờ đây trở thành người dưng 

那些快乐的时分
nàxiē kuàilè de shífèn
na xia khoai lưa tơ sứ phân
Những khoảnh khắc vui vẻ kia 

却好比伤人的刀刃
què hǎobǐ shāng rén de dāorèn
truê hảo pỉ sang rấn tơ tao rân
Lại như là lười dao lầm thương người 

或许我们有缘无分
huòxǔ wǒ·men yǒuyuán wú fēn
hua xủy ủa mân dẩu doén ú phân
Có lẽ hai ta có duyên không phận 

不懂去爱乱了分寸
bù dǒng qù ài luàn le fēn·cun
pu tủng truy ai loan lơ phân truân
Không biết cách yêu, loạn mất chừng mực

痛也不说在默认
tòng yě bù shuō zài mòrèn
thung dể pu sua chai mua rân
Đau cũng không nói, đang ngầm thừa nhận 

满身伤痕
mǎn shēn shānghén
mản sân sang hấn
Vết thương đầy mình 

还装作不顾不问
hái zhuāngzuò bùgù bù wèn
hái choang chua pu cu pu uân
Còn giả vờ khoogn ngó chẳng ngàng

让思念默不作声
ràng sīniàn mò bù zuò shēng
rang xư nen mua pu chua sâng
Để nỗi nhớ giữ vẻ im lặng 

为何还为她留着灯
wèihé hái wèi tā liú zhe dēng
uây hứa hái uây tha liếu chưa tâng
Mà vì sao vẫn còn để đèn lại cho cô ấy

其实
qíshí
trí sứ
Thật ra

我还在想她
wǒ hái zài xiǎng tā
ủa hái chai xẻng tha
Tôi vẫn còn nhớ cô ấy

却总拨不通的电话
què zǒng bō bù tōng de diànhuà
truê chủng pua pu thung tơ ten hoa
Điện thoại luôn chẳng liên lạc được 

倔强的哑巴
juéjiàng de yǎ·ba
chuế cheng tơ dả pa
Làm thằng câm quật cường

藏着说不出的废话
cáng zhe shuō bù chū de fèihuà
tráng chưa sua pu tru tơ phây hoa
Cất đi những lười thừa không có cơ hội nói ra

也曾答应过
yě céng dā·ying guò
dể trấng ta inh cua
Cũng đã từng đồng ý 

一定给她一个家
yīdìng gěi tā yī gè jiā
i ting cẩy tha i cưa che
Nhất định cho cô ấy một mái nhà

可是时间呐时间呐
kěshì shíjiān nà shíjiān nà
khửa sư sứ chen na sứ chen na
Cơ mà thời gian này

太不听话
tài bù tīnghuà
thai pu thing hoa
Quá không nghe lời 

我梦中的她
wǒ mèng zhōng de tā
ủa mâng chung tơ tha
Cô gái trong giấc mộng tôi 

是否找到了她的他
shìfǒu zhǎo dào le tā de tā
sư phẩu chảo tao lơ tha tơ tha
Phải chăng đã tìm được chàng trai đời mình

会有人疼爱
huì yǒu rén téng'ài
huây dẩu rấn thấng ai
Sẽ có người thương yêu 

过得比从前幸福吧
guò dé bǐ cóngqián xìngfú ba
cua tứa pỉ trúng trén xing phú pa
Sống hạnh phúc hơn ngày trước 

我终于找到
wǒ zhōngyú zhǎo dào
ủa chung úy chảo tao
Cuối cùng tôi tìm được 

一起期许的童话
yīqǐ qīxǔ de tónghuà
i trỉ tri xủy tơ thúng hoa
Câu chuyện cổ tích từng hứa hẹn 

可是最后啊最后啊
kěshì zuìhòu ā zuìhòu ā
khửa sư chuây hâu a chuây hâu a
Cơ mà sau cùng, đến sau cùng 

我丢了她
wǒ diū le tā
ủa tiêu lơ tha
Tôi đánh mất cô ấy

或许我们有缘无分
huòxǔ wǒ·men yǒuyuán wú fēn
hua xủy ủa mân dẩu doén ú phân
Có lẽ hai ta có duyên không phận 

不懂去爱乱了分寸
bù dǒng qù ài luàn le fēn·cun
pu tủng truy ai loan lơ phân truân
Không biết cách yêu, loạn mất chừng mực

痛也不说在默认
tòng yě bù shuō zài mòrèn
thung dể pu sua chai mua rân
Đau cũng không nói, đang ngầm thừa nhận 

满身伤痕
mǎn shēn shānghén
mản sân sang hấn
Vết thương đầy mình 

还装作不顾不问
hái zhuāngzuò bùgù bù wèn
hái choang chua pu cu pu uân
Còn giả vờ khoogn ngó chẳng ngàng

让思念默不作声
ràng sīniàn mò bù zuò shēng
rang xư nen mua pu chua sâng
Để nỗi nhớ giữ vẻ im lặng 

为何还为她留着灯
wèihé hái wèi tā liú zhe dēng
uây hứa hái uây tha liếu chưa tâng
Mà vì sao vẫn còn để đèn lại cho cô ấy

其实
qíshí
trí sứ
Thật ra

我还在想她
wǒ hái zài xiǎng tā
ủa hái chai xẻng tha
Tôi vẫn còn nhớ cô ấy

却总拨不通的电话
què zǒng bō bù tōng de diànhuà
truê chủng pua pu thung tơ ten hoa
Điện thoại luôn chẳng liên lạc được 

倔强的哑巴
juéjiàng de yǎ·ba
chuế cheng tơ dả pa
Làm thằng câm quật cường

藏着说不出的废话
cáng zhe shuō bù chū de fèihuà
tráng chưa sua pu tru tơ phây hoa
Cất đi những lười thừa không có cơ hội nói ra

也曾答应过
yě céng dā·ying guò
dể trấng ta inh cua
Cũng đã từng đồng ý 

一定给她一个家
yīdìng gěi tā yī gè jiā
i ting cẩy tha i cưa che
Nhất định cho cô ấy một mái nhà

可是时间呐时间呐
kěshì shíjiān nà shíjiān nà
khửa sư sứ chen na sứ chen na
Cơ mà thời gian này

太不听话
tài bù tīnghuà
thai pu thing hoa
Quá không nghe lời 

我梦中的她
wǒ mèng zhōng de tā
ủa mâng chung tơ tha
Cô gái trong giấc mộng tôi 

是否找到了她的他
shìfǒu zhǎo dào le tā de tā
sư phẩu chảo tao lơ tha tơ tha
Phải chăng đã tìm được chàng trai đời mình

会有人疼爱
huì yǒu rén téng'ài
huây dẩu rấn thấng ai
Sẽ có người thương yêu 

过得比从前幸福吧
guò dé bǐ cóngqián xìngfú ba
cua tứa pỉ trúng trén xing phú pa
Sống hạnh phúc hơn ngày trước 

我终于找到
wǒ zhōngyú zhǎo dào
ủa chung úy chảo tao
Cuối cùng tôi tìm được 

一起期许的童话
yīqǐ qīxǔ de tónghuà
i trỉ tri xủy tơ thúng hoa
Câu chuyện cổ tích từng hứa hẹn 

可是最后啊最后啊
kěshì zuìhòu ā zuìhòu ā
khửa sư chuây hâu a chuây hâu a
Cơ mà sau cùng, đến sau cùng 

我丢了她
wǒ diū le tā
ủa tiêu lơ tha
Tôi đánh mất cô ấy

其实
qíshí
trí sứ
Thật ra

我还在想她
wǒ hái zài xiǎng tā
ủa hái chai xẻng tha
Tôi vẫn còn nhớ cô ấy

却总拨不通的电话
què zǒng bō bù tōng de diànhuà
truê chủng pua pu thung tơ ten hoa
Điện thoại luôn chẳng liên lạc được 

倔强的哑巴
juéjiàng de yǎ·ba
chuế cheng tơ dả pa
Làm thằng câm quật cường

藏着说不出的废话
cáng zhe shuō bù chū de fèihuà
tráng chưa sua pu tru tơ phây hoa
Cất đi những lười thừa không có cơ hội nói ra

也曾答应过
yě céng dā·ying guò
dể trấng ta inh cua
Cũng đã từng đồng ý 

一定给她一个家
yīdìng gěi tā yī gè jiā
i ting cẩy tha i cưa che
Nhất định cho cô ấy một mái nhà

可是时间呐时间呐
kěshì shíjiān nà shíjiān nà
khửa sư sứ chen na sứ chen na
Cơ mà thời gian này

太不听话
tài bù tīnghuà
thai pu thing hoa
Quá không nghe lời 

我梦中的她
wǒ mèng zhōng de tā
ủa mâng chung tơ tha
Cô gái trong giấc mộng tôi 

是否找到了她的他
shìfǒu zhǎo dào le tā de tā
sư phẩu chảo tao lơ tha tơ tha
Phải chăng đã tìm được chàng trai đời mình

会有人疼爱
huì yǒu rén téng'ài
huây dẩu rấn thấng ai
Sẽ có người thương yêu 

过得比从前幸福吧
guò dé bǐ cóngqián xìngfú ba
cua tứa pỉ trúng trén xing phú pa
Sống hạnh phúc hơn ngày trước 

我终于找到
wǒ zhōngyú zhǎo dào
ủa chung úy chảo tao
Cuối cùng tôi tìm được 

一起期许的童话
yīqǐ qīxǔ de tónghuà
i trỉ tri xủy tơ thúng hoa
Câu chuyện cổ tích từng hứa hẹn 

可是最后啊最后啊
kěshì zuìhòu ā zuìhòu ā
khửa sư chuây hâu a chuây hâu a
Cơ mà sau cùng, đến sau cùng 

我丢了她
wǒ diū le tā
ủa tiêu lơ tha
Tôi đánh mất cô ấy

 • Bài hát tiếng Trung: Khoảnh Khắc Đẹp Nhất - Tiểu A Thất (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Khoảnh Khắc Đẹp Nhất qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đóng Khung Kết Cục - Lại Mỹ Vân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đóng Khung Kết Cục qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gác Máy Cuộc Gọi Này - Tân Địa

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Gác Máy Cuộc Gọi Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Hài Tạp Thi - Kỳ Nhiên, Trầm Mật Nhân

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Hài Tạp Thi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lời Đồn - Viêm Minh HI (COVER)

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lời Đồn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dưới Cây Hoa Lê - Tô Tinh Tiệp, Ngô Đại Lâm

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Dưới Cây Hoa Lê qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngày Trước Sợ - Vu Đông Nhiên

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngày Trước Sợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần - Tiếu Tiếu Vương

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Yêu Chợt Xa Chợt Gần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì Đâu Không Nói - yihuik Dĩ Tuệ, Bell Linh Huệ

  30/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì Đâu Không Nói qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ranh Giới Ngày Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa