Học bài hát tiếng Trung: Một Mình - Vương Lịch Hâm

20/09/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Một Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Một Mình - Vương Lịch Hâm

Lời bài hát Một Mình tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

一个人画着青春
yī gèrén huà zhe qīngchūn
i cưa rấn hoa chưa tring truân
Một mình vẽ bức thanh xuân

一个人完成责任
yī gèrén wánchéng zérèn
i cưa rấn oán trấng chứa rân
Một mình hoàn thành trách nhiệm

夜深
yè shēn
dê sân
Đêm khuya

一个人枕着抱枕
yī gèrén zhěn zhe bào zhěn
i cưa rấn chẩn chưa pao chẩn
Một mình kê đầu gối ôm

一个人修复伤痕
yī gèrén xiūfù shānghén
i cưa rấn xiêu phu sang hấn
Một mình phục hồi vết thương

一个人分秒必争
yī gèrén fēnmiǎobìzhēng
i cưa rấn phân mẻo pi châng
Một mình tranh từng phút giây

感悟生存
gǎnwù shēngcún
cản u sâng truấn
Cảm ngộ sinh tồn

做个有趣的灵魂
zuò gè yǒuqù de línghún
chua cưa dẩu truy tơ lính huấn
Làm một linh hồn thú vị

一个人快乐忧伤烦闷
yī gèrén kuàilè yōushāng fánmèn
i cưa rấn khoai lưa dâu sang phán mân
Một mình vui mừng đau buồn phiền muộn

一个人时听喜欢歌声
yī gèrén shí tīng xǐ·huan gēshēng
i cưa rấn sứ thing xỉ hoan cưa sâng
Lúc một mình nghe tiếng ca mình thích

一个为朋友去牺牲
yī gè wèi péng·you qù xīshēng
i cưa uây p'ấng dẩu truy xi sâng
Một người hi sinh vì bè bạn

能信任的人
néng xìnrèn de rén
nấng xin rân tơ rấn
Người có thể tin tưởng

一个人
yī gèrén
i cưa rấn
Một mình

可能晚婚可能不结婚
kěnéng wǎnhūn kěnéng bù jiéhūn
khửa nấng oản huân khửa nấng pu chía huân
Có thể cưới muộn có thể không kết hôn

也想过为某人私奔
yě xiǎng guò wèi mǒu rén sībēn
dể xẻng cua uây mẩu rấn xư pân
Cũng từng nghĩ tới việc trốn chạy với ai

一个人
yī gèrén
i cưa rấn
Một mình

可以照顾爸妈和感恩
kěyǐ zhàogù bà mā hé gǎn'ēn
khửa ỉ chao cu pa ma hứa cản ân
Có thể chăm sóc ba mẹ với đội ơn

不能让自己遗憾到终身
bùnéng ràng zìjǐ yíhàn dào zhōngshēn
pu nấng rang chư chỉ í han tao chung sân
Không thể để mình tiếc nuối đến cuối đời

一个人
yī gèrén
i cưa rấn
Một mình

想定居在喜爱的小镇
xiǎng dìngjū zài xǐ'ài de xiǎo zhèn
xẻng ting chuy chai xỉ ai tơ xẻo chân
Muốn định cư tại làng nhỏ mình thích

拒绝人情世故纷争
jùjué rénqíngshìgù fēnzhēng
chuy chuế rấn trính sư cu phân châng
Từ chối mọi tranh chấp thế nhân

迟早会在有一天
chízǎo huì zài yǒu yītiān
trứ chảo huây chai dẩu i then
Sớm muộn sẽ tại ngày nào ấy

成为过来人
chéngwéi guòláirén
trấng uấy cua lái rấn
Trở thành người từng trải

一个人修复伤痕
yī gèrén xiūfù shānghén
i cưa rấn xiêu phu sang hấn
Một mình phục hồi vết thương

一个人分秒必争
yī gèrén fēnmiǎobìzhēng
i cưa rấn phân mẻo pi châng
Một mình tranh từng phút giây

感悟生存
gǎnwù shēngcún
cản u sâng truấn
Cảm ngộ sinh tồn

做个有趣的灵魂
zuò gè yǒuqù de línghún
chua cưa dẩu truy tơ lính huấn
Làm một linh hồn thú vị

一个人快乐忧伤烦闷
yī gèrén kuàilè yōushāng fánmèn
i cưa rấn khoai lưa dâu sang phán mân
Một mình vui mừng đau buồn phiền muộn

一个人时听喜欢歌声
yī gèrén shí tīng xǐ·huan gēshēng
i cưa rấn sứ thing xỉ hoan cưa sâng
Lúc một mình nghe tiếng ca mình thích

一个为朋友去牺牲
yī gè wèi péng·you qù xīshēng
i cưa uây p'ấng dẩu truy xi sâng
Một người hi sinh vì bè bạn

能信任的人
néng xìnrèn de rén
nấng xin rân tơ rấn
Người có thể tin tưởng

一个人
yī gèrén
i cưa rấn
Một mình

可能晚婚可能不结婚
kěnéng wǎnhūn kěnéng bù jiéhūn
khửa nấng oản huân khửa nấng pu chía huân
Có thể cưới muộn có thể không kết hôn

也想过为某人私奔
yě xiǎng guò wèi mǒu rén sībēn
dể xẻng cua uây mẩu rấn xư pân
Cũng từng nghĩ tới việc trốn chạy với ai

一个人
yī gèrén
i cưa rấn
Một mình

可以照顾爸妈和感恩
kěyǐ zhàogù bà mā hé gǎn'ēn
khửa ỉ chao cu pa ma hứa cản ân
Có thể chăm sóc ba mẹ với đội ơn

不能让自己遗憾到终身
bùnéng ràng zìjǐ yíhàn dào zhōngshēn
pu nấng rang chư chỉ í han tao chung sân
Không thể để mình tiếc nuối đến cuối đời

一个人
yī gèrén
i cưa rấn
Một mình

想定居在喜爱的小镇
xiǎng dìngjū zài xǐ'ài de xiǎo zhèn
xẻng ting chuy chai xỉ ai tơ xẻo chân
Muốn định cư tại làng nhỏ mình thích

拒绝人情世故纷争
jùjué rénqíngshìgù fēnzhēng
chuy chuế rấn trính sư cu phân châng
Từ chối mọi tranh chấp thế nhân

迟早会在有一天
chízǎo huì zài yǒu yītiān
trứ chảo huây chai dẩu i then
Sớm muộn sẽ tại ngày nào ấy

成为过来人
chéngwéi guòláirén
trấng uấy cua lái rấn
Trở thành người từng trải

一个人
yī gèrén
i cưa rấn
Một mình

可能晚婚可能不结婚
kěnéng wǎnhūn kěnéng bù jiéhūn
khửa nấng oản huân khửa nấng pu chía huân
Có thể cưới muộn có thể không kết hôn

也想过为某人私奔
yě xiǎng guò wèi mǒu rén sībēn
dể xẻng cua uây mẩu rấn xư pân
Cũng từng nghĩ tới việc trốn chạy với ai

一个人
yī gèrén
i cưa rấn
Một mình

可以照顾爸妈和感恩
kěyǐ zhàogù bà mā hé gǎn'ēn
khửa ỉ chao cu pa ma hứa cản ân
Có thể chăm sóc ba mẹ với đội ơn

不能让自己遗憾到终身
bùnéng ràng zìjǐ yíhàn dào zhōngshēn
pu nấng rang chư chỉ í han tao chung sân
Không thể để mình tiếc nuối đến cuối đời

一个人
yī gèrén
i cưa rấn
Một mình

想定居在喜爱的小镇
xiǎng dìngjū zài xǐ'ài de xiǎo zhèn
xẻng ting chuy chai xỉ ai tơ xẻo chân
Muốn định cư tại làng nhỏ mình thích

拒绝人情世故纷争
jùjué rénqíngshìgù fēnzhēng
chuy chuế rấn trính sư cu phân châng
Từ chối mọi tranh chấp thế nhân

迟早会在有一天
chízǎo huì zài yǒu yītiān
trứ chảo huây chai dẩu i then
Sớm muộn sẽ tại ngày nào ấy

成为过来人
chéngwéi guòláirén
trấng uấy cua lái rấn
Trở thành người từng trải
 

 • Bài hát tiếng Trung: Em Hiểu - Tô Hàm

  20/09/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dù Sao - Trương Tề Sơn DanieL

  20/09/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Dù Sao qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Sẽ Không Hiểu – Joysaaaa

  20/09/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Sẽ Không Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Đẳng Thập Ma Quân (Đặng Ngụ Quân) (COVER)

  20/09/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Từ Đây Chúng Mình - Châu Tư Hàm (A Hàm)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Từ Đây Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nói Với Con - Trương Tây (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Với Con qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngôi Sao Dẫn Lối - Lộ Phi Văn (OST Người Yêu Tôi Nhất Thế Gian)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngôi Sao Dẫn Lối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Lầm - Triệu Nãi Cát

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Lầm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đuổi - Vương Tịnh Văn

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đuổi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Lúc Lá Rơi - Hattie Hải Đình

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Lúc Lá Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa