Bài hát tiếng Trung: Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò

08/09/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò - Linh Nhất Cửu Linh Nhị |  零一九零贰

Lời bài hát Nửa Câu Mực Nồng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

提笔落下半句浓墨
tí bǐ luò xià bàn jù nóng mò
thí pỉ lua xe pan chuy núng mua
Nhấc bút, hạ xuống nửa câu mực nồng

你路过人间烟火
nǐ lùguò rénjiān yānhuǒ
nỉ lu cua rấn chen den hủa
Nàng lướt qua pháo hoa nhân gian

明月挂墙影
míng yuè guà qiáng yǐng
mính duê qua tréng ỉnh
Trăng sang treo bóng trên tường

你我好似弦断于沉默
nǐ wǒ hǎosì xián duàn yú chénmò
nỉ ủa hảo sư xén toan úy trấn mua
Nàng, ta như đàn đứt dây với trầm lặng 

惋叹痴痴狂狂爱过
wǎn tàn chī chīkuáng kuáng ài guò
oản than trư trư khoáng khoáng ai cua
Oán than tình yêu đã từng một thời si cuồng

书万卷饮尽风火
shū wàn juǎn yìn jìn fēng huǒ
su oan choẻn in chin phâng hủa
Vạn cuốn sách nuốt trọn gió lửa

泪光落于绫罗落于纸墨
lèi guāng luò yú líng luó luò yú zhǐ mò
lây quang lua úy lính lúa lua úy chử mua
Nước mắt rơi xuống lụa lăn dài trên trang giấy

随风起又落
suí fēng qǐ yòu luò
xuấy phâng trỉ dâu lua
Theo gió lạc trôi

书信撰下一段因果
shūxìn zhuàn xià yī duàn yīn'guǒ
su xin choan xe i toan in của
Bức thư viết tiếp đoạn nhân quả

雨恨云愁的缄默
yǔ hèn yún chóu de jiānmò
ủy hân uýn trấu tơ chen mua
Mưa oán, mây buồn lẳng lặng rồi thôi

万家的灯火潮起潮落
wàn jiā de dēnghuǒ cháo qǐ cháo luò
oan che tơ tâng hủa tráo trỉ tráo lua
Ngọn đèn vạn nhà khi phập phồng

情坠于泪眸
qíng zhuì yú lèi móu
trính chuây úy lây mấu
Tình tàn nước mắt giàn giụa

窗外一声凄凄的歌
chuāng wài yī shēng qī qī de gē
troang oai i sâng tri tri tơ cưa
Ngoài khung cửa tiếng ca thê lương

唤虫鸣月下渔火
huàn chōng míng yuè xià yúhuǒ
hoan trung mính duê xe úy hủa
Dưới trăng côn trùng rả tít, đèn trên thuyền chài

繁花落于池河落于心头
fánhuā luò yú chí hé luò yú xīntóu
phán hoa lua úy trứ hứa lua úy xin thấu
Trăm hoa đáp xuống sông hồ, rơi vào trong tim

大雨又滂沱
dàyǔ yòu pāngtuó
ta ủy dâu p'ang thúa
Cơn mưa tầm tã

灯下曲终人散
dēng xià qǔ zhōng rén sàn
tâng xe trủy chung rấn xan
Dưới đèn một khúc chung nhân tán

唱绝人世悲欢
chàng jué rénshì bēi huān
trang chuế rấn sư pây hoan
Xướng ra hết thảy vui buồn thế gian

你用一笑替愁善感
nǐ yòng yī xiào tì chóu shàngǎn
nỉ dung i xeo thi trấu san cản
Nàng mỉm cười thay vì đa sầu đa cảm

眼下灯火阑珊
yǎnxià dēnghuǒ lánshān
dẻn xe tâng hủa lán san
Ngọn đèn dầu trước mặt sắp lụi tàn

心如风近水寒
xīn rú fēng jìn shuǐ hán
xin rú phâng chin suẩy hán
Tâm như cơn gió lướt qua nước lặng

长夜漫恨未散
chángyè màn hèn wèi sàn
cháng dê man hân uây xan
Đêm dài oán hận chưa tan

风月无关
fēngyuè wúguān
phâng duê ú quan
Không liên quan gió trăng

提笔落下半句浓墨
tí bǐ luò xià bàn jù nóng mò
thí pỉ lua xe pan chuy núng mua
Nhấc bút, hạ xuống nửa câu mực nồng

你路过人间烟火
nǐ lùguò rénjiān yānhuǒ
nỉ lu cua rấn chen den hủa
Nàng lướt qua pháo hoa nhân gian

明月挂墙影
míng yuè guà qiáng yǐng
mính duê qua tréng ỉnh
Trăng sang treo bóng trên tường

你我好似弦断于沉默
nǐ wǒ hǎosì xián duàn yú chénmò
nỉ ủa hảo sư xén toan úy trấn mua
Nàng, ta như đàn đứt dây với trầm lặng 

惋叹痴痴狂狂爱过
wǎn tàn chī chīkuáng kuáng ài guò
oản than trư trư khoáng khoáng ai cua
Oán than tình yêu đã từng một thời si cuồng

书万卷饮尽风火
shū wàn juǎn yìn jìn fēng huǒ
su oan choẻn in chin phâng hủa
Vạn cuốn sách nuốt trọn gió lửa

泪光落于绫罗落于纸墨
lèi guāng luò yú líng luó luò yú zhǐ mò
lây quang lua úy lính lúa lua úy chử mua
Nước mắt rơi xuống lụa lăn dài trên trang giấy

随风起又落
suí fēng qǐ yòu luò
xuấy phâng trỉ dâu lua
Theo gió lạc trôi

书信撰下一段因果
shūxìn zhuàn xià yī duàn yīn'guǒ
su xin choan xe i toan in của
Bức thư viết tiếp đoạn nhân quả

雨恨云愁的缄默
yǔ hèn yún chóu de jiānmò
ủy hân uýn trấu tơ chen mua
Mưa oán, mây buồn lẳng lặng rồi thôi

万家的灯火潮起潮落
wàn jiā de dēnghuǒ cháo qǐ cháo luò
oan che tơ tâng hủa tráo trỉ tráo lua
Ngọn đèn vạn nhà khi phập phồng

情坠于泪眸
qíng zhuì yú lèi móu
trính chuây úy lây mấu
Tình tàn nước mắt giàn giụa

窗外一声凄凄的歌
chuāng wài yī shēng qī qī de gē
troang oai i sâng tri tri tơ cưa
Ngoài khung cửa tiếng ca thê lương

唤虫鸣月下渔火
huàn chōng míng yuè xià yúhuǒ
hoan trung mính duê xe úy hủa
Dưới trăng côn trùng rả tít, đèn trên thuyền chài

繁花落于池河落于心头
fánhuā luò yú chí hé luò yú xīntóu
phán hoa lua úy trứ hứa lua úy xin thấu
Trăm hoa đáp xuống sông hồ, rơi vào trong tim

大雨又滂沱
dàyǔ yòu pāngtuó
ta ủy dâu p'ang thúa
Cơn mưa tầm tã

灯下曲终人散
dēng xià qǔ zhōng rén sàn
tâng xe trủy chung rấn xan
Dưới đèn một khúc chung nhân tán

唱绝人世悲欢
chàng jué rénshì bēi huān
trang chuế rấn sư pây hoan
Xướng ra hết thảy vui buồn thế gian

你用一笑替愁善感
nǐ yòng yī xiào tì chóu shàngǎn
nỉ dung i xeo thi trấu san cản
Nàng mỉm cười thay vì đa sầu đa cảm

眼下灯火阑珊
yǎnxià dēnghuǒ lánshān
dẻn xe tâng hủa lán san
Ngọn đèn dầu trước mặt sắp lụi tàn

心如风近水寒
xīn rú fēng jìn shuǐ hán
xin rú phâng chin suẩy hán
Tâm như cơn gió lướt qua nước lặng

长夜漫恨未散
chángyè màn hèn wèi sàn
cháng dê man hân uây xan
Đêm dài oán hận chưa tan

风月无关
fēngyuè wúguān
phâng duê ú quan
Không liên quan gió trăng

灯下曲终人散
dēng xià qǔ zhōng rén sàn
tâng xe trủy chung rấn xan
Dưới đèn một khúc chung nhân tán

唱绝人世悲欢
chàng jué rénshì bēi huān
trang chuế rấn sư pây hoan
Xướng ra hết thảy vui buồn thế gian

你用一笑替愁善感
nǐ yòng yī xiào tì chóu shàngǎn
nỉ dung i xeo thi trấu san cản
Nàng mỉm cười thay vì đa sầu đa cảm

眼下灯火阑珊
yǎnxià dēnghuǒ lánshān
dẻn xe tâng hủa lán san
Ngọn đèn dầu trước mặt sắp lụi tàn

心如风近水寒
xīn rú fēng jìn shuǐ hán
xin rú phâng chin suẩy hán
Tâm như cơn gió lướt qua nước lặng

长夜漫恨未散
chángyè màn hèn wèi sàn
cháng dê man hân uây xan
Đêm dài oán hận chưa tan

风月无关
fēngyuè wúguān
phâng duê ú quan
Không liên quan gió trăng
 

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) | 酌酒醉长安 - 七叔 (叶泽浩)

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过 Nǐ bù dǒng wǒ de nánguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Như Cố 如故 Rúgù

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như Cố 如故 Rúgù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quyết Luyến 玦恋 Jué liàn

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Quyết Luyến 玦恋 Jué liàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa