Học bài hát tiếng Trung: Thói Quen - Tiêu Nghiên Kì

01/05/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Thói Quen qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Thói Quen - Tiêu Nghiên Kì

Lời bài hát Thói Quen tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

行人间交错的背影太匆匆
xíngrén jiàn jiāocuò de bèiyǐng tài cōngcōng
xính rấn chen cheo trua tơ pây ỉnh thai trung trung
Bóng lưng đan xen giữa dòng người quá vội vã

在你的眼中也没什么不同
zài nǐ de yǎn zhōng yě méishén·me bù tóng
chai nỉ tơ dẻn chung dể mấy sấn mơ pu thúng
Trong mắt anh cũng không có gì khác biệt

可能我也没有比别人独特
kěnéng wǒ yě méi·yǒu bǐ biérén dútè
khửa nấng ủa dể mấy dẩu pỉ pía rấn tú thưa
Có thể em cũng chẳng đặc biệt hơn ai khác

只是恰巧能相拥
zhǐshì qiàqiǎo néng xiāng yōng
chử sư tre trẻo nấng xeng dung
Chỉ là đúng lúc ôm được nhau

傍晚的微风中夕阳被浸没
bàngwǎn de wēi fēng zhōng xīyáng bèi jìn méi
pang oản tơ uây phâng chung xi dáng pây chin mấy
Trong cơn gió nhẹ gần tối, tà dương dần khuất bóng

到了夜晚时分月色太朦胧
dào le yèwǎn shífèn yuèsè tài ménglóng
tao lơ dê oản sứ phân duê xưa thai mấng lúng
Đến buổi đêm ánh trăng quá mơ hồ

才会让你错觉成相拥
cái huì ràng nǐ cuòjué chéng xiāng yōng
trái huây rang nỉ trua chuế trấng xeng dung
Mới khiến anh lầm tưởng thành ấp ôm

倾心交谈的对象也不止我一个
qīngxīn jiāotán de duìxiàng yě bùzhǐ wǒ yī gè
tring xin cheo thán tơ tuây xeng dể pu chử ủa i cưa
Đối tượng gửi trao tâm tình cũng không chỉ mỗi mình em

温柔缱绻也可能只是附送
wēnróu qiǎnquǎn yě kěnéng zhǐshì fùsòng
uân rấu trẻn troẻn dể khửa nấng chử sư phu xung
Dịu dàng lưu luyến có thể chỉ là quà tặng kèm

却被过度解释成一种隆重
què bèi guòdù jiěshì chéng yī zhǒng lóngzhòng
truê pây cua tu chỉa sư trấng i chủng lúng chung
Lại bị hiểu quá mức thành một món quà quý trọng

你轻描淡写的晚安我当成了习惯
nǐ qīngmiáodànxiě de wǎn'ān wǒ dàngchéng le xíguān
nỉ tring méo tan xỉa tơ oản an ủa tang trấng lơ xí quan
Câu chúc ngủ ngon hời hợt của anh em xem thành thói quen

心事重重的人还牵扯在电话两端
xīnshì chóngchóng de rén hái qiānchě zài diànhuà liǎng duān
xin sư trúng chung tơ rấn hái tren trửa chai ten hoa lẻng toan
Người có tâm sự ngổn ngang vẫn níu kéo hai bên đầu điện thoại

寂寞时的陪伴总是被轻易的遣散
jìmò shí de péibàn zǒngshì bèi qīng·yì de qiǎnsàn
chi mua sứ tơ p'ấy pan chủng sư pây tring i tơ trẻn xan
Đồng hành lúc cô đơn bao giờ cũng dễ dàng bị xem nhẹ

沉默的对面到底要多难堪
chénmò de duìmiàn dàodǐ yào duō nánkān
trấn mua tơ tuây men tao tỉ dao tua nán khan
Lặng im đối diện rốt cuộc phải bối rối bao

倾听你所有的不安我自愿成习惯
qīngtīng nǐ suǒyǒu de bù'ān wǒ zìyuàn chéng xíguān
tring thing nỉ xủa dẩu tơ pu an ủa chư doen trấng xí quan
Lắng nghe tất cả bất an của anh, em tự nguyện thành thói quen

一人在摇摆一人想要答案
yī rén zài yáobǎi yī rén xiǎng yào dá'àn
i rấn chai dáo pải i rấn xẻng dao tá an
Một người đang dao động một người muốn có đáp án

也不是非要将感情给你承担
yě bù·shi fēi yào jiāng gǎnqíng gěi nǐ chéngdān
dể pu sư phây dao cheng cản trính cẩy nỉ trấng tan
Cũng không phải bắt buộc anh gánh vác tình cảm này

别为难
bié wéinán
pía uấy nán
Đừng khó xử

倾心交谈的对象也不止我一个
qīngxīn jiāotán de duìxiàng yě bùzhǐ wǒ yī gè
tring xin cheo thán tơ tuây xeng dể pu chử ủa i cưa
Đối tượng gửi trao tâm tình cũng không chỉ mỗi mình em

温柔缱绻也可能只是附送
wēnróu qiǎnquǎn yě kěnéng zhǐshì fùsòng
uân rấu trẻn troẻn dể khửa nấng chử sư phu xung
Dịu dàng lưu luyến có thể chỉ là quà tặng kèm

却被过度解释成一种隆重
què bèi guòdù jiěshì chéng yī zhǒng lóngzhòng
truê pây cua tu chỉa sư trấng i chủng lúng chung
Lại bị hiểu quá mức thành một món quà quý trọng

你轻描淡写的晚安我当成了习惯
nǐ qīngmiáodànxiě de wǎn'ān wǒ dàngchéng le xíguān
nỉ tring méo tan xỉa tơ oản an ủa tang trấng lơ xí quan
Câu chúc ngủ ngon hời hợt của anh em xem thành thói quen

心事重重的人还牵扯在电话两端
xīnshì chóngchóng de rén hái qiānchě zài diànhuà liǎng duān
xin sư trúng chung tơ rấn hái tren trửa chai ten hoa lẻng toan
Người có tâm sự ngổn ngang vẫn níu kéo hai bên đầu điện thoại

寂寞时的陪伴总是被轻易的遣散
jìmò shí de péibàn zǒngshì bèi qīng·yì de qiǎnsàn
chi mua sứ tơ p'ấy pan chủng sư pây tring i tơ trẻn xan
Đồng hành lúc cô đơn bao giờ cũng dễ dàng bị xem nhẹ

沉默的对面到底要多难堪
chénmò de duìmiàn dàodǐ yào duō nánkān
trấn mua tơ tuây men tao tỉ dao tua nán khan
Lặng im đối diện rốt cuộc phải bối rối bao

倾听你所有的不安我自愿成习惯
qīngtīng nǐ suǒyǒu de bù'ān wǒ zìyuàn chéng xíguān
tring thing nỉ xủa dẩu tơ pu an ủa chư doen trấng xí quan
Lắng nghe tất cả bất an của anh, em tự nguyện thành thói quen

一人在摇摆一人想要答案
yī rén zài yáobǎi yī rén xiǎng yào dá'àn
i rấn chai dáo pải i rấn xẻng dao tá an
Một người đang dao động một người muốn có đáp án

也不是非要将感情给你承担
yě bù·shi fēi yào jiāng gǎnqíng gěi nǐ chéngdān
dể pu sư phây dao cheng cản trính cẩy nỉ trấng tan
Cũng không phải bắt buộc anh gánh vác tình cảm này

别为难
bié wéinán
pía uấy nán
Đừng khó xử

你轻描淡写的晚安我当成了习惯
nǐ qīngmiáodànxiě de wǎn'ān wǒ dàngchéng le xíguān
nỉ tring méo tan xỉa tơ oản an ủa tang trấng lơ xí quan
Câu chúc ngủ ngon hời hợt của anh em xem thành thói quen

心事重重的人还牵扯在电话两端
xīnshì chóngchóng de rén hái qiānchě zài diànhuà liǎng duān
xin sư trúng chung tơ rấn hái tren trửa chai ten hoa lẻng toan
Người có tâm sự ngổn ngang vẫn níu kéo hai bên đầu điện thoại

寂寞时的陪伴总是被轻易的遣散
jìmò shí de péibàn zǒngshì bèi qīng·yì de qiǎnsàn
chi mua sứ tơ p'ấy pan chủng sư pây tring i tơ trẻn xan
Đồng hành lúc cô đơn bao giờ cũng dễ dàng bị xem nhẹ

沉默的对面到底要多难堪
chénmò de duìmiàn dàodǐ yào duō nánkān
trấn mua tơ tuây men tao tỉ dao tua nán khan
Lặng im đối diện rốt cuộc phải bối rối bao

倾听你所有的不安我自愿成习惯
qīngtīng nǐ suǒyǒu de bù'ān wǒ zìyuàn chéng xíguān
tring thing nỉ xủa dẩu tơ pu an ủa chư doen trấng xí quan
Lắng nghe tất cả bất an của anh, em tự nguyện thành thói quen

一人在摇摆一人想要答案
yī rén zài yáobǎi yī rén xiǎng yào dá'àn
i rấn chai dáo pải i rấn xẻng dao tá an
Một người đang dao động một người muốn có đáp án

也不是非要将感情给你承担
yě bù·shi fēi yào jiāng gǎnqíng gěi nǐ chéngdān
dể pu sư phây dao cheng cản trính cẩy nỉ trấng tan
Cũng không phải bắt buộc anh gánh vác tình cảm này

别为难
bié wéinán
pía uấy nán
Đừng khó xử
 

 • Bài hát tiếng Trung: Trong Mưa Lớn - Thị Nhị Trí Nha

  01/05/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trong Mưa Lớn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hơi Ấm Còn Vương - Quất Tử Muội

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hơi Ấm Còn Vương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trong Bóng Tối - Nguyệt Hạ

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trong Bóng Tối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Càng Lúc Càng Không Hiểu - Lưu Đại Na (COVER)

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Càng Lúc Càng Không Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quan Hệ Nguy Hiểm – Joysaaaa

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Quan Hệ Nguy Hiểm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô Ấy Khiến Anh Hiểu - Lancelot_Lan Tư Lạc

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô Ấy Khiến Anh Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Giỏi Biểu Đạt - Tô Tinh Tiệp

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Giỏi Biểu Đạt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đặc Công Trượt Chân - Trấp Ngang Trương

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Đặc Công Trượt Chân qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lọ Thuỷ Tinh Tâm Sự - Tôn Khả Khả

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lọ Thuỷ Tinh Tâm Sự qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa