Bài hát tiếng Trung: Hơi Ấm Còn Vương - Quất Tử Muội

29/04/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Hơi Ấm Còn Vương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Hơi Ấm Còn Vương - Quất Tử Muội

Lời bài hát Hơi Ấm Còn Vương tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

明明分手好久了
míngmíng fēnshǒu hǎojiǔ le
mính mính phân sẩu hảo chiểu lơ
Rõ ràng đã chia tay từ lâu

怎么还是会难过
zěn·me hái·shi huì nánguò
chẩn mơ hái sư huây nán cua
Sao lại vẫn cứ buồn như thế

你走后仍发挥余热
nǐ zǒu hòu réng fāhuī yúrè
nỉ chẩu hâu rấng pha huây úy rưa
Anh rời xa, hơi ấm vẫn ở lại

故事没意外转折
gùshì méi yìwài zhuǎnzhé
cu sư mấy i oai choản chứa
Câu chuyện chẳng có bước ngoặt bất ngờ

时间是最伤人的
shíjiān shì zuì shāng rén de
sứ chen sư chuây sang rấn tơ
Thời gian là thứ gây tổn thương nhất

想到你我心刺痛的
xiǎng dào nǐ wǒ xīn cìtòng de
xẻng tao nỉ ủa xin trư thung tơ
Nhớ về anh, lòng em cứ nhói đau

想念是动情时刻
xiǎngniàn shì dòngqíng shíkè
xẻng nen sư tung trính sứ khưa
Nhớ nhung là khoảnh khắc xúc động

太无法割舍
tài wúfǎ gēshě
thai ú phả cưa sửa
Không cách nào cắt đứt

我怎会是你的选择
wǒ zěn huì shì nǐ de xuǎnzé
ủa chẩn huây sư nỉ tơ xoẻn chứa
Sao em có thể là lựa chọn của anh

我们啊
wǒ·men ā
ủa mân a
Hai chúng ta

分分合合坎坎坷坷还是错过
fēn fēn hé hé kǎn kǎnkě kě hái·shi cuòguò
phân phân hứa hứa khản khán khửa khửa hái sư trua cua
Phân rồi lại hợp trải bao trắc trở vẫn là bỏ lỡ

藕断丝连相互折磨终究覆辙
ǒuduànsīlián xiānghù zhémó zhōngjiū fùzhé
ǒu toan xư lén xeng hu chứa múa chung chiêu phu chứa
Vương vấn không dứt giày vò lẫn nhau giẫm lại vết cũ

你换了种方式生活怎能不支持呢
nǐ huàn le zhǒng fāngshì shēnghuó zěn néng bùzhī chí ne
nỉ hoan lơ chủng phang sư sâng húa chẩn nấng pu chư trứ nưa
Anh đổi qua một cách sống khác sao có thể không ủng hộ đây

我们啊
wǒ·men ā
ủa mân a
Hai chúng ta

萍水相逢按理来说只是过客
píngshuǐxiāngféng ānlǐ lái shuō zhǐshì guòkè
p'ính suẩy xeng phấng an lỉ lái sua chử sư cua khưa
Bèo nước gặp nhau, theo lý mà nói chỉ là người dưng

而我爱你深刻
ér wǒ ài nǐ shēnkè
ớ ủa ai nỉ sân khưa
Mà em yêu anh đậm sâu

终归是我最寂寞的一个
zhōngguī shì wǒ zuì jìmò de yī gè
chung quây sư ủa chuây chi mua tơ i cưa
Cuối cùng chính em là người cô đơn nhất

故事没意外转折
gùshì méi yìwài zhuǎnzhé
cu sư mấy i oai choản chứa
Câu chuyện chẳng có bước ngoặt bất ngờ

时间是最伤人的
shíjiān shì zuì shāng rén de
sứ chen sư chuây sang rấn tơ
Thời gian là thứ gây tổn thương nhất

想到你我心刺痛的
xiǎng dào nǐ wǒ xīn cìtòng de
xẻng tao nỉ ủa xin trư thung tơ
Nhớ về anh, lòng em cứ nhói đau

想念是动情时刻
xiǎngniàn shì dòngqíng shíkè
xẻng nen sư tung trính sứ khưa
Nhớ nhung là khoảnh khắc xúc động

太无法割舍
tài wúfǎ gēshě
thai ú phả cưa sửa
Không cách nào cắt đứt

我怎会是你的选择
wǒ zěn huì shì nǐ de xuǎnzé
ủa chẩn huây sư nỉ tơ xoẻn chứa
Sao em có thể là lựa chọn của anh

我们啊
wǒ·men ā
ủa mân a
Hai chúng ta

分分合合坎坎坷坷还是错过
fēn fēn hé hé kǎn kǎnkě kě hái·shi cuòguò
phân phân hứa hứa khản khán khửa khửa hái sư trua cua
Phân rồi lại hợp trải bao trắc trở vẫn là bỏ lỡ

藕断丝连相互折磨终究覆辙
ǒuduànsīlián xiānghù zhémó zhōngjiū fùzhé
ǒu toan xư lén xeng hu chứa múa chung chiêu phu chứa
Vương vấn không dứt giày vò lẫn nhau giẫm lại vết cũ

你换了种方式生活怎能不支持呢
nǐ huàn le zhǒng fāngshì shēnghuó zěn néng bùzhī chí ne
nỉ hoan lơ chủng phang sư sâng húa chẩn nấng pu chư trứ nưa
Anh đổi qua một cách sống khác sao có thể không ủng hộ đây

我们啊
wǒ·men ā
ủa mân a
Hai chúng ta

萍水相逢按理来说只是过客
píngshuǐxiāngféng ānlǐ lái shuō zhǐshì guòkè
p'ính suẩy xeng phấng an lỉ lái sua chử sư cua khưa
Bèo nước gặp nhau, theo lý mà nói chỉ là người dưng

而我爱你深刻
ér wǒ ài nǐ shēnkè
ớ ủa ai nỉ sân khưa
Mà em yêu anh đậm sâu

终归是我最寂寞的一个
zhōngguī shì wǒ zuì jìmò de yī gè
chung quây sư ủa chuây chi mua tơ i cưa
Cuối cùng chính em là người cô đơn nhất

我们啊
wǒ·men ā
ủa mân a
Hai chúng ta

分分合合坎坎坷坷还是错过
fēn fēn hé hé kǎn kǎnkě kě hái·shi cuòguò
phân phân hứa hứa khản khán khửa khửa hái sư trua cua
Phân rồi lại hợp trải bao trắc trở vẫn là bỏ lỡ

藕断丝连相互折磨终究覆辙
ǒuduànsīlián xiānghù zhémó zhōngjiū fùzhé
ǒu toan xư lén xeng hu chứa múa chung chiêu phu chứa
Vương vấn không dứt giày vò lẫn nhau giẫm lại vết cũ

你换了种方式生活怎能不支持呢
nǐ huàn le zhǒng fāngshì shēnghuó zěn néng bùzhī chí ne
nỉ hoan lơ chủng phang sư sâng húa chẩn nấng pu chư trứ nưa
Anh đổi qua một cách sống khác sao có thể không ủng hộ đây

我们啊
wǒ·men ā
ủa mân a
Hai chúng ta

萍水相逢按理来说只是过客
píngshuǐxiāngféng ānlǐ lái shuō zhǐshì guòkè
p'ính suẩy xeng phấng an lỉ lái sua chử sư cua khưa
Bèo nước gặp nhau, theo lý mà nói chỉ là người dưng

而我爱你深刻
ér wǒ ài nǐ shēnkè
ớ ủa ai nỉ sân khưa
Mà em yêu anh đậm sâu

终归是我最寂寞的一个
zhōngguī shì wǒ zuì jìmò de yī gè
chung quây sư ủa chuây chi mua tơ i cưa
Cuối cùng chính em là người cô đơn nhất
 

 • Học bài hát tiếng Trung: Trong Bóng Tối - Nguyệt Hạ

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trong Bóng Tối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Càng Lúc Càng Không Hiểu - Lưu Đại Na (COVER)

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Càng Lúc Càng Không Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quan Hệ Nguy Hiểm – Joysaaaa

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Quan Hệ Nguy Hiểm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô Ấy Khiến Anh Hiểu - Lancelot_Lan Tư Lạc

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô Ấy Khiến Anh Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Giỏi Biểu Đạt - Tô Tinh Tiệp

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Giỏi Biểu Đạt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đặc Công Trượt Chân - Trấp Ngang Trương

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Đặc Công Trượt Chân qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lọ Thuỷ Tinh Tâm Sự - Tôn Khả Khả

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lọ Thuỷ Tinh Tâm Sự qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cồn Cát Cô Quạnh - Lưu Đại Na (Bản Nữ)

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Cồn Cát Cô Quạnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Anh Đến Mùa Đông - Trương Đức Y Linh

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Anh Đến Mùa Đông qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bí Mật Cùng Cực - Giang Phủng Lăng

  28/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Bí Mật Cùng Cực qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa