Bài hát tiếng Trung: Trong Mưa Lớn - Thị Nhị Trí Nha

01/05/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Trong Mưa Lớn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Trong Mưa Lớn - Thị Nhị Trí Nha

Lời bài hát Trong Mưa Lớn tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你为我精心编制了那么多的谎话
nǐ wèi wǒ jīngxīn biānzhì le nà·me duō de huǎnghuà
nỉ uây ủa ching xin pen chư lơ na mơ tua tơ hoảng hoa
Anh dày công thêu dệt cho em nhiều lời dối gian đến thế

拆穿的时候我们到底谁会更尴尬
chāichuān de shí·hou wǒ·men dàodǐ shuí huì gèng gān gà
trai troan tơ sứ hâu ủa mân tao tỉ suấy huây câng can ca
Đến khi vạch trần giữa chúng ta rốt cuộc ai sẽ bối rối hơn

最后一点能留恋的只有这个盛夏
zuìhòu yī diǎn néng liúliàn de zhǐyǒu zhè·ge shèngxià
chuây hâu i tẻn nấng liếu len tơ chử dẩu chưa cưa sâng xe
Điều cuối cùng có thể lưu luyến chỉ có ngày giữa hạ này

再碰面时希望我们的脚步别停下
zài pèng miàn shí xīwàng wǒ·men de jiǎobù bié tíng xià
chai p'âng men sứ xi oang ủa mân tơ chẻo pu pía thính xe
Lần sau gặp lại hi vọng bước chân đôi ta đừng dừng lại

开始时热烈的情话连篇像个小说家
kāishǐ shí rèliè díqíng huà liánpiān xiàng gè xiǎoshuō jiā
khai sử sứ rưa liê tí trính hoa lén p'en xeng cưa xẻo sua che
Thuở ban đầu lời tình nồng nàn liên miên như một tiểu thuyết gia

结束时竟然连一句实话都不肯回答
jiéshù shí jìngrán lián yī jù shíhuà dōu bùkěn huídá
chía su sứ ching rán lén i chuy sứ hoa tâu pu khẩn huấy tá
Khi kết thúc vậy mà đến một câu thật lòng cũng không muốn trả lời

是我在强忍着泪花不让他落下
shì wǒ zài qiáng rěn zhe lèihuā bùràng tā luò xià
sư ủa chai tréng rẩn chưa lây hoa pu rang tha lua xe
Chính em, đang kìm nén nước mắt không để nó rơi xuống

偏偏这时候连坏天气都来看我的笑话
piānpiān zhè shí·hou lián huài tiānqì dōu lái kàn wǒ de xiào·hua
p'en p'en chưa sứ hâu lén hoai then tri tâu lái khan ủa tơ xeo hoa
Nhưng chính ngay lúc này, đến thời tiết xấu cũng đến xem trò cười em

让我在
ràng wǒ zài
rang ủa chai
Để cho em

大雨中挣扎大雨中沙哑
dàyǔ zhōng zhēngzhá dàyǔ zhōng shāyǎ
ta ủy chung châng chá ta ủy chung sa dả
Vùng vẫy trong mưa lớn khản giọng trong mưa lớn

大雨中再犯一次傻
dàyǔ zhōng zài fàn yī cì shǎ
ta ủy chung chai phan i trư sả
Lại ngốc thêm một lần trong mưa lớn

拂过我的发拂过我脸颊
fú guò wǒ de fā fú guò wǒ liǎnjiá
phú cua ủa tơ pha phú cua ủa lẻn ché
Lướt qua mái tóc em lướt qua đôi má em

静静陪我的泪落下
jìng jìng péi wǒ de lèi luò xià
ching ching p'ấy ủa tơ lây lua xe
Lặng lẽ rơi xuống cùng nước mắt em

雨水在滴答乌云在涂鸦
yǔshuǐ zài dīdá wūyún zài túyā
ủy suẩy chai ti tá u uýn chai thú da
Nước mưa reo tí tách mây đen vẫn lượn vòng

好像在偷听我梦话
hǎoxiàng zài tōutīng wǒ mènghuà
hảo xeng chai thâu thing ủa mâng hoa
Dường như đang nghe lời trong mộng em

大雨在喧哗大雨不停下
dàyǔ zài xuānhuá dàyǔ bùtíng xià
ta ủy chai xoen hóa ta ủy pu thính xe
Mưa lớn vẫn ồn ào mưa lớn không ngừng rơi

希望它淋醒我的傻
xīwàng tā lín xǐng wǒ de shǎ
xi oang tha lín xỉnh ủa tơ sả
Mong rằng dội tỉnh ngốc nghếch trong em

你为我精心编制了那么多的谎话
nǐ wèi wǒ jīngxīn biānzhì le nà·me duō de huǎnghuà
nỉ uây ủa ching xin pen chư lơ na mơ tua tơ hoảng hoa
Anh dày công thêu dệt cho em nhiều lời dối gian đến thế

拆穿的时候我们到底谁会更尴尬
chāichuān de shí·hou wǒ·men dàodǐ shuí huì gèng gān gà
trai troan tơ sứ hâu ủa mân tao tỉ suấy huây câng can ca
Đến khi vạch trần giữa chúng ta rốt cuộc ai sẽ bối rối hơn

最后一点能留恋的只有这个盛夏
zuìhòu yī diǎn néng liúliàn de zhǐyǒu zhè·ge shèngxià
chuây hâu i tẻn nấng liếu len tơ chử dẩu chưa cưa sâng xe
Điều cuối cùng có thể lưu luyến chỉ có ngày giữa hạ này

再碰面时希望我们的脚步别停下
zài pèng miàn shí xīwàng wǒ·men de jiǎobù bié tíng xià
chai p'âng men sứ xi oang ủa mân tơ chẻo pu pía thính xe
Lần sau gặp lại hi vọng bước chân đôi ta đừng dừng lại

开始时热烈的情话连篇像个小说家
kāishǐ shí rèliè díqíng huà liánpiān xiàng gè xiǎoshuō jiā
khai sử sứ rưa liê tí trính hoa lén p'en xeng cưa xẻo sua che
Thuở ban đầu lời tình nồng nàn liên miên như một tiểu thuyết gia

结束时竟然连一句实话都不肯回答
jiéshù shí jìngrán lián yī jù shíhuà dōu bùkěn huídá
chía su sứ ching rán lén i chuy sứ hoa tâu pu khẩn huấy tá
Khi kết thúc vậy mà đến một câu thật lòng cũng không muốn trả lời

是我在强忍着泪花不让他落下
shì wǒ zài qiáng rěn zhe lèihuā bùràng tā luò xià
sư ủa chai tréng rẩn chưa lây hoa pu rang tha lua xe
Chính em, đang kìm nén nước mắt không để nó rơi xuống

偏偏这时候连坏天气都来看我的笑话
piānpiān zhè shí·hou lián huài tiānqì dōu lái kàn wǒ de xiào·hua
p'en p'en chưa sứ hâu lén hoai then tri tâu lái khan ủa tơ xeo hoa
Nhưng chính ngay lúc này, đến thời tiết xấu cũng đến xem trò cười em

让我在
ràng wǒ zài
rang ủa chai
Để cho em

大雨中挣扎大雨中沙哑
dàyǔ zhōng zhēngzhá dàyǔ zhōng shāyǎ
ta ủy chung châng chá ta ủy chung sa dả
Vùng vẫy trong mưa lớn khản giọng trong mưa lớn

大雨中再犯一次傻
dàyǔ zhōng zài fàn yī cì shǎ
ta ủy chung chai phan i trư sả
Lại ngốc thêm một lần trong mưa lớn

拂过我的发拂过我脸颊
fú guò wǒ de fā fú guò wǒ liǎnjiá
phú cua ủa tơ pha phú cua ủa lẻn ché
Lướt qua mái tóc em lướt qua đôi má em

静静陪我的泪落下
jìng jìng péi wǒ de lèi luò xià
ching ching p'ấy ủa tơ lây lua xe
Lặng lẽ rơi xuống cùng nước mắt em

雨水在滴答乌云在涂鸦
yǔshuǐ zài dīdá wūyún zài túyā
ủy suẩy chai ti tá u uýn chai thú da
Nước mưa reo tí tách mây đen vẫn lượn vòng

好像在偷听我梦话
hǎoxiàng zài tōutīng wǒ mènghuà
hảo xeng chai thâu thing ủa mâng hoa
Dường như đang nghe lời trong mộng em

大雨在喧哗大雨不停下
dàyǔ zài xuānhuá dàyǔ bùtíng xià
ta ủy chai xoen hóa ta ủy pu thính xe
Mưa lớn vẫn ồn ào mưa lớn không ngừng rơi

希望它淋醒我的傻
xīwàng tā lín xǐng wǒ de shǎ
xi oang tha lín xỉnh ủa tơ sả
Mong rằng dội tỉnh ngốc nghếch trong em

大雨中挣扎大雨中沙哑
dàyǔ zhōng zhēngzhá dàyǔ zhōng shāyǎ
ta ủy chung châng chá ta ủy chung sa dả
Vùng vẫy trong mưa lớn khản giọng trong mưa lớn

大雨中再犯一次傻
dàyǔ zhōng zài fàn yī cì shǎ
ta ủy chung chai phan i trư sả
Lại ngốc thêm một lần trong mưa lớn

拂过我的发拂过我脸颊
fú guò wǒ de fā fú guò wǒ liǎnjiá
phú cua ủa tơ pha phú cua ủa lẻn ché
Lướt qua mái tóc em lướt qua đôi má em

静静陪我的泪落下
jìng jìng péi wǒ de lèi luò xià
ching ching p'ấy ủa tơ lây lua xe
Lặng lẽ rơi xuống cùng nước mắt em

雨水在滴答乌云在涂鸦
yǔshuǐ zài dīdá wūyún zài túyā
ủy suẩy chai ti tá u uýn chai thú da
Nước mưa reo tí tách mây đen vẫn lượn vòng

好像在偷听我梦话
hǎoxiàng zài tōutīng wǒ mènghuà
hảo xeng chai thâu thing ủa mâng hoa
Dường như đang nghe lời trong mộng em

大雨在喧哗大雨不停下
dàyǔ zài xuānhuá dàyǔ bùtíng xià
ta ủy chai xoen hóa ta ủy pu thính xe
Mưa lớn vẫn ồn ào mưa lớn không ngừng rơi

希望它淋醒我的傻
xīwàng tā lín xǐng wǒ de shǎ
xi oang tha lín xỉnh ủa tơ sả
Mong rằng dội tỉnh ngốc nghếch trong em
 

 • Bài hát tiếng Trung: Hơi Ấm Còn Vương - Quất Tử Muội

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Hơi Ấm Còn Vương qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Trong Bóng Tối - Nguyệt Hạ

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trong Bóng Tối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Càng Lúc Càng Không Hiểu - Lưu Đại Na (COVER)

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Càng Lúc Càng Không Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quan Hệ Nguy Hiểm – Joysaaaa

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Quan Hệ Nguy Hiểm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô Ấy Khiến Anh Hiểu - Lancelot_Lan Tư Lạc

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô Ấy Khiến Anh Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Giỏi Biểu Đạt - Tô Tinh Tiệp

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Giỏi Biểu Đạt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đặc Công Trượt Chân - Trấp Ngang Trương

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Đặc Công Trượt Chân qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lọ Thuỷ Tinh Tâm Sự - Tôn Khả Khả

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lọ Thuỷ Tinh Tâm Sự qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cồn Cát Cô Quạnh - Lưu Đại Na (Bản Nữ)

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Cồn Cát Cô Quạnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Anh Đến Mùa Đông - Trương Đức Y Linh

  29/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Anh Đến Mùa Đông qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa