Bài hát tiếng Trung: Ấm Áp - 1 Cá Cầu (COVER)

15/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Ấm Áp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Ấm Áp - 1 Cá Cầu (COVER)

Lời bài hát Ấm Áp tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

都可以随便的
dōu kěyǐ suíbiàn de
tâu khửa ỉ xuấy pen tơ
Tuỳ anh thôi đều được cả

你说的我都愿意去
nǐ shuō de wǒ dōu yuànyì qù
nỉ sua tơ ủa tâu doen i truy
Là anh nói thì em đều bằng lòng đi

小火车摆动的旋律
xiǎo huǒchē bǎidòng de xuánlǜ
xẻo hủa trưa pải tung tơ xoén luy
Giai điệu đung đưa của đoàn tàu nhỏ

都可以是真的
dōu kěyǐ shì zhēn de
tâu khửa ỉ sư chân tơ
Đều được cả, nói thật đó

你说的我都会相信
nǐ shuō de wǒ dūhuì xiāngxìn
nỉ sua tơ ủa tu huây xeng xin
Là anh nói thì em đều sẽ tin

因为我完全信任你
yīnwèi wǒ wánquán xìnrèn nǐ
in uây ủa oán troén xin rân nỉ
Vì em hoàn toàn tin tưởng anh

细腻的喜欢毛毯般的厚重感
xìnì de xǐ·huan máo tǎn bān de hòuzhòng gǎn
xi ni tơ xỉ hoan máo thản pan tơ hâu chung cản
Lòng mến thương tinh tế cảm giác dày nặng tựa tấm thảm len

晒过太阳熟悉的安全感
shài guò tàiyáng shúxī de ānquán gǎn
sai cua thai dáng sú xi tơ an troén cản
Cảm giác an toàn quen thuộc phơi qua nắng ấm

分享热汤我们两支汤匙一个碗
fēnxiǎng rè tāng wǒ·men liǎng zhī tāngchí yī gè wǎn
phân xẻng rưa thang ủa mân lẻng chư thang chứ i cưa oản
Chia sẻ canh nóng tụi mình hai chiếc thìa một cái chén

左心房暖暖的好饱满
zuǒxīn fáng nuǎn nuǎn de hǎo bǎomǎn
chủa xin pháng noản noản tơ hảo pảo mản
Buồng tim trái ấm áp thấy thật đầy đặn

我想说其实你很好
wǒ xiǎng shuō qíshí nǐ hěn hǎo
ủa xẻng sua trí sứ nỉ hẩn hảo
Em muốn nói thực ra anh rất tốt

你自己却不知道
nǐ zìjǐ què bù zhīdào
nỉ chư chỉ truê pu chư tao
Chính anh lại chẳng hề hay

真心的对我好
zhēnxīn de duì wǒ hǎo
chân xin tơ tuây ủa hảo
Thật bụng thật dạ tốt với em

不要求回报
bùyào qiú huíbào
pu dao triếu huấy pao
Chẳng cần có hồi đáp

爱一个人希望他过更好
ài yī gèrén xīwàng tā guò gèng hǎo
ai i cưa rấn xi oang tha cua câng hảo
Yêu một người mong anh ấy sống tốt hơn

打从心里暖暖的
dǎcóng xīn·li nuǎn nuǎn de
tả trúng xin lỉ noản noản tơ
Ấm áp từ tận sâu trong lòng

你比自己更重要
nǐ bǐ zìjǐ gèng zhòngyào
nỉ pỉ chư chỉ câng chung dao
Anh quan trọng hơn cả chính mình

都可以随便的
dōu kěyǐ suíbiàn de
tâu khửa ỉ xuấy pen tơ
Tuỳ anh thôi đều được cả

你说的我都愿意去
nǐ shuō de wǒ dōu yuànyì qù
nỉ sua tơ ủa tâu doen i truy
Là anh nói thì em đều bằng lòng đi

小火车摆动的旋律
xiǎo huǒchē bǎidòng de xuánlǜ
xẻo hủa trưa pải tung tơ xoén luy
Giai điệu đung đưa của đoàn tàu nhỏ

都可以是真的
dōu kěyǐ shì zhēn de
tâu khửa ỉ sư chân tơ
Đều được cả, nói thật đó

你说的我都会相信
nǐ shuō de wǒ dūhuì xiāngxìn
nỉ sua tơ ủa tu huây xeng xin
Là anh nói thì em đều sẽ tin

因为我完全信任你
yīnwèi wǒ wánquán xìnrèn nǐ
in uây ủa oán troén xin rân nỉ
Vì em hoàn toàn tin tưởng anh

细腻的喜欢你手掌的厚实感
xìnì de xǐ·huan nǐ shǒuzhǎng de hòu·shi gǎn
xi ni tơ xỉ hoan nỉ sẩu chảng tơ hâu sứ cản
Lòng mến thương tinh tế cảm giác rắn chắc của bàn tay anh

什么困难都觉得有希望
shén·me kùnnàn dōu juédé yǒu xīwàng
sấn mơ khuân nan tâu chuế tứa dẩu xi oang
Khó khăn gì cũng thấy có hi vọng

我哼着歌你自然的就接下一段
wǒ hēng zhe gē nǐ zìrán de jiù jiē xià yī duàn
ủa hâng chưa cưa nỉ chư rán tơ chiêu chia xe i toan
Em ngân khúc ca anh rất tự nhiên nối tiếp đoạn sau

我知道暖暖就在胸膛
wǒ zhīdào nuǎn nuǎn jiù zài xiōngtáng
ủa chư tao noản noản chiêu chai xiung tháng
Em biết ấm áp ở ngay lồng ngực

我想说其实你很好
wǒ xiǎng shuō qíshí nǐ hěn hǎo
ủa xẻng sua trí sứ nỉ hẩn hảo
Em muốn nói thực ra anh rất tốt

你自己却不知道
nǐ zìjǐ què bù zhīdào
nỉ chư chỉ truê pu chư tao
Chính anh lại chẳng hề hay

真心的对我好
zhēnxīn de duì wǒ hǎo
chân xin tơ tuây ủa hảo
Thật bụng thật dạ tốt với em

不要求回报
bùyào qiú huíbào
pu dao triếu huấy pao
Chẳng cần có hồi đáp

爱一个人希望他过更好
ài yī gèrén xīwàng tā guò gèng hǎo
ai i cưa rấn xi oang tha cua câng hảo
Yêu một người mong anh ấy sống tốt hơn

打从心里暖暖的
dǎcóng xīn·li nuǎn nuǎn de
tả trúng xin lỉ noản noản tơ
Ấm áp từ tận sâu trong lòng

你比自己更重要
nǐ bǐ zìjǐ gèng zhòngyào
nỉ pỉ chư chỉ câng chung dao
Anh quan trọng hơn cả chính mình

我想说其实你很好
wǒ xiǎng shuō qíshí nǐ hěn hǎo
ủa xẻng sua trí sứ nỉ hẩn hảo
Em muốn nói thực ra anh rất tốt

你自己却不知道
nǐ zìjǐ què bù zhīdào
nỉ chư chỉ truê pu chư tao
Chính anh lại chẳng hề hay

真心的对我好
zhēnxīn de duì wǒ hǎo
chân xin tơ tuây ủa hảo
Thật bụng thật dạ tốt với em

不要求回报
bùyào qiú huíbào
pu dao triếu huấy pao
Chẳng cần có hồi đáp

爱一个人希望他过更好
ài yī gèrén xīwàng tā guò gèng hǎo
ai i cưa rấn xi oang tha cua câng hảo
Yêu một người mong anh ấy sống tốt hơn

打从心里暖暖的
dǎcóng xīn·li nuǎn nuǎn de
tả trúng xin lỉ noản noản tơ
Ấm áp từ tận sâu trong lòng

你比自己更重要
nǐ bǐ zìjǐ gèng zhòngyào
nỉ pỉ chư chỉ câng chung dao
Anh quan trọng hơn cả chính mình

我想说其实你很好
wǒ xiǎng shuō qíshí nǐ hěn hǎo
ủa xẻng sua trí sứ nỉ hẩn hảo
Em muốn nói thực ra anh rất tốt

你自己却不知道
nǐ zìjǐ què bù zhīdào
nỉ chư chỉ truê pu chư tao
Chính anh lại chẳng hề hay

真心的对我好
zhēnxīn de duì wǒ hǎo
chân xin tơ tuây ủa hảo
Thật bụng thật dạ tốt với em

不要求回报
bùyào qiú huíbào
pu dao triếu huấy pao
Chẳng cần có hồi đáp

爱一个人希望他过更好
ài yī gèrén xīwàng tā guò gèng hǎo
ai i cưa rấn xi oang tha cua câng hảo
Yêu một người mong anh ấy sống tốt hơn

打从心里暖暖的
dǎcóng xīn·li nuǎn nuǎn de
tả trúng xin lỉ noản noản tơ
Ấm áp từ tận sâu trong lòng

你比自己更重要
nǐ bǐ zìjǐ gèng zhòngyào
nỉ pỉ chư chỉ câng chung dao
Anh quan trọng hơn cả chính mình

我也希望变更好
wǒ yě xīwàng biàngēng hǎo
ủa dể xi oang pen câng hảo
Em cũng mong trở nên tốt hơn
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nhịp Tim Đã Đánh Rơi - Nhu Mễ Nomi (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhịp Tim Đã Đánh Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tự Than Chẳng Bằng - Kháp Kháp Kháp Kháp Kháp

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tự Than Chẳng Bằng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Truy Tìm Anh - Vương Thiên Qua, Xuyên Thanh

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Truy Tìm Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đánh Tráo Khái Niệm - Thiện Vũ

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đánh Tráo Khái Niệm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Để Gặp Được Anh - Ngu Chính Nhi

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Để Gặp Được Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Mình Tự Nghiện – joysaaaa

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Mình Tự Nghiện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Kim - Phạm Nha Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Kim qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hứng Nhất Thời – Joysaaaa

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hứng Nhất Thời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp - Lưu Triệu Vũ, Bất Thị Hoa Hoả Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đề Cập - Tô Tinh Tiệp

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đề Cập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa