Bài hát tiếng Trung: Không Đề Cập - Tô Tinh Tiệp

06/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Không Đề Cập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Không Đề Cập - Tô Tinh Tiệp

Lời bài hát Không Đề Cập tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

心里已经安静很久
xīn·li yǐ·jing ānjìng hěn jiǔ
xin lỉ ỉ chinh an ching hẩn chiểu
Trong lòng đã yên lặng rất lâu

见到你又开始翻涌
jiàndào nǐ yòu kāishǐ fānyǒng
chen tao nỉ dâu khai sử phan dủng
Thấy anh lại bắt đầu cuồn cuộn

回忆包裹着的伤口
huíyì bāoguǒ zhe de shāngkǒu
huấy i pao của chưa tơ sang khẩu
Vết thương bị hồi ức bao bọc

还没愈合又开始撕扯
hái méi yùhé yòu kāishǐ sī chě
hái mấy uy hứa dâu khai sử xư trửa
Còn chưa kịp lành lại bắt đầu xé rách

感情少一个人配合
gǎnqíng shǎo yī gèrén pèihé
cản trính sảo i cưa rấn p'ây hứa
Cảm tình thiếu một người phối hợp

不是用心就有结果
bù·shi yòngxīn jiù yǒu jiēguǒ
pu sư dung xin chiêu dẩu chia của
Không phải cố gắng là có kết quả

可是记忆太过深刻
kěshì jìyì tài guò shēnkè
khửa sư chi i thai cua sân khưa
Cơ mà ký ức quá mức sắc sâu

试着忘记却太难割舍
shì zhe wàngjì què tài nán gēshě
sư chưa oang chi truê thai nán cưa sửa
Thử quên đi song lại quá khó cắt bỏ

其实我早已察觉你的疏离
qíshí wǒ zǎoyǐ chájué nǐ de shū lí
trí sứ ủa chảo ỉ trá chuế nỉ tơ su lí
Thực ra em sớm đã phát giác xa cách từ anh

可付出全部还是无能为力
kě fùchū quánbù hái·shi wúnéngwéilì
khửa phu tru troén pu hái sư ú nấng uấy li
Mà cho đi tất cả vẫn là chịu bó tay

你不知道我多想和你走到结局
nǐ bù zhīdào wǒ duō xiǎng hé nǐ zǒu dào jiéjú
nỉ pu chư tao ủa tua xẻng hứa nỉ chẩu tao chía chúy
Anh không biết em rất muốn cùng anh đi đến kết quả

还要几次醉酒几次泪流才能放过自己
hái yào jǐ cì zuìjiǔ jǐ cì lèi liú cáinéng fàng guò zìjǐ
hái dao chỉ trư chuây chiểu chỉ trư lây liếu trái nấng phang cua chư chỉ
Còn cần mấy lần say rượu mấy lần rơi lệ mới có thể tha cho chính mình

难道我们要困在新鲜感里失去诚意
nándào wǒ·men yào kùn zài xīnxiān gǎn lǐ shīqù chéngyì
nán tao ủa mân dao khuân chai xin xen cản lỉ sư truy trấng i
Lẽ nào mình phải mất dần thành ý theo cảm giác mới mẻ

既然你决定离去分开的话只字不提
jìrán nǐ juédìng lí qù fēnkāi ·dehuà zhǐ zì bù tí
chi rán nỉ chuế ting lí truy phân khai tơ hoa chử chư pu thí
Nếu anh đã quyết định rời đi thay vì không đề cập một chữ tách chia

我宁愿你给我一个理由放弃
wǒ níngyuàn nǐ gěi wǒ yī gè lǐyóu fàngqì
ủa nính doen nỉ cẩy ủa i cưa lỉ dấu phang tri
Em thà rằng anh cho em một lý do từ bỏ

数着一天两天只要不提就能假装忘记
shǔ zhe yītiān liǎng tiān zhǐyào bù tí jiù néng jiǎzhuāng wàngjì
sủ chưa i then lẻng then chử dao pu thí chiêu nấng chẻ choang oang chi
Đếm từng ngày một ngày hai chỉ cần không nhắc là có thể giả vờ lãng quên

可你这样轻易放弃不开始这段关系
kě nǐ zhèyàng qīng·yì fàngqì bù kāishǐ zhè duàn guānxì
khửa nỉ chưa dang tring i phang tri pu khai sử chưa toan quan xi
Nhưng cứ vậy dễ dàng từ bỏ như anh thà không bắt đầu mối quan hệ này

如果回到过去爱你的话也只字不提
rúguǒ huí dào guòqù ài nǐ ·dehuà yě zhǐ zì bù tí
rú của huấy tao cua truy ai nỉ tơ hoa dể chử chư pu thí
Nếu như quay về quá khứ lời yêu anh cũng sẽ chẳng đề cập một từ

其实我早已察觉你的疏离
qíshí wǒ zǎoyǐ chájué nǐ de shū lí
trí sứ ủa chảo ỉ trá chuế nỉ tơ su lí
Thực ra em sớm đã phát giác xa cách từ anh

可付出全部还是无能为力
kě fùchū quánbù hái·shi wúnéngwéilì
khửa phu tru troén pu hái sư ú nấng uấy li
Mà cho đi tất cả vẫn là chịu bó tay

你不知道我多想和你走到结局
nǐ bù zhīdào wǒ duō xiǎng hé nǐ zǒu dào jiéjú
nỉ pu chư tao ủa tua xẻng hứa nỉ chẩu tao chía chúy
Anh không biết em rất muốn cùng anh đi đến kết quả

还要几次醉酒几次泪流才能放过自己
hái yào jǐ cì zuìjiǔ jǐ cì lèi liú cáinéng fàng guò zìjǐ
hái dao chỉ trư chuây chiểu chỉ trư lây liếu trái nấng phang cua chư chỉ
Còn cần mấy lần say rượu mấy lần rơi lệ mới có thể tha cho chính mình

难道我们要困在新鲜感里失去诚意
nándào wǒ·men yào kùn zài xīnxiān gǎn lǐ shīqù chéngyì
nán tao ủa mân dao khuân chai xin xen cản lỉ sư truy trấng i
Lẽ nào mình phải mất dần thành ý theo cảm giác mới mẻ

既然你决定离去分开的话只字不提
jìrán nǐ juédìng lí qù fēnkāi ·dehuà zhǐ zì bù tí
chi rán nỉ chuế ting lí truy phân khai tơ hoa chử chư pu thí
Nếu anh đã quyết định rời đi thay vì không đề cập một chữ tách chia

我宁愿你给我一个理由放弃
wǒ níngyuàn nǐ gěi wǒ yī gè lǐyóu fàngqì
ủa nính doen nỉ cẩy ủa i cưa lỉ dấu phang tri
Em thà rằng anh cho em một lý do từ bỏ

数着一天两天只要不提就能假装忘记
shǔ zhe yītiān liǎng tiān zhǐyào bù tí jiù néng jiǎzhuāng wàngjì
sủ chưa i then lẻng then chử dao pu thí chiêu nấng chẻ choang oang chi
Đếm từng ngày một ngày hai chỉ cần không nhắc là có thể giả vờ lãng quên

可你这样轻易放弃不开始这段关系
kě nǐ zhèyàng qīng·yì fàngqì bù kāishǐ zhè duàn guānxì
khửa nỉ chưa dang tring i phang tri pu khai sử chưa toan quan xi
Nhưng cứ vậy dễ dàng từ bỏ như anh thà không bắt đầu mối quan hệ này

如果回到过去爱你的话也只字不提
rúguǒ huí dào guòqù ài nǐ ·dehuà yě zhǐ zì bù tí
rú của huấy tao cua truy ai nỉ tơ hoa dể chử chư pu thí
Nếu như quay về quá khứ lời yêu anh cũng sẽ chẳng đề cập một từ

还要几次醉酒几次泪流才能放过自己
hái yào jǐ cì zuìjiǔ jǐ cì lèi liú cáinéng fàng guò zìjǐ
hái dao chỉ trư chuây chiểu chỉ trư lây liếu trái nấng phang cua chư chỉ
Còn cần mấy lần say rượu mấy lần rơi lệ mới có thể tha cho chính mình

难道我们要困在新鲜感里失去诚意
nándào wǒ·men yào kùn zài xīnxiān gǎn lǐ shīqù chéngyì
nán tao ủa mân dao khuân chai xin xen cản lỉ sư truy trấng i
Lẽ nào mình phải mất dần thành ý theo cảm giác mới mẻ

既然你决定离去分开的话只字不提
jìrán nǐ juédìng lí qù fēnkāi ·dehuà zhǐ zì bù tí
chi rán nỉ chuế ting lí truy phân khai tơ hoa chử chư pu thí
Nếu anh đã quyết định rời đi thay vì không đề cập một chữ tách chia

我宁愿你给我一个理由放弃
wǒ níngyuàn nǐ gěi wǒ yī gè lǐyóu fàngqì
ủa nính doen nỉ cẩy ủa i cưa lỉ dấu phang tri
Em thà rằng anh cho em một lý do từ bỏ

数着一天两天只要不提就能假装忘记
shǔ zhe yītiān liǎng tiān zhǐyào bù tí jiù néng jiǎzhuāng wàngjì
sủ chưa i then lẻng then chử dao pu thí chiêu nấng chẻ choang oang chi
Đếm từng ngày một ngày hai chỉ cần không nhắc là có thể giả vờ lãng quên

可你这样轻易放弃不开始这段关系
kě nǐ zhèyàng qīng·yì fàngqì bù kāishǐ zhè duàn guānxì
khửa nỉ chưa dang tring i phang tri pu khai sử chưa toan quan xi
Nhưng cứ vậy dễ dàng từ bỏ như anh thà không bắt đầu mối quan hệ này

如果回到过去爱你的话也只字不提
rúguǒ huí dào guòqù ài nǐ ·dehuà yě zhǐ zì bù tí
rú của huấy tao cua truy ai nỉ tơ hoa dể chử chư pu thí
Nếu như quay về quá khứ lời yêu anh cũng sẽ chẳng đề cập một từ
 

 • Bài hát tiếng Trung: Bạn Bình Thường - Vương Tịnh Văn, Cái Quân Viêm

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn Bình Thường qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khi - Lam Bảo Hinh (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đều Trách Anh Không Xứng - Yên (Hứa Giai Yên)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đều Trách Anh Không Xứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngây Ngô Tham Cầu - Dã Khả, Bá Đạt Boda

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngây Ngô Tham Cầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mãi Luôn Rất Yên Tĩnh - Vương Nhị Lãng (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mãi Luôn Rất Yên Tĩnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tuyệt Chiêu - Trương Thúc Công emo Liễu (COVER)

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tuyệt Chiêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chắp Lại Hồi Ức Cho Anh - Tô Tinh Tiệp

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chắp Lại Hồi Ức Cho Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngang Qua - Tô Tinh Tiệp

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngang Qua qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đợi Được – ycccc

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đợi Được qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dũng Khí (Bản Kiên Định) - Tiểu A Thất (COVER)

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Dũng Khí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xin Lỗi Em Từ Bỏ - Đại Địch-Lư Nhất Địch

  05/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Xin Lỗi Em Từ Bỏ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa