Bài hát tiếng Trung: Sao Để Gặp Được Anh - Ngu Chính Nhi

11/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Sao Để Gặp Được Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Sao Để Gặp Được Anh - Ngu Chính Nhi

Lời bài hát Sao Để Gặp Được Anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我从你的背影看过来
wǒ cóng nǐ de bèiyǐng kàn guòlái
ủa trúng nỉ tơ pây ỉnh khan cua lái
Em nhìn qua từ bóng lưng của anh

这街景的背后是星海
zhè jiē jǐng de bèihòu shì xīng hǎi
chưa chia chỉnh tơ pây hâu sư xing hải
Phía sau cảnh phố này là biển sao

那梦呓般的独白可你不理不睬
nà mèngyì bān de dúbái kě nǐ bùlǐ bù cǎi
na mâng i pan tơ tú pái khửa nỉ pu lỉ pu trải
Lời độc thoại tựa nói mớ ấy mà anh chẳng đoái chẳng hoài

我在你世界以外依赖
wǒ zài nǐ shìjiè yǐwài yīlài
ủa chai nỉ sư chia ỉ oai i lai
Em ở ngoài thế giới của anh dựa dẫm

你是遥不可及的宠爱
nǐ shì yáo bùkě jí de chǒng'ài
nỉ sư dáo pu khửa chí tơ trủng ai
Anh là sự say mê xa chẳng thể với

我却像个小孩在期待
wǒ què xiàng gè xiǎo hái zài qīdài
ủa truê xeng cưa xẻo hái chai tri tai
Em lại háo hức đợi chờ như đứa trẻ

一望无际如航海不怕被风吹坏
yīwǎngwújì rú hánghǎi bùpà bèi fēng chuī huài
i oang ú chi rú háng hải pu p'a pây phâng truây hoai
Mênh mông vô bờ tựa trên biển không sợ nát tàn dưới sức gió

月光代替我告白醒来
yuèguāng dàitì wǒ gàobái xǐng lái
duê quang tai thi ủa cao pái xỉnh lái
Ánh trăng thay em bộc bạch tỉnh lại

怎么遇见你等待
zěn·me yùjiàn nǐ děngdài
chẩn mơ uy chen nỉ tẩng tai
Sao để gặp được anh, đợi chờ

你世俗里给我拥戴
nǐ shìsú lǐ gěi wǒ yōngdài
nỉ sư xú lỉ cẩy ủa dung tai
Anh trao em mến thương giữa chốn trần

过去未来
guòqù wèilái
cua truy uây lái
Quá khứ, tương lai

时光也为你停下来
shíguāng yě wèi nǐ tíng xiàlái
sứ quang dể uây nỉ thính xe lái
Thời gian cũng dừng lại vì anh

看你走来把梦推开
kàn nǐ zǒu lái bǎ mèng tuī kāi
khan nỉ chẩu lái pả mâng thuây khai
Nhìn anh bước tới xô ra cõi mộng

让我不再面朝人海
ràng wǒ bù zài miàn cháo rénhǎi
rang ủa pu chai men tráo rấn hải
Để em không còn hướng mặt về biển người

怎么遇见你翻开
zěn·me yùjiàn nǐ fān kāi
chẩn mơ uy chen nỉ phan khai
Sao để gặp được anh, lật ra

我们故事里的记载
wǒ·men gùshì lǐ de jìzǎi
ủa mân cu sư lỉ tơ chi chải
Ghi chép câu chuyện giữa hai ta

就算空白
jiùsuàn kòngbái
chiêu xoan khung pái
Dù cho trắng trơn

掌心的海也不放开
zhǎngxīn de hǎi yě bù fàng kāi
chảng xin tơ hải dể pu phang khai
Cũng không buông bãi biển trong lòng tay

暴雨再来不愿躲开
bàoyǔ zài lái bù yuàn duǒkāi
pao ủy chai lái pu doen tủa khai
Mưa lớn đến nữa không muốn né tránh

在你屋檐下不见外
zài nǐ wūyán xià bùjiàn wài
chai nỉ u dén xe pu chen oai
Đứng dưới mái hiên của anh chẳng chút khách sáo

相遇在现在
xiāng yù zài xiànzài
xeng uy chai xen chai
Gặp gỡ ngay hiện tại

你是遥不可及的宠爱
nǐ shì yáo bùkě jí de chǒng'ài
nỉ sư dáo pu khửa chí tơ trủng ai
Anh là sự say mê xa chẳng thể với

我却像个小孩在期待
wǒ què xiàng gè xiǎo hái zài qīdài
ủa truê xeng cưa xẻo hái chai tri tai
Em lại háo hức đợi chờ như đứa trẻ

一望无际如航海不怕被风吹坏
yīwǎngwújì rú hánghǎi bùpà bèi fēng chuī huài
i oang ú chi rú háng hải pu p'a pây phâng truây hoai
Mênh mông vô bờ tựa trên biển không sợ nát tàn dưới sức gió

月光代替我告白醒来
yuèguāng dàitì wǒ gàobái xǐng lái
duê quang tai thi ủa cao pái xỉnh lái
Ánh trăng thay em bộc bạch tỉnh lại

怎么遇见你等待
zěn·me yùjiàn nǐ děngdài
chẩn mơ uy chen nỉ tẩng tai
Sao để gặp được anh, đợi chờ

你世俗里给我拥戴
nǐ shìsú lǐ gěi wǒ yōngdài
nỉ sư xú lỉ cẩy ủa dung tai
Anh trao em mến thương giữa chốn trần

过去未来
guòqù wèilái
cua truy uây lái
Quá khứ, tương lai

时光也为你停下来
shíguāng yě wèi nǐ tíng xiàlái
sứ quang dể uây nỉ thính xe lái
Thời gian cũng dừng lại vì anh

看你走来把梦推开
kàn nǐ zǒu lái bǎ mèng tuī kāi
khan nỉ chẩu lái pả mâng thuây khai
Nhìn anh bước tới xô ra cõi mộng

让我不再面朝人海
ràng wǒ bù zài miàn cháo rénhǎi
rang ủa pu chai men tráo rấn hải
Để em không còn hướng mặt về biển người

怎么遇见你翻开
zěn·me yùjiàn nǐ fān kāi
chẩn mơ uy chen nỉ phan khai
Sao để gặp được anh, lật ra

我们故事里的记载
wǒ·men gùshì lǐ de jìzǎi
ủa mân cu sư lỉ tơ chi chải
Ghi chép câu chuyện giữa hai ta

就算空白
jiùsuàn kòngbái
chiêu xoan khung pái
Dù cho trắng trơn

掌心的海也不放开
zhǎngxīn de hǎi yě bù fàng kāi
chảng xin tơ hải dể pu phang khai
Cũng không buông bãi biển trong lòng tay

暴雨再来不愿躲开
bàoyǔ zài lái bù yuàn duǒkāi
pao ủy chai lái pu doen tủa khai
Mưa lớn đến nữa không muốn né tránh

在你屋檐下不见外
zài nǐ wūyán xià bùjiàn wài
chai nỉ u dén xe pu chen oai
Đứng dưới mái hiên của anh chẳng chút khách sáo

怎么遇见你等待
zěn·me yùjiàn nǐ děngdài
chẩn mơ uy chen nỉ tẩng tai
Sao để gặp được anh, đợi chờ

你世俗里给我拥戴
nǐ shìsú lǐ gěi wǒ yōngdài
nỉ sư xú lỉ cẩy ủa dung tai
Anh trao em mến thương giữa chốn trần

过去未来
guòqù wèilái
cua truy uây lái
Quá khứ, tương lai

时光也为你停下来
shíguāng yě wèi nǐ tíng xiàlái
sứ quang dể uây nỉ thính xe lái
Thời gian cũng dừng lại vì anh

看你走来把梦推开
kàn nǐ zǒu lái bǎ mèng tuī kāi
khan nỉ chẩu lái pả mâng thuây khai
Nhìn anh bước tới xô ra cõi mộng

让我不再面朝人海
ràng wǒ bù zài miàn cháo rénhǎi
rang ủa pu chai men tráo rấn hải
Để em không còn hướng mặt về biển người

怎么遇见你翻开
zěn·me yùjiàn nǐ fān kāi
chẩn mơ uy chen nỉ phan khai
Sao để gặp được anh, lật ra

我们故事里的记载
wǒ·men gùshì lǐ de jìzǎi
ủa mân cu sư lỉ tơ chi chải
Ghi chép câu chuyện giữa hai ta

就算空白
jiùsuàn kòngbái
chiêu xoan khung pái
Dù cho trắng trơn

掌心的海也不放开
zhǎngxīn de hǎi yě bù fàng kāi
chảng xin tơ hải dể pu phang khai
Cũng không buông bãi biển trong lòng tay

暴雨再来不愿躲开
bàoyǔ zài lái bù yuàn duǒkāi
pao ủy chai lái pu doen tủa khai
Mưa lớn đến nữa không muốn né tránh

在你屋檐下不见外
zài nǐ wūyán xià bùjiàn wài
chai nỉ u dén xe pu chen oai
Đứng dưới mái hiên của anh chẳng chút khách sáo

相遇在现在
xiāng yù zài xiànzài
xeng uy chai xen chai
Gặp gỡ ngay hiện tại
 

 • Bài hát tiếng Trung: Một Mình Tự Nghiện – joysaaaa

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Mình Tự Nghiện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Kim - Phạm Nha Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Kim qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hứng Nhất Thời – Joysaaaa

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hứng Nhất Thời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp - Lưu Triệu Vũ, Bất Thị Hoa Hoả Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đề Cập - Tô Tinh Tiệp

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đề Cập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bạn Bình Thường - Vương Tịnh Văn, Cái Quân Viêm

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn Bình Thường qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khi - Lam Bảo Hinh (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đều Trách Anh Không Xứng - Yên (Hứa Giai Yên)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đều Trách Anh Không Xứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngây Ngô Tham Cầu - Dã Khả, Bá Đạt Boda

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngây Ngô Tham Cầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mãi Luôn Rất Yên Tĩnh - Vương Nhị Lãng (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mãi Luôn Rất Yên Tĩnh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa