Bài hát tiếng Trung: Đánh Tráo Khái Niệm - Thiện Vũ

11/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Đánh Tráo Khái Niệm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đánh Tráo Khái Niệm - Thiện Vũ

Lời bài hát Đánh Tráo Khái Niệm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

曾经期待见面
céngjīng qīdài jiànmiàn
trấng ching tri tai chen men
Từng mong đợi gặp mặt

牵手去逛街或者海边
qiān shǒu qù guàngjiē huòzhě hǎi biān
tren sẩu truy quang chia hua chửa hải pen
Nắm tay đi dạo phố hoặc bờ biển

分享故事和思念
fēnxiǎng gùshì hé sīniàn
phân xẻng cu sư hứa xư nen
Chia sẻ câu chuyện với nhớ thương

总遗憾每天只有二十四点
zǒng yíhàn měi tiān zhǐyǒu èr shí sì diǎn
chủng í han mẩy then chử dẩu ơ sứ xư tẻn
Luôn tiếc nuối mỗi ngày chỉ có hai mươi tư giờ

现在多数抱歉
xiànzài duōshù bàoqiàn
xen chai tua su pao tren
Giờ đây đa số lời xin lỗi

来自没时间或者谎言
lái zì méi shíjiān huòzhě huǎngyán
lái chư mấy sứ chen hua chửa hoảng dén
Đến từ không có thời gian hoặc dối gian

夜晚一个人失眠
yèwǎn yī gèrén shīmián
dê oản i cưa rấn sư mén
Đêm đến một mình thức trắng đêm

孤单的跨越凌晨的十二点
gūdān de kuàyuè língchén de shí èr diǎn
cu tan tơ khoa duê lính trấn tơ sứ ơ tẻn
Cô đơn bước qua mười hai giờ sáng

我总以为爱情游走在我们之间
wǒ zǒng yǐwéi àiqíng yóu zǒu zài wǒ·men zhī jiàn
ủa chủng ỉ uấy ai trính dấu chẩu chai ủa mân chư chen
Em luôn nghĩ tình yêu quanh quẩn giữa hai ta

直到最后你说我们该自由一点
zhídào zuìhòu nǐ shuō wǒ·men gāi zìyóu yī diǎn
chứ tao chuây hâu nỉ sua ủa mân cai chư dấu i tẻn
Tới mãi cuối cùng anh nói mình nên tự do chút

你想我成全偷换幸福的概念
nǐ xiǎng wǒ chéngquán tōu huàn xìngfú de gàiniàn
nỉ xẻng ủa trấng troén thâu hoan xing phú tơ cai nen
Anh muốn em tác thành đánh tráo khái niệm hạnh phúc

心酸降临在那一瞬间
xīnsuān jiànglín zài nà yīshùn jiàn
xin xoan cheng lín chai na i suân chen
Xót xa giáng xuống ngay tại khoảnh khắc ấy

我曾为你和爱勇敢的自我冒险
wǒ céng wèi nǐ hé ài yǒnggǎn de zìwǒ màoxiǎn
ủa trấng uây nỉ hứa ai dủng cản tơ chư ủa mao xẻn
Em từng dũng cảm tự mình mạo hiểm vì anh với tình

守住那些诺言在梦里往返留恋
shǒu zhù nàxiē nuòyán zài mèng lǐ wǎngfǎn liúliàn
sẩu chu na xia nua dén chai mâng lỉ oảng phản liếu len
Giữ chặt những hứa hẹn đó để vào lưu luyến trong mộng

你怎么狠心偷换幸福的概念
nǐ zěn·me hěnxīn tōu huàn xìngfú de gàiniàn
nỉ chẩn mơ hẩn xin thâu hoan xing phú tơ cai nen
Sao mà anh nhẫn tâm đánh tráo khái niệm hạnh phúc

一遍遍剪着泪线
yī biàn biàn jiǎn zhe lèi xiàn
i pen pen chẻn chưa lây xen
Một lại một lần cắt dòng lệ

现在多数抱歉
xiànzài duōshù bàoqiàn
xen chai tua su pao tren
Giờ đây đa số lời xin lỗi

来自没时间或者谎言
lái zì méi shíjiān huòzhě huǎngyán
lái chư mấy sứ chen hua chửa hoảng dén
Đến từ không có thời gian hoặc dối gian

夜晚一个人失眠
yèwǎn yī gèrén shīmián
dê oản i cưa rấn sư mén
Đêm đến một mình thức trắng đêm

孤单的跨越凌晨的十二点
gūdān de kuàyuè língchén de shí èr diǎn
cu tan tơ khoa duê lính trấn tơ sứ ơ tẻn
Cô đơn bước qua mười hai giờ sáng

我总以为爱情游走在我们之间
wǒ zǒng yǐwéi àiqíng yóu zǒu zài wǒ·men zhī jiàn
ủa chủng ỉ uấy ai trính dấu chẩu chai ủa mân chư chen
Em luôn nghĩ tình yêu quanh quẩn giữa hai ta

直到最后你说我们该自由一点
zhídào zuìhòu nǐ shuō wǒ·men gāi zìyóu yī diǎn
chứ tao chuây hâu nỉ sua ủa mân cai chư dấu i tẻn
Tới mãi cuối cùng anh nói mình nên tự do chút

你想我成全偷换幸福的概念
nǐ xiǎng wǒ chéngquán tōu huàn xìngfú de gàiniàn
nỉ xẻng ủa trấng troén thâu hoan xing phú tơ cai nen
Anh muốn em tác thành đánh tráo khái niệm hạnh phúc

心酸降临在那一瞬间
xīnsuān jiànglín zài nà yīshùn jiàn
xin xoan cheng lín chai na i suân chen
Xót xa giáng xuống ngay tại khoảnh khắc ấy

我曾为你和爱勇敢的自我冒险
wǒ céng wèi nǐ hé ài yǒnggǎn de zìwǒ màoxiǎn
ủa trấng uây nỉ hứa ai dủng cản tơ chư ủa mao xẻn
Em từng dũng cảm tự mình mạo hiểm vì anh với tình

守住那些诺言在梦里往返留恋
shǒu zhù nàxiē nuòyán zài mèng lǐ wǎngfǎn liúliàn
sẩu chu na xia nua dén chai mâng lỉ oảng phản liếu len
Giữ chặt những hứa hẹn đó để vào lưu luyến trong mộng

你怎么狠心偷换幸福的概念
nǐ zěn·me hěnxīn tōu huàn xìngfú de gàiniàn
nỉ chẩn mơ hẩn xin thâu hoan xing phú tơ cai nen
Sao mà anh nhẫn tâm đánh tráo khái niệm hạnh phúc

一遍遍剪着泪线
yī biàn biàn jiǎn zhe lèi xiàn
i pen pen chẻn chưa lây xen
Một lại một lần cắt dòng lệ
 

 • Bài hát tiếng Trung: Sao Để Gặp Được Anh - Ngu Chính Nhi

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Sao Để Gặp Được Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Mình Tự Nghiện – joysaaaa

  11/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Mình Tự Nghiện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Kim - Phạm Nha Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Kim qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hứng Nhất Thời – Joysaaaa

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hứng Nhất Thời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp - Lưu Triệu Vũ, Bất Thị Hoa Hoả Nha

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ba Vạn Tám Ngàn Nhịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đề Cập - Tô Tinh Tiệp

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đề Cập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bạn Bình Thường - Vương Tịnh Văn, Cái Quân Viêm

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạn Bình Thường qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khi - Lam Bảo Hinh (COVER)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đều Trách Anh Không Xứng - Yên (Hứa Giai Yên)

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đều Trách Anh Không Xứng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngây Ngô Tham Cầu - Dã Khả, Bá Đạt Boda

  06/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngây Ngô Tham Cầu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa